Dosje javnega naročila 006772/2022
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup CT simulatorja z ureditvijo prostora ter vzdrževanjem
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.168.149,35 EUR

JN006772/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.10.2022
JN006772/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2022
JN006772/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2022
JN006772/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2022
JN006772/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2023
JN006772/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2023
JN006772/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2023
JN006772/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.03.2023
JN006772/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006772/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 192-543269
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Kristina Dimitrijević
sjn@onko-i.si
+386 15879126
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459133/za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18616
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup CT simulatorja z ureditvijo prostora ter vzdrževanjem
Referenčna številka dokumenta: JN-0046/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup CT simulatorja z ureditvijo prostora ter vzdrževanjem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup CT simulatorja z ureditvijo prostora ter vzdrževanjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2022   13:22
Naročnik bo organiziral dodatni ogled v sredo, 19. 10. 2022 ob 14.00 ob predhodni najavi najkasneje do torka, 18. 10. 2022 do 13. ure na sjn@onko-i.si.
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer se lahko ogleda udeležita največ dve osebi enega ponudnika.

Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 20. 10. 2022 do konca dneva ter rok za oddajo ponudbe do 8. 11. 2022 do 10.00.

Datum objave: 19.10.2022   13:57
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo. V tehničnih zahtevah za CT simulator, točka B.10.7. se zahteva naslednje:
Sistem mora vsebovati programsko opremo za avtomatsko proženje z bolusom kontrastnega sredstva in protokole za skeniranje posameznih anatomskih področij za sekvenčni in spiralni način slikanja. Omogočena mora biti določitev optimalnega časa za skeniranje po injiciranju kontrastnega sredstva.

Ali se pod to razume, da sta injektor kontrastnega sredstva in CT simulator povezana in je omogočeno proženje injektorja na konzoli CT simulatorja. V kolikor je tako, to zahteva dodatno strojno opremo injektorja kontrastnega sredsta, ki ni vključena v tehnične zahteve injektorja kontrastnega sredstva. Prosimo za potrditev, da vam dodatno strojno opremo injektorja kontrastnega sredstva vključimo v ponudbo.


ODGOVOR
Ali se pod to razume, da sta injektor kontrastnega sredstva in CT simulator povezana in je omogočeno proženje injektorja na konzoli CT simulatorja. - Da.
Naročnik potrebuje dodatno strojno opremo.
Datum objave: 19.10.2022   13:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

B.14 - Specifična oprema za radioterapijo

Nekaj vprašanj:
1. Pri postavki B.14.12. imate navedeno dolžino ES podlage 1429mm. Te podlage že dalj časa ni več na voljo. Ali vam lahko ponudimo dolžino 1829mm, ki jo tudi že uporabljate?
2. Pri postavki B.14.12. je navedena količina 2 kosa ( 2 podlagi). Ali je to pravilno?
3. V popisu specifične opreme verjetno manjkajo "Loki" za fiksacijo opreme. Navedena je samo podlaga, brez lokov. Ali jih potrebujete in koliko?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Da, ponudnik, lahko ponudi 1829 mm.
2. Da, 2 podlagi.
3. Ne, ne potrebujemo jih.
Datum objave: 19.10.2022   13:59
VPRAŠANJE
1) B.2.3. Gantry mora biti opremljen z vgrajenim laserskim sistemom za pozicioniranje z natančnost boljšo ali enako ±0.5 mm v centru gantry-ja.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezen gantry z laserskim sistem za pozicioniranje z natančnost boljšo ali enako ±1 mm v centru gantry-ja.

2) B.4.4. Minimalna debelina rezine, ki jo mora sistem omogočati, mora biti 0,75 mm tako za aksialni, kakor tudi za spiralni način skeniranja. Pri spiralnem skeniranju mora biti omogočena kolimacija 32 x 0,75 mm ali boljša.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezen aparat, ki omogoča pri spiralnem skeniranju kolimacijo 16 x 0,75 mm.

3) B.5.1. Najdaljše trajanje neprekinjenega skeniranja mora biti 200 s.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezen aparat, ki omogoča najdaljše trajanje neprekinjenega skeniranja 120 s.

