Dosje javnega naročila 006231/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Operacijska miza za potrebe ORL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.906,50 EUR

JN006231/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.09.2022
JN006231/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2022
JN006231/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2022
JN006231/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2022
JN006231/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2022
JN006231/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2022
JN006231/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2022
JN006231/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.02.2023
JN006231/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.02.2023
JN006231/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006231/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457223/RD-objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18029
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Operacijska miza za potrebe ORL
Referenčna številka dokumenta: 270-7/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192230
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo operacijske mize za potrebe ORL (v nadaljevanju: oprema), potrošni material za čas pričakovane življenjske dobe 7 let in vzdrževanje opreme (preventivno in kurativno) za čas pričakovane življenjske dobe 7 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192230
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo operacijske mize za potrebe ORL (v nadaljevanju: oprema), potrošni material za čas pričakovane življenjske dobe 7 let in vzdrževanje opreme (preventivno in kurativno) za čas pričakovane življenjske dobe 7 let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2022   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.09.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2022   07:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V tehnični specifikaciji javnega naročila navajate sledeče : menjava baterije morati biti enostavna, brez uporabe orodja oz. drugim pripomočkov«. Operacijska miza, ki omogoča enostavno poseganje v napajalne/krmilne dele, brez orodja poraja dvome o varnosti pacienta in bolnišničnega osebja, ki s tako opremo rokuje. Enostavni dostopi do napajalnega dela opreme, predstavljajo tveganje za nepooblaščena poseganja. Naročnika pozivamo, da razmisli o smiselnosti zahteve in ustreznosti opisane opreme (Brumaba), za namene ORL posegov v centralnem operacijskem bloku.

ODGOVOR
Iz opisa tehničnih specifikacij umikamo naslednji zapis " menjava baterije mora biti enostavna, brez uporabe orodja oz. drugih pripomočkov".Datum objave: 28.09.2022   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na navodila za pripavo ponudbe, tehnična in strokovna sposobnost, v točki 8. je predvideno, da bo dobavitelj dobavil pedmet pogodbe v 60 dnevnem roku. Glede na globalno situacijo (težave v dobavni verigi), vas prosimo, da rok dobave podaljšate vsaj na 12 tednov. Naš dobavitelj operacijske mize nas je obvestil, da so se dobavni roki, glede na svetovno situacijo podaljšali. Naše podjetje si bo prizadevalo, predmet pogodbe, dobaviti v najkjrajšem možnem času.
V pričakovanju vašega razumevanja in pozitivnega odgovora, vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Rok dobave podaljšujemo na 12 tednov (84 dni).Datum objave: 05.10.2022   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo vas, da nam odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja.
ZAHTEVA: Podnožje mize opremljeno s 4 kolesi, od tega 2 kolesa 80 mm in dva kolesa 120 mm.
VPRAŠANJE: Prosimo vas, da vam lahko ponudimo tudi operacijsko mizo na 4 kolesih, premera 100 mm.

ZAHTEVA: OP plošča mize sestavljena iz 4 segmentov: 1 delna nožna plošča, sedežni del, hrbtni del in vzdolžno nastavljiva, osnovna vzglavna plošča z integrirano enodelno podkvijo za glavo.
VPRAŠANJE: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi 6-delno operacijsko mizo, sestavljeno iz segmentov: vzglavna plošča, zgornja hrbtna plošča, spodnja hrbtna plošča, sedežna plošča, kratke plošče za noge in plošče za noge?
VPRAŠANJE: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi nožne plošče, ločene za vsako nogo posebej?

ZAHTEVA: Nastavitev vzglavja, -40°/+30°?
VPRAŠANJE: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi OP mizo, ki omogoča nastavitev vzglavja -90°/+45°, kar vašim zahtevam ustreza, oziroma jih celo presega?

ZAHTEVA: Nastavitev hrbtne plošče, -4°/+50°.
VPRAŠANJE: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi OP mizo, ki omogoča nastavitev hrbtne plošče -45°/+90° kar vašim zahtevam ustreza, oziroma jih celo presega?

ZAHTEVA: Nastavitev sedežnega dela, -10°/+40°.
VPRAŠANJE: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi OP mizo, ki omogoča nastavitev sedežnega dela -20°/+30°?

ZAHTEVA: Nastavitev nožnega dela, -90°/+30°.
VPRAŠANJE: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi OP mizo, ki omogoča nastavitev nožnega dela -90°/+80° kar vašim zahtevam ustreza, oziroma jih celo presega?

