Dosje javnega naročila JN5563/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN5563/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.08.2015
JN8333/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.11.2015
    JN5563/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 159-291938
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Pnevmatike za težka in lahka vozila

Datum objave: 14. 8. 2015
Številka objave: JN5563/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za finance, V roke: Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za finance, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

IP, Zaloška cesta 59, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Skupno javno naročilo za dobavo pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenija.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami, po naslednjih sklopih:

Sklop 1: Nakup in montaža pnevmatik, Pomurska regija
Sklop 2: Nakup in montaža pnevmatik, Podravska regija
Sklop 3: Nakup in montaža pnevmatik, Koroška regija
Sklop 4: Nakup in montaža pnevmatik, Savinjska regija
Sklop 5: Nakup in montaža pnevmatik, Zasavska regija
Sklop 6: Nakup in montaža pnevmatik, Spodnjeposavska regija
Sklop 7: Nakup in montaža pnevmatik, Jugovzhodna Slovenija
Sklop 8: Nakup in montaža pnevmatik, Osrednjeslovenska regija Ljubljana - Center
Sklop 9: Nakup in montaža pnevmatik, Osrednjeslovenska regija Ljubljana - Bežigrad
Sklop 10: Nakup in montaža pnevmatik, Osrednjeslovenska regija (brez Ljubljana – Bežigrad in Center)
Sklop 11: Nakup in montaža pnevmatik, Gorenjska regija
Sklop 12: Nakup in montaža pnevmatik, Primorsko – Notranjska regija
Sklop 13: Nakup in montaža pnevmatik, Goriška regija
Sklop 14: Nakup in montaža pnevmatik, Obalno - kraška regija.
.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 1: Nakup in montaža pnevmatik, Pomurska regija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - pomurska regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 2: Nakup in montaža pnevmatik, Podravska regija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Podravska regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 3: Nakup in montaža pnevmatik, Koroška regija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Koroška regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 4: Nakup in montaža pnevmatik, Savinjska regija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Savinjska regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 5: Nakup in montaža pnevmatik, Zasavska regija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Zasavska regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 6: Nakup in montaža pnevmatik, Spodnjeposavska regija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Spodnjeposavska regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 7: Nakup in montaža pnevmatik, Jugovzhodna Slovenija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Jugovzhodna Slovenija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 8: Nakup in montaža pnevmatik, Osrednjeslovenska regija Ljubljana - Center
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Osrednjeslovenska regija Ljubljana - Center.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 9: Nakup in montaža pnevmatik, Osrednjeslovenska regija Ljubljana - Bežigrad
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Osrednjeslovenska regija Ljubljana - Bežigrad.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 10: Nakup in montaža pnevmatik, Osrednjeslovenska regija (brez Ljubljana – Bežigrad in Center)
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Osrednjeslovenska regija (brez Ljubljana – Bežigrad in Center).
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 11: Nakup in montaža pnevmatik, Gorenjska regija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Gorenjska regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 12: Nakup in montaža pnevmatik, Primorsko - Notranjska regija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Primorsko - Notranjska regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 13: Nakup in montaža pnevmatik, Goriška regija
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Goriška regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 14: Nakup in montaža pnevmatik, Obalno - kraška regija.
1)KRATEK OPIS Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami - Obalno - kraška regija.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34350000 (Pnevmatike za težka in lahka vozila)
50116500 (Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

V primeru, da bo ponudnik oddal ponudbo za več sklopov, lahko predloži več zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vsak sklop posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za več sklopov, mora biti znesek zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najmanj enak seštevku zneskov za vse sklope, za katere je oddal ponudbo.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora prvi s seznama kandidatov v posameznem sklopu predložiti Ministrstvu za javno upravo ob podpisu krovnega okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni od obojestranskega podpisa krovnega okvirnega sporazuma. Prvi kandidat s seznama kandidatov predloži zavarovanje v višini 2% (dveh odstotkov) od skupne okvirne vrednosti za posamezen sklop z DDV ali več sklopov krovnega okvirnega sporazuma, za katere je prvi kandidat podpisal krovni okvirni sporazum. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti 9 mesecev od obojestranskega podpisa krovnega okvirnega sporazuma.

