Dosje javnega naročila 006337/2022
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Vzpostavitev DNS za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe UKC Ljubljana.
ZJN-3: Omejeni postopek

JN006337/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2022
JN006337/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2022
JN006337/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006337/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 179-502888
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Simon Smrke
simon.smrke@kclj.si
+386 15221230

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457268/DNS_GOI_DELA_UKC_Ljubljana_ZADNJE_13_09_2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev DNS za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe UKC Ljubljana.
Referenčna številka dokumenta: 845080118-084-22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev DNS za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe UKC Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: GOI dela manjše vrednosti
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje vzdrževalnih in investicijskih splošnih gradbenih del, ki vključujejo izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, katerih ocenjena vrednost je nižja od 200.000 EUR brez DDV.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: GOI dela večjih vrednosti
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje vzdrževalnih in investicijskih splošnih gradbenih del, ki vključujejo izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 200.000 EUR brez DDV.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje pretežno vzdrževalnih in investicijskih gradbenih del na objektih in zunanjih površinah v upravljanju naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektro inštalacijska dela
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje elektro inštalacijskih del ter dobava, vgradnja in vzdrževanje elektro opreme na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojno inštalacijska dela
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje strojnih inštalacij ter dobava, vgradnja in vzdrževanje strojne opreme na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Slikopleskarska dela
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje slikopleskarskih del na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Steklarska dela
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje steklarskih del na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Suhomontažna dela
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje suhomontažnih del na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Tlakarska dela
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje tlakarskih del na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Mizarska dela
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje mizarskih del na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Krovska in kleparska dela
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje krovskih in kleparskih del na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Kovinarska in ključavničarska dela
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje kovinarskih in ključavničarskih del na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Dela v povezavi z aktivno požarno zaščito (APZ) ter sistemi varovanja in kontrole dostopa
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45343000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje instalacijskih del v povezavi z aktivno požarno zaščito (APZ), sistemi varovanja in dostopa ter dobava, montaža in vzdrževanje vgrajene opreme na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Dela vzdrževanja in urejanja okolice
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
90600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje del vzdrževanja in urejanja okolice na objektih in zunanjih površinah v upravljanju naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Zimska služba
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje del zimske službe na objektih in zunanjih površinah v upravljanju naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnično čiščenje
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodijo storitve izvajanje tehničnega čiščenja na objektih naročnika (npr. čiščenje na višini, čiščenje tehničnih prostorov, alpinistično čiščenje, čiščenje prezračevalnih sistemov, čiščenje ventilatorskih konvektorjev idr.).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Selitvena dela
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98392000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje selitvenih dela po naročilu naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Hišniške, gospodinjske in oskrbniške storitve
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod to kategorijo sodi izvajanje hišniških, gospodinjskih (storitve čiščenja) vrtnarskih in oskrbniških storitev povezanih z skrbjo za objekte in manjša vzdrževalna dela na objektih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Dela povezana z dobavo in montažo senčil
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje del povezanih z dobavo in montažo senčil na objektih naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Urbana oprema in mobilnostna infrastruktura
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39200000
39300000
39500000
39700000
39800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izvajanje del v povezavi z dobavo in montažo urbane opreme in mobilnostne infrastrukture na objektih in zunanjih površinah v upravljanju naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in gradnje na področju telekomunikacij
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
45232332
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in gradnja telekomunikacijskih omrežij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti skladno s Splošnimi pravili DNS.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 48 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.09.2022   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za ESPD obrazec, saj ga v paketu razpisne dokumentacije ni.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek, kjer bo dodan ESPD obrazec.


Datum objave: 22.09.2022   11:34
VPRAŠANJE
Rok za oddajo ponudb na portalu s-procurement je 15.9.2026. Ali to drži?

