Dosje javnega naročila 007003/2022
Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje
Gradnje: Izvedba gradbenih, obrtniških, instalacijskih del ter zunanja ureditev pri rekonstrukciji Vila Vodnikova ulica 14
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.726.025,94 EUR

JN007003/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.10.2022
JN007003/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2022
JN007003/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2022
JN007003/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.12.2022
JN007003/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007003/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
Miklošičeva ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Miklošičeva 1 Celje
tadej.lebic@celje.si
+386 34265135
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/458888/01_RZ_Vila_Vodnikova_ulica_14.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19010
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških, instalacijskih del ter zunanja ureditev pri rekonstrukciji Vila Vodnikova ulica 14
Referenčna številka dokumenta: 410-1/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih, obrtniških, instalacijskih del ter zunanja ureditev pri rekonstrukciji Vila Vodnikova ulica 14
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.855.141,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
45500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih, obrtniških, instalacijskih del ter zunanja ureditev pri rekonstrukciji Vila Vodnikova ulica 14
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija - NextGenerationEU na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
Miklošičeva ulica 1
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2022   08:21
Spoštovani,

ogled objekta je možen. Naročnik bo ponudnikom omogočil ogled objekta v petek, 21. 10. 2022 med 9. in 9.30 uro na naslovu Vodnikova ulica 14, 3000 Celje. Ogled objekta za ponudnike je prostovoljen in ni zavezujoč pogoj za oddajo ponudbe.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 18.10.2022   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je možen ogled objekta?

lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

ogled objekta je možen. Naročnik bo ponudnikom omogočil ogled objekta v petek, 21. 10. 2022 med 9. in 9.30 uro na naslovu Vodnikova ulica 14, 3000 Celje. Ogled objekta za ponudnike je prostovoljen in ni zavezujoč pogoj za oddajo ponudbe.
Nepremičnine Celje d.o.o.Datum objave: 24.10.2022   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ugotavljamo, da osnutek pogodbe in razpisna dokumentacija nista v skladu z FIDIC rdečo knjigo in The Golden Principles of FIDIC. Prosimo, da neskladja odpravite.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je preveril pogodbo in razpisno dokumentacijo in ni ugotovil neskladnosti. Vprašanje je splošno in ni specificirano. Če se vprašanje nanaša na skladnost z Zlatimi pravili FIDICA-a (The golden principles of FIDIC), ta za naročnika niso zavezujoča.
Nepremičnine Celje d.o.o.Datum objave: 25.10.2022   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo ZVKD pogojev,

hvala
lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je na spletni strani https://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/ objavil ZVKD kulturno varstvene pogoje in ZVKD kulturnovarstveno mnenje, ki so prosto dostopni vsem ponudnikom.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 25.10.2022   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas tolmačenje prioritete dokumentov v podčlenu 1.5 posebnih pogojev pogodbenega sporazuma, saj je pod črko (d) upoštevana dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami, katere del je tudi projektna dokumentacija, projektna dokumentacija pa je še posebej zajeta pod črko (f). Ali to pomeni, da je projektna dokumentacija izvzeta iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami (d) in se upoštevava samo pod črko (f)?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

da. Vaše tolmačenje je pravilno in bo upoštevamo.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 25.10.2022   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če je mogoče pri postavki A.2.2.3.1 in A.2.2.3.2 prišlo do napake pri merski enoti? Namesto m3 bi ME morala biti v m2 - izhajamo iz načrta rušitev?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ne, ni napake v merski enoti.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 26.10.2022   08:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

nikjer v načrtih nismo zasledili lokacijo cisterne kurilnega olja, katera se odstrani. Prosimo vas, da jo na situaciji označite. Prosimo vas tudi za podatek, če je cisterna prazna oz. količina olja v njej.

