Dosje javnega naročila 006340/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje storitev pregleda, servisa, overitve in kalibracije meril
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.093,23 EUR

JN006340/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2022
JN006340/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2022
JN006340/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2022
JN006340/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.12.2022
JN006340/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2022
JN006340/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2022
JN006340/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2022
JN006340/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006340/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 179-506134
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Urad za javna naročila in nabavo, Služba za javna naročila
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457302/430-857-22-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18054
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje storitev pregleda, servisa, overitve in kalibracije meril
Referenčna številka dokumenta: 430-857/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50433000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev pregleda, servisa, overitve in kalibracij meril in obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Merilni inštrumenti
Sklop 2: Naprave za izvajanje bitermalnega frekvenčnega vestibulograma (VTG)
Sklop 3: Orodje in naprave za servisiranje helikopterjev
Sklop 4: Navigacijski inštrumenti za helikopterje
Sklop 5: Laserski skener
Sklop 6: Merilniki srčnega ritma in prostornine izdihanega zraka
Sklop 7: Merilniki sluha
Sklop 8: Merilniki vida
Sklop 9: Merilnik zračnih podatkov za helikopterje
Sklop 10: Merilnik ravnotežja helikopterjev
Sklop 11: Laboratorijski merilni inštrumenti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilni inštrumenti
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50411000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilni inštrumenti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Naprave za izvajanje bitermalnega frekvenčnega vestibulograma (VTG)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50420000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Naprave za izvajanje bitermalnega frekvenčnega vestibulograma (VTG)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Orodje in naprave za servisiranje helikopterjev
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50210000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Orodje in naprave za servisiranje helikopterjev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Navigacijski inštrumenti za helikopterje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50210000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Navigacijski inštrumenti za helikopterje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Laserski skener
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50340000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Laserski skener
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilniki srčnega ritma in prostornine izdihanega zraka
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50420000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilniki srčnega ritma in prostornine izdihanega zraka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilniki sluha
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50420000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilniki sluha
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilniki vida
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50420000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilniki vida
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilnik zračnih podatkov za helikopterje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50210000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilnik zračnih podatkov za helikopterje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilnik ravnotežja helikopterjev
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50210000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilnik ravnotežja helikopterjev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Laboratorijski merilni inštrumenti
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50420000
50433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana oz. lokacije navedene v Seznamu in lokacijah meril
II.2.4 Opis javnega naročila
Laboratorijski merilni inštrumenti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.03.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2022   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 17. 10. 2022 in se bo začelo ob 12.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2022   12:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v
zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let oz. do porabe sredstev okvirne pogodbene vrednosti. Pogodba se sklepa za obdobje 2
let ter bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska
sredstva.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2022   07:05
VPRAŠANJE
Spoštovani

naročnika prosimo, da omogoči ponudnikom, da ponujamo posamezno blago iz zaprtih sklopov.
Sklope ste zaprli in s tem onemogočili konkurenci oddati ugodnejše ponudbe, ki jih lahko dobite, če sklope zaprete. Sami dobro poznate trg in veste, da je sklop 1 pripravljen za točno določenega ponudnika, saj je v Sloveniji samo en laboratorij, ki vse te veličine pokriva.

Prosimo, vas da omogočite odprtje sklopa in prijavo na posamezne artikle v sklopu ?ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali je v sklopu 1 potrebno ponuditi kalibracijo/overitev za vseh 20 aparatur (vseh 21 pozicij) ali lahko ponudimo le npr. za eno aparaturo?

ODGOVOR

1. Vprašanje:
Ali je v sklopu 1 potrebno ponuditi kalibracijo/overitev za vseh 20 aparatur (vseh 21 pozicij) ali lahko ponudimo le npr. za eno aparaturo?

Odgovor:
Ponudniki morajo ponuditi posamezen sklop v celoti, kar pomeni vse postavke oz. storitve iz posameznega sklopa.

2. Vprašanje:
Spoštovani
naročnika prosimo, da omogoči ponudnikom, da ponujamo posamezno blago iz zaprtih sklopov.
Sklope ste zaprli in s tem onemogočili konkurenci oddati ugodnejše ponudbe, ki jih lahko dobite, če sklope zaprete. Sami dobro poznate trg in veste, da je sklop 1 pripravljen za točno določenega ponudnika, saj je v Sloveniji samo en laboratorij, ki vse te veličine pokriva.
Prosimo, vas da omogočite odprtje sklopa in prijavo na posamezne artikle v sklopu ?

