Dosje javnega naročila 006300/2022
Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer
Storitve: RAVNANJE Z ODPADKI, KI NASTAJAJO PRI PROCESU ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 386.514,20 EUR

JN006300/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.09.2022
JN006300/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2022
JN006300/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2022
JN006300/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006300/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Babinska cesta 2A
9240
SI
Ljutomer
Slovenija
Karmen Sagaj
info@jp-prlekija.si
+386 25858240
+386 25858248

Internetni naslovi
http://www.jp-prlekija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457410/RAVNANJE_Z_ODPADKI_2022-2023.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457410/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18094
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RAVNANJE Z ODPADKI, KI NASTAJAJO PRI PROCESU ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
Referenčna številka dokumenta: JN-18094
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira najugodnejšega ponudnika za ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri procesu čiščenja komunalnih odpadnih voda na Centralni čistilni napravi Ljutomer (CČN Ljutomer), Biološki čistilni napravi Razkrižje (BČN Razkrižje), Komunalni čistilni napravi Apače (KČN Apače), Komunalni čistilni napravi Veržej (KČN Veržej) in mali Komunalni čistilni napravi Banovci (mKČN Banovci). Javno naročilo se izvaja za obdobje 1 leta od 23.11.2022 do 23.11.2023 in je razdeljeno na 6 sklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MULJ IZ CČN LJUTOMER (19 08 05)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Centralna čistilna naprava Ljutomer.
II.2.4 Opis javnega naročila
Ravnanje z odpadkom s klasifikacijsko številko 19 08 05 - mulj iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda iz CČN Ljutomer, pri čemer je naročnik povzročitelj odpadka, ponudnik pa predelovalec ali odstranjevalec odpadkov, ki mora zagotoviti njihov prevoz, morebitno skladiščenje ter predelavo ali odstranjevanje. Predvidena letna količina je 1.600 ton. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.11.2022
Konec: 23.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MULJ IZ BČN RAZKRIŽJE (19 08 05)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Biološka čistilna naprava Razkrižje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Ravnanje z odpadkom s klasifikacijsko številko 19 08 05 - mulj iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda iz BČN Razkrižje, pri čemer je naročnik povzročitelj odpadka, ponudnik pa predelovalec ali odstranjevalec odpadkov, ki mora zagotoviti njihov prevoz, morebitno skladiščenje ter predelavo ali odstranjevanje. Predvidena letna količina je 58 ton. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.11.2022
Konec: 23.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MULJ IZ KČN APAČE (19 08 05)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunalna čistilna naprava Apače.
II.2.4 Opis javnega naročila
Ravnanje z odpadkom s klasifikacijsko številko 19 08 05 - mulj iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda - nedehidrirani iz KČN Apače, pri čemer je naročnik povzročitelj odpadka, ponudnik pa predelovalec in odstranjevalec odpadkov, ki mora zagotoviti njihov prevoz, morebitno skladiščenje ter predelavo in odstranjevanje. Predvidena letna količina je 280 m3. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.11.2022
Konec: 23.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ODPADKI IZ GRABELJ IN SIT (19 08 01)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Centralna čistilna naprava Ljutomer, Komunalna čistilna naprava Veržej, Biološka čistilna naprava Razkrižje, Komunalna čistilna naprava Apače, mala Komunalna čistilna naprava Banovci.
II.2.4 Opis javnega naročila
Ravnanje z odpadkom - ostanki na grabljah in sitih, zajema postavitev zabojnika, nalaganje, tehtanje, transport, razlaganje in odstranjevanje odpadka s čistilne naprave, na kateri se čistijo odpadne vode, pri čemer mora skrbeti za potrebno spremljajočo dokumentacijo. Predvidena letna količina je 25 ton. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.11.2022
Konec: 23.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ODPADKI IZ PESKOLOVA (19 08 02)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Centralna čistilna naprava Ljutomer, Komunalna čistilna naprava Veržej, Biološka čistilna naprava Razkrižje, Komunalna čistilna naprava Apače.
II.2.4 Opis javnega naročila
Ravnanje z odpadkom iz peskolovov zajema postavitev zabojnika, nalaganje, tehtanje, transport, razlaganje in odstranjevanje odpadka iz čistilne naprave, na kateri se čistijo odpadne vode, pri čemer mora skrbeti za potrebno spremljajočo dokumentacijo. Predvidena letna količina je 12 ton. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.11.2022
Konec: 23.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MASTI IN OLJNE MEŠANICE (19 08 09)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Centralna čistilna naprava Ljutomer, Komunalna čistilna naprava Apače.
II.2.4 Opis javnega naročila
Masti in oljne mešanice iz lovilca maščob, ki se izločajo pri mehanskem čiščenju komunalne odpadne vode. Predvidena letna količina je 100 ton. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.11.2022
Konec: 23.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
So podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2022   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.09.2022   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2022