Dosje javnega naročila 006187/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-76/22; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2022 - 3
ZJN-3: Odprti postopek

JN006187/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.09.2022
JN006187/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006187/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 174-492401
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788720

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456698/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17824
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-76/22; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2022 - 3
Referenčna številka dokumenta: 43001-282/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2022 - 3
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 11
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 17-0044 - ZIDS - Sanacija zidov Trenta - Bovec
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZIDS - Sanacija zidov Trenta - Bovec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 21-0109 KOLE Kolesarska povezava Škofljica-Ribnica-Petrina: Odsek Ribnica - Gornje Ložine
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOLE Kolesarska povezava Škofljica-Ribnica-Petrina: Odsek Ribnica - Gornje Ložine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 21-0086 Ureditev Dobruška vas s križiščem pri Petrolu
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev Dobruška vas s križiščem pri Petrolu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 17-0027 PLAZ Sanacija brežine Jelični vrh
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PLAZ Sanacija brežine Jelični vrh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 29
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 18-0067 Ureditev ceste Berkovci - Kobilje18-0067 Ureditev ceste Berkovci - Kobilje
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev ceste Berkovci - Kobilje18-0067 Ureditev ceste Berkovci - Kobilje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 07-0077 OBNO Petrina - Osilnica, Ureditev državne ceste G2-106/0266 Fara - Petrina od km 1,900 do km 2,500
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNO Petrina - Osilnica, Ureditev državne ceste G2-106/0266 Fara - Petrina od km 1,900 do km 2,500
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: 17-0024 - BREZ - Sanacija zidov grajske terase in terase gradu Borl
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija zidov grajske terase in terase gradu Borl
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: 19-0029 - PLAZ - Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PLAZ - Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: 21-0059 REKO križišča v Radencih
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
REKO križišča v Radencih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 25
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: 21-0096 - PLAZ - Sanacija plazov Prevorska vas
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PLAZ - Sanacija plazov Prevorska vas
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: 21-0101 - PLAZ - Sanacija plazov Košnica
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PLAZ - Sanacija plazov Košnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.10.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.10.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2022   10:49
VPRAŠANJE
Iz opisa projekta je razvidno, da je zahteva za projekt št. 18-0067 Ureditev ceste Berkovci- Kobilje, da se izvedeta mostova z razpetino med opornikoma 6 m oz. 7 m. Zahteve v navodilih pri pogojih za sodelovanje za nadzornika nad gradnjo cestnih objektov, pa je za isti objekt 10 m ali več razpona med oporniki. Zahteva je po našem mnenju previsoka, prosimo za popravek navodil.

ODGOVOR
Projekt 18-0067 Ureditev ceste Berkovci-Kobilje (sklop 5) poleg navedenih premostitvenih objektov obsega tudi izvedbo AB parapetnih zidov z ograjo dolžine 186 m.

V skladu z določili točke 3.2.2.4 Navodil ponudnikom lahko ponudniki izpolnjevanje pogoja izkažejo z referenčnimi projekti gradnje premostitvenega objekta s svetlo razpetino med zunanjimi oporniki 10 m ali več ali referenčnimi projekti gradnje rekonstrukcije ceste, ki je bila izvedena s pilotnimi stenami z dolžino pilotne grede 10 m ali več. Naročnik navedenega pogoja ne bo spreminjal.
Datum objave: 30.09.2022   10:49
VPRAŠANJE
1. Pri opisu projekta za sklop 05:: 18-0067 Ureditev ceste Berkovci-Kobilje je navedena izvedba mostu v km 2+270 razpona 7,0 m in mostu v km 1+880 razpona 6,0 m. V točki 3.2.2.4 Navodil za pripravo ponudbe je zahtevan pogoj za dokazila z referenčnimi objekti 10m ali več. Zahteva iz Navodil je mogoče nesorazmerna s predvidenimi projektnimi rešitvami. Ali je možno znižanje kriterija za zahtevani razpon ?

