Dosje javnega naročila 006277/2022
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup radijskega reportažnega vozila za prenose manjših prireditev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006277/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2022
JN006277/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2022
JN006277/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2022
JN006277/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2022
JN006277/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006277/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Duša
mateja.dusa@rtvslo.si
+386 14752191

Internetni naslovi
https://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457370/JN-B0998_-_Nakup_radijskega_reportaznega_vozila.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18082
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
JAVNI ZAVOD


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup radijskega reportažnega vozila za prenose manjših prireditev
Referenčna številka dokumenta: JN-B0998
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup enoprostorskega vozila z opremo in dodelavo po naročnikovih zahtevah, ki bo služilo kot reportažno vozilo za potrebe radijskega programa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
32210000
34111100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup enoprostorskega vozila z opremo in dodelavo po naročnikovih zahtevah, ki bo služilo kot reportažno vozilo za potrebe radijskega programa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0998.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2022   13:00
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2022   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudnik mora predložiti vsaj eno referenčno izjavo, s katero dokazuje, da je v času od 01. 01. 2017 dalje izdelal in dobavil primerljivo vozilo.
Se lahko datum dobave referenčnega vozila spremeni, da bo veljalo od 31.10.2016?

ODGOVOR
Da. Naročnik bo spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 28. 9. 2022Datum objave: 28.09.2022   13:05
OBVESTILO

Naročnik je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z oznako JN-B0998, in sicer v tehničnih zahtevah pod točko 3.4.12.1 Digitalna avdio mešalna miza in v splošnih pogojih pod točko 3.5.1 Reference ponudnika in ogled primerljivega vozila.
Dokument bo viden po objavi na portalu javnih naročil.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 28. 9. 2022

Datum objave: 04.10.2022   15:11
VPRAŠANJE
Naročniku postavljamo naslednja vprašanja:

1. Naročnik v točki 3.3 Specifikacija, pod pozicijo 22, navaja model AV preklopnika CRESTRON HD-MD6X2-4K-E. V nadaljevanju tehnične dokumentacije pod točko 3.4.12.6 naročnik podrobno opisuje tehnične lastnosti in med drugim navede tudi: 6 vhodov minimalno: 2x display port 4K(4096x2160), 2x HDMI 4K(3840x2160), 1x SDI, 1x analogni vhod. Glede na to, da specifiziran model nima možnosti priklopa DP, SDI in analognega vhoda naročnika prosimo, da ustrezno popravi vzorčni model. Dodatno naprošamo tudi idejno vezalno shemo in popis vseh priklopljenih video naprav oz. za podrobnejši opis video sistema.
2. Naročnik v točki 3.3 Specifikacija, pod pozicijama 29 in 30 zahteva: Priključni električni kabel 1F 230 V 25 A (3 X 2,5 mm2) . Naročnika opozarjamo, da kabel preseka 2,5mm2, ne zadosti zahtevi in ni skladen z veljavno zakonodajo za navedeno vrednost toka (25A). Prosimo za ustrezen popravek preseka kabla ali navedbe vrednosti toka.
3. Naročnik v točki 4.4.12.5 med drugim navaja: Spremljanje slike z nadzornih kamer mora biti izvedeno na za to predvidenih zaslonih. Kakor gre razbrati mora ponudnik vključiti v ponudbo tudi zaslone. Naročnika sprašujemo ali je dovolj, če ponudba vključuje en zaslon in naprošamo, da nevede lokacijo zaslona in velikost zaslona.
4. Naročnik pod točko 3.4.12.11 med drugim zahteva: Na mizi ali ob mizi mora biti na voljo regulacija glasnosti za vsake slušalke posebej. Glede na to, da vzorčni model SONIFEX RB-6HD nima vgrajene funkcije za oddaljen nadzor jakosti posameznega kanala, predvidevamo, da je naročnik imel v mislih pasivno regulacijo, torej integracijo močnostnih potenciometrov (reostat) med izhod ojačevanika za slušalke in slušalk samih? Prosimo za potrditev.
5. Naročnik v prilogi 1: Shema ožičenja mešalne mize shematično prikaže priklop ojačevalnika za slušalke, kjer je izveden tudi priklop INS D/INS L. Glede na to, da insertna točka na vhodu ne obstaja naročnika sprašujemo za kateri izhod je predvidena omenjena insertna točka?
6. Naročnik v prilogi 1: Shema ožičenja mešalne mize, so vrisane tudi komponente kot npr. SPREJEMNIKI BŽ MIKROFONI, DALET PRODUKCIJSKI SISTEM, PRODYS AVDIO KODEK, IEM 4 kanalni, ... Naročnika sprašujemo ali bo vrisane komponente dobavil on in v kolikor jih bo, prosimo za točen spisek modelov ter njihovo število. Ravno tako nas zanima ali bo integracija komponent izvedena s strani naročnika ali mora biti del ponudbe.
7. Naročnik pod točko 3.4.13.3 navaja tehnične zahteve za omrežni stikali in med drugim zahteva tudi 2×SFP priključka. Naročnika sprašujemo ali se omenjena zahteva oz. opis nanaša na stikali, ki sta navedeni pod točko 3.3, pozicija 17? V kolikor se, naročnika naprošamo, da popravi vzorčni model saj navedeni stikali Tenda TEG1016G ne vključujeta omenjenih SFP priključkov. Naročnika tudi naprošamo za idejno vezalno shemo, ki vkljuluje vse naprave z mrežnim priključkom oz. za podrobnejši opis celotnega mrežnega sistema.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Vprašanja:

1. Glede na podatke, ki smo jih prejeli od dobaviteljev, so trenutni dobavni roki za vozila izredno dolgi, predvidoma 8 mesecev ali več. Ker kvaliltetna izdelava nadgradnje ni mogoča znotraj enega meseca, naročnika naprošamo, da podaljša rok izvedbe vsaj na 13 mesecev.
2. Pod točko 3.4.2, Zahteve za vozilo, naročnik med drugim postavlja naslednjo zahtevo: »Vzmeten voznikov sedež.« Po podatkih dobaviteljev vozil ta opcija ni več možna, zato naročnika naprošamo, da to zahtevo umakne.
3. Pod točko 3.4.2, Zahteve za vozilo, naročnik med drugim zahteva tudi: »Steklo na desnih stranskih drsnih vratih.« Po podatkih dobaviteljev vozil ta opcija ni možna za izvedenko vozila (L4H3), ki jo zahteva naročnik. Naročnika naprošamo, da to zahtevo umakne.
4. V točki 3.3 Specifikacija, pozicija 38, naročnik navaja: »Lestev - zložljiva, teleskopska; Telesteps Prime 3,5m«. Kakor smo lahko zaključili iz celotne tehnične dokumentacije naročnik za isti del opreme pod točko 3.4.15 zahteva: »Primer: Prime Telesteps lestev 3.0m«. Naročnika naprošamo, da ustrezno popravi eno izmed točk oz. navede kateri tip lestve je potrebno ponuditi.
5. V točki 3.3 Specifikacija, pozicija 21, naročnik navaja model kamere (Uniview IPC2328SBR5.DPZ), kateri ni več v redni proizvodnji. Naročnika prosimo za potrditev ali je mu je kot nadomestni izdelek ustrezen model kamere Uniview UVIPC2325EBR5-DU?


ODGOVOR
Naročnik je pripravil odgovore in spremembe v ločenem dokumentu, ki bodo vidne z objavo popravka obvestila objave.

Komercialna služba RTV Slovenija