Dosje javnega naročila 006476/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Izgradnja padavinske in fekalne kanalizacije Ždinja vas - 2. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.421.712,96 EUR

JN006476/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.09.2022
JN006476/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2022
JN006476/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2022
JN006476/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2022
JN006476/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2022
JN006476/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.01.2023
JN006476/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006476/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
NINA REBSELJ
nina.rebselj@novomesto.si
+386 73939251

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/458298/RD_OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja padavinske in fekalne kanalizacije Ždinja vas - 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 433-0056/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja padavinske in fekalne kanalizacije Ždinja vas - 2. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja padavinske in fekalne kanalizacije Ždinja vas - 2. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2022   13:00
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.10.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2022   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do ne realizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje. Ponudniki in izvajalci lahko v obstoječih nepredvidenih okoliščinah poslovanja krijemo le 2% rizika dviga cen in ne moremo pristajati na fiksnost, v okviru katerih se prevzema 10% rizika dviga cen, v nasprotnih primerih smo prisiljeni drastično dvigniti ponudbene cene, posledica navedenega pa bo to, da se določeni javni projekti v teh nepredvidljivih časih žal ne bomo izvajali.


Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2%.

Lep pozdrav!


ODGOVOR


Naročnik ne bo spreminjal določila o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.10.2022   09:37
VPRAŠANJE
Prosim za objavo shem jaškov (armirani poliester).
Hvala.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil navedene sheme.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.10.2022   10:11
VPRAŠANJE
Prosim za objavo detajla ponikalnice.ODGOVOR


Naročnik bo objavil detajl ponikalnice.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   08:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za podaljšanje obdobja veljavnosti referenc ali obseg del za ponudnika.
Glede na do, da se v preteklih letih ni izvajalo veliko projektov v takem obsegu predlagamo, da se obdobje v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od roka za oddajo ponudb razširi na obdobje v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za oddajo ponudb ali zmanjša obseg del na dolžino izvedene kanalizacije vsaj 700 m.

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal referenčno obdobje na 10 let. Objavljen bo popravek obrazcev: Seznam referenc, Referenčno potrdilo in Izjava za gospodarski subjekt.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   08:52
VPRAŠANJE
Prosim za objavo detajla jaška iz armiranega poliestra.
Hvala.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil navedeni detajl.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   08:53
VPRAŠANJE
Prosim za objavo detajla jaška iz armiranega poliestra.
Hvala.

ODGOVOR


Detajl jaška je prikazan na grafiki 2.3.2 (vodilni načrt komunalna kanalizacija) in 3.2 ter 3.3 (načrt padavinske kanalizacije).

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   08:54
VPRAŠANJE
Ali so zagatnice (postavka št. 2,08 - 1.392 m2) predvidene za izkope za polaganje kanalizacije?
Imamo zagatnice in razpiranje.

Hvala.

ODGOVOR

Na določenih odsekih komunalne in padavinske kanalizacije je zaradi značilnosti terena (umetni nasipi) predvideno varovanje kanalizacijskega jarka z zagatnicami, kar je razvidno iz gradbenih situacij.
Razpiranje jarkov se smiselno uporabi na odsekih globokih izkopov, omejevanja izkopa preko parcelne meje, varovanja obstoječih vodov pri vzporednem poteku in podobno.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   08:55
VPRAŠANJE
postavka 6,01 - dobava materiala ter izdelava betonske opore iz betona C16/20 kanala na strmini v celotni širini jarka. Na stiku cevi z betonsko oporo se cev ovije z geotekstilom.

Prosim za objavo detajla ali podatek koliko betona gre na en kos? ker v popisu je navedeno 20 kos-ov.

ODGOVOR


Detajl betonske podpore je na grafiki 3.5 (vodilni načrt komunalne kanalizacije).

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   08:57
VPRAŠANJE
Postavki 6,02 in 6,03 - AB konstrukcija vstopne in iztopne gradbene jame za mikrotuneliranje.