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

na povezavi https://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/ smo objavili tloris kleti z označeno lokacijo cisterne. Naročnik nima podatka ali je cisterna prazna oziroma ali se v njen nahaja kurilno olje in koliko. V primeru, da se v njej nahaja kurilno olje, bosta naročnik in izvajalec za odstranitev kurilnega olja obračunala iz postavke nepredvidenih del.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 28.10.2022   08:18
VPRAŠANJE
Za zunanje stavbno pohištvo je navedenih več podatkov glede zahtev toplotne izolativnosti. Prosim vas, da natančno napišete katere zahteve je potrebno izpolniti!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

natančne zahteve za vsako stavbno pohištvo glede toplotne izolativnosti so določene v vodilni mapi v tehničnem poročilu. V popisu del s predizmerami je zahteva glede toplotne izolativnosti opredeljena v posameznih postavkah kjer so navedeni tudi sklici na sheme. V primeru zaznane neskladnosti ponudnik upošteva zahteve glede toplotne izolativnosti določene v vodilni mapi v tehničnem poročilu.


Datum objave: 28.10.2022   10:07
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da poda obrazložitev poz. E.2.4.3 (vrtnarska dela): sajenje grmovnic je podano v m2 - prosimo za podatek koliko sadik je potrebno upoštevati!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

izbor sadik je opisan v vodilni mapi v tehničnem poročilu v poglavju 5.3.2 ZELENE POVRŠINE, kjer je določena točna količina zasajenih dreves in vzpenjalk ter tudi izbira. Glede grmovnic je opisano, kakšne naj bodo, predvidene so 4 sadike grmovnic in trajnic na m2.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 03.11.2022   07:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo vzdolžnega in prečnega prereza zadrževalnika.

Hvala.ODGOVOR

Pozdravljeni,

poglejte načrt Tloris temeljev in kanalizacije. Na načrtih so točne zahteve zadrževalnika, z vsemi potrebnimi dimenzijami in tudi kotami na katerih se nahaja. Betonske cevi so tipske, za katere ni potrebno risati prerezov.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 03.11.2022   07:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas sledeče:
ali so 2-krilna okna dejansko z vmesnim pokončnikom kot so narisana - za to malo širino je malo nelogično
nadsvetlobe se verjetno odpirajo na kip s kljuko in ne ročico iz tal
rolete - klasične nadokenske - PVC škatla - ali je škatlo potrebno blendirati z leseno špaleto

Hvala.ODGOVOR

Pozdravljeni,

vsa dvokrilna okna so brez pokončnika, mogoče je tako viden izgled na shemah, ampak so risana brez. Nadsvetlobe se ne odpirajo s kljuko, ampak z ročico iz tal. V splošnih opisih v tehničnem poročilu je natančno opisano. Kljuke in odpiranje nadsvetlobe se namesti tako, da se čimbolj približa zahtevam standarda SIST ISO 21542 - torej na višini 110cm od tal. Projektiramo oskrbovana stanovanja, kjer so uporabniki starejši, slabovidni, na invalidskih vozičkih, katerim mora biti omogočeno. Prav tako je potrebno biti pozoren, da mehanizem za odpiranje nadsvetlobe omogoča odpiranje krila za več kot 90°, za potrebe čiščenja.
V popisih in vodilni mapi, je vidno, da so zahtevane izolativne omarice za roletni sistem. Preverite prereze in detajl D8.
Nepremičnine Celje d.o.o.Datum objave: 03.11.2022   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kakšne barve emajla ponudimo pri steklenih stenah?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

barva emajla se izbere na podlagi predloženih vzorcev ob izvedbi. Zahtevano je čim manjše vidno odstopanje od preostale steklene fasade.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 03.11.2022   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za razlago postavk B.3.1.12.2 in 3, kajti v isti postavki je omenjeno enkrat sidranje z armaturnimi palicami drugič z navojnimi palicami, v armaturnem načrtu so za POZ. 200A in 300A predvidene armaturne palice različnih premerov in dolžin. Kaj je prav? Prosimo za objavo detajlov.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v načrtu so predvidene armaturne palice, B 500, fi 25mm, dolžine 250cm z navojem na eni strani.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 03.11.2022   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zanima nas, ali je potrebno POGODBENI SPORAZUM št. 2022-0027 za rekonstrukcijo Vile Vodnikova ulica 14 tudi kaj izpolniti (mankajoče podatke)? Parafirati, žigosati? In ali se odda na portal pod druge priloge?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ne.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 03.11.2022   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika prosimo za pojasnilo, če si pravilno razlagamo navedbo glede referenc. Nepremičnine Celje, d.o.o. bodo same potrjevale reference pri izdajatelju reference (naročniku), tako da ni v postopku oddaje ponudbe potrebno prilagati nobenih referenčnih potrdil ampak samo izpolniti Obrazec 3 - 3.1. Strokovna usposobljenost ponudnika?