ODGOVOR

Zainteresirani subjekti lahko oddajo prijavo za vstop v DNS ves čas trajanja DNS (48 mesecev). Posledično je rok za oddajo prijav 16. 9. 2026. Pri tem pa je določen še rok za oddajo izhodiščnih prijav (rok za izkaz interesa), ki je do dne 24. 10. 2022 do 10:00 ure. Portal javnih naročil ni prilagojen za dinamični nabavni sistem, zato je lahko naročnik vnesel le en rok za oddajo prijav. V sistemu S-Procurement sta navedena oba roka. Rok za izkaz interesa (24. 10. 2022 do 10:00) je zgolj zakonski rok, ki določa, da naročnik pred potekom le-tega ne sme objavljati 2. faz DNS (posameznih povpraševanj), kot je navedeno tudi v 11. in 12. točki Splošnih pravil DNS ter 49. členu ZJN-3.


Datum objave: 13.10.2022   13:27
Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da bo sestanek v zvezi z JN za Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za izvedbo GOI in sorodnih del, potekal v torek, 18. 10. 2022 ob 13.00 uri preko on-line.
Vse zainteresirane ponudnike naprošamo, da nam najkasneje do torka, 18.10.2022 do 10.00 ure na e-mail: simon.smrke@kclj.si, sporočite svoje e-mail naslove, da vas bomo povabili v sejo.


Datum objave: 17.10.2022   07:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

tozadevno javno naročilo je, očitno zadnje dni svojega mandata, kot zakoniti zastopnik potrdil odstopljeni generalni direktor.
Predmetna dokumentacija je izdelana neprofesionalno, predmet javnega naročila je, očitno zelo splošno opredeljen.
Ali gre za favoriziranje vnaprej znanih ponudnikov, ki so dobili povabilo preden je bilo javno naročilo objavljeno?
Ali in kdaj je bilo javno naročilo uvrščeno v finančni načrt? Ali ga je potrdil strokovni svet? Ali ga je potrdil svet?
Kdaj in kako so se zagotovila sredstva? Zakaj so nastali nepotrebni stroški za S-procurement?

Predlagamo da zaustavite predmetno javno naročilo, še prej pa profesionalno pripravite razpisno dokumentacijo.
Drugače bomo na pristojne inštitucije, vložili pobudo po preverbi vseh okoliščin javnega naročila.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je predmetno dokumentacijo pripravil ob upoštevanju Zakona o javnem naročanju. Opredelitev kategorij predmetnega naročila je dovolj natančno opredeljena ob upoštevanju uporabljene tehnike javnega naročanja, in sicer dinamičnega nabavnega sistema. Predmet posameznih povpraševanj bo podrobneje opredeljen ob vsakokratni 2. fazi DNS. Vaša preostala vprašanja se ne nanašajo na dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega naročila, posledično pa naročnik nanje ni dolžan odgovoriti.
Datum objave: 17.10.2022   07:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

posebni pogoji za ugotavljanje sposobnosti, Pogoj 5 - pooblaščeni inženir za kategorijo 13. zahtevate najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja strojništva, najmanj enega s področja elektrotehnike in najmanj enega s področja gradbeništva.

Prosimo za obrazložitev, zakaj za kategorijo 13. mora ponudnik izpolnjevati pogoj imenovanja pooblaščenega inženirja s področja strojništva in enega s področja gradbeništva?

ODGOVOR
Za izvedbo del tehničnega varovanja (protivlomni sistemi, sistemi kartične pristopne kontrole, sistemi video nadzora in aktivne požarne zaščite) mora ponudnik skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1) zagotoviti razpoložljivost vsaj enega varnostnega tehnika, ki bo tudi angažiran pri izvedbi del. Za druga dela, ki sodijo v to kategorijo naročnik ne podaja posebnih zahtev.

Naročnik spreminja 5.Pogoj tako, da se glasi:

