Dosje javnega naročila 006397/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za vzdrževanje informacijskega sistema Evidence, Upravni in Prekrškovni Postopki (EUPP)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.624,00 EUR

JN006397/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.09.2022
JN006397/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2022
JN006397/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.01.2023
JN006397/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006397/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za javna naročila in nabavo, Služba za javna naročila
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457857/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18234
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za vzdrževanje informacijskega sistema Evidence, Upravni in Prekrškovni Postopki (EUPP)
Referenčna številka dokumenta: 430-961/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje informacijskega sistema Evidence, Upravni in Prekrškovni Postopki (EUPP)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe storitev je Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana in Litostrojska cesta 54, Ljubljana ter na lokaciji Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana. Izva
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje informacijskega sistema Evidence, Upravni in Prekrškovni Postopki (EUPP) - osnovno in dopolnilno vzdrževanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.03.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2022   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.09.2022   14:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.1.4:
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje 24 mesecev, od vključno 17. 1. 2023, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 12 mesecev z aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva. Naročnik bo s pisno namero o sklenitvi aneksa obvestil izbranega ponudnika - izvajalca najkasneje v 30 dneh pred potekom pogodbe.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2022