Dosje javnega naročila 006259/2022
Naročnik: OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Gradnje: Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006259/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.09.2022
JN006259/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006259/2022-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 1
1262
SI
Dol pri Ljubljani
Slovenija
Rok Prevc
rok.prevc@dol.si
+386 15303252

Internetni naslovi
https://www.dol.si/sl/

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jure Kokalj
jure.kokalj@vokasnaga.si
+386 15808100
+386 15808402

Internetni naslovi
https://www.vokasnaga.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje
Referenčna številka dokumenta: JN-18065
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvaja se rekonstrukcija ceste in vodovoda s pločnikom v naselju Beričevo.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2022
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN006259/2022-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.09.2022


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

ZDRAVSTVENE ZAHTEVE - SOGLASJE (Priloga 12), SOGLASJE OSEBE K OBVEZNOSTI PRIJAVLJANJA BOLEZNI (Priloga 13), INDIVIDUALNA IZJAVA O BOLEZENSKIH ZNAKIH (Priloga 13a), ZDRAVSTVENE ZAHTEVE - POTRDILO (Priloga 13b)
VII.2 Druge dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457695/Obrazci._pogodba_Vokasnaga.zip