ZAHTEVA: Nastavitev višine OP mize vsaj v območju 610-1050 mm.
VPRAŠANJE: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo OP mizo, ki omogoča nastavljanje višine (brez blazin) 575-1075 mm kar vašim zahtevam ustreza, oziroma jih celo presega?

ZAHTEVA: Stranski nagib, -18°/+18°.
VPRAŠANJE: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo OP mizo, ki omogoča stranski nagib -26°/+26° kar vašim zahtevam ustreza, oziroma jih celo presega?
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Št.1: Lahko nam ponudite operacijsko mizo na 4 kolesih premera 100mm
Št.2: Lahko nam ponudite 6-delno operacijsko mizo, če ustreza ostalim zahtevam v specifikacijah
Št.3: Lahko nam ponudite tudi nožne plošče, ločene za vsako nogo posebej
Št.4: Nastavitev vzglavja: Lahko nam ponudite op. mizo , ki omogoča nastavitev vzglavja -90/+45 stopinj
Št.5: Nastavitev hrbtne plošče: lahko nam ponudite op. mizo, ki omogoča nastavitev hrbtne plošče -45/+90 stopinj
Št.6: Nastavitev sedežnega dela: lahko nam ponudite op. mizo, ki omogoča nastavitev sedežnega dela -20/+30 stopinj
Št.7: Nastavitev nožnega dela: lahko nam ponudite op. mizo, ki omogoča nastavitev nožnega dela -90/+80 stopinj
Št.8: Nastavitev višine op mize: lahko nam ponudite op. mizo, ki omogoča nastavljanje višine brez blazin 575mm - 1075 mm
Št.9: Stranski nagib: lahko nam ponudite op. mizo, ki omogoča stranski nagib -26/+26 stopinj
Naročnik bo tekom današnjega dne objavil tudi čistopis razpisne dokumentacije.


Datum objave: 05.10.2022   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. Skupaj z uglednim proizvajalcem operacijskih miz vam želimo ponuditi primerno visoko kakovostno ter po tehničnih specifikacijah tudi zmogljivejšo operacijsko mizo, z naslednjimi razlikami v tehničnih zahtevah:

Točka 11: namesto zahteve »Podnožje mize opremljeno s 4 kolesi, od tega 2 kolesa 80mm in 2 kolesa 120mm. Podnožje mize nizko, kar omogoča boljši dostop operaterja« ponujamo nizko podnožje z možnostjo enostavnega dostopa operaterja ter manipulacijo same mize v prostoru ter štirimi kolesi premera 100 mm z možnostjo rotacije okoli svoje osi za 360 stopinj.

Točka 14: namesto zahteve »možnost istočasne uporabe kabelskega daljinskega upravljalca in nožnega stikala« vam ponujamo možnost upravljanja tako preko nožnega stikala kot tudi kabelskega daljinskega upravljalca skladno z varnostnimi smernicami na tem področju, ki pravijo, da v primeru istočasne sprožitve gumba ali na nožnem stikalu, ali na nadzorni enoti na stebru op mize, ali daljinskemu upravljalcu, bo sistem prednostno upošteval ukaz sprožen na stebru op mize. To preprečuje neželjene premike mize, ki so lahko posledica slučajne sprožitve v procesu dela.

Točka 19: namesto zahteve »OP plošča oblazinjena z elektro prevodno blazino, debeline vsaj 50mm« ponujamo blazino zahtevane kakovosti in z lastnostmi v debelini 60 mm.

Točka 20: namesto zahteve »nastavitev vzglavja, -40°/+30° +/-5%« vam ponujamo možnost nastavitve vzglavja v obsegu - 53° / +53°. Takšen razpon vam kot uporabniku omogoča veliko večjo možnost uporabe same mize.

Točka 21: namesto zahteve »nastavitev hrbtne plošče, -4°/+50° +/-5%« vam ponujamo možnost nastavitve hrbtne plošče v obsegu -90 ° /+ 60° . Takšen razpon vam kot uporabniku omogoča veliko večjo možnost uporabe same mize.

Točka 22: namesto zahteve »nastavitev sedežnega dela, -10°/+40° +/-5%« vam ponujamo možnost nastavitve sedežnega dela v obsegu - 30° / +30 °. Takšen razpon vam kot uporabniku omogoča veliko večjo možnost uporabe same mize.

Točka 23: namesto zahteve »nastavitev nožnega dela, -90°/+30° +/-5%« vam ponujamo možnost nastavitve nožnega dela v obsegu -90° / +50°. Takšen razpon vam kot uporabniku omogoča veliko večjo možnost uporabe same mize.

