Dosje javnega naročila 006767/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Nabava 4 (štirih) dializnih monitorjev
ZJN-3: Odprti postopek

JN006767/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.10.2022
JN006767/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2022
JN006767/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2022
JN006767/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.07.2023

Revizijski zahtevki
20.12.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
20.12.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
28.12.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
03.01.2023 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
27.01.2023 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-001-2023_Sklep.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN006767/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 192-542924
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459053/RD-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18602
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava 4 (štirih) dializnih monitorjev
Referenčna številka dokumenta: 252-5/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila zajema dobavo opreme: 4 (štirih) dializnih monitorjev (v nadaljevanju oprema), dobavljanje pripadajočega potrošnega materiala in vzdrževanje opreme za čas pričakovane življenjske dobe (7 let).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema dobavo opreme: 4 (štirih) dializnih monitorjev (v nadaljevanju oprema), dobavljanje pripadajočega potrošnega materiala in vzdrževanje opreme za čas pričakovane življenjske dobe (7 let).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2022   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2022   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za razložitev spodnje zahteve:
"- Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj dveletno garancijo aparatov, šteto od uspešno opravljene primopredaje. V primeru predložitve obrazca REFERENCE-UPORABA mora ponudnik podati tudi izjavo, da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo aparatov."
Se pravi, da ponudniki moramo zagotoviti 2 letno garancijo?
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je zapis: "V primeru predložitve obrazca REFERENCE-UPORABA mora ponudnik podati tudi izjavo, da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo aparatov", ki je pomotoma ostal v dokumentu Specifikacije, črtal.Datum objave: 24.10.2022   13:56
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da dovolite ponuditi dializni aparat, ki ima rezervno baterijsko napajanje v primeru izpada električnega toka z najmanj 15 minut delovanja.

ODGOVOR
Dovolimo, da ima aparat v primeru izpada električnega toka, najmanj 15 minut avtonomije delovanja.Datum objave: 24.10.2022   13:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ker posebej niste navedeli, vas proismo, da potrdite, da šolanje dveh strokovnjakov vaše tehnične službe lahko poteka tudi v angleškem jeziku.

ODGOVOR
Šolanje dveh strokovnjakov lahko poteka tudi v angleškem jeziku.Datum objave: 24.10.2022   13:58
VPRAŠANJE
Pod TOČKO 20. V SPECIFIKACIJAH sta zapisali: Omogočati morajo shranjevanje podatkov o poteku dializne procedure za posameznega pacienta na zunanji pomnilniški medij
Prosimo, da nam podrobneje opišete kakšne zunajne pomnilniške medije ste imeli v mislih. Ali je to bolnikova kartica ali kaj drugega, saj kot nam je znano v bolnišnici nimate vzpostavljenega informacijskega sistema na dializnem oddelku.

ODGOVOR
Kot zunanji medij je mišljena pacientova kartica.Datum objave: 25.10.2022   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo, da nam omogočite prijavo dializnega monitorja, ki ima možnost nastavitve krvnega pretoka med 30 - 600 ml/min, pretok dializne raztopine pa je 300-800 ml/min kot ste zapisali. Vsem ostalim zahtevam odgovarja v celoti.
Hvala.

ODGOVOR
Omogočamo prijavo dializnega monitorja, ki ima možnost nastavitve krvnega pretoka med 30 - 600 ml/min, pretok dializne raztopine pa je 300-800 ml/min.Datum objave: 25.10.2022   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani
ali lahko za določene tehnične lastnosti, ki niso dobesedno omenjene v proizvajalčevi dokumentaciji, podamo izjavo proizvajalca, da ustreza tem določenim tehničnim lastnostim?
Hvala.

ODGOVOR
Ponudnik lahko poda izjavo, da aparat ima določene tehnične lastnosti, če te niso dobesedno omenjene v tehnični dokumentaciji vendar mora biti iz tehnične dokumentacije aparata razvidno, da aparat popolnoma ustreza našim zahtevam iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 25.10.2022   13:16
VPRAŠANJE
Prosimo za okvirno število HF in SN-HD zdravljenj, ki jih letno opraviti v vaši bolnišnici.
Hvala.

ODGOVOR
Okvirno število opravljenih SN - HD je 2400/ leto, število HF je izredno nizko ( do 50/leto), število HDF pa 4000/leto.

Datum objave: 25.10.2022   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.
sprašujemo vas ali vam lahko ponudimo monitor, ki izvaja enoigelno terapijo samo z eno črpalko in je enaka oz. po zadnjih študijah celo boljša izvedba enoigelne terapije, kot z dvema črpalkama?
V praksi pri monitorju, ki "potrebuje" za izvedbo enoigelne terapije dve črpalki, v realnem deluje samo ena črpalka. Nikoli ne delata istočasno obe črpalki pri enoigelni terapiji.
Za potrditev, da je enoigelna terapija izvedena z enojno črpalko enaka enoigelni terapiji izvedena z dvojno črpalko, vam prilagamo seznam študij/referenc, ki to potrjujejo.
1.Effectiveness of a New Single-Needle Single-Pump Dialysis
System with Simultaneous Monitoring of Dialysis Dose
Wolfgang Bieser, Markus Welsch, Marten Jakob, Jorn Meibaum,
David A. Rodriguez, Henrik Wolff, Daniele Marcelli and Claudia Barth
2. Eloot S, Vanholder R, van Biesen W, Lameire N. The
patient as a limit to dialysis technology. Clin J Am Soc
Nephrol 2011;6:2105-7.
3. Marcelli D, Kopperschmidt P, Bayh I, et al. Modifiable
factors associated with achievement of high-volume postdilution
hemodiafiltration: results from an international
study. Int J Artif Organs 2015;38:244-50.
4. Astor BC, Eustace JA, Powe NR, Klag MJ, Fink NE,
Coresh J. Type of vascular access and survival among
incident hemodialysis patients: the Choices for Healthy
Outcomes in Caring for ESRD (CHOICE) Study. J Am
Soc Nephrol 2005;16:1449-55.
5. Ponce P, Marcelli D, Scholz C, et al. Does the extracorporeal
blood flow affect survival of the arteriovenous vascular
access?. Hemodial Int 2015;19:314-22.
6. Parisotto MT, Pelliccia F, Grassmann A, Marcelli D.
Elements of dialysis nursing practice associated with successful
cannulation: result of an international survey. J Vasc
Access 2017;18:114-9.
7. van Loon MM, Kessels AGH, van der Sande FM, Tordoir
JHM. Cannulation and vascular access-related complications
in hemodialysis: factors determining successful
cannulation. Hemodial Int 2009;13:498-504.
8. Lee T, Barker J, Allon M. Needle infiltration of arteriovenous
fistulae in hemodialysis: risk factors and consequences.
Am J Kidney Dis 2006;47:1020-6.
9. Eckardt K-U, Gillespie IA, Kronenberg F, et al. High
cardiovascular event rates occur within the first weeks of
starting hemodialysis. Kidney Int 2015;88:1117-25.
10. Lazarides MK, Georgiadis GS, Antoniou GA, Staramos
DN. A meta-analysis of dialysis access outcome in elderly
patients. J Vasc Surg 2007;45:420-6.
11. Wilson B, Harwood L, Thompson B. Impact of singleneedle
therapy in new chronic hemodialysis starts for individuals
with arteriovenous fistulae. CANNT J 2009;19:23-8.
12. Kopp KF, Gutch CF, Kolff WJ. Single needle dialysis.
Trans Am Soc Artif Intern Organs 1972;18:75-81.
13. Vanholder R, Paepe M, de Hoenich NA, Ringoir S. Double
lumen needle in unipuncture dialysis type double headpump.
Int J Artif Organs 1981;4:72-4.
14. Clippele M, de Vanholder R, Roose J, de, et al. Fistula survival
in single needle hemodialysis. Int J Artif Organs 1983; 6:71-3.
15. Rostoker G, Griuncelli M, Loridon C, Bourlet T, Welsch
K, Benmaadi A. Improving the efficiency of short-term
single-needle hemodialysis. Ren Fail 2009;31:261-6.
16. Huang S-HS, Shah S, Thomson BKA, Laporte S, Filler G,
Lindsay RM. What is single needle cannulation hemodialysis:
is it adequate?. Blood Purif 2014;38:13-7.
17. Trakarnvanich T, Chirananthavat T, Ariyakulnimit S,
Maneerat P, Chabsuwan S. The efficacy of single-needle
versus double-needle hemodialysis in chronic renal failure.
J Med Assoc Thai 2006;89: S196-206.
18. Marcelli D, Richards N, Amato C. The modern haemodialysis
factory: must quality improvement trump personalized
care?. Nephrol Dial Transplant 2008;23:2433.
19. Polaschegg HD, Wojke R. Constant blood flow during
single-needle dialysis is unnecessary. Int J Artif Organs
1993;16:505-9.
20. Castellarnau A, Werner M, Gunthner R, Jakob M. Realtime
Kt/V determination by ultraviolet absorbance in
spent dialysate: technique validation. Kidney Int 2010;78:
920-5.
21. Goldau R, Kuhlmann U, Samadi N, et al. Ionic dialysance
measurement is urea distribution volume dependent: a new
approach to better results. Artif Organs 2002;26:321-32.
22. Wellek S, Blettner M. On the proper use of the crossover
design in clinical trials: part 18 of a series on evaluation of
scientific publications. Dtsch Arztebl Int 2012;109:276-81.
23. Dhaene M, Gulbis B, Lietaer N, et al. Red blood cell
destruction in single-needle dialysis. Clin Nephrol 1989;31:
327-31.
24. Mulholland JW, Shelton JC, Luo XY. Blood flow and damage
by the roller pumps during cardiopulmonary bypass.
J Fluids Struct 2005;20:129-40.
25. Vanholder R, Hoenich N, Ringoir S. Adequacy studies of fistula
single-needle dialysis. Am J Kidney Dis 1987;10:417-26.
26. Ervo R. Novita in tema di dialisi ad ago singolo: tecnica,
indicazioni, precauzioni e limiti. G Ital Nefrol 2013;30:1-11.
27. Mehta HK, Deabreu D, McDougall JG, Goldstein MB.
Correction of discrepancy between prescribed and actual
blood flow rates in chronic hemodialysis patients with use
of larger gauge needles. Am J Kidney Dis 2002;39:1231-5.
28. Marcelli D, Matos A, Sousa F, et al. Implementation of a
quality and safety checklist for haemodialysis sessions. Clin
Kidney J 2015;8:265-70.
29. Ervo R, Angeletti S, Turrini Dertenois L, Cavatorta F.
Evaluation of dialysis adequacy of an innovative single
needle system with no flux interruption: preliminary data.
Clin Kidney J 2011;4:4.s2.37.
30. Raimann JG, Barth C, Usvyat LA, et al. Dialysis access as
an area of improvement in elderly incident hemodialysis
patients: results from a cohort study from the international
monitoring dialysis outcomes initiative. Am J Nephrol 2017;
45:486-96.
31. Saran R, Bragg-Gresham JL, Levin NW, et al. Longer
treatment time and slower ultrafiltration in hemodialysis:
associations with reduced mortality in the DOPPS. Kidney
Int 2006;69:1222-8.
32. Peterson WJ, Barker J, Allon M. Disparities in fistula
maturation persist despite preoperative vascular mapping.
Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:437-41.
33. Ravani P, Marcelli D, Malberti F. Vascular access surgery
managed by renal physicians: the choice of native arteriovenous
fistulas for hemodialysis. Am J Kidney Dis 2002;40: 1264-76.
34. Kraus MA, Kansal S, Copland M, et al. Intensive hemodialysis
and potential risks with increasing treatment. Am J Kidney Dis 2016;68:S51-8.
Hvala.

ODGOVOR
Ponudniku omogočamo ponudbo aparatov z izvedbo enoigelne dialize z eno črpalko, v kolikor ne gre za t.i.clip-clap sistem.Datum objave: 26.10.2022   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ker bi vam prijavili najnovejši monitor na slovenskem tržišču nas zanima ali vam lahko priložimo referenco proizvajalca?
Najlepša hvala.

ODGOVOR
Lahko. Naročnik je posledično spremenil tudi točko 4.1.8 Navodil za izdelavo ponudbe, ki po novem pravilno glasi:
"Ponudniku v predmetnem postopku ni treba nominirati podizvajalcev, s katerimi bo izvedel javno naročilo."Datum objave: 26.10.2022   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo vas, da smemo ponuditi dializni monitor s krvnim pretokom 30-600ml/min, saj jo nižji (pod 30 ml/min) namenjeni zdravljenju pediatrični dializni populaciji. Hvala

ODGOVOR
Ponudnik sme ponuditi dializni monitor s krvnim pretokom 30-600ml/min.