Hvala že v naprej.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

da.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 04.11.2022   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas kaj je potrebno narediti z razliko stopniščne ograje, saj se jo odstrani 21,4 m, ponovno pa se jo se vgradi le 1,45 m?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

preostanek ograje, ki se jo ne vgradi, bo prevzel naročnik.
Nepremičnine Celje d.o.o.Datum objave: 07.11.2022   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naprošamo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudbe, saj imamo težave s pridobivanjem ponudb zaradi praznikov in počitnic.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

vaša navedba ne predstavlja utemeljenega razloga za podaljšanje roka oddaje ponudbe. Naročnik je zaradi EU sofinanciranja zavezan k rokom za izvedbo projekta. Rok ne bo podaljšan.


Datum objave: 07.11.2022   13:38
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko priglasimo Vodjo del kot podizvajalca?

hvala

lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni,

da. Pogoj 8.2.3 Strokovna usposobljenost kadra, lahko izpolnite tudi s podizvajalcem, pri tem upoštevajte, da nominirani podizvajalec ob oddaji vloge izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa razpisna dokumentacija.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 08.11.2022   07:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na objektu so pod napuščem/nad okni (na vzhodni in zahodni strani objekta) montirane kovane rešetke (10 kom). Kje je upoštevana demontaža le-teh in kaj se stori z njimi?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

demontaža rešetk v mansardi se bo upoštevala v postavki: Ostala rušitvena/ demontažna dela: A.2.7.4.1. Predvidena dodatna količina odstranitve je 10 kosov.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Datum objave: 08.11.2022   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu je predvideno dvigalo z nestandardno širino kabine 120 cm, kar izrazito ustreza le enemu ponudniku dvigal.

Ali lahko ponudimo dvigalo s standardno kabino 110 x 210, ki ustreza predpisom in potrebam objekta?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

vaša trditev, da ima samo en ponudnik dvigal v svojem asortimanu kabine širine 120 cm ne drži. Naročnik ne bo spremenil zahteve kot so podane v popisu. Dvigalo je projektirano z namenom funkcionalnosti v oskrbovanih stanovanjih saj lahko prihaja do povečane frekventnosti vožnje z bolnišničnimi posteljami.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 08.11.2022   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker je masivni parket bolj dovzeten na spremembe vlage in temperature v prostoru (se bolj krči/širi, začnejo se pojavljati razpoke...), nihče od ponudnikov parketarskih storitev noče nuditi masivnega parketa s polaganjem na talno gretje, kaj šele da bi dali garancijo na izvedena dela. Zato prosimo naročnika, da spremeni zahtevo po polaganju masivnega parketa v gotovi parket.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je izvedel preverbo med dobavitelji in zahteve ne bo spreminjal. Predvideni parket je glede na zahtevane karakteristike ustrezno projektiran.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 08.11.2022   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

ne vidimo razloga, zakaj bi se rok izvedbe podaljšal, če podaljšate rok za oddajo ponudbe, prosimo le za sorazmerno podaljšanje za čas trajanja praznikov, saj smo pri izdelavi ponudbe odvisni od svojih dobaviteljev in podizvajalcev (in ti od svojih dobaviteljev), kateri so v veliki večini bili odsotni zaradi praznikov in kolektivnih dopustov.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe:

Rok za oddajo ponudb: 21. 11. 2022 do 12.00 h.
Rok odpiranja ponudb: 21.11.2022 ob 13.00 h.
Rok za postavljanje vprašanj: 15.11.2022 do 12.00 h.

