Dosje javnega naročila 005954/2022
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zdravila Paxlovid II.
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.670.002,00 EUR

JN005954/2022-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 29.08.2022
JN005954/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2022
JN005954/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.09.2022
JN005954/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005954/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 174-491268

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zdravila Paxlovid II.
Referenčna številka dokumenta: 56K100822
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup zdravila Paxlovid
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 3.351.600,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33650000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup zdravila Paxlovid
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
NIJZ je s strani MZ prejel pooblastilo št. 1710-53/2021-45, z dne 3.1.2022, za nakup zdravila Paxlovid (PF-07321332 in ritonavir), ki se uporablja za zdravljenje COVID-19, za potrebe pacientov v RS, količina: 5.040 terapevtskih odmerkov.

Edini možni dobavitelj, ki ima dovoljene za promet z zdravilom Paxlovid v skladu z veljavno zakonodajo: Pfizer Export B.V., s poslovnim naslovom: Rivium Westlann 142, 2909LD Capelle aan den ljssel, Nizozemska.

V skladu z mnenjem JAZMP vnos zdravila mimo imetnika dovoljenja za promet ni mogoč, zato je Pfizer edini možni dobavitelj.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005954/2022-L01
Številka obvestila v UL: 2022/S 166-471469
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 25.08.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.09.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PFIZER EXPORT B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD
NL
Capelle a/d IJssel
Nizozemska

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.351.600,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.351.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.09.2022