»5. Pogoj (Strokovni kader)
Ponudnik imenuje:
- za 4. kategorijo najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike,
- za 5. kategorijo najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja strojništva,
- za 13. kategorijo najmanj enega varnostnega tehnika v primeru nudenja del tehničnega varovanja (protivlomni sistemi, sistem kartične pristopne kontrole in aktivne požarne zaščite)
- za 21. kategorijo najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike,
Pooblaščeni inženir mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje navedene funkcije in za kandidata opravlja delo v eni izmed oblik, ki jih predvideva Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.
Kader za 4., 5. in 21. kategorijo mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo prijave kot pooblaščeni inženir s področja, kateri je zahtevan v prejšnjem odstavku uspešno, kvalitetno in pravočasno izvedel in zaključil vsaj 2 (dva) istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je obsegal izvedbo del s področja, navedenega v 1. odstavku tega pogoja (glej tudi obrazec OBR-Kadri) na stavbi (CC-SI [glej stolpec 3 tabele »DODATNI POGOJI«] po klasifikaciji objektov), pri čemer je vrednost izvedenih del znašala vsaj [glej stolpec 8 tabele »DODATNI POGOJI«].
Kader za 13. kategorijo mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo prijave kot varnostno tehnik uspešno, kvalitetno in pravočasno izvedel in zaključil vsaj 2 (dva) istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je obsegal izvedbo instalacijskih del v povezavi z izvedbo del tehničnega varovanja (protivlomni sistemi ali sistemi kartične pristopne kontrole ali sistemi video nadzora ali sistemi aktivne požarne zaščite) na stavbi (CC-SI [glej stolpec 3 tabele »DODATNI POGOJI«] po klasifikaciji objektov), pri čemer je vrednost izvedenih del znašala vsaj [glej stolpec 8 tabele »DODATNI POGOJI«].
Referenčni posel je moral biti zaključen do dneva oddaje prijave. Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.«
V delu »način izpolnjevanja« in »zahtevano dokazilo« pogoj ostane nespremenjen.
Datum objave: 17.10.2022   07:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

posebni pogoji za ugotavljanje sposobnosti, Pogoj 5 - pooblaščeni inženir za kategorijo 13. zahtevate najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja strojništva, najmanj enega s področja elektrotehnike in najmanj enega s področja gradbeništva.

Prosimo za obrazložitev, zakaj za kategorijo 13. mora ponudnik izpolnjevati pogoj imenovanja pooblaščenega inženirja s področja strojništva in enega s področja gradbeništva?

ODGOVOR
Za izvedbo del tehničnega varovanja (protivlomni sistemi, sistemi kartične pristopne kontrole, sistemi video nadzora in aktivne požarne zaščite) mora ponudnik skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1) zagotoviti razpoložljivost vsaj enega varnostnega tehnika, ki bo tudi angažiran pri izvedbi del. Za druga dela, ki sodijo v to kategorijo naročnik ne podaja posebnih zahtev.

Naročnik spreminja 5.Pogoj tako, da se glasi:

»5. Pogoj (Strokovni kader)
Ponudnik imenuje:
- za 4. kategorijo najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike,
- za 5. kategorijo najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja strojništva,
- za 13. kategorijo najmanj enega varnostnega tehnika v primeru nudenja del tehničnega varovanja (protivlomni sistemi, sistem kartične pristopne kontrole in aktivne požarne zaščite)
- za 21. kategorijo najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike,
Pooblaščeni inženir mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje navedene funkcije in za kandidata opravlja delo v eni izmed oblik, ki jih predvideva Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.
Kader za 4., 5. in 21. kategorijo mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo prijave kot pooblaščeni inženir s področja, kateri je zahtevan v prejšnjem odstavku uspešno, kvalitetno in pravočasno izvedel in zaključil vsaj 2 (dva) istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je obsegal izvedbo del s področja, navedenega v 1. odstavku tega pogoja (glej tudi obrazec OBR-Kadri) na stavbi (CC-SI [glej stolpec 3 tabele »DODATNI POGOJI«] po klasifikaciji objektov), pri čemer je vrednost izvedenih del znašala vsaj [glej stolpec 8 tabele »DODATNI POGOJI«].
Kader za 13. kategorijo mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo prijave kot varnostno tehnik uspešno, kvalitetno in pravočasno izvedel in zaključil vsaj 2 (dva) istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je obsegal izvedbo instalacijskih del v povezavi z izvedbo del tehničnega varovanja (protivlomni sistemi ali sistemi kartične pristopne kontrole ali sistemi video nadzora ali sistemi aktivne požarne zaščite) na stavbi (CC-SI [glej stolpec 3 tabele »DODATNI POGOJI«] po klasifikaciji objektov), pri čemer je vrednost izvedenih del znašala vsaj [glej stolpec 8 tabele »DODATNI POGOJI«].
Referenčni posel je moral biti zaključen do dneva oddaje prijave. Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.«
V delu »način izpolnjevanja« in »zahtevano dokazilo« pogoj ostane nespremenjen.
Datum objave: 17.10.2022   07:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali bo naročnik upošteval potrjene referenčne obrazce, katere je izvajalec pridobil za druga naročila?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
DA, če iz njih izhajajo vsi podatki na podlagi katerih bo naročnik lahko presodil izpolnjevanje referenčnega pogoja.Datum objave: 17.10.2022   07:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnilo za D) Posebni pogoji za ugotavljanje sposobnosti.
Pogoj 6., 7. , 8. in 9. navajate samo kaj mora izpolnjevati kandidat, ki oddaja prijavo za 21. kategorijo. Ali se nanašajo ti pogoji samo na prijavo za 21. kategorijo?

