Dosje javnega naročila 006107/2022
Naročnik: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor
Gradnje: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V MARIBORU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 118.521,98 EUR

JN006107/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.09.2022
JN006107/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2022
JN006107/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.10.2022
JN006107/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006107/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Ana Šimenko
ana.simenko@jmss-mb.si
+386 22506325

Internetni naslovi
https://www.jmss-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456601/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17798
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V MARIBORU
Referenčna številka dokumenta: JN-17798
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zamenjava stavbnega pohištva na različnih lokacijah v Mariboru, navedenih skupno v Osnovnem popisu stavbno pohištvo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zamenjava stavbnega pohištva na različnih lokacijah v Mariboru, navedenih skupno v Osnovnem popisu stavbno pohištvo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 21.09.2022
Konec: 25.11.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2022   11:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 9. 2022 in se bo začelo ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.09.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.09.2022   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na popis del (po vzoru obstoječega) naročnika pozivamo naj objavi slike obstoječega stavbnega pohištva ali sheme.


ODGOVOR

Spoštovani,

S shemami ne razpolagamo. Slik obstoječega stavbnega pohištva ne moremo objaviti, saj se bo menjava izvajala v zasedenih stanovanjih. Izvajalec bo moral pred izvedbo naročila izvesti izmere v posameznih enotah in takrat bo mogoče videti obstoječe stanje.

Lep pozdravDatum objave: 08.09.2022   10:00
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k spremembi zahtev ODPORNOST NA VETER - KATEGORIJA C3 ali boljše, da spremeni zahtevo. Glede na to, da gre za vrata iz hodnika v stanovanje ni potrebe po zahtevi C3.
V kolikor naročnik ne spremeni zahteve je očitno, da je razpis prilagojen vnaprej določenemu ponudniku v Sloveniji.

ODGOVOR

Spoštovani,

zamenjava stavbnega pohištva se vrši v skladu z veljavnimi Smernicami pri prenovi stanovanj v lasti in upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. V sled navedenega se zahteva ne bo spreminjala.

Lep pozdravDatum objave: 08.09.2022   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik !

V excel dokumentu razpisne dokumentacije z oznako: "OSNOVNI POPIS STAVBNEGA POHIŠTVA-2022" ste opredelili spodaj zapisano aktivnost:


1. Izdelava posnetka (foto material) pred zamenjavo posameznega elementa stavbnega pohištva in po vgradnji novih elementov stavbnega pohištva. Fotografije v digitalni obliki (usb ključek ali CD)je treba naročniku izročiti po končanju del. Slike naj bodo razvrščene v mape, ki so poimenovane z naslovom in številko stanovanja (npr. Antoličečeva ulica 20-9) kpl/stanovanje 45,00

Niste pa nastavili celice v katero bi lahko vnesli ceno navedene storitve na enoto 1.stanovanje in celice za zmnožek .

Verjetno se strinjate, da priprava foto materiala pred in po zamenjavi oken ni nekaj, kar bi imeli ponudniki vkalkulirano v ceno stavbnega pohištva, zato mora biti v primeru, da bomo to morali opraviti izvajalci le-to biti tudi cenovno ovrednoteno. Predlagamo naročniku, da to storitev opravi sam ali pa ustrezno popravi razpisni dokument "OSNOVNI POPIS STAVBNEGA POHIŠTVA-2022", tako da bomo ponudniki to storitev lahko cenovno opredelili.

VPRAŠANJE: Ali bo naročnik popravil razpisni dokument "OSNOVNI POPIS STAVBNEGA POHIŠTVA-2022", tako da bomo ponudniki storitev Izdelava
posnetka (foto material) pred zamenjavo posameznega elementa stavbnega pohištva in po vgradnji novih elementov stavbnega pohištva
lahko cenovno opredelili ?
ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik ne bo spreminjal razpisnih dokumentov. Naročnik storitve ne bo opravljal sam, saj je navedena storitev del zahteve razpisa. Izdelava posnetka (foto material) za posamezni element mora biti vključena v ceno na enoto v posameznem popisu.

Lep pozdrav


Datum objave: 08.09.2022   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.

Kot vas je na veterno odpornost opozoril že eden potencialni ponudnik, vas opozarjamo tudi mi. Zahteva C3 ali boljše je nesmiselna in ne dopušča konkurenčnosti.

Kot je iz popisov razvidno gre za vrata med hodnikom in stanovanjsko enoto, kjer veterne obremenitve NI. Smiselno je, da naročnik umakne zahtevo za PVC VHODNA VRATA V STANOVANJE kar se tiče veterne odpornosti oziroma zniža zahtevo.

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je že predhodno odgovoril na zahtevo.

Naročnik eksplicitno izjavlja, da z zahtevami ne favorizira nobenega ponudnika in hkrati izjavlja, da ne omejuje konkurenčnosti.

Lep pozdrav