Dosje javnega naročila 006264/2022
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Gradnje: Ureditev trga pri glavni avtobusni postaji v Kamniku
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 160.476,71 EUR

JN006264/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.09.2022
JN006264/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2022
JN006264/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.11.2022
JN006264/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2022
JN006264/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2022
JN006264/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006264/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Romana Lanišek
romana.lanisek@kamnik.si
+386 18318220

Internetni naslovi
https://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457269/Razpisna_dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18044
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev trga pri glavni avtobusni postaji v Kamniku
Referenčna številka dokumenta: JN-18044
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev trga pri glavni avtobusni postaji v Kamniku
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbeno obrtniška dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbeno obrtniških del, in sicer se preuredi obstoječ teren ob avtobusni postaji in izvede pomol, kot podstavek za postavitev bronaste skulpture.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili vzorca pogodbe oz. razpisne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zasaditev
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
77310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Zasaditev zelenih površin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili vzorca pogodbe oz. razpisne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2022   11:00
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2022