Dosje javnega naročila 006275/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-183/22; Ureditev križišča in para avtobusnih postajališč na DC R2-442, odsek 1318 Martjanci-Dobrovnik, od km 8,020 do km 8,540, v naselju Bogojina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 575.016,15 EUR

JN006275/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2022
JN006275/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.01.2023
JN006275/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.03.2023
JN006275/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006275/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788720

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457367/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18081
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-183/22; Ureditev križišča in para avtobusnih postajališč na DC R2-442, odsek 1318 Martjanci-Dobrovnik, od km 8,020 do km 8,540, v naselju Bogojina
Referenčna številka dokumenta: 43001-354/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev križišča in para avtobusnih postajališč na DC R2-442, odsek 1318 Martjanci-Dobrovnik, od km 8,020 do km 8,540, v naselju Bogojina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev križišča in para avtobusnih postajališč na DC R2-442, odsek 1318 Martjanci-Dobrovnik, od km 8,020 do km 8,540, v naselju Bogojina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 170
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.09.2022   14:38
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Sprašujemo ali je potrebno za spodaj navedeni postavki upoštevati tudi dobavo materiala, ali je material iz izkopa , ali naročnik zagotovi izvajalcu ta material?


S 2 4 421 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije M3 84,00
S 2 4 441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije opomba:(zmrzlinsko odporen material) M3 185,00

ODGOVOR
Spoštovani.

V popisu del razpisne dokumentacije je v vsakem zavihku navedena opomba »Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke (dobava, transport in vgradnja). Pri vseh postavkah rušitvenih del in izkopov upoštevati vse prevoze in transporte ruševin na deponijo vključno z vsemi stroški in taksami.«
Navedeno opombo se upošteva v vseh postavkah popisa del.

V postavkah »S 24 421 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije M3 84,00« in »S 24 441 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije opomba:(zmrzlinsko odporen material) M3 185,00 « ni navedena vgradnja kamnitega materiala iz obstoječega izkopa, torej se upošteva dobava, transport in vgradnja novega materiala.
Datum objave: 28.09.2022   14:21
VPRAŠANJE

Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do ne realizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje. Ponudniki in izvajalci lahko v obstoječih nepredvidenih okoliščinah poslovanja krijemo le 2% rizika dviga cen in ne moremo pristajati na fiksnost, v okviru katerih se prevzema 10% rizika dviga cen, v nasprotnih primerih smo prisiljeni drastično dvigniti ponudbene cene, posledica navedenega pa bo to, da se določeni javni projekti v teh nepredvidljivih časih žal ne bomo izvajali.


Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2%.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal pogodbenih določil, glede fiksnosti cen za kratkotrajne pogodbe z rokom izvedbe do 6 mesecev.

Mesečni indeks Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM) za ostalo nizko gradnjo se je iz meseca julija 2022 do avgusta 2022 znižal za vrednost 1,15.
Datum objave: 29.09.2022   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima me, ali lahko definirate oz. ocenite spodnje postavke, da ne bi prišlo do prevelikih odstopanj?!
Glede na to, da te zneske definira koncesionar.

Izdelava elaborata za zaporo cest s pridobitvijo dovoljenj. KOS 1,00 -
Izdelava DRSI tabele izvedenih kazalnikov. KOS 1,00 -
Izdelava poročila o izvedenih delih (predaja izpolnjenih BCP obrazcev) v 2 izvodih KOS 1,00 -

ODGOVOR
Spoštovani.

Koncesionar rednega vzdrževanja cest na podlagi dovoljenja za zaporo ceste vzpostavi in vzdržuje cestno zaporo, nakar izvajalcu del izdaja mesečno račune na podlagi potrjenega cenika s strani Direkcije RS za infrastrukturo. V popisu del predmetnega naročila je v zavihku »rekapitulacija Bogojina« za cestno zaporo rezerviranih 20.000,00 evrov, ob upoštevanju 140 dnevnega roka za dela na gradbišču.

Za potrebe pridobitve dovoljenja cestne zapore na državnih in občinskih cestah, se izdela elaborat za zaporo ceste, ki ga lahko v skladu s predpisi o graditvi objektov izdela projektant.

Izdelavo DRSI tabele izvedenih kazalnikov lahko izdela izvajalec ali projektant projekta izvedenih del. Tabela je dostopna na spletni strani DRSI https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje

Skladno s področnimi predpisi so izvajalci del na državnih cestah dolžni predati dokumentacijo za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah najkasneje v roku 15 dni po zaključku gradnje v pregled na Direkcijo za infrastrukturo. Izvajalci gradbenih del na državnih cestah morajo izbrati izvajalca za popis podatkov BCP iz seznama usposobljenih popisovalcev, dostopnega na spletni strani DRSI https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-izvedenih-del-podatki-za-banko-cestnih-podatkov-bcp/
Datum objave: 30.09.2022   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim če razložite spodnjo postavko. Vsi dobavitelji so podali odg. "pokrov ni tipski". Glede na to, da so količine kar velike, prosim če lahko sporočite, od kje bi se naj ta pokrov dobavil in ali je možno, da je pokrov LTŽ.

Dobava, izkop, postavitev in zasip
kabelskega jaška,
dimenzij 0.6 x 0.6 x 0.8 m
(lahek kovinski pohodni pokrov 3,5t)
dimenzij 0.6 x 0.6 m
kot. Npr. tip MKJ (glej prilogo) ali
podobno kom 22,00

ODGOVOR
V popisu del razpisne dokumentacije pod zavihkom »3-CR« postavka »06 Dobava, izkop, postavitev in zasip kabelskega jaška, dimenzij 0.6 x 0.6 x 0.8 m (lahek kovinski pohodni pokrov 3,5t) dimenzij 0.6 x 0.6 m kot. Npr. tip MKJ (glej prilogo) ali podobno; kom 22« zajema dobavo, izkop, vgradnjo ter zasip kabelskega jaška za potrebe inštalacij cestne razsvetljave vključno s pokrovom jaška.
V postavki je projektno naveden tip kanalskega jaška MKJ ali podoben. Torej se lahko uporabi tipski betonski, PP ali PE jašek fi 60 cm s pripadajočim LTŽ pokrovom fi 60 cm na zaklep s protihrupnimi vložki, nosilnosti C250, skladno s standardom SIST EN 124-2.