Se lahko objavi kak detajl?
Je v postavkah potrebno upoštevati opaž, armaturo? Če ja koliko?

Hvala.

ODGOVOR

Upošteva se ves potreben material (beton, armatura) in dela (polaganje armature, opaženje sten, betoniranje).
Naročnik objavi podroben odgovor v spremembi RD.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 05.10.2022   08:58
VPRAŠANJE
Arheološke raziskave - postavka št. 9,06 pri poglavju 9 - ostale storitve.

1. prosim za objavo Kulturno varstvenih pogojev ZVKD OE NM št. 35105-0218/2020/5
2. prosim za natančnejši opis kaj vse je potrebno zajeti v eni uri, kot imate ovrednoteno postavko.

Hvala.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil Kulturno varstvene pogoje ZVKD.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   08:59
VPRAŠANJE
Prosim za objavo detajla za drežnik - postavka 7,02.


ODGOVOR


Naročnik objavi detajl v Spremembi RD.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   12:56
VPRAŠANJE
Vezano na vaše odgovore:

Grafik 2.3.2, 3.2, 3.3 in 3.5, kjer ste v odgovorih navedli, da je prikazano, NI objavljenih.
Ali jih boste naknadno objavili?

Hvala.

ODGOVOR


Objavljen je bil popravek RD, v katerem so objavljene tudi navedene grafike.


naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 05.10.2022   12:57
VPRAŠANJE
Objavljena je dopolnitev, kjer še vedno manjka:
1. grafika 2.3.2
2. grafika 3.2 in 3.3
3. grafika 3.5
4. detajl za drežnik

ODGOVOR


Objavljen je bil popravek RD, v katerem so objavljene tudi navedene grafike. Potrebno je gledati tudi word Sprememba RD.


naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.10.2022   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani, danes (5. 10. 2022) je bilo v popravku objavljeno:

1) 2.3.8 detajl ponikalnice
2) MS komunalna kanalizacije (sheme jaškov)
3) MS padavinska kanalizacija (sheme jaškov)
4) obrazec Izjava za gospodarski subjekt
5) obrazec Referenčno potrdilo
6) obrazec Seznam referenc
7) sprememba RD (tu je sicer narisan detajl drežnika)
8) ZVKD

Povejte mi prosim kje so objavljene grafike 2.3.2, 3.2, 3.3 in 3.5, kar ste dvakrat napisali naj pogledamo v današnjem popravku.


ODGOVOR


Naročnik je danes, v popravku št. 2 objavil navedene grafike.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.10.2022   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri zemeljskih delih:
postavka 3.07: Dobava materiala in izvedba torkret obrizga z vgradnjo armaturne mreže ob izvedbi izkopov med J30 in J33. Dela se izvedejo po potrebe glede na ugotovljeno stanje izkopne brežine v času gradnje. Obračun po dejanski izvedbi in potrditvi nadzora z vpisom v gradbeno knjigo.
Vprašanje:
1. Prosim za podatke sider ter armature
2. Ali se bo izvedba brizganja izvedla nad višino 4 m?
3. Ali se bo izvedlo vse v 1 fazi ali v več?

ODGOVOR


1. Uporabi se kratka sidra iz RAfi10 ter armaturne mreže Q283.
2. Višina brizganja bo na mestih lahko tudi več kot 4 m od dna izkopa jarka.
3. Zaščita brežine je predvidena vzdolž kanala na dolžini 50-60 m, zato je izvedba torkreta odvisna od kampad izvedbe kanalizacije.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.10.2022   13:25
VPRAŠANJE
Postavke od 2,15 do 2,17 - dobava materiala in izdelava kamnite posteljice.

Prosim naročnika za določitev frakcije (KPP ni objavljen, v samem opisu postavke pa tudi ni navedeno).