4) B.7.5. Rekonstruirana slika v področju povečanega vidnega polja (extended FOV) mora zagotavljati natančnost ±25 HU ter natančnost zunanje konture pacienta ±3 mm.
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo, saj preferira enega proizvajalca. S tem boste omogočili konkurenčne ponudbe.

5) B.9.1. Trajanje ogrevanja rentgenske cevi ne sme biti daljše od 5 minut.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezen aparat, kjer ogrevanje rentgenske cevi lahko traja tudi do 7 minut, običajno pa se izvede hitreje.

6) B.9.2. Zahteva se, da ponovno ogrevanje rentgenske cevi ni potrebno, tudi če se sistem ne uporablja 2 uri.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezen aparat, kjer je priporočeno ogrevanje cevi z namenom skrbnega ravnanja z aparatom za dolgo življenjsko dobo, proizvajalec pa tega ogrevanja ne zahteva.

7) B.10.1. Zahteva se zmogljiv računalniški sistem, ki je v skladu s priporočili proizvajalca ali boljši, in omogoča hitro zajemanje, rekonstrukcijo ter shranjevanje (arhiviranje) slik. Velikost diagonale pripadajočega ploskega računalniškega zaslona mora biti 21 palcev ( 53 cm). Zasloni morajo biti primerni za pregled diagnostičnih slik. Računalnik mora imeti vgrajeno giga bitno mrežno kartico.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezno rešitev z dvema 19" velikima monitorjema.

8) B.10.9. Sistem mora vsebovati programsko opremo, ki omogoča analizo in obdelovanje podatkov, potrebnih za natančno določitev in prikaz morebitnih arterio-venskih nepravilnosti (anevrizem).
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezno rešitev, ki omogoča, da se zahtevana funkcionalnost izvaja na delovni postaji in ne na osnovni konzoli aparata.

9) E.6. Vsi ponujeni ploski računalniški zasloni morajo biti barvni na osnovi LED tehnologije, visoke ločljivosti in z diagonalo zaslona 21 palcev (53 cm), razen če je specificirano drugače.
Vprašanje ponudnika: Naročnika prosimo za izjemo in da sprejme kot ustrezno rešitev z dvema monitorjema konzole brez LED tehnologije, ki imata velikost 19 palcev.
ODGOVOR
1. Da.
2. Ne.
3. Ne.
4. Naročnik spreminja zahtevo za natančnost (extended FOV) na ±50 HU ter natančnost zunanje konture pacienta ±3 mm.
5. Da.
6. Da.
7. Da.
8. Da.
9. Da.
Datum objave: 19.10.2022   14:00
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za vprašanja za 7 dni. projekt je zelo obsežen komercialno in tudi izvedbeno glede obnove prostorov.
Pri ogledu prostorov se jeto tudi potrdilo. glede na to , da je od ogleda prostorov do datuma za postavljanje vprašanj samo 1,5 delovnega dneva prosimo za podaljšanje. Pri projektiranju rešitev in pravlino oceno ponudbe potrebujemo več kot 1,5 delovnega dneva.
S tem bo privarčeval tudi naročnik. Namreč vsako tveganje, kise bo pojavilo bo ponudnik seveda "preprojektiral" v škodo nraočnika.

enako prosimo za podaljšanje roka oddaje.


ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 20. 10. 2022 do 23.59 ter rok za oddajo do 8. 11. 2022 do 10.00.Datum objave: 19.10.2022   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker je bil ogled objekta šele dne 11.10.2022 in je potrebno več usklajevanj izvajalcev, ter projektantov, obenem pa je rok za oddajo ponudb 2.11.2022, vas prosimo za podaljšanje roka vsaj za postavljanje vprašanj, saj ima naročnik še dovolj časa za pripravo odgovorov (zakonsko in tehnično).