Točka 24: namesto zahteve » nastavitev višine op mize vsaj v območju 610-1050mm +/-5% (vključno z blazinami), »dual telescopic column« vam ponujamo možnosti nastavitve višine v obsegu med 575 in 1075 mm.

Točka 25: namesto zahteve »stranski nagib, -18°/+18° +/-6%« vam ponujamo možnost stranskega nagiba v obsegu -25° / +25°. Takšen razpon vam kot uporabniku omogoča veliko večjo možnost uporabe same mize.

Točka 40: namesto zahteve »infuzijsko stojalo, nastavljivo po višini, s štirimi kljukicami, z magnetno ploščo za odlaganje daljinskega upravljalnika. 1 kom« vam ponujamo infuzijsko stojalo brez magnetne plošče za odlaganje daljinskega upravljalnika, ker naša rešitev za pritrditev le tega omogoča pritrditev na same stranke šine. Takšna rešitev je za uporabnika prijaznejša, enostavnejša ter tudi robustnejša kar preprečuje možnost poškodbe oz. padca daljinskega upravljalnika.

Glede na to, da je iz zgoraj navedenih razlik v zahtevanih tehničnih lastnostih moč razbrati, da vam želimo ponuditi veliko zmogljivejšo ter naprednejšo operacijsko mizo ter da v Navodilih za izdelavo ponudbe navajate zahtevo za možnost najmanj enomesečnega brezplačnega testiranja, vas sprašujemo, ali se strinjate, da vam ponudimo operacijsko mizo z zgoraj navedenimi odstopanji od tehničnih zahtev? V času brezplačnega testiranja lahko preskusite in mizo ter tako spoznate njene lastnosti ter tako sprejmete odločitev o izboru.

2. Ali se strinjate, da po morebitnem uspešnem opravljenem testiranju op mize, katero vam dostavimo novo, le ta miza ostane v vaši ustanovi kot dobavljeni artikel pod garancijskimi in ostalimi zahtevanimi pogoji za nov artikel iz razpisne dokumentacije?
S spoštovanjem!

ODGOVOR
1. Točka 11: Lahko nam ponudite op. mizo s podnožjem na štirih kolesih premera 100 mm.
Točka 14: Dopuščamo možnost ponudbe.
Točka 19 :Lahko nam ponudite op. mizo z blazino zahtevane kakovosti v debelini 60 mm.
Točka 20 : Lahko nam ponudite op. mizo z možnostjo nastavitve vzglavja-53/+53 stopinj.
Točka 21: Lahko nam ponudite op. mizo z možnostjo nastavitve hrbtne plošče -90/+60 stopinj.
Točka 22: Lahko nam ponudite op. mizo z možnostjo nastavitve sedežnega dela -30/+30 stopinj.
Točka 23: Lahko nam ponudite op. mizo z možnostjo nastavitve nožnega dela -90/+50 stopinj.
Točka 24: Lahko nam ponudite op. mizo z možnostjo nastavitve višine v obsegu med 575 mm in 1075 mm.
Točka 25 (pravilno je točka 26): Lahko nam ponudite op. mizo z možnostjo nastavitve stranskega nagiba -25/+25 stopinj.
Točka 40: Dopuščamo možnost ponudbe.

2. Ne.
Datum objave: 06.10.2022   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, Želimo vam ponuditi operacijsko mizo, ki nekoliko odstopa od vaših zahtev. V ta namen vam postavljamo spodnja vprašanja in vas prsimo, da nam s pozitivnim odgovorom na njih omogočite sodelovanje v razpisu ter tako tudi povečate konkurenčnost ponudb.

ZAHTEVA: Operacijska miza vpeta na dva teleskopska stebra, prevozna, za potrebe otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije.
VPRAŠANJE 1: V vaših zahtevah navajate dva teleskopska stebra. Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi operacijsko mizo z enim teleskopskim stebrom, kar ne vpliva na nastavitve mize?

ZAHTEVA: Elektronska kontrola baterij na ohišju z optičnim indikatorjem.
VPRAŠANJE 2: Prosimo vas, da sprejmete kot ustrezno tudi operacijsko mizo, ki ima indikator baterije prikazan na ročnem upravljalniku/nadzorni plošči.

ZAHTEVA: Steber mize je opremljen s prikazovalnikom napak, za lažje diagnostificiranje in odpravo le-teh.
VPRAŠANJE 3: Zanima nas, ali je za vas ustrezna tudi operacijska miza, pri kateri lahko napake opazite na prikazovalniku na ročnem upravljalniku?