ODGOVOR


Kamnita posteljica se izvede iz kamnitega materiala frakcije 0-63 mm.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 11.10.2022   07:13
VPRAŠANJE
V vašem odgovoru z dne 07.10.2022 - 13:08 ste podali odgovor, glede na vprašanje zastavljeno glede na način izvedbe torkret obrizga.

Mi v našem popisu del ne najdemo te postavke 3,07 za torkret obrizg. Prosimo vas za obrazložitev.

ODGOVOR


Navedeno vprašanje in odgovor se nanaša na drugo javno naročilo in sicer JN006758/2022-W01 - Izgradnja padavinske kanalizacije, odsek Otoška cesta - izpust Krka. Ponudniki naj smatrajo vprašanje in odgovor pri JN006476/2022 za brezpredmeten.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 11.10.2022   14:39
VPRAŠANJE
Glede na zahtevnost projekta prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Hvala

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 28.10.2022. Objavljen bo popravek.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 11.10.2022   14:39
VPRAŠANJE
Prosimo za prestavitev oddaje ponudb vsaj za 10 dni!

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 28.10.2022. Objavljen bo popravek.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 11.10.2022   14:41
VPRAŠANJE
Postavka 1,07:
Dobava potrebne signalizacije ter izvedba delnih
zapor občinske ceste z zavarovanjem prometa na
cesti v skladu s pogoji določenimi v dovoljenju za
zaporo ceste. Ocena - obračun na podlagi računov
koncesionarja.
kpl 1

Glede na to, da je postavka opredeljena kot »Ocena - obračun na podlagi računov koncesionarja« predlagamo, da vi določite ceno, ki jo moramo upoštevamo vsi ponudniki.

ODGOVOR

Objavljen bo popravek popisa del:

Postavka 1,07 se spremeni in se glasi:

Postavka 1,07:
Dobava potrebne signalizacije ter izvedba delnih
zapor občinske ceste z zavarovanjem prometa na
cesti v skladu s pogoji določenimi v dovoljenju za
zaporo ceste za ves čas pogodbenega roka. Opomba: ponudnik se mora o dejanskih stroških pozanimati pri koncesionarju.
kpl 1

Ponudnik se mora o dejanskih stroških pozanimati pri koncesionarju.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 11.10.2022   14:44
VPRAŠANJE
Prosimo, da spodnjim postavkam določite fiksirano ocenjeno vrednost, da imamo vsi ponudniki isto izhodišče....

HVALA


9,06 "Izvedba arheoloških raziskav s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča v obliki raziskav ob gradnji; na celotni dolžini predvidene novogradnje v območju arheoloških najdišč v
skladu s kulturno varstvenimi pogoji ZVKD OE Novo mesto št. 35105-0218/2020/5 z dne 20.7.2020.
Na tem delu trase v skupni dolžini 95,5 m (komunalna in padavinska kanalizacija) in se izvaja le dokumentiranje ob gradbenih delih z uporabo planirke v širini 1,2 - 1,4 m. "
* "V primeru izjemnih najdb se ogrožene dele najdišča lahko izvzame za bodoče pozidave, oz. se izkop jame prilagodi dani situaciji - v skladu s kulturno varstvenimi pogoji,
vključno z vsem terenskim in pisarniškim delom in materialnimi stroški, izdelavo strokovnega poročila s prilogami, vodenjem dnevnika
" ur 38,00 -

1,07 Dobava potrebne signalizacije ter izvedba delnih zapor občinske ceste z zavarovanjem prometa na cesti v skladu s pogoji določenimi v dovoljenju za zaporo ceste. Ocena - obračun na podlagi računov koncesionarja. kpl 1,00 -


ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravek popisa del:
- pri postavki 9,06 določi ceno,
- glede postavke 1,07: Ponudnik se mora o dejanskih stroških pozanimati pri koncesionarju.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 12.10.2022   12:05
VPRAŠANJE
Ne odgovarjate na vprašanja.

ODGOVOR


Naročnik odgovarja na vprašanja skladno z roki določenimi v ZJN-3.

naročnik Mestna občina Novo mesto