Naročnik bo spremembo ustrezno korigiral na Portalu javnih naročil in v informacijskem sistemu eJN.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 08.11.2022   08:42
Spoštovani,

naročnik je danes, dne 8.11.2022, izvedel popravek javnega naročila št. JN007003/2022-K01, kjer je podaljšal rok za oddajo ponudb. V skladu z novimi roki oddaje ponudb in Poglavjem 11.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, lahko:

Ponudnik denarni depozit nakaže do 18. 11. 2022. Naročnik navaja, da bo kot pravočasno in ustrezno predložitev finančnega zavarovanja upošteval izključno depozit, katerega vplačilo bo IZVRŠENO na transakcijskem računu naročnika iz predhodnega odstavka najkasneje do 18. 11. 2022. Priliv mora biti izkazan kot promet na izpisku naročnikovega transakcijskega računa št. SI56 3500 1000 0060 343 dne 18. 11. 2022 ali prej.

Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 08.11.2022   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ni nam najbolj jasna zasaditev vzpenjalk po m2, zato prosimo naročnika za št. komadov na m2.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

natančna navedba zasaditve je vidna v tehničnem poročilu.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 08.11.2022   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim vas, da pri postavkah prefabriciranih montažnih preklad dopišete debeline sten oz. širine preklad in podaste količine v metrih, tako kot je to po pravilih stroke.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

v popisu del s predizmerami so opisane vse tehnične karakteristike preklad, ki jih bo potrebno vgraditi in določena natančna obračunska določila za formiranje nedvoumne ponudbene cene.
Nepremičnine Celje d.o.o.Datum objave: 08.11.2022   10:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V vodilni mapi arhitekture so naslednji podatki glede toplotne izolativnosti oken:
poglavje "5.2.9 - Stavbno pohištvo" je navedena zahteva U okna 0,7W/m2K
poglavje O-OKNA-SPLOŠNI OPIS 1" pa je navedena zahteva Uw=1,0W/m2K

Katero zahtevo je potrebno upoštevati?

ODGOVOR

Spoštovani,

poglavju 5.2.9 Stavbno pohištvo, je napisano z veliko opombo. In sicer, da je stavbno pohištvo obdelano v splošnem opisu in specifikaciji stavbnega pohištva. V tem poglavju piše kakšna naj bi bila, ampak glede na zahteve, se okna med seboj razlikujejo in posledično imajo tudi drugačne U. V poglavju, ki se začne z opombo in končna z opombo, da so elementi opisani v sklopu specifikacije mizarskih elementov!
Nepremičnine Celje d.o.o.
Datum objave: 08.11.2022   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

nikjer nismo zasledili barvo znotraj za lesena okna, samo # različna barva okvirjev (rjava) in kril (bela) - odtenek barve po navodilih ZVKDS in projektanta. Ali je znotraj enaka barva kot zunaj?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

kot ste napisali, odtenek barve se določi naknadno po navodilih ZVKDS in projektanta. Lahko vam podamo podatek, da so v notranjosti enobarvna, skladna z barvo zunaj, predvidevamo da bo to bela barva.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 08.11.2022   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V specifikaciji oken in vrat je v osnovnih zahtevah za fasadna okna navedena toplotna prevodnost Uw=0,85 W/m2K pri posebnih zahtevah pa je navedeno da mora biti Uw=1,00 W/m2K. V nadaljevanju je še napisano, da se okna in vrata izdela po osnovnih in posebnih zahtevah oziroma določilih. Pri oknih ni pri nobeni postavki naveden zahtevan Uw. Upamo, da nam končno podate odgovor, kateri podatek je potrebno upoštevati!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

na to vprašanje smo predhodno že podali odgovor. Potrebno je upoštevati zahteve določene v tehničnem poročilu, v poglavju 5.4 Specifikacija mizarskih izdelkov, kjer so zahtevani opisi in sheme, kot v posameznih postavkah. Splošni opisi v popisih so splošni, upošteva se tehnično poročilo in posamezne postavke.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 09.11.2022   07:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri lesenem stavbnem pohištvu imamo naslednja vprašanja:
v splošnem opisu za okna ne piše spodnjih zahtev, v dodatnih prilogah pa smo našli te podatke:

1. da je zahteva po varnostnem steklu za elemente pod 1250mm - ali je potrebno upoštevati ter kakšna ( lepljena, kaljena ter ali samo znotraj....) ali se pustijo navadna
2. da je zahtevano varnostno okovje RC2 za balkonska vrata v pritličju ter RC1 - za ostala okna - ali se to upošteva ter kje - ali pri vseh oknih
3. inox kljuke - pri splošnem za okna pa pišejo samo bele kljuke - torej upoštevamo bele ( bodo v alu materialu in ne inox)
4. da je odpiranje na kip z okovjem za mini kip odpiranje ( večstopenjsko) - ali upoštevamo ali ne
5. barva oken pa ostaja, da je podboj ene barve zunaj ter krilo druge barve zunaj, znotraj pa je vse v isti barvi - kot podboj zunaj - se da to kje preveriti?

hvala

lep pozdrav!


ODGOVOR

Splošni opis je namenjen opisu splošnih karakteristik, ki so skupne vsem oknom in vratom z isto številko splošnega opisa. Potem pa so v shemah določene še dodatne karakteristike za določen tip oken in vrat. Glede na vaš opis, ne vemo na kateri splošni opis oz postavko se nanaša. Naslednjič prosimo za točno navajanje postavk. S krepko označen naš komentar.

1. da je zahteva po varnostnem steklu za elemente pod 1250mm - ali je potrebno upoštevati ter kakšna ( lepljena, kaljena ter ali samo znotraj....) ali se pustijo navadna - O: v projektu se predvidi varnostna stekla.

2. da je zahtevano varnostno okovje RC2 za balkonska vrata v pritličju ter RC1 - za ostala okna - ali se to upošteva ter kje - ali pri vseh oknih - O: vsaka postavka je točno določena, tako da se upošteva napisano. Postavke so opisane s pozicijo, tako da se točno ve za katera vrata oz. okna se gre.

3. inox kljuke - pri splošnem za okna pa pišejo samo bele kljuke - torej upoštevamo bele ( bodo v alu materialu in ne inox) - O: Pri oknih 0-01 do 0-07 se upoštevajo bele kljuke, povsod drugje niso bele kljuke. Material je inox.

4. da je odpiranje na kip z okovjem za mini kip odpiranje ( večstopenjsko) - ali upoštevamo ali ne - O: Upoštevamo, pravtako je pri nadsvetlobi potrebno biti pozoren na odpiranje za 90 stopinj.

5. barva oken pa ostaja, da je podboj ene barve zunaj ter krilo druge barve zunaj, znotraj pa je vse v isti barvi - kot podboj zunaj - se da to kje preveriti? - O: Dodajamo kopijo besedila iz tehničnega poročila: Vse zunanje stavbno pohistvo je v fazi delavniskih risb potrebno uskladiti in potrditi s strani ZVKDS. Upamo, da smo vam s tem odgovorili, da se to ne da preveriti, saj se bo usklajevalo ob izvedbi. NA to vprašanje smo že predhodno odgovorili. Lahko vam samo podamo podatek, da so v notranjosti enobarvna, skladna z barvo zunaj, predvidevamo da bo to bela barva.Datum objave: 10.11.2022   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, če se pri postavki B.3.1.5.4.1. Beton stopnišč 0,20 - 0,30 C25/30, h = 20 cm..., kateri se zaključi kot brušen oz. štokan beton, upošteva tudi opaž in armatura?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v tej postavki je zajeta vgradnja betona. Opaž in armatura se obračuna ločeno.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 10.11.2022   09:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za konkreten opis del postavke B.13.3.3. Okenske rešetke kletnih oken 70x40; delna uporaba restavriranih "cvetličnih elementov" iz demontiranih obstoječih rešetk. Manjkajoči elementi se naredijo na novo in ponovno namestijo na horizontale... torej točno kaj se ohrani in točno kaj se naredi na novo, glede na to, da je v post. A.2.7.4.1. upoštevana pazljiva demontaža in čiščenje rešetk.

