Dosje javnega naročila 006372/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: Zaščitna oprema za inštruktorje v Gasilski šoli
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 38.103,01 EUR

JN006372/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.09.2022
JN006372/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2022
JN006372/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN006372/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
JN006372/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
JN006372/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
JN006372/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006372/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 180-508664
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Glavna pisarna
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457382/objava_MORS_251_2022_ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18089
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zaščitna oprema za inštruktorje v Gasilski šoli
Referenčna številka dokumenta: JN MORS 251/2022-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zaščitna oprema za inštruktorje v Gasilski šoli. Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 6.065,57 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitna obleka za gozdne požare
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 9.754,10 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitna obleka TRE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6.393,44 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Intervencijska obleka
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.286,89 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitne rokavice - požarne
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.832,60 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitne rokavice - tehnične
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.976,06 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Intervencijska gasilska čelada
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6.065,57 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitni čevlji
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.770,49 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Gasilsko reševalna oprema
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.278,69 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.09.2022   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko podatek, kateri reflektor ste imeli v mislih, znamko in model?
Sklop 8:
5. Aku LED reflektor
5.1. Osnovni tehnični podatki
-          prenosni reflektor LED
-          vgrajena baterija oz. akumulator
-          svetilnost: min. 500-5000 lumnov
-          razred odpornosti na udarce: IK07
-          razred zaščite: IP 67
-          možnost reguliranja svetilnosti: min 5 stopenj
-          Čas delovanja na akumulator: 1-12 ur (odvisno od svetilnosti)
-          Čas polnenja: maks. 2 uri
-          Dolžina polnilnega kabla: 5 m
-          Stativ: višina 1,35 m-3,0 m
lp

ODGOVOR
Reflektor: LED reflektor Scangrip, Nova 6K C+R ali enakovredno.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 8, postavka 5.
Prosim, če lahko napišete znamko in model reflektorja, ki ustreza vašim zahtevam.

lp

ODGOVOR
Reflektor: LED reflektor Scangrip, Nova 6K C+R ali enakovredno.Datum objave: 03.10.2022   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to da bo po končanem razpisu rok dobave krajši kot 30 dni prosim za podaljšanje roka dobave v skladu s trenutnimi pogoji na trgu za vse sklope - 3-4 mesece.

lp

ODGOVOR
Naročnik dobavnega roka ne bo podaljšal, saj je vezan na porabo zagotovljenih sredstev v letu 2022.Datum objave: 03.10.2022   15:20
VPRAŠANJE
Živjo,

Sklop 3

- dva žepa na zunanji strani, levo in desno spodaj, všita v vrhnjo plast, zaščitena s poklopcem, zapenjanje na ježka, dimenzije žepa min 17x17 cm, vsak žep ima še obešanko z vponko (karabinom) na notranji strani za rokavice, oblika žepov: razširljivi malhasti žepi,

Lahko ponudimo nemalhast žep s karabinom zraven poklopcem žepa ?

ODGOVOR
Ne.

- na desni strani prsi, možnost namestitve in pritrditve svetilke (žep ali zanka ter pritrdilni trak ali podobno),

Lahko ponudimo dve dodatni pritrditvi za svetilki - na sredini (poklopcu) v višini prsi in nad levim spodnjim žepom ?

ODGOVOR:
Lahko.

- zunanji žep na levi in desni strani nad kolenom, dimenzije min 15x15cm, zapiranje s poklopcev na ježka, v levem ali desnem žepu kovinski obroček za rokavice, oblika žepov: razširljivi malhasti žepi,

Lahko definirate obroček ? Se lahko ponudi karabin namesto obročka ?

ODGOVOR
Kovinski obroček premera cca. 15 mm. Lahko se ponudi tudi karabin.Datum objave: 03.10.2022   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 4

- hrbtna stran/zgornji del: ognjevarna zunanja tkanina Kevlar® FR s silikonsko/karbonsko prevleko,

Lahko ponudimo Nomex s keramično oblogo ?

ODGOVOR
Lahko, vendar mora omogočati enako zaščito kot zahtevano.

- dlan: Nomex®/Kevlar® s PRO-marmornim premazom (granit-silikon-ogljik) za ekstremno visoko zaščito in najboljši oprijem, tudi na mokrih in spolzkih površinah.

Lahko ponudimo Kevlar s silikonskim premazom ?

ODGOVOR
Lahko, vendar mora omogočati enako zaščito kot zahtevano.

- GORE-TEX CROSSTECH® vložek ščiti pred prodiranjem vlage, kemikalij, olja, bencina, krvi in virusov in hkrati zagotavlja maksimalno zračnost.

Lahko ponudimo konkurenčno membrano ?

ODGOVOR
Lahko, vendar mora ponujena membrana omogočati enako zaščito kot zahtevano (zaščita pred prodiranjem vlage, kemikalij, olja, bencina, krvi in virusov in hkrati zagotavljati maksimalno zračnost).Datum objave: 03.10.2022   15:23
VPRAŠANJE
Pozdrvaljeni,

Sklop 6

- skupna teža čelade ne sme presegati 1400g, vključno z obraznim vizirjem in standardnim ščitnikom vratu,


Lahko ponudimo 1480 g ?


ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 03.10.2022   15:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko pri Sklop 2 (Zaščitna obleka TRE) ponudimo jakne, kjer predel komolca ni izdelan z ojačitvenim materialom iz silikonsko karbonske prevleke, je pa vseeno ergonomsko oblikovan?

ODGOVOR
Lahko, vendar mora nuditi enakovredno zaščito, kot če bi bil predel komolca izdelan z ojačitvenim materialom iz silikonsko karbonske prevleke.


Ali lahko pri Sklop 2 (Zaščitna obleka TRE) ponudimo hlače z naramnicami brez podloženega ramenskega dela in s kolensko podlogo, ki ni odstranljiva?

ODGOVOR
Lahko, vendar morajo nuditi enakovredno zaščito, kot če bi naramnice hlač imele podložen ramenski del.


Ali lahko pri Sklop 3 (intervencijska obleka) ponudimo obleke brez dodatne enodelne zaščite ramen in komolcev, brez kovinskega obročka za rokavice c žepu na hlačah in brez zadrge (namesto nje so hlače opremljene z močnim ježkom ter gumbom)?

lp

ODGOVOR
Lahko, vendar mora obleka enakovredno ščititi, kot če bi imela vso navedeno zaščito.