Kaj pa kandidati, ki se prijavljamo na kategorijo 1. do 20?


ODGOVOR
DA, pogoji se nanašajo samo na prijavo za 21. kategorijo. Če kandidat ne oddaja prijave za 21. kategorijo, mu pogojev 6.,7.,8. in 9. ni treba izkazati.
Datum objave: 17.10.2022   07:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

posebni pogoji za ugotavljanje sposobnosti, Pogoj 5 - pooblaščeni inženir za kategorijo 13. zahtevate najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja strojništva, najmanj enega s področja elektrotehnike in najmanj enega s področja gradbeništva.

Prosimo za obrazložitev, zakaj za kategorijo 13. mora ponudnik izpolnjevati pogoj imenovanja pooblaščenega inženirja s področja strojništva in enega s področja gradbeništva?

ODGOVOR
Za izvedbo del tehničnega varovanja (protivlomni sistemi, sistemi kartične pristopne kontrole, sistemi video nadzora in aktivne požarne zaščite) mora ponudnik skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1) zagotoviti razpoložljivost vsaj enega varnostnega tehnika, ki bo tudi angažiran pri izvedbi del. Za druga dela, ki sodijo v to kategorijo naročnik ne podaja posebnih zahtev.

Naročnik spreminja 5.Pogoj tako, da se glasi:

»5. Pogoj (Strokovni kader)
Ponudnik imenuje:
- za 4. kategorijo najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike,
- za 5. kategorijo najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja strojništva,
- za 13. kategorijo najmanj enega varnostnega tehnika v primeru nudenja del tehničnega varovanja (protivlomni sistemi, sistem kartične pristopne kontrole in aktivne požarne zaščite)
- za 21. kategorijo najmanj enega pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike,
Pooblaščeni inženir mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje navedene funkcije in za kandidata opravlja delo v eni izmed oblik, ki jih predvideva Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.
Kader za 4., 5. in 21. kategorijo mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo prijave kot pooblaščeni inženir s področja, kateri je zahtevan v prejšnjem odstavku uspešno, kvalitetno in pravočasno izvedel in zaključil vsaj 2 (dva) istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je obsegal izvedbo del s področja, navedenega v 1. odstavku tega pogoja (glej tudi obrazec OBR-Kadri) na stavbi (CC-SI [glej stolpec 3 tabele »DODATNI POGOJI«] po klasifikaciji objektov), pri čemer je vrednost izvedenih del znašala vsaj [glej stolpec 8 tabele »DODATNI POGOJI«].
Kader za 13. kategorijo mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo prijave kot varnostno tehnik uspešno, kvalitetno in pravočasno izvedel in zaključil vsaj 2 (dva) istovrstna posla. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, ki je obsegal izvedbo instalacijskih del v povezavi z izvedbo del tehničnega varovanja (protivlomni sistemi ali sistemi kartične pristopne kontrole ali sistemi video nadzora ali sistemi aktivne požarne zaščite) na stavbi (CC-SI [glej stolpec 3 tabele »DODATNI POGOJI«] po klasifikaciji objektov), pri čemer je vrednost izvedenih del znašala vsaj [glej stolpec 8 tabele »DODATNI POGOJI«].
Referenčni posel je moral biti zaključen do dneva oddaje prijave. Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.«
V delu »način izpolnjevanja« in »zahtevano dokazilo« pogoj ostane nespremenjen.
Datum objave: 17.10.2022   07:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali lahko ponudnik predloži potrjene referenčne obrazce katere je pridobil za druga naročila so pa vsebinsko enakovredni oz. vsebujejo vse zahtevane podatke?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
DA, če iz njih izhajajo vsi podatki na podlagi katerih bo naročnik lahko presodil izpolnjevanje referenčnega pogoja.Datum objave: 17.10.2022   07:40
VPRAŠANJE
Spštovani,

