Dosje javnega naročila 006434/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Izdelava in dobava službenih oblek
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 487.483,94 EUR

JN006434/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.09.2022
JN006434/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2022
JN006434/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.03.2023
JN006434/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006434/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 182-514560
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Maja Kastelic
maja.kastelic@dars.si
+386 13009946

Internetni naslovi
https://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457644/RD_in_ESPD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18173
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naočnik v lasti RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava in dobava službenih oblek
Referenčna številka dokumenta: 000184/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava in dobava službenih oblek
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dostava blaga se bo vršila na lokacije družbe DARS d. d.: AC baza Postojna, AC baza Sl. Konjice, AC baza Ljubljana, AC baza Hrušica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava službenih oblek
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.10.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.03.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.10.2022   12:00
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2022   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2022   13:07
P o j a s n i l o š t. 1

Vprašanje 1:
V RD je navedeno, da bo potrebno vso tehnično dokumentacijo (opis, tehnični listi, izjave, certifikati) za ponujene izdelke, dostaviti z vzorci. Želeli bi samo preveriti ali je vso navedeno dokumentacijo za ponujene izdelke priložiti tudi s ponudbo?

Odgovor 1:
Kot je navedeno v Poglavju 1, točki 5.2 d) mora ponudnik v ponudbeno dokumentacijo predložiti tehnični list vgrajenih materialov, tehnični opis izdelka z navodili za uporabo in vzdrževanje.

Vprašanje 2:
Kdaj in kje si bo mogoče ogledati vzorce?

Odgovor 2:
Naročnik ne bo organiziral sestanka, niti omogočal ogledov. Vse tehnične zahteve za posamezne artikle so podane v poglavju 2 - Tehnične specifikacije.


Datum objave: 28.09.2022   10:37
P o j a s n i l o š t. 2

Vprašanje 1:
Prosimo za dodatno pojasnilo:
Tehnične zahteve za, 4.4. Kakovostni parametri za artikel 5 - MATERIAL 4
Kakovostni parameter Enota Vrednost
Funkcijska plast Membrana PU/Grafen
Vprašanje 1. Ali je funkcijska plast lahko sestavljena iz 100% PU?
Vprašanje 2. Ali je funkcijska plast sestavljena iz PU in grafena?

Odgovor 1.1:
Ne.

Odgovor 1.2:
Da.

Vprašanje 2:
Prosimo za objavo oznak DARS ( slike ali tehnično pripravo v vektorski obliki ).
Iz opisov ni mogoče kvaliteto pripraviti ponudbo.
Primer: Kapa zimska
Logotip DARS mora biti vezen na temno modro podlago (bela nit) in našit na sprednji strani kape, 2cm od roba kape navzgor, širina logotipa je 48 mm.
Vprašanje? Višina znaka?

Odgovor 2:
Načrte označevanja artiklov, ki so izdelani z vsakokrat veljavno CGP DARS d.d., bo prejel izvajalec po podpisu pogodbe oz. na sestanku: »Uvedba izvajalca v delo«.

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 10.10.2022   11:54
P o j a s n i l o š t. 3

Vprašanje 1:
Lepo prosimo za pojasnilo pri ESPD obrazcu. V poglavju B: Ekonomski in finančni položaj je rubrika ''druge ekonomske ali finančne zahteve''. Prosimo za pojasnilo katere pogoje za sodelovanje iz 5. do 9. odstavka 76. člena ZJN-3 je potrebno opisati v rubriko? Pogoje iz katerega člena natančno zahteva naročnik.

Odgovor 1:
Navodilo za izpolnjevanje ESPD obrazca je na Portalu javnih naročil ali na povezavi:
https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf
V predmetni objavi so v poglavju 1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, v točki 5.2 opisani zahtevani pogoji za sodelovanje.

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 12.10.2022   13:20
P o j a s n i l o š t. 4

Vprašanje 1:
Pri artiklu 1.3. Jopa pletena (CUT) imate navedeno pri kombinacijski tkanini sestavo 65% poliester in 35% bombaž, površinske mase 210g/m2 (odstopanje max 5%).
Zanima nas ali je lahko odstopanje max 7%?

Odgovor 1:
Ne. Odstopanje je lahko max 5%.