Dosje javnega naročila 006365/2022
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava varovalk NN in podnožij ter varovalčnih ločilnikov NN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 111.362,99 EUR

JN006365/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2022
JN006365/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.10.2022
JN006365/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2023
JN006365/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006365/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Helenca Šterlekar
helenca.sterlekar@elektro-ljubljana.si
+386 12304339

Internetni naslovi
https://www.elektro-ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457754/JN2022_039_dobavo_varovalk_NN_in_podnozij_ter_varovalcnih_locilnikov_NN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18192
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava varovalk NN in podnožij ter varovalčnih ločilnikov NN
Referenčna številka dokumenta: JN2022/039
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za dobavo varovalk NN in podnožij ter varovalčnih ločilnikov NN.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Varovalke NN in podnožja NN
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31211300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Dobava varovalk NN in podnožij ter varovalčnih ločilnikov NN, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:
sklop št. 1: Varovalke NN in podnožja NN
sklop št. 2: Varovalčni ločilniki za varovalke NN

skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni stranki lahko s pisnim aneksom podaljšata obdobje izvrševanja pogodbe, in sicer največ za 6 mesecev, če kupec 14 (štirinajst) dni pred iztekom izvrševanja te pogodbe:
- še ni realiziral najmanj 70 % pogodbene vrednosti po tej pogodbi ali
- še ni pravnomočno zaključil novega postopka javnega naročila za dobavo varovalk NN in podnožij ter varovalčnih ločilnikov NN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Varovalčni ločilniki za varovalke NN
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31214400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Dobava varovalk NN in podnožij ter varovalčnih ločilnikov NN, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:
sklop št. 1: Varovalke NN in podnožja NN
sklop št. 2: Varovalčni ločilniki za varovalke NN

skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni stranki lahko s pisnim aneksom podaljšata obdobje izvrševanja pogodbe, in sicer največ za 6 mesecev, če kupec 14 (štirinajst) dni pred iztekom izvrševanja te pogodbe:
- še ni realiziral najmanj 70 % pogodbene vrednosti po tej pogodbi ali
- še ni pravnomočno zaključil novega postopka javnega naročila za dobavo varovalk NN in podnožij ter varovalčnih ločilnikov NN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2022