prosimo vas zaobrazložitev obrazca (OBR UDELEŽBA), in sicer dela, ki nanaša na Izjavo po 35. členu ZIntPK, saj je le ta glede na zahtevo 35. člena ZIntPK popolnoma nelogična. Izjavo naj bi podala fizična oseba, predstavnik gospodarskega subjketa - ponudnika, in sicer, da ta fizična oseba ni povezana z javnim naročnikom na način kot opisan v 35. členu ZIntPK.

Iz vašega obrazca pa dvoumno izhaja, da izjavo poda pravna oseba oz. v njenem imenu fizična oseba. Prosim za obrazložitev oz. primerno popravljen obrazec, ki bo nedvoumen, kot je npr. obrazec - izjava javnega naročnika MJU, ki ga ima objavljenega na svoji spletni strani.
Prav tako bi pričakovali, da bi nekje navedli kateri so ti funkcionarji, saj mi kot ponudnik res ne moremo vedeti kdo vse so ti funkcionarji javnega naročnika preden podamo tako izjavo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik objavlja popravek obrazca. Subjekt lahko izjavo poda tudi na lastnem obrazcu. Definicijo funkcionarjev ter uradnih oseb vsebuje ZINTKP, pri čemer so podatki o le-teh v subjektih javnega sektorja javno dostopni.Datum objave: 17.10.2022   07:40
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo Pravilnika XX na katerega se sklicujete v dokumentaciji javnega naročila.

ODGOVOR
V splošnih pogojih DNS je del o pravilniku brisan. Naročnik bo objavil čistopis Splošnih pravil.Datum objave: 17.10.2022   07:41
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik obvestil že izbrane ponudnike za posamezno kategorijo po tem, ko bo tekom trajanja DNS v katalog uvrščen nov usposobljen ponudnik?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 17.10.2022   07:41
VPRAŠANJE
Ali mora biti ISO certifikat 9001 in 14001 vzdrževan in ne samo usposobljen?

ODGOVOR
Pričakuje se, da so pridobljeni certifikati tudi vzdrževani.Datum objave: 17.10.2022   07:42
VPRAŠANJE
Ali bo na informativnem sestanku s kandidati predstavljena dodatna vsebina in obseg katera ni zapisana in objavljena na portalu javnih naročil? Če bo prestavljena kakršna koli dodatna vsebina, bi moral biti informativni sestanek obvezen. Ali boste objavili zapisnik sestanka?

ODGOVOR
Ne, namen informativnega sestanka je predstavitev pravil izvajanja DNS ter postopka elektronske oddaje prijave ter ponudb, pri čemer naročnik ne bo odgovarjal na vsebinska vprašanja v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 17.10.2022   07:43
VPRAŠANJE
Prosimo za taksativno navedbo potrebnih korekcij, ki so posledica običajnih pričakovanj in zahtev naročnika oz. razvoja projekta, kot jih navajate na strani 5., 2. odstavek, da bomo ob potencialni oddaji ponudbe nedvoumno vedeli, torej bo zapisano, kaj vse to vključuje.