2. Opis projekta za sklop 09: 21-0059 REKO križišča v Radencih ne vsebuje gradnje premostitvenega objekta. V točki 3.2.2.4 Navodil za pripravo ponudbe je zahtevan pogoj za referenčne objekte 10m ali več. Ali je zahteva iz Navodil za izpolnjevanje pogojev z referenčnimi objekti upravičena in z objekti katerih razpetin med krajnimi oporniki ?

ODGOVOR
Ad 1)

Projekt 18-0067 Ureditev ceste Berkovci-Kobilje (sklop 5) poleg navedenih premostitvenih objektov obsega tudi izvedbo AB parapetnih zidov z ograjo dolžine 186 m.

V skladu z določili točke 3.2.2.4 Navodil ponudnikom lahko ponudniki izpolnjevanje pogoja izkažejo z referenčnimi projekti gradnje premostitvenega objekta s svetlo razpetino med zunanjimi oporniki 10 m ali več ali referenčnimi projekti gradnje rekonstrukcije ceste, ki je bila izvedena s pilotnimi stenami z dolžino pilotne grede 10 m ali več. Naročnik navedenega pogoja ne bo spreminjal.

Ad 2)

Projekt 21-0059 REKO križišča v Radenci (sklop 9) obsega izvedbo AB parapetnih zidov z ograjo dolžine 16 m.

V skladu z določili točke 3.2.2.4 Navodil ponudnikom lahko ponudniki izpolnjevanje pogoja izkažejo z referenčnimi projekti gradnje premostitvenega objekta s svetlo razpetino med zunanjimi oporniki 10 m ali več ali referenčnimi projekti gradnje rekonstrukcije ceste, ki je bila izvedena s pilotnimi stenami z dolžino pilotne grede 10 m ali več. Naročnik navedenega pogoja ne bo spreminjal.
Datum objave: 12.10.2022   12:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

skladno z navodili za dokazovanje usposobljenosti v točki 3.2.3.6 je določena zahteva, da mora odgovorni nadzornik za področje geotehnike, med drugimi izkazati;
-da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila in do roka za oddajo ponudb kot pooblaščeni inženir po GZ-1 (ali odgovorni nadzornik posameznih del po ZGO-1) odgovoren za nadzor za področje geotehnike nadziral gradnjo vsaj treh (3) rekonstrukcij ceste, ki so bile izvedene s pilotnimi stenami na avtocestah ali hitrih cestah ali glavnih cestah ali regionalnih cestah ali državnih kolesarskih povezavah ali občinskih cestah katerih dolžina pilotne grede znaša 20 m ali več.

Glede na zelo redke projekte v zadnjih petih letih se nam zdi zahtevani pogoj treh referenc več kot nepotreben zato predlagamo, da se pogoji omilijo in se referenčni pogoj za odgovornega nadzornika za področje geotehnike po povem glasi:

-da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila in do roka za oddajo ponudb kot pooblaščeni inženir po GZ-1 (ali odgovorni nadzornik posameznih del po ZGO-1) odgovoren za nadzor za področje geotehnike nadziral gradnjo vsaj eni (1) rekonstrukcij ceste, ki so bile izvedene s pilotnimi stenami na avtocestah ali hitrih cestah ali glavnih cestah ali regionalnih cestah ali državnih kolesarskih povezavah ali občinskih cestah katerih dolžina pilotne grede znaša 20 m ali več.

ODGOVOR
Naročnik bo spremenil pogoje in objavil spremembo navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 12.10.2022   12:32
VPRAŠANJE
V točki 3.2.3.6 so navedene zelo zahtevne zahteve za odgovornega nadzornika za področje geotehnike. Ker v zadnjih 5 letih ni bilo izvedenih veliko takšnih projektov, predlagamo, da naročnik omili pogoje (podaljša število let za reference, zmanjša potrebno število referenc, ipd.)
Hvala za odgovor in lep dan.

ODGOVOR
Naročnik bo spremenil pogoje in objavil spremembo navodil za pripravo ponudbe.
Datum objave: 12.10.2022   12:33
VPRAŠANJE
1. ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi povezani z insolventnostjo) ni skladen z zahtevami točke 3.1.4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Prosimo naročnika, da uskladi navedena dokumenta.

