Dosje javnega naročila 006357/2022
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: NAKUP in DOBAVA ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 98.429,23 EUR

JN006357/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2022
JN006357/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2022
JN006357/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.09.2022
JN006357/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2022
JN006357/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.11.2022
JN006357/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006357/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI
Kočevje
Slovenija
LEA ŽABKAR
lea.zabkar@sidg.si
+386 30480982

Internetni naslovi
https://sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457343/Dokumentacija_JN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18070
I.4 Vrsta javnega naročnika
OSEBA JAVNEGA PRAVA
I.5 Glavna področja dejavnosti
(Gojenje gozdov idr.gozdarske dej.)


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP in DOBAVA ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME
Referenčna številka dokumenta: NMV RAC 2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP in DOBAVA ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP in DOBAVA ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Posamezne storitve in dobava potrebnega materiala za potrebe izvajanja projekta »Natura Mura« Operacija »Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura«, se financira iz sredstev EU, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 80%, ter iz Proračuna Republike Slovenije v višini 20%.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2022   11:00
Kraj: informacijski sistem EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.09.2022   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2022   14:15
POJASNILO:

Naročnik je spremenil dokumentacijo za javno naročilo z oznako NMV RAC 2022: »Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme«, in sicer se spremenijo Tehnične specifikacije v točki 4 (Tehnične vsebine), v postavki 14, na način, da se doda zahteva: »Office: Zahteva se priložena licenca za programski paket MS FPP Office Home and Business 2021«.

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil Popravek 1.


Datum objave: 23.09.2022   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Lahko ponudimo monitorje pod točko 5 in 6 brez ISO_9241-307? Ob predpostavki, da ustrezajo oz. presegajo vse preostale zahtevane okoljske standarde in certifikate. Oba modela monitorjev podpirata številne tehnologije za povečanje ergonomije, ki so definirane v prospektu.
Trenutno zahtevane specifikacije so zaprte na 1 proizvajalca, s tem onemogočate oddajo nam in zmanjšujete konkurenco, kar lahko vodi do višjih cen. Prosimo za odprtje zahtev.

ODGOVOR

Pozdravljeni!
Da, ponudnik lahko ponudi pod točkama 5 in 6 artikel brez standarda ISO_9241-307, kot navedeno.
Naročnik bo na podlagi navedenega spremenil dokumentacijo za predmetno naročilo - Tehnične specifikacije - ter jih s Popravkom 2 objavil na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 23.09.2022   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Trenutno zahteve so zapisane tako, da ustreza samo en proizvajalec, kar ni v skladu z ZJN3. Prosimo za pozitiven odgovor na spodnje zahteve po spremembah. S tem boste prejeli več konkurenčnih ponudb različnih proizvajalcev in posledično boljše cene. Vse spodaj zahtevane spremembe imajo minimalen oz. ničen vpliv na zmogljivost in uporabnost naprav. V primeru, da spremembe ne bodo odobrene bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

Vprašanje za 1. prenosni računalnik za poslovno rabo - osnovni
- Ali lahko ponudimo prenosnik z 2x USB 3.2 Type A, od tega 1 za polnjenje + 2x Thunderbolt 4?
- Ali lahko ponudimo prenosnik z 4 celično 58Whr baterijo?
- Ali lahko ponudimo prenosnik z težo 1,59 kg?

Vprašanje za 2. prenosni računalnik za poslovno rabo - napredni
- Ali lahko ponudimo prenosnik z baterijo z 58Whr?
- Ali lahko ponudimo prenosnik z težo 1,36 kg?

Vprašanje za 3. prenosni računalnik za poslovno rabo - grafična postaja
- Ali lahko ponudimo prenosnik z 2x USB 3.2 Type A, od tega 1 za polnjenje + 2x Thunderbolt 4?
- Ali lahko ponudimo 6 celično baterijo z 95Whr?

Vprašanje za 4. prenosni računalnik za poslovno rabo - grafična postaja napredna
- Ali lahko ponudimo prenosnik z 2x USB 3.2 Type A, od tega 1 za polnjenje + 2x Thunderbolt 4?
- Ali lahko ponudimo 6 celično baterijo z 95Whr?

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

1. Da, ponudnik lahko ponudi artikle pod točkami 1, 2, 3 in 4 s tehnični lastnostmi, kot navedeno v vprašanju. Naročnik bo na podlagi navedenega spremenil Tehnične specifikacije.

2. Naročnik bo spremenil tudi merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika v tem naročilu, in sicer: Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki bo po določenih merilih prejela največje skupno število točk, in sicer Merilo 1 (Ponudbena vrednost), Merilo 2 (Artikel 1) ter Merilo 3 (Artikel 2). Največje število točk je 100 (1 točka = 1 odstotek). Izbrana bo ponudba, ki bo imela največje število točk (Merilo 1, Merilo 2 ter Merilo 3).
- najnižja skupna ponudbena cena za ponujene artikle v EUR brez DDV - 85%
- v primeru, če bo ponujen artikel pod točko 1 Tehničnih specifikacij vseboval baterijo, zmogljivejšo od 60Ah (60Ah ali več), bo ponudnik dobil 10 točk;
- v primeru, če bo ponujen artikel pod točko 2 Tehničnih specifikacij lažji od 1,3 kg (1,3 kg ali manj), bo ponudnik dobil 5 točk.

Za vsa dodatna merila bo moral ponudnik predložiti tudi dokazila.

3. Naročnik bo v skladu z navedenim podaljšal roke za predmetno naročilo, in sicer:
o rok za vprašanja: 28.09.2022 do 10.00 ure
o rok za prejem ponudb: 03.10.2022 do 10.00 ure
o rok za odpiranje ponudb: 03.10.2022 ob 11.00 uri.

Popravek št. 2 razpisne dokumentacije bo objavljen na Portalu javnih naročil.