ODGOVOR
Kot »običajna pričakovanja in zahteve« v sklopu izvedbe del je potrebno razumeti vse tiste aktivnosti, ki so v gradbeništvu običajno potrebne za kvalitetno ter časovno in finančno koordinirano izvedbo del. Tu je mišljena predvsem pravočasna in celovita izmenjava informacij, ter izvajanje del na učinkovit in dogovorjen način. Podrobnejše obveznosti in zahteve bodo opredeljene v posameznem povpraševanju, k katerem bodo vabljeni ponudniki, ki bodo pravnomočno uvrščeni v katalog. Na podlagi vsebine ter zahtev posameznega povpraševanja lahko vabljeni ponudniki oddajo ponudbo, ni pa oddaja ponudbe vaša dolžnost.Datum objave: 17.10.2022   07:43
VPRAŠANJE
Na strani 5, 1. odstavek ali razumemo pravilno, da bo naročnik v 2. fazi DNS izvajal povpraševanje po posamezni kategoriji? V kolikor bodo npr. 80% strojna dela in 20% GOI dela jih naročnik ne bo uvrstil v katalog GOI del ampak v katalog strojnih del?

ODGOVOR
Da, pravilno razumete. V kolikor bodo določena dela po obsegu del (ne nujno vrednostno) izrazito prevladujoča, bo naročnik takšna dela oddal v okviru kategorij 3-19. Za prevladujoča dela bo naročnik smatral tista dela, ki bodo po obsegu oz. po pričakovanih aktivnostih presegala 2/3 vseh del. V konkretnem primeru bi naročnik povpraševal po kategoriji strojno inštalacijskih del. Če v posameznem povpraševanju prevladujejo gradbena dela ali pa nobena od posameznih del ne presegajo 2/3 vseh del, bo naročnik izvedel povpraševanje v okviru 1. ali 2. kategorije. Naročnik si pridržuje pravico, da posamezna dela odda ločeno na podlagi ločenih povpraševanj.Datum objave: 17.10.2022   07:44
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik zaključil prvo fazo DNS zbiranja kandidatov 24.10.2022 in kasnejših prijav v sistem DNS ne bo dovoljeval?

ODGOVOR
Ne, prijave je mogoče oddati ves čas trajanja DNS. Do poteka izhodiščnega roka za prejem prijav ter pregleda le-teh naročnik ne bo izvajal posameznih povpraševanj.Datum objave: 17.10.2022   07:44
VPRAŠANJE
Do kdaj morajo biti veljavne ponudbe? Navajate da morajo biti prijave veljavne do izteka veljavnosti vzpostavljenega DNS. Navedite datum. Navedeno sprašujemo iz previdnosti, ker imate naveden rok za oddajo na portalu s-procurement 15.9.2026.

ODGOVOR
Prijava mora biti veljavna do izdaje Sklepa o uvrstitvi v katalog ali zavrnitvi v katalog. Po izdaji le-tega lahko ponudnik prijavo spremeni ali umakne.Datum objave: 17.10.2022   07:45
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik v 2. fazi DNS pogojeval dodatne zahteve v smislu strokovne usposobljenosti, kadrovske strukture, referenčnega pogoja, zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi kot to navaja na strani 5, 3. odstavek - druge zahteve naročnika? Torej se lahko zgodi, da bo naročnik zahteval dodatne pogoje, katere usposobljeni ponudnik v 2. fazi ne bo izpolnjeval. Ali je temu tako in si naročnik pridržuje to pravico?

ODGOVOR
Ne, naročnik ne bo določal dodatnih pogojev v smislu referenc in kadrovske strukture, razen v smislu meril (kot je navedeno za dodatne reference kadra na strani 7). Naročnik pa bo določil vrsto ter višino finančnega zavarovanja, ki bo sorazmerna predmetu posameznega povpraševanja.Datum objave: 17.10.2022   07:46
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da lahko kandidiramo za sklop 1 in 2 - GOI dela v fazi oddaje ponudbe brez prijavljenih podizvajalcev v kolikor imamo vsa veljavna dovoljenja v Republiki Sloveniji za vse dejavnosti, ki so predmet GOI del, čeprav za vse dejavnosti svojih zaposlencev nimamo?

ODGOVOR
Če ponudnik samostojno izpolnjuje vse pogoje za posamezno kategorijo, mu ni potrebno nominirati podizvajalcev. Ponudnik lahko podizvajalce imenuje naknadno ob oddaji ponudbe za posamezno povpraševanje, ob upoštevanju Splošnih pravil DNS.Datum objave: 17.10.2022   07:48
VPRAŠANJE
Ali lahko potencialni ponudnik kandidira kot samostojni ponudnik in kot podizvajalec v različnih sklopih?