Po ponovnem odpiranju konkurence in novem seznamu ponudnikov bo moral ponudnik, ki je bil pred ponovnim odpiranjem konkurence uvrščen kot prvi na seznamu kandidatov, temu ustrezno predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma spremeniti z dodatkom že predloženo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s spremenjeno višino in podaljšano veljavnostjo za 9 (devet) mesecev. Predmetno novo ali spremenjeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral ponudnik predložiti najkasneje v roku 10 (deset) dni od veljavnosti novega seznama kandidatov.

V primeru, da bo po ponovnem odpiranju konkurence kot prvi na seznamu kandidatov uvrščen ponudnik, ki pred tem ni bil uvrščen na prvo mesto, mora zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti najkasneje v roku 10 (deset) dni od veljavnosti novega seznama kandidatov. Prvi kandidat s seznama kandidatov predloži zavarovanje v višini 2% (dveh odstotkov) od skupne vrednosti za posamezen sklop z DDV ali več sklopov krovnega okvirnega sporazuma, za katere je prvi kandidat podpisal krovni okvirni sporazum, z veljavnostjo 9 (devet) mesecev od veljavnosti novega seznama kandidatov.

V primeru, da v izvedenem ponovnem odpiranju konkurence naročnik naročila ne odda oziroma ne prejme nobene ponudbe, bo moral (obstoječi) prvouvrščeni dobavitelj zagotoviti vsaj 15 (petnajst) dni pred potekom veljavnega zavarovanja temu ustrezno novo zavarovanje oziroma spremeniti z dodatkom že predloženo zavarovanje s podaljšano veljavnostjo, ki bo moralo veljati še vključno 20 (dvajset) dni od roka za dokončno izvedbo posla.

V primeru, da naročnik v posameznem sklopu ne bo ponovno odpiral konkurence, bo moral (obstoječi) prvouvrščeni dobavitelj zagotoviti vsaj 15 (petnajst) dni pred potekom veljavnega zavarovanja temu ustrezno novo zavarovanje oziroma spremeniti z dodatkom že predloženo zavarovanje s podaljšano veljavnostjo, ki bo moralo veljati še vključno 9 (devet) nadaljnjih mesecev.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 9.1.1, 9.1.2 in 9.1.4 Navodil predmetne razpisne dokumentacije. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točki 9.1.3 Navodil predmetne razpisne dokumentacije ponudniki lahko izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazce »Ponudba/Predračun« in »Prijava« ter »Ponudba« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora seštevek vseh zneskov zavarovanj biti najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe pravne osebe v obrazcu »Prijava« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz obrazca »Prijava« razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za fizične osebe
ter
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike)

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot 4 (štiri) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil.

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl. US, 90/12 in 19/14- ZDU-1; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14-ZDU-1I; ZJNPOV).
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika.

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

4. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot ponudnik, izpolnjevati vse pogoje pod točko 3 in 4 (pogoj v točki 4 – v kolikor bo podizvajalec izvedel dela, višja od 10.000,00 EUR brez DDV). Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji oziroma sposobnost
Ponudnik ima ustrezno opremo, kapacitete, in zadostno število kadra za izvedbo predmeta javnega naročila v skladu z zahtevami iz Navodil in Tehničnih specifikacij
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika.
Ponudnik na podlagi statuta ali družbene pogodbe oziroma v kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, lahko opravlja dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki zajema prodajo pnevmatik in demontažo in montažo pnevmatik ter ostale storitve povezane s pnevmatikami.
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, kopija veljavnega dokazila za opravljanje zahtevanih dejavnosti, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik na podlagi statuta ali družbene pogodbe oziroma v kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, lahko opravlja dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki zajema prodajo pnevmatik in demontažo in montažo pnevmatik ter ostale storitve povezane s pnevmatikami.
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, kopija veljavnega dokazila za opravljanje zahtevanih dejavnosti, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

Kadrovski pogoji oziroma sposobnost
Vsi kadri, ki bodo v času izvajanja naročila komunicirali z naročnikom, morajo obvladati slovenski jezik (osnovna raven je primerljiva s tretjo stopnjo (B1), Skupnega evropskega jezikovnega okvira (Common European Framework for Languages).
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4304-2/2013, ODPNEV-16/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 9. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 21. 2. 2016
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 9. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo v prostorih Direktorata za javno naročanje, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana (3. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudbe je javno. Predstavniki ponudnikov predložijo pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Opomba k točki I.1) Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
Opomba k točki III iz Priloge A:
ODDAJE PONUDBE PO POŠTI na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Glavna pisarna, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
ali
ODDAJE PONUDBE OSEBNO na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sprejemna pisarna, Župančičeva ulica 3 – vhod iz Cankarjeve ceste, 1000 Ljubljana.

