Dosje javnega naročila 006341/2022
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Zdravstvena preventiva v termalnem zdravilišču
ZJN-3: Odprti postopek

JN006341/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2022
JN006341/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2022
JN006341/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2022
JN006341/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006341/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 179-506132
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.sz.si/

Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.sz.si/

Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.sz.si/

Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.sz.si/

FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o.
Zaloška cesta 219
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.fersped.si/

SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si/

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si/

PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
http://www.prometni-institut.si/

SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
Ob zeleni jami 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.sz-zgp.si/

VV-LOG, špedicija in transport, d.o.o.
Ankaranska cesta 5B
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://vv-log.com/

SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA d.d.
Hladilniška pot 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.sztiskarna.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457318/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18064
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet, d.o.o.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zdravstvena preventiva v termalnem zdravilišču
Referenčna številka dokumenta: JN-18064
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba programa zdravstvene preventive (skupaj z namestitvijo) v termalnem zdravilišču za zaposlene družb v skupini Slovenskih železnic.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba programa zdravstvene preventive (skupaj z namestitvijo) v termalnem zdravilišču za zaposlene družb v skupini Slovenskih železnic.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje veljavnosti pogodbe v primeru nastopa višje sile zaradi katere se program zdravstvene preventive ne bo izvajal oz. bo začasno ustavljen. Pogodba se v tem primeru podaljša za obdobje neizvajanja programa.
Podaljšanje veljavnosti pogodbe v primeru dolgotrajnega postopka izbire izvajalca za sledeče pogodbeno obdobje. Podaljšanje pogodbe ne sme biti daljše od 3 (treh) mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.10.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.10.2022   11:00
Kraj: Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2022   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje vezano na točko 5.2. C - strokovna in kadrovska sposobnost

glede na to, da imamo v Thermani d.d. strokovno usposobljeno osebje za izvedbo Zdravstvene preventive (pred leti smo jo izvajali tudi na Slovenske železnice) in da v preteklih letih zaradi covid situacije ni bilo tovrstnih razpisov,: Ali brez bi bila oddana ponudba, brez oddaje obrazca št. 4 avtomatsko izločena? Lahko pa poudarimo oz. v obrazec navedemo, , da smo v preteklih 3 letih izvajali zdraviliško zdravljenje za goste preko ZZZS. medtem ko smo za preostale goste izvajali aktivnosti, katere lahko vključimo oz. jih dopolnimo, da bodo prilagojene skupinam ZP.


ODGOVOR
Ponudnik lahko kot referenco navede tudi zdraviliško zdravljenje, in sicer se pogoj za strokovno sposobnost v razpisni dokumentaciji spremeni tako, da se po novem glasi: »Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih 3 (treh) let pred objavo tega javnega naročila za vsaj 1 (enega) naročnika izvedel program zdravstvene preventive ali zdraviliško zdravljenje, ki se ga je v zadevnem obdobju 3 (treh) let udeležilo vsaj 250 zaposlenih tega naročnika - potrjevalca reference.« Skladno z navedenim bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.10.2022   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pošiljam vprašanje vezano na točko 5.2.C Strokovna in kadrovska sposobnost:

V razpisni dokumentaciji je naveden pogoj, o predložitvi dokazila glede izvedbe programa zdravstvene preventive za naročnika, ki je v preteklih 3 letih napotil na zdravstveno preventivo vsaj 250 zaposlenih. Tovrstni naročniki so v Sloveniji zelo redki, hkrati pa je potrebno "vzeti v obzir", da zaradi covird razmer, kar nekaj česa nismo poslovali zaradi popolnega zaprtja turističnega sektorja in tudi drugih dejavnosti. Dovoljeno je bilo opravljanje zdraviliškega zdravljenja, kar smo početi pred covid situacijo, v času le te in do zelo uspešno delamo tudi danes. Pred leti smo bili en izmed izvajalcev Zdravstvene preventive za zaposlene na SŽ.
Ali smo je ponudba brez navedene reference (oziroma naveden ZZZS) avtomatsko izločena iz izbora o ponudniku Zdravstvene preventive za SŽ.

Najlepša hvala.
Sabina Antloga Žuna

ODGOVOR
Ponudnik lahko kot referenco navede tudi zdraviliško zdravljenje, in sicer se pogoj za strokovno sposobnost v razpisni dokumentaciji spremeni tako, da se po novem glasi: »Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih 3 (treh) let pred objavo tega javnega naročila za vsaj 1 (enega) naročnika izvedel program zdravstvene preventive ali zdraviliško zdravljenje, ki se ga je v zadevnem obdobju 3 (treh) let udeležilo vsaj 250 zaposlenih tega naročnika - potrjevalca reference.« Skladno z navedenim bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.