Dosje javnega naročila 006489/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Sukcesivna dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.307.844,27 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006489/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.09.2022
JN006489/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2022
JN006489/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2022
JN006489/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2022
JN006489/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2022
JN006489/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2022
JN006489/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.12.2022
JN006489/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2023
JN006489/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2023
JN006489/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2023
JN006489/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006489/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 184-518357
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457923/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18249
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev
Referenčna številka dokumenta: JN 083/RN-22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev s sklenitvijo okvirnega sporazuma
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI - ENOKOMORNI variánta A
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
SRČNI SPODBUJEVALNIKI - ENOKOMORNI variánta A
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI - ENOKOMORNI variánta B
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
SRČNI SPODBUJEVALNIKI - ENOKOMORNI variánta B
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI - ENOKOMORNI variánta C
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
SRČNI SPODBUJEVALNIKI - ENOKOMORNI variánta C
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI - DVOKOMORNI variánta A
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
SRČNI SPODBUJEVALNIKI - DVOKOMORNI variánta A
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI - DVOKOMORNI variánta B
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
SRČNI SPODBUJEVALNIKI - DVOKOMORNI variánta B
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI-DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta A
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
SRČNI SPODBUJEVALNIKI-DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta A
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI-DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta B
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
SRČNI SPODBUJEVALNIKI-DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta B
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI-DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta C
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
SRČNI SPODBUJEVALNIKI-DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta C
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI-DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta D
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
SRČNI SPODBUJEVALNIKI-DVOKOMORNI Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI variánta D
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: RESINHRONIZACIJSKI SRČNI SPODBUJEVCALEC, variánta A
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
RESINHRONIZACIJSKI SRČNI SPODBUJEVCALEC, variánta A
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: RESINHRONIZACIJSKI SRČNI SPODBUJEVALEC, variánta B
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
RESINHRONIZACIJSKI SRČNI SPODBUJEVALEC, variánta B
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: ICD (VR) - eno-votlinski - osnovni model
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ICD (VR) - eno-votlinski - osnovni model
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: ICD (VR) - eno-votlinski - napredni model, variánta 1
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ICD (VR) - eno-votlinski - napredni model, variánta 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: ICD (VR) - eno-votlinski - napredni model, varianta 2
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ICD (VR) - eno-votlinski - napredni model, varianta 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: ICD (VR-DX) - eno-votlinski z zaznavanjem v atriju
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ICD (VR-DX) - eno-votlinski z zaznavanjem v atriju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: ICD (DR) - dvovotlinski tipa DDDR varianta 1
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ICD (DR) - dvovotlinski tipa DDDR varianta 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: ICD (DR) - dvovotlinski tipa DDDR varianta 2
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ICD (DR) - dvovotlinski tipa DDDR varianta 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: ICD (VR) enovotlinski s podaljšanim trajanjem baterije
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ICD (VR) enovotlinski s podaljšanim trajanjem baterije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: ICD (VR) enovotlinski majhnih dimenzij MINI
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ICD (VR) enovotlinski majhnih dimenzij MINI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta A
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta A
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta B
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta B
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta C
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta C
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA Z MOŽNOSTJO SPREMLJANJA BOLNIKA NA DALJAVO
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA Z MOŽNOSTJO SPREMLJANJA BOLNIKA NA DALJAVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: REDUKTOR PRETOKA KORONARNEGA SINUSA
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
REDUKTOR PRETOKA KORONARNEGA SINUSA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2022   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo , da podaljšate rok za dostavo vzorcev, saj vzorci prihajajo iz tujine in je občasno motena dobava le-teh.