Opomba k točki I.4)
Javno naročilo se izvaja po pooblastilih naslednjih naročnikov:
Informacijski pooblaščenec
Javna agencija RS za varnost prometa
JGZ Brdo
Ministrstvo za delo, družino, socialne možnosti in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Ministrstvo za finance, Uprava RS za javna plačila Urad UJP, Služba za pravne, kadrovske in splošne naloge ter financiranje
Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat RS
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za intelektualno lastnino
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za jedrsko varnost
Ministrstvo za kulturo, Arhiv RS
Ministrstvo za kulturo, Inšpektorat RS za kulturo in medije
Minstrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
Okrajno sodišče v Ljubljani
Protokol Vlade RS
Statistični urad RS
Univerza na Primorskem
Upravna enota Celje
Upravna enota Domžale
Upravna enota Dravograd
Upravna enota Gornja Radgona
Upravna enota Idrija
Upravna enota Kamnik
Upravna enota Kočevje
Upravna enota Koper
Upravna enota Kranj
Upravna enota Lendava
Upravna enota Litija
Upravna enota Ljubljana
Upravna enota Maribor
Upravna enota Murska Sobota
Upravna enota Nova Gorica
Upravna enota Novo mesto
Upravna enota Pesnica
Upravna enota Piran
Upravna enota Ptuj
Upravna enota Radlje ob Dravi
Upravna enota Radovljica
Upravna enota Ravne na Koroškem
Upravna enota Ruše
Upravna enota Sevnica
Upravna enota Slovenj Gradec
Upravna enota Šentjur pri Celju
Upravna enota Škofja Loka
Upravna enota Šmarje pri Jelšah
Upravna enota Tolmin
Upravna enota Trbovlje
Upravna enota Trebnje
Upravna enota Tržič
Upravna enota Žalec
Višje sodišče v Ljubljani
Vlada RS, Generalni sekretariat
Vrhovno sodišče RS

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 16. 9. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 ZDU-1; ZPVPJN), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 8. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8333/2015, Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila; datum objave: 25. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2015   16:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

za Sklop 11

zahtevane tehnične lastnosti vozila določajo: vrata zadnja dvokrilna
Zahtevana oprema vozila določa: zastekljena zadnja dvižna vrata

Kaj je prav?

ODGOVOR:
Predmet naročila je dobava pnevmatik in storitve povezane s pnevmatikami.

Datum objave: 20.08.2015   16:46
Odgovori, ki se nanašajo na posamezne postavke v predračunu za enega od sklopov, veljajo tudi za istovrstne artikle v vsakem od sklopov.

V tehničnih specifikacijah, v točki 2 »Opis posameznih artiklov, se izbriše peti odstavek. Prej šesti odstavek, (sedaj peti) se spremeni tako, da se glasi: Naročnikova zahteva po različnih barvah opredeljena pri artiklih v obrazcu Predračun« pomeni, da mora imeti ponudnik na voljo artikel najmanj v treh različnih barvah.


Datum objave: 14.09.2015   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. prosimo za natančen opis, kaj obsega "premontaža koles " v predračunu in kaj " premontaža pnevmatik "
2. prosimo za obrazložitev odgovora z dne 20. 8. 2015 ( 16:46 ) glede naročnikovih zahtev po različnih barvah artiklov

Hvala

ODGOVOR:
1. Premontaža kompletnih koles – pnevmatik na platišču obsega demontažo starih kompletnih koles s prevoznega sredstva, namestitev novega ventila, uravnoteženje - centriranje novih ali predhodno shranjenih kompletnih koles in montaža/vijačenje na prevozno sredstvo.

Premontaža pnevmatik obsega demontažo starih pnevmatik s prevoznega sredstva in s platišča, montažo novih ali predhodno shranjenih pnevmatik na platišča, namestitev novega ventila, uravnoteženje - centriranje in montaža/vijačenje na prevozno sredstvo.

2. Odgovor, ki se nanaša na različne barve artiklov je brezpredmeten in ga ponudniki ne upoštevajo.Datum objave: 21.09.2015   10:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za informacijo, koliko je železnih in koliko aluminijastih platišč.

Hvala

ODGOVOR:
Količine v obrazcu predračun se ne nanašajo na aluminijasta platišča.