Na tak način bo mogoče postaviti tudi dodatna vprašanja na podlagi odgovorov in s tem bodo ponudbe vseh ponudnikov veliko bolj korektne.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 20. 10. 2022 do 23.59 ter rok za oddajo do 8. 11. 2022 do 10.00.Datum objave: 19.10.2022   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

skladno z novelo ZJN-3 prosimo za potrditev, da:

1. obrazec št. 8 - Izjava o lastniških razmerjih ni potrebno priložiti v fazi oddaje ponudbe, ampak ga lahko predloži izbrani ponudnik po pravnomočnosti odočitve
2. obrazec št. 4 - Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence ni potrebno priložiti v kolikor ponudnik predloži potrdila iz kazenske evidence, ki niso starejša od 4 mesece od dneva oddaje ponudbe

hvala

ODGOVOR
1. ponudnik mora prilogi priložiti obrazec št. 8 - Izjava o lastniških razmerjih, obrazec št. 8A - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, pa lahko priloži šele, če bo izbran.
2. Ponudniku ni potrebno priložiti obrazec št. 6 - Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence, v kolikor priloži potrdilo iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb, ki ga je pridobil sam in ki ni starejše od 4 mesecev.
Datum objave: 19.10.2022   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje vezana na servis opreme:

1. Zahteva: V primeru, ko okvare ni možno odpraviti v 24 urah, se za ta čas podaljša garancijski rok aparata. - prosimo, da se zahteva umakne iz razpisne dokumentacije. Ponudniki se s podpisom pogodbe zavežejo k odzivnemu in pravočasnemu servisu, zahteva, da se garancija podaljšuje za vsako uro nedelovnja sistema pa je nesorazmerna in nezakonita.

2. Zahteva se, da nepredvideno nedelovanje sistema ne presega 2% letno (t. i. 98% up-tim). Če nepredvideno nedelovanje presega omenjeno mejo (2% je ekvivalentno 40-uram), se ponudniku ob koncu vsakega leta obračuna penal.
Glede na to, da je naročnik že s samimi pogodbenimi klavzulami varovan za izvedbo korektnega servisa ponujene opreme, prosimo, da se zahteva izloči. Za pravočasno odpravo napake je naročnik varovan že z določbami odškodninske odgovornosti, bančno garancijo in pogodbenimi penali. Zahteva po plačilu penalov za čas nedelovanja nad 2% časa letna pa je nesorazmerna.

hvala za razumevanje

ODGOVOR
1. Ne, garancija se podaljšuje za dan nedelovanja in ne za vsako uro.
2. Pogodbena kazen se odšteje naročniku od pogodbene cene vzdrževanja.
Datum objave: 19.10.2022   14:03
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za vprašanja.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 20. 10. 2022 do 23.59.Datum objave: 19.10.2022   14:04
VPRAŠANJE
Zahteva, da je potrebno plačevati penale nad 2% letnegea izpada delovanje sistema je nesorazmerna s predmetom javnega naročila zato prosimo, da jo izločite. V čas nedelovanja namreč nikakor ne morajo spadati tudi npr. preventivni pregledi, ki so nujni za optimalno delovanje sistema.

Prosimo, da se namesto tega določi čas za odpravo napake - predlagamo 3 delovne dni.

hvala za razumevanje

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogodbene kazni.
Preventivni pregledi niso všteti v izpad delovanja.
Datum objave: 19.10.2022   14:05
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 20. 10. 2022 do 23.59 ter rok za oddajo do 8. 11. 2022 do 10.00.Datum objave: 19.10.2022   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovni, prosimo da se v razpisno dokumentacijo doda določba, da se bo v pogodbo za pogaancijsko vzdrževanja dodala klavzula, ki omogoča valorizacijo pogodbene dogovorjene cene skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.Datum objave: 19.10.2022   14:07
VPRAŠANJE
Glede na obseg vprašanj in potrebnih podatkov iz vaših odgovorov prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 20. 10. 2022 do 23.59 ter rok za oddajo do 8. 11. 2022 do 10.00.Datum objave: 19.10.2022   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno vas prosimo za dodaten termin ogleda prostorov.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je organiziral dodatni ogled v sredo, 19. 10. 2022, skladno z obvestilom objavljenim na portal javnih naročil dne 14. 10. 2022.Datum objave: 19.10.2022   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi zahtevnosti projekta prosimo da podaljšanje vprašanj in podaljšanje roka za oddajo ponudbe, ka se lahko sestavi korektna in dobra ponudba.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 20. 10. 2022 do 23.59 ter rok za oddajo do 8. 11. 2022 do 10.00.Datum objave: 21.10.2022   13:55
VPRAŠANJE
Glede na to, da so določena strokovna vprašanja bila postavljena že do 14.10.2022 in do danes še ni bil objavljenega nobenega odgovora bi prosili,
da se rok za vprašanja nujno podaljša, ker se bodo po objavljenih vaših odgovorih pojavila še dodatne strokovna vprašanja, podvprašanja,
na podlagi katerih odgovorov bo mogoče narediti dobro in realno ponudbo,
predvsem v dobro ustrezno izbranih tehničnih rešitev, za dobro ponudbo, izvedbo in posledično dobro izvedbo prostorov.ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 27. 10. 2022 do 23.59 ter rok za oddajo do 15. 11. 2022 do 10.00.Datum objave: 21.10.2022   13:55
VPRAŠANJE
Glede na obsežno pripravo ponudbe in neažurno odgovarjanje naročnika, prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in oddaje ponudb.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 27. 10. 2022 do 23.59 ter rok za oddajo do 15. 11. 2022 do 10.00.Datum objave: 21.10.2022   13:55
VPRAŠANJE
Glede na obseg postavljenih in neodgovorjenih vprašanj ter potrebnih tehničnih podatkov iz vaših odgovorov, prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do 27. 10. 2022 do 23.59 ter rok za oddajo do 15. 11. 2022 do 10.00.Datum objave: 26.10.2022   13:45
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo načrtov prostora kamor se bo namestil nov CT simulator.
V kolikor je mogoče v DWG formatu