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

postavka je konkretno opisana. Cvetlični elementi se ohranijo, očistijo in namestijo na nove horizontale. Manjkajoči elementi pa se nadomestijo v celoti novi.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 10.11.2022   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za post. B.13.1.2. Oprijemalni ročaj stopnišča; izdelan iz: # nosilni ploščati profili 40x5 mm, sidran z zaobljenimi konzolami na AB steno, # proti korozijska zaščita in finalni oplesk: III. razred, # ročaj ograje: zaobljeno oblikovan hrast, finalno obdelan z lazurnim mat premazom, # lokacija: notranje stopnišče, obojestransko na stopniščnih ramenih, delno tudi na podestih (glej načrt arhitekture), nas zanima sledeče:
- ali moramo obvezno ponuditi ploščati profil s konzolami ali se lahko ročaj montira samo preko konzol?
- ali mora biti ročaj utorjen ali samo položen na profil oz. konzolo?

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

oprijemalni ročaj stopnišča je izdelan iz ploščatih profilov s konzolami, kot je opisano v postavki. Ročaj mora biti utorjen, da se poravna s konzolo, ne sme biti samo položen na konzolo.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 10.11.2022   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tehničnem poročilu piše: Vsa okna, ki imajo parapete nižje od 100 cm, imajo nameščena snemljiva varovala pred padcem. Varovala so lesena in nameščena na višini 100 cm. Finalna obdelava dvokomponentni poliuretanski lak po barvni študiji. Kje je to zajeto?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljen.

V popisih je to navedeno v specifikaciji mizarskih izdelkov. V primeru, da se pojavlja zaradi obstoječih odprtin okenski parapet nižji od 100cm, je potrebno na tej višini vgraditi varovalo pred padcem. V dokumentaciji se vidi višina parapetov, ter dopisano je kje je varovalo potrebno.

Izsek iz popisov:
B.15.LESENA OKNA, VRATA in BALKONSKA VRATA
Izdelava, dobava in montaža finaliziranih oken, izdelanih po zgoraj navedenih splošnih in posebnih določilih.
Izdelava, dobava in montaža nadokenskih rolet s fiksnimi obojestranskimi alu vodili; omarica-podometna vgrajena nad okni tako, da na zunanji fasadi ni vidna; pri postavkah, kjer je to navedeno
Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic.
# za preprečitev padca v globino je na notranji strani vseh oken na višini 100 cm od kote gotovih tal namestiti snemljivo varovalo/prečko fi 20 mm
Glej detajl D8
Nepremičnne Celje d.o.o.

Datum objave: 10.11.2022   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas zakaj je naročnik omejil primerne reference na skupino 11301 (oskrbovana stanovanja), neustrezna pa je skupina 11302 (domovi za starejše, študentski domovi...). Po našem mnenju je tak pogoj diskriminatoren, saj je gradnja takih objektov ponavadi zahtevnejša.

lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik ni omejil reference na skupino 11301, dovoljuje tudi skupino 11220, v obsegu in na način kot to določa razpisna dokumentacija. Referenca je sorazmerna glede na predmet naročila.
Nepremičnine Celje d.o.o.Datum objave: 11.11.2022   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na vprašanje: prosimo za konkreten opis del postavke B.13.3.3. Okenske rešetke kletnih oken 70x40; delna uporaba restavriranih "cvetličnih elementov" iz demontiranih obstoječih rešetk. Manjkajoči elementi se naredijo na novo in ponovno namestijo na horizontale... torej točno kaj se ohrani in točno kaj se naredi na novo, glede na to, da je v post. A.2.7.4.1. upoštevana pazljiva demontaža in čiščenje rešetk, ste odgovorili : postavka je konkretno opisana. Cvetlični elementi se ohranijo, očistijo in namestijo na nove horizontale. Manjkajoči elementi pa se nadomestijo v celoti novi. Še enkrat vas prosimo za konkreten opis manjkajočih elementov, torej rešetk je 8 kom oz 16 kom cvetličnih elementov, vsi so dovolj ohranjeni, da se bodo lahko restavrirali, eno rešetko pa je potrebno izdelati na novo, potemtakem so manjkajoči elementi: 16 kom horizontal ter 1 kom kpl rešetke - replika obstoječe. Vse to se ovrednoti v postavki B.13.3.3 kom 9?

