Dosje javnega naročila 006399/2022
Naročnik: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Storitve: Dobava sadilnega materiala in obnova gozdnih habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava v okviru projekta »zaDravo«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 240.978,25 EUR

JN006399/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.09.2022
JN006399/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.10.2022
JN006399/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.10.2022
JN006399/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006399/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor
Pobreška cesta 20
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@rra-podravje.si
+386 23331300

Internetni naslovi
https://rra-podravje.si/

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@rra-podravje.si
+386 23331300

Internetni naslovi
https://rra-podravje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457770/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18198
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava sadilnega materiala in obnova gozdnih habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava v okviru projekta »zaDravo«
Referenčna številka dokumenta: NMV/2022-6-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77231000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo je sestavljeno iz treh segmentov, ki vključujejo umetno obnovo z dobavo sadilnega materiala in sadnjo, ukrepe naravne obnove ter gojitvena in varstvena dela povezana z obnovo gozdnih habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava v okviru projekta »zaDravo«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77231000
77231600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo je sestavljeno iz treh segmentov, ki vključujejo umetno obnovo z dobavo sadilnega materiala in sadnjo, ukrepe naravne obnove ter gojitvena in varstvena dela povezana z obnovo gozdnih habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava v okviru projekta »zaDravo«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.10.2022
Konec: 25.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.09.2022   15:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.09.2022   16:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2022   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2022