ODGOVOR: Naročnik podaljšuje rok za dostavo vzorcev na 10 dni.
Datum objave: 28.09.2022   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker se kot ponudniki na področju predmeta javnega naročila soočamo s čedalje več obvestili
proizvajalcev oziroma dobaviteljev o nenadnih povečanjih cen zaradi okoliščin, povezanih z
višjo silo - posledica epidemije, vojna v Ukrajini, sprememba cen surovin in energentov,
prevoznih stroškov, pomanjkanjem surovin in izdelkov, dvig inflacije in ostala dogajanja na
katera nimamo vpliva, vas pozivamo, da tudi skladno z usmeritvami MJU, v razpisni
dokumentaciji oz. pogodbi, predvidite možnost spremembe cene, v skladu s 1. in 3. točko
prvega odstavka 95. člena ZJN-3, po kateri se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila
spremeni brez novega postopka javnega naročanja.

Lep pozdrav,

ODGOVOR: Sprememba pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo v skladu s 3. točko 95. člena je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in jo naročnik v primeru, da do takšnih okoliščin pride, lahko uporabi. Naročnik bo v primeru takšnih okoliščin obravnaval vsak primer posebej. Dokazno breme je na strani dobavitelja.


Datum objave: 28.09.2022   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da zniža vrednost oz. procent bančne garancije iz 10% na 5%.

Lep pozdrav,

ODGOVOR: Zahtevana višina je skladna z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.
Datum objave: 29.09.2022   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 11. členu okvirnega sporazuma naročnik navaja " Na računu mora dobavitelj jasno navesti številko tega okvirnega sporazuma in sklic: Sukcesivna dobava srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev".
Naročnika prosimo naj navedeno zahtevo umakne iz okvirnega sporazuma oz. da dovoli, da se na računu navede številko naročila.

Zahteva po izpisu številke okvirnega sporazuma in izpise sklica za dobavitelja pomeni dodatne stroške.

Lep pozdrav,

ODGOVOR: Zadostuje navedba številke naročila.
Datum objave: 29.09.2022   07:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali boste zahtevali brezplačne vzorce tudi za artikle, ki jih že uporabljate v vaši ustanovi ?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR: Naročnik lahko po potrebi zahteva vzorce za katerikoli ponujen artikel.
Datum objave: 11.10.2022   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik v 13. členu Okvirnega sporazuma navaja, da se dobavitelj obvezuje, da bo podpisal aneks k temu sporazumu za podaljšanje veljavnosti za obdobje do 12 mesecev, v kolikor bo naročnik predlagal podpis. Naročnika pozivamo k umiku navedene točke, saj javno naročniška praksa ne predvideva obveznosti oz. ne zavezuje k podpisu aneksa temveč se ponudnik prosto odloči ali bo pristopil k podaljšanju veljavnosti pogodbe po enakih pogojih. V nasprotnem primeru naj naročnik podaljša veljavnost okvirnega sporazuma na 36 mesecev.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR: Naročnik in dobavitelj LAHKO podpišeta aneks k temu sporazumu za podaljšanje veljavnosti za obdobje do 12 mesecev.
Datum objave: 11.10.2022   09:18
VPRAŠANJE


Spoštovani,

naročnika sprašujemo ali je morebiti prišlo do napake pri določitvi ocenjene vrednosti sklopa 13 ICD (VR) eno-votlinski , napredni model, varianta 1, saj bi morala biti na podlagi analize trga ocenjena vrednost višja od razpisane.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR: Ocenjena vrednost je ustrezna.
Datum objave: 11.10.2022   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop 10:
Resinhronizacijski srčni spodbujevalec, varianta A:
Ali smemo ponuditi napravo:
- z možnostnji programiranja DDDR; DDD ; AAIRDDDR; AAIDDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO
- z načinom programiranja brez histereze: ker je funkcija CRT-P spodbujevalnika, da v čim večjem odstotku spodbuja srce bolnika, naš CRT-P nima funkcije histereze, ki je namenjena zmanjševanju spodbujanja. Za doseganje nižje frekvence lahko uporabimo funkcijo Sleep
- z evivalentom far field zaščiti s programabilnimi parametri PVAB intervala in PVAB metode
- z življenjsko dobo več kot 9 let pri 60 utripih/min., 2,5 V prekat in 2,5 V atrij ob 100% stimulaciji, 600 Ohmov upornosti elektrode ob vključenima kontroli zajema in intrakardialnim EKG?