ZAHTEVA: Podnožje mize opremljeno s 4 kolesi, od tega 2 kolesa 80 mm in dva kolesa 120 mm.
VPRAŠANJE 4: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi operacijsko mizo, ki je nameščena na 4 kolesa premera 75 mm? Takšen premer koles vam omogoča enostavno premeščanje mize, podnožje pa je zaradi manjših koles nižje, torej je tudi dostop do mize za operaterja lažji.

ZAHTEVA: Enostavno manevriranje in pozicioniranje mize na ne ravni površini.
VPRAŠANJE 5: Prosimo vas za podrobnejšo razložitev zahteve. Tla v bolnišnici naj bi bila ravna, zaradi česar je ta zahteva nesmiselna.

ZAHTEVA: Nastavitev vzglavja, -40°/+30°?
VPRAŠANJE 6: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi OP mizo, ki omogoča nastavitev vzglavja -90°/+45° kar vašim zahtevam ustreza, oziroma jih celo presega?

ZAHTEVA: Nastavitev hrbtne plošče, -4°/+50°.
VPRAŠANJE 7: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi OP mizo, ki omogoča nastavitev hrbtne plošče -40°/+80° kar vašim zahtevam ustreza, oziroma jih celo presega?

ZAHTEVA: Nastavitev sedežnega dela, -10°/+40°.
VPRAŠANJE 8: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi OP mizo, ki omogoča nastavitev sedežnega dela -25°/+30° kar vašim zahtevam ustreza, oziroma jih celo presega?

ZAHTEVA: Nastavitev nožnega dela, -90°/+30°.
VPRAŠANJE 9: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi OP mizo, ki omogoča nastavitev nožnega dela -90°/+20°?

ZAHTEVA: Nastavitev višine OP mize vsaj v območju 610-1050 mm.
VPRAŠANJE 10: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo OP mizo, ki omogoča nastavljanje višine (brez blazin) 720-1070 mm?

ZAHTEVA: Nastavitev višine v razponu min 400 mm.
VPRAŠANJE 11: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo OP mizo, ki omogoča nastavljanje višine v obsegu 350 mm?

ZAHTEVA: Stranski nagib, -18°/+18°.
VPRAŠANJE 12: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo OP mizo, ki omogoča stranski nagib -25°/+25°?

ZAHTEVA: Nosilnost OP mize vsaj 290 kg.
VPRAŠANJE 13: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo tudi OP mizo, ki omogoča nosilnost 230 kg in podpira največjo težo pacienta: 185 kg?

ZAHTEVA: Infuzijsko stojalo s štirimi kljukicami.
VPRAŠANJE 14: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo infuzijsko stojalo z dvema kljukama?

ZAHTEVA: V vaših specifikacijah imate navedeno, da vam moramo zraven OP mize ponuditi tudi dodatke. Pri nekaterih imate navedeno tudi velikost.
VPRAŠANJE 15: Dejstvo je, da različni proizvajalci ponujajo različne velikosti OP miz, zaradi česar so tudi velikosti dodatkov različne. Prosimo vas za potrditev, da vam lahko zraven mize ponudimo dodatke, ki ustrezajo ponujeni mizi in tudi optimalno ustrezajo vašemu opisu.
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
1: Lahko ponudite op. mizo z enim teleskopskim stebrom
2: Lahko ponudite op. mizo, ki ima indikator baterije prikazan na ročnem upravljalniku/ nadzorni plošči
3: Ustreza nam tudi op. miza, pri kateri lahko napake opazimo na prikazovalniku na ročnem upravljalniku
4: Ne, ker ne ustreza našim zahtevam
5: Umikamo zahtevo za pozicioniranje mize na neravni površini. Ostaja pa zahteva po enostavnem manevriranju in pozicioniranju mize.
6: lahko nam ponudite op. mizo, ki omogoča nastavitev vzglavja -90/+45 stopinj
7: Lahko nam ponudite op. mizo, ki omogoča nastavitev hrbtne plošče
-40/+80 stopinj
8: Lahko ponudite op. mizo. ki omogoča nastavitev sedežnega dela -25/+30 stopinj
9: Ne, ker ne ustreza našim zahtevam
10: Ne, ker ne ustreza našim zahtevam
11: Ne, ker ne ustreza našim zahtevam
12: Lahko nam ponudite op. mizo, ki omogoča stranski nagib -25/+25 stopinj
13: Ne, ker ne ustreza našim zahtevam
14: Ne, ker ne ustreza našim zahtevam
15: Lahko ponudite dodatke, ki se nanašajo na točke 35, 37, in 38 objavljenih v tehničnih specifikacijah, ki ustrezajo ponujeni mizi in optimalno ustrezajo našemu opisu.