Dosje javnega naročila 006477/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Izgradnja čistilne naprave Karteljevo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 906.547,22 EUR

JN006477/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.09.2022
JN006477/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2022
JN006477/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2022
JN006477/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2022
JN006477/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2022
JN006477/2022-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.10.2022
JN006477/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2023
JN006477/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.05.2023
JN006477/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006477/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
NINA REBSELJ
nina.rebselj@novomesto.si
+386 73939251

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/458277/RD_OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja čistilne naprave Karteljevo
Referenčna številka dokumenta: 433-0050/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja čistilne naprave Karteljevo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja čistilne naprave Karteljevo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 17
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2022   13:00
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2022   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!
naročnika prosimo da za puhala pri tehnološkem delu poda delavne točke, oziroma potrdi naslednje:

moč puhala za aeracijo mora biti pri 420 mbar, 60 Nm3/h?

hvala

ODGOVOR


Podatki so razvidni v PZI tehnološkem načrtu - ČN Karteljevo rev1.pdf Stran 38/48 P2.1, P3.1, P3.2, P3.3.

Dodatno gledati stran 31,32/48.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.10.2022   09:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za podaljšanje obdobja veljavnosti referenc.
Glede na to, da se v preteklih letih ni izvajalo veliko tovrstnih projektov predlagamo,
da se referenčno obdobje za zadnjih pet (5) let šteto od roka za oddajo ponudb, podaljša na referenčno obdobje za zadnji deset (10) let šteto od
roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal referenčno obdobje na 10 let, objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.10.2022   09:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da referenčne pogoje iz točke 18.1.1.4 razširi iz zadnjih pet (5) let na deset (10) let. S tem naročnik pridobi več konkurenčnih in kakovostnih ponudb in hkrati omogoči enako obravnavo ponudnikov.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal referenčno obdobje na 10 let, objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.10.2022   09:15
VPRAŠANJE

Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do ne realizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje. Ponudniki in izvajalci lahko v obstoječih nepredvidenih okoliščinah poslovanja krijemo le 2% rizika dviga cen in ne moremo pristajati na fiksnost, v okviru katerih se prevzema 10% rizika dviga cen, v nasprotnih primerih smo prisiljeni drastično dvigniti ponudbene cene, posledica navedenega pa bo to, da se določeni javni projekti v teh nepredvidljivih časih žal ne bomo izvajali.


Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2%.

Lep pozdrav!


ODGOVOR


Naročnik ne bo spreminjal določila o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.10.2022   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za odgovor ali lahko referenčno potrdilo predložimo na drugem obrazcu, ki ima
enako vsebino.

Hvala,


ODGOVOR


Da, ponudniki lahko priložijo referenčno potrdilo na obrazcu, ki po vsebini ustreza našim zahtevam.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi obsežnosti ponudbe, vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo za teden dni.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 21.10.2022.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na obseg del prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 1 teden.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 21.10.2022.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.10.2022   09:18
VPRAŠANJE
V sklopu Fasaderskih del 8POZ. 4.01., 4.02 je navedena merska enota m3 in ni navedena debelina izolacijskih plošč. Prosimo za dopolnitev podatkov.

Lp

ODGOVOR


Postavki 4,01 in 4,02 (fasaderska dela)
1. Pri navedenih enotah je prišlo do napake - pravilno je m2 (kvadratni metri),
2. Debelina TI (EPS) je skladno s tehničnim poročilom in priloženimi grafikami 10 cm.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.10.2022   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika pozivamo, naj ustrezno podaljša tudi rok za postavljanje vprašanj.

ODGOVOR


Naročnik ne bo podaljšal roka za postavljanje vprašanj.

naročnik Mestna občina Novo mesto