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

da. Opis postavke in prejšnji odgovor omogočata konkretno ovrednotenje oz. podajo c.e.m. Točna količina elementov, ki jih bo možno ohraniti in restavrirati je odvisna predvsem od skrbnosti/pazljivosti demontaže izbranega izvajalca. Le to ponudnik vključi v ponudbeno c.e.m. Dejanska realizirana količina bo obračunana ob sami izvedbi.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 11.11.2022   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na detajlu D8 ni vidnih snemljivih varoval pred padcem, zato prosimo za objavo detajla. Prosimo tudi za točno navedbo postavk, kjer se ta varovala upoštevajo.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
varovalno na detajlu D8 je narisano. Tako kot je formiran popis del v poglavju B.15. je razumeti, da se varovala namesti na vsa okna v postavkah B.15.x.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Datum objave: 14.11.2022   07:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri splošnem opisu B.15.LESENA OKNA, VRATA in BALKONSKA VRATA je napisano Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic, pri post. B.15.1.b je napisano da je notranja polica kamnita, pri ostalih postavkah niso omenjene police. Ali to pomeni, da se upoštevajo iz splošnega opisa B.15. Lesena okna in vrata ali so okna brez polic?
Pri oknu O1 je v post. B.15.1. poleg opisa okna navedena še kovinska rešetka, antikorozijsko zaščitena in pleskana. Kovinske rešetke so upoštevane pri ključavničarskih delih ali ne?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

posebne zahteve - splošna tehnična določila navedena v poglavju B.15. Lesena okna in vrata (med njimi tudi določila o policah) veljajo za vse postavke, v tej skupini. V postavki B.15.1.b je navedena izjema, kjer je namesto notranje okenske police iz vodoodpornega večplastnega materiala ponuditi in izvesti kamnito polico. Kovinske rešetke, navedene v tekstu postavke B.15.1.a so zajete v poglavju B.13. Ključavničarska dela in se ponudijo, izvedejo in obračunajo pod postavko B.13.3.3.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 15.11.2022   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri postavki E.1.3.5 Izvedba betonske plošče PZ1 VHOD-a v deb. ca. 20 cm ... je predviden beton marke C 35/45. Je res potreba po takšni marki ali lahko ponudimo beton C 25/30?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudite beton, kot je predviden po projektu. Torej marka C35/45. Gre za zunanje površine, ki imajo svoje zahteve.
Nepremičnine Celje d.o.o.


Datum objave: 15.11.2022   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na vprašanje o dopustnosti ponudbe dvigala s standardno širino kabine 110 cm ste odgovorili:

"Vaša trditev, da ima samo en ponudnik dvigal v svojem asortimanu kabine širine 120 cm ne drži. Naročnik ne bo spremenil zahteve kot so podane v popisu. Dvigalo je projektirano z namenom funkcionalnosti v oskrbovanih stanovanjih saj lahko prihaja do povečane frekventnosti vožnje z bolnišničnimi posteljami."

Iz razpoložljive dokumentacije je razvidno, da je predvidena svetla širina vrat 90 cm, dolžina kabine pa 210 cm, kar v praksi ne omogoča prevoza bolniških postelj. Za prevoz postelj v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah so predvidena dvigala z drugimi dimenzijami kabin in vrat.

Ponovno predlagamo, da dovolite ponudbo dvigala s širino kabine 110 cm.

Lep pozdrav!ODGOVOR

Pozdravljeni,

smo se neustrezno izrazili. V skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj, gre za zagotavljanje manevrskega prostora za uvoz in izvoz reševalnih nosil. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Nepremičnine Celje d.o.o.Datum objave: 15.11.2022   15:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri skoraj vseh postavkah poglavja B.5.3. Sanacija vlage - posegi v kleti in B.8.2.1.Ometana fasada - sanacija vlage do kote +/- 0,00 se omenja sanirni/sušilni omet. Ker se cena enega in drugega razlikujeta, prosimo za točne podatke, kje se izvede sanirni in kje sušilni omet.

Hvala.
ODGOVOR

Pozdravljeni,

povsod se uporabi sanacijski sušilni omet.

Nepremičnine Celje d.o.o.