ODGOVOR: Ne, ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

Sklop 10 in 20:
Atrijska elektroda:
Ali smemo prijaviti elektrodo s površino konice elektrode (vijačnica-helix): 4,2 mm2?

ODGOVOR: Ne, ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

Sklop 10 in 20:
Elektroda za levi prekat:
Najverjetneje želite bipolarno in kvadripolarno konfiguracijo?

ODGOVOR: Da.

Sklop 12 in 17:
Prekatna defibrilacijska elektroda:
Ali smemo ponuditi defibrilacijsko elektrodo z vsemi navedenimi zahtevami ter z enakim razmikom med visokonapetostnima zvitkoma?

ODGOVOR: Ne, ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

Sklop 17:
ICD (DR) - dvovotlinski tipa DDDR varianta B:
Ali smemo ponuditi napravo:
- s tipi stimulacije DDDR; DDD; AAIRDDDR ; AAIDDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO
- z možnostjo nastavitve defibrilacijske energije maksimalno 35 J, maksimalna dostavljena energija pa je 36 J?

ODGOVOR: Ne, ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

Sklop 20:
Resinhronizacijski defibrilator (CRT-D) varianta A:
Ali smemo ponuditi obliko naprave IS-4 DF-1 s težo 82 g?

ODGOVOR: Ne, ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.
Datum objave: 11.10.2022   12:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika sprašujemo, ali vam lahko v sklopu 13 in 16 ponudimo ustrezno prekatno defibrilacijsko elektrodo z razmakom med visokonapetostnima zvitkoma 17 cm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Lahko v kolikor ustreza vsem zahtevam naročnika.
Datum objave: 11.10.2022   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vprašanja so sledeča:


II. DEFIBRILATORJI


SKLOP 13) ICD (VR) - eno-votlinski - napredni model, variánta A

 generator ICD: tip stimulacije: VVI(R);
 volumen: 32 cm3 ali manj;
 teža: 70 g ali manj;
 možnost nastavitve defibrilacijske energije (delivered): 38 J ali več; ali lahko ponudimo »delivered« energijo 35J
 alarm bolniku, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in/ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih;
 dva ali več načinov antitahikardne stimulacije (ATP);
 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP;
 možnost ATP v času polnjenja kondenzatorja tudi v VF coni;
 brezžična komunikacija s programatorjem;
 prekinitev terapije ob spontani prekinitvi VT tudi med polnjenjem kondenzatorja;
 algoritem za razlikovanje med SVT in VT;
 razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije EKG;
 možnost programiranja vektorja šoka: med RV/SVC/ohišje, z možnostjo izključitve ohišja;
 IGEM holter s shranjevanjem IGEM-ov v skupni dolžini najmanj 30 min; ali lahko ponudimo shranjevanje IGEM-ov v dolžini 17 min?
 algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku;
 zgodnje zaznavanje srčnega popuščanja preko merjenja impedance v prsnem košu;
 prikaz okna z epizodami in alarmi na programatorju;
 prikaz preostanka življenjske dobe baterije na programatorju (v letih);
 avtomatska prilagoditev praga draženja;
 avtomatska kontrola občutljivosti;
 grafični prikaz upornosti elektrode, zaznavanja in praga draženja;
 možnost vklopa spremljanja na daljavo preko aplikacije na bolnikovem telefonu;
 možnost varnega slikanja celega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3 T;
 konektor DF-4.

PREKATNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA
 Fiksiranje: aktivno
 Zaznavanje: bipolarno
 Možnost izbire več dolžin elektrode
 Možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma
 Možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma - ali lahko ponudimo elektrodo z enakimi razmaki med visoko napetostnima zvitkoma?
 Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid)
 Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega
 Konektor DF - 4
 Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zardi ev. potrebe po reviziji. - ali lahko ponudimo elektrode z vključenimi stileti, namesto v posebnem pajiranju?
 Možnost varnega slikanja z magnetno resonanco z jakostjo 3T


ODGOVOR: Ne, ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

SKLOP 22) RESINHRONIZACIJSKI DEFIBRILATOR (CRT-D) variánta C

 Masa:74 g ali manj.
 Prostornina: 33 cm3 ali manj.
 Defibrilacijska energija: 35J (delivered) ali več.
 MultiSite pacing mora omogočati najmanj 216 stimulacijskih vektorjev.
 Pametni vektorji morajo omogočati enostavne, avtomatske programske predloge.
 Brezžična komunikacija s programatorjem.
 Življenjska doba: več kot 13 let z vključenim MultiSite Pacing
 MRI kompatibilno za celotno telo do 3 T.
 DF-4,DF-1 konektor.

Atrijska elektroda
 Konfiguracija:bipolarna
 Fiksacija: aktivna in pasivna
 Konica z izločanjem steroida
 Premer telesa elektrode 2.05 mm ali manjši.
 Možnost izbire najmanj 3 dolžin elektrod. MRI kompatibilno.

RV elektroda
 Konfiguracija: enojno ali dvojno navitje.
 Fiksacija: aktivna in pasivna.
 Konica z izločanjem steroida.
 Možnost izbire najmanj 3 dolžin elektrod.
 Premer telesa elektrode 2,45 mm ali manjši.
 DF4 kompatibilno.
 MRI kompatibilno 3T

LV elektroda
 Najmanj 3 oblike krivin ( ravna, spiralna S, spiralna L).
 Atravmatska konica 2.6F.
 Najmanj 2 dolžini elektrod.
 Izločanje steroida na konici.
 IS4 kompatibilno.
 MRI kompatibilno 3T

Sistem za implantacijo LV elektrode
 Vodila za implantacijo različnih oblik in čim boljše torkabilnosti, ki se pri ostrem zavoju ne poškodujejo, vodila ne smejo presegati 8.0F.
 Proksimalni del vodila mora imeti natančno oznako glede prostorske orientacije distalnega zavitega dela, ki vstopa v koronarni sinus.
 Najmanj 8 različnih oblik zunanjega vodila
 Za lažjo kanulacijo mora ponudnik omogočiti subselektivni kateter za iskanje stranskih vej koronarnega sinusa, najmanj dveh krivin, 90 in 130 stopinj
 sistem za rezanje vodila, ki lahko prereže tudi vodila z ojačitvenimi žicami.


ODGOVOR: Ne, ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.


SKLOP 19) ICD (VR) enovotlinski majhnih dimenzij MINI

 Tip stimulacije: VVIR
 prostornina: 26,5cm3 ali manj
 Teža: 60,0g ali manj
 defibrilacijska energija: 35 J ( delivered).
 Brezžična oddaljena komunikacija s programatorjem.
 DF 4 kontektor,
 Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 1,5T (pisna izjava proizvajalca).

VENTRIKULARNA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA
 Fiksacija: aktivna in pasivna.
 Zaznavanje: bipolarno.
 S steroidom prevlečena konica.
 Elektroda prevlečena z ePTFE. - elektroda prevlečena z ePTFE se ne proizvaja več. Ali lahko ponudimo elektrodo, prevlečeno s silikonom
 Premer elektrode: 7,3F.
 Izbira treh dolžin elektrod.
 Možnost izbire elektrode z enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma.
 Konetktor DF4,
 Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco 1,5T (pisna izjava proizvajalca).ODGOVOR: Da.
Datum objave: 11.10.2022   13:53
Naročnik preklicuje objavljen odgovor (pojasnilo) datum objave: 11.10.2022 ob 12:06 uri in sicer:
VPRAŠANJE: Naročnika sprašujemo, ali vam lahko v sklopu 13 in 16 ponudimo ustrezno prekatno defibrilacijsko elektrodo z razmakom med visokonapetostnima zvitkoma 17 cm?
ODGOVOR: Lahko v kolikor ustreza vsem zahtevam naročnika.

Ustrezen odgovor naročnika se glasi:
Ponudniki morajo ponuditi možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma.