Dosje javnega naročila 006670/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2023-2024
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 699.999,86 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006670/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2022
JN006670/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.10.2022
JN006670/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2023
JN006670/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2023
JN006670/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2023
JN006670/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2023
JN006670/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2023
JN006670/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2023
JN006670/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2023
JN006670/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2023
JN006670/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2023
JN006670/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006670/2022-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2023
JN006670/2022-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2023
JN006670/2022-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2023
JN006670/2022-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2023
JN006670/2022-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2023
JN006670/2022-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2023
JN006670/2022-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2023
JN006670/2022-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2023
JN006670/2022-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN006670/2022-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN006670/2022-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN006670/2022-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN006670/2022-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN006670/2022-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN006670/2022-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN006670/2022-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN006670/2022-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN006670/2022-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.04.2023
JN006670/2022-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2023
JN006670/2022-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2023
JN006670/2022-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2023
JN006670/2022-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2023
JN006670/2022-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2023
JN006670/2022-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2023
JN006670/2022-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2023
JN006670/2022-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2023
JN006670/2022-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2023
JN006670/2022-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2023
JN006670/2022-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006670/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Helena Gorenc
helena.gorenc@ljubljana.si
+386 13064433

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459005/MOL_-_Razpisna_dokumentacija_za_okvirni_sporazum_za_cenitve.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18584
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2023-2024
Referenčna številka dokumenta: 430-1376/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet storitve je izvajanje okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2023-2024
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet storitve je izvajanje okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2023-2024
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 7
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.10.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.10.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2022   13:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali lahko Ponudbo odda fizična oseba samostojno oz. fizična oseba s podizvajalci, ki so tudi fizične osebe?

Kakšno dokumentacijo morajo v tem primeru predložiti?

Ali lahko fizična oseba lahko nastopa v več ponudbah - samostojno in kot podizvajalec?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v razpisni dokumentaciji, zato lahko ponudbo odda fizična oseba. Fizična oseba lahko nastopa tudi s podizvajalci, ki so fizične osebe.

Fizična oseba kot ponudnik mora izpolniti ESPD ter priložene obrazce, razen obrazca »PRILOGA 3 - POOBLASTILO PRAVNE OSEBE«, ki jo kot fizična oseba ne more izpolniti. Fizična oseba kot podizvajalec mora priložiti vso dokumentacijo, skladno z razpisno dokumentacijo, ki je zahtevana za podizvajalca, razen obrazca »PRILOGA 3 - POOBLASTILO PRAVNE OSEBE«.

Fizična oseba lahko nastopa v več ponudbah - samostojno v eni in kot podizvajalec v večih ponudbah.
Datum objave: 10.10.2022   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanimamo se za skupno prijavo na razpis.
Ali je 7-letna licenca potrebna samo s strani prijavitelja ali tudi s strani podizvajalca?
Hvala za Vaš čas in odgovor.ODGOVOR
V pogojih za sodelovanje je navedeno, da mora gospodarski subjekt razpolagati z vsaj enim strokovnjakom cenilske stroke. Ker lahko ta pogoj gospodarski subjekt izpolnjuje sam, v skupni ponudbi ali s podizvajalcem, ni potrebna 7-letna licenca pri vseh udeležencih (prijavitelj, podizvajalec, partner v skupni pogodbi), dovolj je, da eden od sodelujočih izpolnjuje ta pogoj, vendar tisti, ki bo cenitev opravljal.Datum objave: 10.10.2022   13:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zaradi kratkega roka za oddajo ponudb se pojavljajo težave s potrjevanjem referenc. Predlagamo, da se rok za oddajo ponudb podaljša za 10 dni.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja četrti odstavek 12. točke (Rok in način predložitve ponudbe) v poglavju I. Navodila za izdelavo ponudbe, in sicer na način:
»Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 24.10.2022 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.«
Naročnik spreminja prvi odstavek 13. točke (Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb) v poglavju I. Navodila za izdelavo ponudbe, in sicer na način:
»Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24.10.2022 in se bo začelo ob 14.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.«
Datum objave: 10.10.2022   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. V skupni ponudbi bom sodeloval kot gozdarski cenilec. Katere reference iz referenčne liste (Priloga 6) moram zase predložiti? Ali predložim le referenco iz točke E ali tudi iz točke A?

ODGOVOR
Vsak izvajalec ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec mora predložiti tiste reference, za katere bo opravil cenitve, v konkretnem primeru za gozdna zemljišča. Torej mora predložiti referenco iz točke E.

Datum objave: 10.10.2022   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Je potrebno podpisano referenčno potrdilo s strani Naročnika posredovati do roka za oodajo ponudbe 13.10.2022 ali lahko potrdila, katera do tega datuma še ne prejmemo, oddamo naknadno?
Hvala.

ODGOVOR
Referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika, morate posredovati do roka za oddajo ponudbe.