2. V vzorcu pogodbe je določeno, da so cene fiksne. Storitve, ki so predmet pogodbe, se bodo izvajale v obdobju od leta 2023 do leta 2027. Ker gre za večletno pogodbo, razmere na trgu pa so negotove, predlagamo naročniku, da v pogodbo vključi valorizacijsko klavzulo in s tem omogoči, da se ohranja vrednost vzajemnih dajatev obeh pogodbenih strank skozi celotno obdobje izvajanja s pogodbo dogovorjenih storitev.

3. V dokumentu Opis naročila ter v 19. členu vzorca pogodbe je določeno: »Naročnik kot dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje, ne bo priznaval podaljšanja roka gradnje investicije, ki je predmet nadzora.« Navedeno določilo je nepravično v primeru, če pride do nesorazmernega podaljšanja pogodbenega roka (npr. situacija, ko se pogodbeni rok podaljša za večkratnik osnovnega pogodbenega roka). Prosimo naročnika, da navedeno določilo spremeni in omogoči uveljavljanje plačila dodatnih storitev vsaj v tistih primerih, ko je podaljšanje roka nesorazmerno dolgo v odnosu na osnovni pogodbeni rok.

4. V Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe je določeno, da mora izbrani ponudnik naročniku posredovati izjavo, da ne obstajajo razlogi iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki naročniku prepovedujejo poslovanje z izbranim ponudnikom. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v prvem odstavku 35.člena določa: »Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:
- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.«
Naročnik torej ne sme skleniti pogodbe s takim ponudnikom, pri katerem bi bil naročnikov funkcionar udeležen kot poslovodja, član poslovodstva, zakoniti zastopnik ali udeležen pri ustanoviteljskih pravicah. Skladno s Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se med funkcionarje ne uvršča direktorja naročnika, niti katerega od ostalih zaposlenih pri naročniku. Zato je zahteva, kot je zapisna v Navodilih ponudnikom brezpredmetna in predlagamo naročniku, da jo umakne.

ODGOVOR
Ad 1)
Naročnik bo objavil spremembo ESPD.

Ad 2)
Pogodbene cene so fiksne. Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 % (19.člen pogodbe). Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.

Ad 3)
Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 % in v primeru, ko nastopijo razlogi skladno s 95.členom ZJN-3 (19.člen pogodbe). Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.

Ad 4)
Naročnik bo objavil spremembo navodil za pripravo ponudbe.
Datum objave: 12.10.2022   12:34
VPRAŠANJE
1. vprašanje

V vzorcu pogodbe je navedena fiksna cena. Glede na 10 %-no letno inflacijo pričakujemo, da bo naročnik spremenil ponudbeno ceno v "odstotek od vrednosti GOI del", ki ni podvržen inflaciji ali vsaj revalorizacijo po Pravilniku Ministrstva za finance. Pogodba namreč traja do 31. 3. 2026.

ODGOVOR
Pogodbene cene so fiksne. Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 % (19.člen pogodbe). Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.Datum objave: 12.10.2022   12:35
VPRAŠANJE
V 19. členu vzorca pogodbe je navedeno, da je inženir upravičen do plačila dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu), v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 %.
Menimo, da pogodbeno določilo ni ustrezno, saj je ocenjena vrednost investicije praviloma bistveno višja od dejanske, na javnem razpisu dosežene pogodbene vrednosti. V takšnem primeru lahko pride do znatnega povečanja obsega del zaradi dodatnih gradenj, ocenjena vrednost investicije pa ni presežena in inženir, kljub bistveno povečanemu obsegu del, ni upravičen do dodatnega plačila. Določba o plačilu dodatnih in nepredvidenih storitev je zato neuravnotežena in netransparentna. Naročniku predlagamo, da pogodbeno določilo spremeni tako, da namesto ocenjene vrednosti investicije upošteva pogodbeno vrednost.
Nadalje naročnika prosimo, da v obdobju visoke inflacije, ki bo po napovedih vztrajala tudi v prihodnje, v pogodbo vključi določilo o valorizaciji cen v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja. Ponudniki inflacijskih tveganj do leta 2026 ne moremo ovrednotiti in vračunati v ponudbeno ceno, saj so napovedi zelo negotove. V smislu pravične porazdelitve tveganja zato naročnika prosimo, da predlog upošteva.
Hvala za odgovor in spremembo pogodbenega določila.

