Dosje javnega naročila 006451/2022
Naročnik: OBČINA RENČE - VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Gradnje: Notranja ureditev zadružnega doma Vogrsko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006451/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.09.2022
JN006451/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2022
JN006451/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006451/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RENČE - VOGRSKO
Bukovica 43
5293
SI
Volčja Draga
Slovenija
info@rence-vogrsko.si
info@rence-vogrsko.si
+386 53384500
+386 53384510

Internetni naslovi
http://www.rence-vogrsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/458125/RD_Notranja_ureditev_ZD_Vogrsko.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18298
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Notranja ureditev zadružnega doma Vogrsko
Referenčna številka dokumenta: JN-18298
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investitor Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, namerava izvesti vzdrževalna dela znotraj zadružnega doma na Vogrskem na parceli 1400 k.o. Vogrsko, tako da bo stavba varna za uporabo.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Investitor Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, namerava izvesti vzdrževalna dela znotraj zadružnega doma na Vogrskem na parceli 1400 k.o. Vogrsko, tako da bo stavba varna za uporabo.

V pritličju se preuredi prostore pihalnega orkestra. Odstranijo se predelne stene, po tleh se predvidi akustična obloga, na stropu pa perforiran akustični strop. Predvidi se ukinitev strojnice, na tem delu se predvidijo manjše sanitarije, uredi se arhiv ter mini čajna kuhinja. Ob stopnišču se predvidi manjša shramba. Znotraj gabaritov zadružnega doma se v skladu s požarno študijo uredi varne evakuacije iz zgornjih prostorov in sicer nova notranja požarna vrata na vseh vratih, ki mejijo na stopnišče. Zvočno se izolira posamezne stropove zgornjega nadstropja. Predvidi se nov strop nad stopniščem in podestom v suhomontažni izvedbi. Obstoječe lesene stropove se na teh delih odstrani. Predvidi se beljenje in kitanje vseh prostorov. Ob stopnišču nad shrambo se predvidi podest, kjer lahko otroci počakajo na pouk v godbeniški šoli. Za potrebe večnamenskega prostora se uredijo garderobe in tuši ob obstoječih sanitarijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.09.2022   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2022   14:35
Pozdravljeni,

kot je bilo navedeno v razpisni dokumentaciji, je bil ogled lokacije 26.9.2022 ob 9. uri.

Lep pozdrav

Datum objave: 28.09.2022   14:36
Pozdravljeni,

kot je bilo navedeno v razpisni dokumentaciji, je bil ogled lokacije 26.9.2022 ob 9. uri.

Lep pozdrav


Datum objave: 29.09.2022   08:38
VPRAŠANJE
spoštovani,
v osnutku pogodbe je navedeno sledeče:
Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost in za kakovost izvedenih del deset(10) let, od sprejema in izročitve objekta ali del oziroma od dneva uporabe. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca.
glede na to, da gre za vzdrževalna dela na že obstoječem objektu ne more nov potencialni izvajalec prevzeti morebitnih napak katere so lahko krivda prejšnje izvedbe.
garancija na vzdrževalna dela je 2-3 leta. Prosimo za popravek.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik lahko v pogodbi določi različno garancijsko dobo.
Vseeno pa bo naročnik upošteval vašo pripombo in osnutek pogodbe popravljamo v smislu:


V 1. odstavku 21. člena Pogodbe je navedeno:
Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost in za kakovost izvedenih del deset(10) let, od sprejema in izročitve objekta ali del oziroma od dneva uporabe. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca.

Ta odstavek se spremeni v:

Garancijska doba za izvedena dela je 3 leta od prevzema del. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca.

Lep pozdrav,Datum objave: 29.09.2022   12:30
VPRAŠANJE
b.2.6. "Izdelava, dobava in vgradnja notranjih pregradnih sten z dvojnimi vrati za WC v nadstopju na INOX nogicah in z inox okovjem. Tlorisna velikost dvojnega wc-ja med tremi stenami: 210x140cm skupne razvite dolžine 210+140cm in višine 212cm. npr. WCP 30
Izvedba iz pločevine vroče cinkano in lakirano po RAL 7037 lestvici, debeline 30 mm,okovje inox.
V ceni zajeta vsa pomožna dela, vsi prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem. Izvajalec mora pred izvedbo izdelati delavniške načrte vrat, ki jih potrdi projektant. "
a. Požarna vrata dim. 120x70 cm, podboj šir. 10cm
kos 1,00
Navedeno v točki a. je verjetno napaka?
ali se namesto pločevine vroče cinkano in lakirano izvedejo sanitarne kabine kot standar iz COMPACT PLOŠČ 13 mm z inox okovjem?

ODGOVOR
Spoštovani!

Naziv '' a. Požarna vrata dim. 120x70 cm, podboj šir. 10cm'' je napačen.

V postavki je potrebno upoštevati celotno montažno ločilno steno z dvemi wc vrati iz npr. COMPACT PLOŠČ (ali Fundermax,) 13 mm z inox okovjem.


S spoštovanjem,