Dosje javnega naročila 006286/2022
Naročnik: OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje
Storitve: IZVAJANJE REDNEGA ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI KOZJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.560,20 EUR

JN006286/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2022
JN006286/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.09.2022
JN006286/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2022
JN006286/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.10.2022
JN006286/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2022
JN006286/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006286/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOZJE
Kozje 37
3260
SI
Kozje
Slovenija
Občina Kozje, Andreja Reher
obcina.kozje@siol.net
+386 38001400

Internetni naslovi
http://www.obcina-kozje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457401/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18097
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE REDNEGA ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI KOZJE
Referenčna številka dokumenta: 5/2022-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema redno zimsko vzdrževanje na občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti), na pomembnejših nekategoriziranih cestah in na javnih površinah za obdobje od 15. 11. 2022 do vključno 14. 3. 2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Lesično stari del, Zagorje in Bistrica - Pokorna vas
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lesično, Zagorje in Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema redno zimsko vzdrževanje na občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti), na pomembnejših nekategoriziranih cestah in na javnih površinah za obdobje od 15. 11. 2022 do vključno 14. 3. 2023.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kozje - Zdole - Klake - Penkovo Selo - Pilštanj - Gubno - Polana - Dragomeriče
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kozje, Zdole, Klake, Pilštanj, Gubno
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema redno zimsko vzdrževanje na občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti), na pomembnejših nekategoriziranih cestah in na javnih površinah za obdobje od 15. 11. 2022 do vključno 14. 3. 2023.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Podsreda - Vetrnik - Kozje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podsreda, Vetrnik, Kozje
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema redno zimsko vzdrževanje na občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti), na pomembnejših nekategoriziranih cestah in na javnih površinah za obdobje od 15. 11. 2022 do vključno 14. 3. 2023.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Železno - Osredek
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Železno, Osredek
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema redno zimsko vzdrževanje na občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti), na pomembnejših nekategoriziranih cestah in na javnih površinah za obdobje od 15. 11. 2022 do vključno 14. 3. 2023.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Vrenska Gorca - Zeče - Buče - Bučka Gorca - Ortnice
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrenska Gorca, Zeče, Buče, Ortnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema redno zimsko vzdrževanje na občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti), na pomembnejših nekategoriziranih cestah in na javnih površinah za obdobje od 15. 11. 2022 do vključno 14. 3. 2023.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.09.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.09.2022   11:01
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2022   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2022