Dosje javnega naročila 006212/2022
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup avdio mešalne mize in programske opreme za sinhro studio
ZJN-3: Odprti postopek

JN006212/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.09.2022
JN006212/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2022
JN006212/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006212/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 175-495003
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Rome
alenka.rome@rtvslo.si
+386 14752189

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456757/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_-_Procurement_documents.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17845
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup avdio mešalne mize in programske opreme za sinhro studio
Referenčna številka dokumenta: JN-B1007
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32330000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup avdio mešalne mize (kontrolnega sistema) in programske opreme za nadgradnjo obstoječega sistema za obdelavo zvoka, ki ga naročnik uporablja v post-produkcijskem studiu za obdelavo zvoka na RTV Slovenija.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 80.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup avdio mešalne mize (kontrolnega sistema) in programske opreme za nadgradnjo obstoječega sistema za obdelavo zvoka, ki ga naročnik uporablja v post-produkcijskem studiu za obdelavo zvoka na RTV Slovenija - skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B1007.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 80.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.10.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.01.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.10.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.09.2022   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naš dobavitelj ima naslednja vprašanja v zvezi z mešalno mizo AVID:
Since the S6 is a full customizable product (there is no fixed version), we have some questions about the specification as follows:
- Are the legs (stand) for S6 required?
- We do not see S6 display modules for the controller in your specs. Are displays required?
- The maximum total width is 1560mm (5 frame size) but there is no info about the depth. Do you need the full or reduced depth?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
- Legs are not required.
- Display modules are not required.
- We need reduced depth.

Commerial Dpt. of RTV Slovenija
14 September 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPRAŠANJE
Naš dobavitelj ima naslednja vprašanja v zvezi z mešalno mizo AVID:
Ker je S6 popolnoma prilagodljiv izdelek (fiksna različica ne obstaja), imamo nekaj vprašanj o specifikaciji izdelka:
- Ali so potrebne noge (stojalo) za S6?
- V vaših zahtevah ne opazimo S6 modulov za zaslon. Ali so moduli za zasloni potrebni?
- Največja skupna širina je 1560 mm (5 enot), ni pa podatkov o globini. Potrebujete polno ali zmanjšano globino?

ODGOVOR
- Noge niso potrebne.
- Moduli za zaslon niso potrebni.
- Potrebujemo zmanjšano globino.

Komercialna služba RTV Slovenija
14. 09. 2022