Dosje javnega naročila 006042/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje distribucijskega sistema centralnega registra prebivalstva - eCRP in razvoj novih storitev
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 600.132,64 EUR

JN006042/2022-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 01.09.2022
JN006042/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2022
JN006042/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.09.2022
JN006042/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006042/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 185-524763

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14284894

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje distribucijskega sistema centralnega registra prebivalstva - eCRP in razvoj novih storitev
Referenčna številka dokumenta: 430-705/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72611000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje distribucijskega sistema centralnega registra prebivalstva - eCRP in razvoj novih storitev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.229.780,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje distribucijskega sistema eCRP (v nadaljevanju eCRP) in razvoj novih storitev zajema:
1. osnovno vzdrževanje eCRP in zagotavljanje operativnosti delovanja sistema;
2. dopolnilno vzdrževanje eCRP, ki vključuje implementacijo novih oz. dopolnjevanje obstoječih funkcionalnosti na podlagi vsebinskih zahtev, ki izhajajo iz sprememb zakonodaje in drugih predpisov oziroma iz potreb optimizacije poslovnih procesov, prenovo oz. uvajanje rešitev, izdelanih v modernejši tehnologiji, prilagajanje aplikacij oz. modulov v skladu s tehnološkimi zahtevami, ki so podane v dokumentih GTZ ter podpora naročniku;


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Izbrani kandidat Genis d. o. o. ima materialne avtorske pravice za določena avtorska dela, ustvarjena pred letom 2010, kar pomeni, da naročnik nima vseh pravic nad avtorskim delom, ustvarjenim pred tem letom, ki bi mu omogočale, da bi lahko komurkoli naročil obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje naročnikovega informacijskega sistema oz. izdelkov, zato se je predmetno naročilo oddalo navedenemu podjetju na podlagi c točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 - odl. US ).


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006042/2022-L01
Številka obvestila v UL: 2022/S 169-479754
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.08.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.09.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GENIS izgradnja, prenovitev, uvedba organizacijskih in informacijskih sistemov d.o.o.
Likozarjeva ulica 1A
4000
SI
Kranj
Slovenija
razpisi@genis.si
+386 42519300
http://www.genis.si
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.170.311,76 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.229.780,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2022