ODGOVOR
Vsak ponudnik (kandidat) lahko kot partner predloži oziroma nastopa le v eni prijavi. Ponudnik, ki kot partner nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse prijave, v katerih nastopa, razen v kolikor se pri preverjanju izkaže, da so prijave oblikovane neodvisno in da ni nevarnosti negativnega vpliva na konkurenco med ponudniki (kandidati). Ponudnik pa lahko npr. samostojno odda prijavo za Kategorijo 4: Elektro inštalacijska dela in nastopa tudi kot podizvajalec ponudniku, ki bo oddal prijavo za Kategoriji 1 oz. 2.
Datum objave: 17.10.2022   07:49
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da kljub temu, da gre za vzdrževanje največje delujoče bolnišnice v Republiki Sloveniji, za vstopni pogoj v delu za že izvedena dela zahtevate zgolj reference na CC-SI 12 - Nestanovanjske stavbe in CC-SI 23 - Industrijski gradbeni kompleksi kamor spadajo npr. rudarski objekti? Ali je prišlo do napake? Naročnika sprašujemo ali smo že tako daleč, da je povsem vseeno ali je izvajalec dela opravljal v okrepčevalnici, rudniku ali v operacijski sobi?

ODGOVOR
Naročnik je referenčne zahteve postavil skladno s potrebami javnega naročila.Datum objave: 17.10.2022   07:49
VPRAŠANJE
Za kategorije 14, 15, 17, 18, 19 in 20 zahtevate za dokazovanje usposobljenosti referenčnega dela zgolj stavbe - klasifikacija CC-SI 1, kljub temu, da gre za izvajanje del v največji bolnišnici v naši državi, torej priznavate vstopni pogoj referenčnega posla opravljenega na stanovanjskih hišah, gostilni, zabaviščnem parku itd.?

ODGOVOR
Naročnik je referenčne zahteve postavil skladno s potrebami javnega naročila.Datum objave: 17.10.2022   07:50
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da lahko za kategorije 1, 2, 3, od 6 do 12 in od 14 do 20 vezano na kadrovsko zahtevo v tabeli dodatni pogoji, stolpec 7, izpolnjujemo z nosilcem gradbene dejavnosti, ki je vpisan v OZS in ima dodeljeno evidenčno številko z vpisom dejavnosti, ki jih lahko opravlja?

ODGOVOR
Stolpec 7 se nanaša na 5. Pogoj (Pooblaščeni inženir). Kader mora izpolnjevati pogoje, kot so navedeni v Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti za poklicni naziv pooblaščeni inženir.Datum objave: 17.10.2022   07:51
VPRAŠANJE
Ali lahko vodjo gradnje opravlja nosilec gradbene dejavnosti, ki je vpisan v imenik vodij gradnje pri pristojni zbornici?

ODGOVOR
Vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje za opravljanje navedene funkcije, kot so navedene v Gradbenem zakonu.Datum objave: 17.10.2022   07:52
VPRAŠANJE
Na strani 12, 2. Pogoj - Zavarovanje odgovornosti navajate da mora imeti kandidat ves čas trajanja DNS zavarovano odgovornost za škodo. Ali pravilno razumemo, da je potrebno priložiti ob oddaji ponudbe že ustrezno zavarovalno polico glede na tabelo dodatni pogoji? Prijavili bi se na več sklop s tem , da imamo že veljavno zavarovalno polico, ki pa ne ustreza vsem navedenim vrednostim. Ali bo naročnik iz posameznega sklopa pri pregledu ponudbe kot nedopustno označil ponudbo, kjer v fazi oddaje ne bo predložena višinsko ustrezna zavarovalna polica za posamezen sklop?

ODGOVOR
Kandidat mora že ob oddaji prijave predložiti dokazilo o zavarovanju odgovornosti v skladu z 2. Pogojem. Če kandidat za posamezno kategorijo ne bo izkazal zavarovanja v ustrezni višini, ponudba za to kategorijo ne bo uvrščena v katalog. Kandidati lahko kadarkoli svojo prijavo spremenijo in se prijavijo na dodatne kategorije, v kolikor kasneje pogoje za njih izpolnjujejo.