Odgovor:
Vodilo naročnika pri določanju sklopov za predmetno javno naročilo je bila vrsta in količina razpisanih storitev, vsebinska povezanost posameznih delov javnega naročila, konkurenca na trgu in običajna poslovna praksa pri izvajanju tovrstnih storitev. Naročnik je pred objavo javnega naročila izvedel tržno raziskavo, iz katere je razvidno, da se za predmetni sklop lahko pričakuje več ustreznih ponudb. Glede na navedeno naročnik ne spreminja oblikovanih sklopov ter pojasnjuje, da v skladu s točko 10.3.3 (Skupna ponudba), 10.3.4 (Ponudba s podizvajalci) in 10.3.5 (Uporaba zmogljivosti drugih subjektov) Navodila za izdelavo ponudbe ponudniki lahko predložijo skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci ali uporabijo zmogljivosti drugih subjektov.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe objavi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 28.09.2022   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za infromacijo glede oddaje obrazcev oz prilog:
- Ali lahko oddamo vzorce certifikatov (za vse sklope skupaj) v enem (1) skupnem pdf dokumentu?
- Ali lahko oddamo cenike rezervnih delov (za vse sklope skupaj) v enem (1) skupnem pdf dokumentu?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
želimo oddati ponudbo za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje storitev pregleda, servisa, overitve in kalibracije meril, t. 430-857/2022 za sklop 6.

Glede zahtev v točki 8.2 Pogoji za sodelovanje, Navodil za izdelavo ponudbe imamo naslednja vprašanja.
V tretjem odstavku točke 8.2.1 Navodil navajate »Ponudnik ima dokazilo za izvajanje zakonskih overitev. /upoštevati za sklope 1, 3, 4, 5, 6, 9-11/«
in v točki 8.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost navajate »Ponudnik mora imeti pridobljeno akreditacijo. /upoštevati za vse sklope 1, 3, 4, 5, 6, 9-11/
DOKAZILA:
- akreditacijska listina, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIS EN ISO/IEC17025,
- akreditacijska listina, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIS EN ISO/IEC17020.«

Ker kot prodajalec in serviser EKG aparatov in spirometrom proizvajalca Schiller v Sloveniji izvajamo obdobne preglede naprav Schiller skladno z navodili proizvajalca (vizualni pregled, funkcijski test, test električne varnosti (ozemljitvene upornosti, uhajavih tokov) z ustrezno opremo, letno pregledano pri zastopnikih proizvajalca opreme za testiranje. Akreditacije po navedenih standardih nimamo, ker za to dejavnost ni potrebna.

Za kalibracijsko tlačilo, ki jo naročnik dnevno uporablja za umerjanje spirometra, ni zakonsko določena overitev kot na primer za merilnike krvnega tlaka. Naše vprašanje je ali je za vas sprejemljivo kalibracija tlačilke pri našem podizvajalcu v akreditiranem laboratoriji (volumen) z izdajo certifikata o kalibraciji na katerem je navedeno med drugim: številka akreditacije laboratorija s strani Slovenske akreditacije, podatki o merilu, metoda, uporabljeni etaloni, sledljivost uporabljenih etalonov, merilni rezultati, odstopanje izmerjene vrednosti od referenčne vrednosti in merilna negotovost.

Skladno z zgoraj navedenim naročnika prosimo, da popravi zahteve za 6. sklop.


ODGOVOR

1. Vprašanje:
Spoštovani,
želimo oddati ponudbo za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje storitev pregleda, servisa, overitve in kalibracije meril, t. 430-857/2022 za sklop 6.