ODGOVOR
Ad 1)
Ponudniki inženirskih storitev ponudbeno ceno praviloma določajo glede na ocenjeno vrednost investicije. Navedena situacija v takem primeru ne vpliva na pogodbeno ceno inženirskih storitev. Ne glede na navedeno pa lahko ponudniki vse zahteve naročnika, tudi tiste, ki so opredeljene v 19. členu pogodbe, upoštevajo že pri pripravi ponudbe. Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.

Ad 2)
Pogodbene cene so fiksne. Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 % (19. člen pogodbe). Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.
Datum objave: 14.10.2022   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Vzorec pogodbe, 4. člen, zadnji odstavek določa fiksne pogodbene cene.

Pogodba se sklepa za obdobje daljše od enega leta - predlagamo revalorizacijo cen.

2. Vzorec pogodbe, 18. člen, navaja določbo »Naročnik lahko unovči menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.«

Ker je določba že navedena v 12. členu, 5 odstavek, predlagamo, da se 18. člen črta.

3. Vzorec pogodbe, 12. člen, drugi, tretji in četrti odstavek določajo avtomatično podaljševanje finančnega zavarovanja v primeru spremembe pogodbenega roka ali pogodbene vrednosti, brez predložitve nove menične izjave.

Predlagamo, da se določbe spremenijo v smislu, da izvajalec predloži ustrezno podaljšanje oziroma spremembo finančnega zavarovanja. V vzorcu menične izjave je natančno določen rok, do kdaj se lahko bianco menica vnovči. Rok veljavnosti zavarovanja je eden od ključnih pogojev za unovčitev, zato menimo, da navedene določbe niso ustrezne.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ad 1)
Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu). V zvezi z navedenim naročnik v Opisu naročila in Vzorcu pogodbe spreminja določila v zvezi s spremembo pogodbe, tako da bo kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti upošteval dodatne in nepredvidene storitve, v kolikor se je povečala pogodbena vrednost gradbenih del, ki je predmet nadzora za več kot 10 % glede na ocenjeno vrednost podano v Opisu projekta. Pogodbena vrednost gradbenih del se lahko poveča zaradi dodatnih, več ali nepredvidljivih nepredvidenih del ali valorizacije cen gradbene pogodbe.

Ad 2)
Naročnik dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Ad 3)
Naročnik bo spremenil vzorec pogodbe.
Datum objave: 14.10.2022   14:31
VPRAŠANJE
V 19. členu vzorca pogodbe je navedeno, da je inženir upravičen do plačila dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu), v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 %.
Menimo, da pogodbeno določilo ni ustrezno, saj je ocenjena vrednost investicije praviloma bistveno višja od dejanske, na javnem razpisu dosežene pogodbene vrednosti. V takšnem primeru lahko pride do znatnega povečanja obsega del zaradi dodatnih gradenj, ocenjena vrednost investicije pa ni presežena in inženir, kljub bistveno povečanemu obsegu del, ni upravičen do dodatnega plačila. Določba o plačilu dodatnih in nepredvidenih storitev je zato neuravnotežena in netransparentna. Naročniku predlagamo, da pogodbeno določilo spremeni tako, da namesto ocenjene vrednosti investicije upošteva pogodbeno vrednost.
Nadalje naročnika prosimo, da v obdobju visoke inflacije, ki bo po napovedih vztrajala tudi v prihodnje, v pogodbo vključi določilo o valorizaciji cen v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja. Ponudniki inflacijskih tveganj do leta 2026 ne moremo ovrednotiti in vračunati v ponudbeno ceno, saj so napovedi zelo negotove. V smislu pravične porazdelitve tveganja zato naročnika prosimo, da predlog upošteva.
Hvala za odgovor in spremembo pogodbenega določila.

ODGOVOR

NAROČNIK OBJAVLJA POPRAVLJEN ODGOVOR:

Odgovor objavljen z dne 12.10.2022 ob 12.35 je brezpredmeten.