Glede zahtev v točki 8.2 Pogoji za sodelovanje, Navodil za izdelavo ponudbe imamo naslednja vprašanja.
V tretjem odstavku točke 8.2.1 Navodil navajate »Ponudnik ima dokazilo za izvajanje zakonskih overitev. /upoštevati za sklope 1, 3, 4, 5, 6, 9-11/«
in v točki 8.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost navajate »Ponudnik mora imeti pridobljeno akreditacijo. /upoštevati za vse sklope 1, 3, 4, 5, 6, 9-11/
DOKAZILA:
- akreditacijska listina, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIS EN ISO/IEC17025,
- akreditacijska listina, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIS EN ISO/IEC17020.«

Ker kot prodajalec in serviser EKG aparatov in spirometrom proizvajalca Schiller v Sloveniji izvajamo obdobne preglede naprav Schiller skladno z navodili proizvajalca (vizualni pregled, funkcijski test, test električne varnosti (ozemljitvene upornosti, uhajavih tokov) z ustrezno opremo, letno pregledano pri zastopnikih proizvajalca opreme za testiranje. Akreditacije po navedenih standardih nimamo, ker za to dejavnost ni potrebna.

Za kalibracijsko tlačilo, ki jo naročnik dnevno uporablja za umerjanje spirometra, ni zakonsko določena overitev kot na primer za merilnike krvnega tlaka. Naše vprašanje je ali je za vas sprejemljivo kalibracija tlačilke pri našem podizvajalcu v akreditiranem laboratoriji (volumen) z izdajo certifikata o kalibraciji na katerem je navedeno med drugim: številka akreditacije laboratorija s strani Slovenske akreditacije, podatki o merilu, metoda, uporabljeni etaloni, sledljivost uporabljenih etalonov, merilni rezultati, odstopanje izmerjene vrednosti od referenčne vrednosti in merilna negotovost.

Skladno z zgoraj navedenim naročnika prosimo, da popravi zahteve za 6. sklop.

Odgovor:
Naročnik umika zahtevo iz točke 8.2.1-3 (Ustreznost in opravljanje poklicne dejavnosti) in točke 8.2.2-1 (Tehnična in strokovna sposobnost) Navodila za izdelavo ponudbe za sklop 6.

Naročnik pojasnjuje, da za kalibracijo kalibracijske tlačilke v sklopu 6 dopušča kalibracijo v akreditiranem laboratoriju (slovenska akreditacija) ter dodaja zahtevo v točki 8.2.2-2.

Skladno z navedenim se točki spremenita tako, da se po novem glasita:

8.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. (Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU).

2. Ponudnik ima v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki jo/jih bo izvajal v okviru predmeta javnega naročila.

DOKAZILO:
Izjava ponudnika, da ima v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki jo/jih bo izvajal v okviru predmeta javnega naročila, ki jo ponudnik poda v obrazcu iz Priloge št. 1 (Izjava o predložitvi ponudbe).
Naročnik si pridržuje pravico naknadno od ponudnika zahtevati predložitev statuta ali družbene pogodbe ali drugega dokazila, ki izkazuje zgoraj navedeno.

3. Ponudnik ima dokazilo za izvajanje zakonskih overitev. /upoštevati za sklope 1, 3, 4, 5, 9-11/

DOKAZILO:
Odločba Urada Republike Slovenije za meroslovje za izvajanje zakonskih overitev.

8.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost:
1. Ponudnik mora imeti pridobljeno akreditacijo. /upoštevati za vse sklope 1, 3, 4, 5, 9-11/

DOKAZILA:
- akreditacijska listina, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025,
- akreditacijska listina, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020.

2. Ponudnik mora biti pooblaščen izvajalec pregleda, servisa in kalibracije meril s strani proizvajalca merila. /upoštevati za sklop 2, 6, 7 in 8/

DOKAZILO:
- Potrdilo oz. izjava proizvajalca merila, iz katere je razvidno, da je ponudnik pooblaščen izvajalec pregleda, servisa in kalibracije meril.

Opomba k točki 8.2.1-3 in 8.2.2 (točka 1 in 2):
Zaželeno je, da ponudnik dokazila priloži že v ponudbi. V primeru, da dokazil ponudnik ne bo priložil, jih bo moral priložiti na zahtevo naročnika, vendar bodo morala izkazovati stanje ob oddaji ponudbe.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
prosimo vas za infromacijo glede oddaje obrazcev oz prilog:
- Ali lahko oddamo vzorce certifikatov (za vse sklope skupaj) v enem (1) skupnem pdf dokumentu?
- Ali lahko oddamo cenike rezervnih delov (za vse sklope skupaj) v enem (1) skupnem pdf dokumentu?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Da.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije objavi na portalu javnih naročil.