ODGOVOR
Ad 1) Ponudniki inženirskih storitev ponudbeno ceno praviloma določajo glede na ocenjeno vrednost investicije. Navedena situacija v takem primeru ne vpliva na pogodbeno ceno inženirskih storitev. Ne glede na navedeno pa lahko ponudniki vse zahteve naročnika, tudi tiste, ki so opredeljene v 19. členu pogodbe, upoštevajo že pri pripravi ponudbe. Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.
Ad 2) Pogodbene cene so fiksne. Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 % (19. člen pogodbe). Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.

SE PRAVILNO GLASI

» Ad 1) Ponudniki inženirskih storitev ponudbeno ceno praviloma določajo glede na ocenjeno vrednost gradbenih del navedeno v Opisu projekta in morajo pri tem upoštevati izvedbo vseh del oziroma vse zahteve, ki izhajajo iz Opisa naročila, ki je sestavni del razpisne in ponudbene dokumentacije. Naročnik ponudnikovega predloga ne bo upošteval.

Ad 2) Pogodbene cene so fiksne. Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu). V zvezi z navedenim naročnik v Opisu naročila in Vzorcu pogodbe spreminja določila v zvezi s spremembo pogodbe, tako da bo kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti, upošteval dodatne in nepredvidene storitve, v kolikor se je povečala pogodbena vrednost gradbenih del, ki je predmet nadzora za več kot 10 % glede na ocenjeno vrednost podano v Opisu projekta. Pogodbena vrednost gradbenih del se lahko poveča zaradi dodatnih, več ali nepredvidljivih nepredvidenih del ali valorizacije cen gradbene pogodbe.«


Datum objave: 14.10.2022   14:32
VPRAŠANJE
1. vprašanje

V vzorcu pogodbe je navedena fiksna cena. Glede na 10 %-no letno inflacijo pričakujemo, da bo naročnik spremenil ponudbeno ceno v "odstotek od vrednosti GOI del", ki ni podvržen inflaciji ali vsaj revalorizacijo po Pravilniku Ministrstva za finance. Pogodba namreč traja do 31. 3. 2026.

ODGOVOR

NAROČNIK OBJAVLJA POPRAVLJEN ODGOVOR:

Odgovor objavljen z dne 12.10.2022 ob 12.34 je brezpredmeten.


ODGOVOR; »Pogodbene cene so fiksne. Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 % (19.člen pogodbe). Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.«

SE PRAVILNO GLASI

»Pogodbene cene so fiksne. Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu). V zvezi z navedenim naročnik v Opisu naročila in Vzorcu pogodbe spreminja določila v zvezi s spremembo pogodbe, tako da bo kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti upošteval dodatne in nepredvidene storitve, v kolikor se je povečala pogodbena vrednost gradbenih del, ki je predmet nadzora za več kot 10 % glede na ocenjeno vrednost podano v Opisu projekta. Pogodbena vrednost gradbenih del se lahko poveča zaradi dodatnih, več ali nepredvidljivih nepredvidenih del ali valorizacije cen gradbene pogodbe. Naročnik navedenega določila v zvezi s podaljšanjem roka gradnje ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.«
Datum objave: 14.10.2022   14:33
VPRAŠANJE
1. ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi povezani z insolventnostjo) ni skladen z zahtevami točke 3.1.4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Prosimo naročnika, da uskladi navedena dokumenta.

2. V vzorcu pogodbe je določeno, da so cene fiksne. Storitve, ki so predmet pogodbe, se bodo izvajale v obdobju od leta 2023 do leta 2027. Ker gre za večletno pogodbo, razmere na trgu pa so negotove, predlagamo naročniku, da v pogodbo vključi valorizacijsko klavzulo in s tem omogoči, da se ohranja vrednost vzajemnih dajatev obeh pogodbenih strank skozi celotno obdobje izvajanja s pogodbo dogovorjenih storitev.

3. V dokumentu Opis naročila ter v 19. členu vzorca pogodbe je določeno: »Naročnik kot dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje, ne bo priznaval podaljšanja roka gradnje investicije, ki je predmet nadzora.« Navedeno določilo je nepravično v primeru, če pride do nesorazmernega podaljšanja pogodbenega roka (npr. situacija, ko se pogodbeni rok podaljša za večkratnik osnovnega pogodbenega roka). Prosimo naročnika, da navedeno določilo spremeni in omogoči uveljavljanje plačila dodatnih storitev vsaj v tistih primerih, ko je podaljšanje roka nesorazmerno dolgo v odnosu na osnovni pogodbeni rok.

4. V Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe je določeno, da mora izbrani ponudnik naročniku posredovati izjavo, da ne obstajajo razlogi iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki naročniku prepovedujejo poslovanje z izbranim ponudnikom. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v prvem odstavku 35.člena določa: »Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:
- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.«
Naročnik torej ne sme skleniti pogodbe s takim ponudnikom, pri katerem bi bil naročnikov funkcionar udeležen kot poslovodja, član poslovodstva, zakoniti zastopnik ali udeležen pri ustanoviteljskih pravicah. Skladno s Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se med funkcionarje ne uvršča direktorja naročnika, niti katerega od ostalih zaposlenih pri naročniku. Zato je zahteva, kot je zapisna v Navodilih ponudnikom brezpredmetna in predlagamo naročniku, da jo umakne.

ODGOVOR

NAROČNIK OBJAVLJA POPRAVLJEN OZIROMA DOPOLNJEN ODGOVOR:

Odgovor objavljen z dne 12.10.2022 ob 12.32 pod točko Ad 2 in Ad 3 je brezpredmeten;

ODGOVOR POD TOČKO Ad 2)
»Pogodbene cene so fiksne. Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 % (19. člen pogodbe). Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.«

SE PRAVILNO GLASI

»Pogodbene cene so fiksne. Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu). V zvezi z navedenim naročnik v Opisu naročila in Vzorcu pogodbe spreminja določila v zvezi s spremembo pogodbe, tako da bo kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti upošteval dodatne in nepredvidene storitve, v kolikor se je povečala pogodbena vrednost gradbenih del, ki je predmet nadzora za več kot 10 % glede na ocenjeno vrednost podano v Opisu projekta. Pogodbena vrednost gradbenih del se lahko poveča zaradi dodatnih, več ali nepredvidljivih nepredvidenih del ali valorizacije cen gradbene pogodbe. Naročnik navedenega določila v zvezi s podaljšanjem roka gradnje ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.«


ODGOVOR POD TOČKO Ad 3)
» Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 % in v primeru, ko nastopijo razlogi skladno s 95.členom ZJN-3 (19.člen pogodbe). Naročnik navedenega določila ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.« JE BREZPREDMETEN.

SE PRAVILNO GLASI

»Sprememba pogodbene cene lahko nastopi v primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu). V zvezi z navedenim naročnik v Opisu naročila in Vzorcu pogodbe spreminja določila v zvezi s spremembo pogodbe, tako da bo kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti upošteval dodatne in nepredvidene storitve, v kolikor se je povečala pogodbena vrednost gradbenih del, ki je predmet nadzora za več kot 10 % glede na ocenjeno vrednost podano v Opisu projekta. Pogodbena vrednost gradbenih del se lahko poveča zaradi dodatnih, več ali nepredvidljivih nepredvidenih del ali valorizacije cen gradbene pogodbe. Naročnik navedenega določila v zvezi s podaljšanjem roka gradnje ne bo spreminjal oz. dopolnjeval.«


Datum objave: 14.10.2022   14:36
Naročnik v Opisu naročila in Vzorcu pogodbe spreminja določila v zvezi s spremembo pogodbe, tako da bo kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti upošteval dodatne in nepredvidene storitve, v kolikor se je povečala pogodbena vrednost gradbenih del, ki je predmet nadzora za več kot 10 % glede na ocenjeno vrednost podano v Opisu projekta. Pogodbena vrednost gradbenih del se lahko poveča zaradi dodatnih, več ali nepredvidljivih nepredvidenih del ali valorizacije cen gradbene pogodbe.