ODGOVOR
Naročnik je poslal v objavo načrte prostora, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh.Datum objave: 26.10.2022   13:47
VPRAŠANJE
- Prosimo za objavo načrta električnih instalacij in električne opreme za področje obdelave.
- Prosimo za objavo tlorisov prostorov za področje obdelave.
- Prosimo za objavo požarne študije objekta oz. načrta požarne varnosti.
- Iz katerega obstoječega električnega razdelilnika (naziv) se napaja obstoječi električni razdelilnik na področju obdelave in lokacija le-tega (etaža, naziv prostora in številka prostora)?
- Kakšen (material, tip, število žil in presek) je dovodni kabel do obstoječega električnega razdelilnika na področju obdelave?
- Kolikšna je dolžina trase napajanega kabla do obstoječega električnega razdelilnika na področju obdelave?
- Iz katerega obstoječega električnega razdelilnika (naziv) se napaja razsvetljava (varnostna in splošna) na področju obdelave?
- Kje se nahaja (etaža, naziv prostora in številka prostora) obstoječi električni razdelilnik, ki napaja razsvetljavo (varnostna in splošna) na področju obdelave?
- Iz katerega obstoječega električnega razdelilnika (naziv) se napajajo vtičnice (mreža/DA/UPS) na področju obdelave?
- Kje se nahaja (etaža, naziv prostora in številka prostora) obstoječi električni razdelilnik, ki napaja vtičnice (mreža/DA/UPS) na področju obdelave?
- Iz katerega obstoječega telekomunikacijskega/računalniškega razdelilnika (naziv) se napajajo vtičnice (TK/R) na področju obdelave?
- Kje se nahaja (etaža, naziv prostora in številka prostora) obstoječi telekomunikacijski/računalniški razdelilnik, ki napaja vtičnice (TK/R) na področju obdelave?
- Prosimo za navedbo vseh pogodbenih pooblaščenih izvajalcev oz. vzdrževalcev za vso elektro opremo (sistem AJP, sistem videonadzora, sistem vloma, sistem CNS, sistem R/TK mreže, sistem varnostne razsvetljave,)
- Kaj se podrazume pod ''sky window''?
- Ali naročnik razpolaga z ustrezno kapaciteto priključkov na mrežnih stikalih?
- Ali naročnik razpolaga z ustrezno kapaciteto priključkov na stikalnih (patch) panelih?
- Prosimo za podatke o obstoječem sistemu aktivne požarne zaščite (ime proizvajalca AJP centrale, tip in model AJP centrale, naziv pogodbenega vzdrževalca AJP sistema).
- Prosimo za podatke o obstoječem CNS-u (pogodbeni vzdrževalec, uporabljeni protokoli,).
- Prosimo za tehnične smernice in zahteve TVO OI LJ za CNS ter navedbo kontaktne osebe s strani OI.
- Kje se nahaja (etaža, naziv prostora in številka prostora) najbližje CNS oz. tehnološko telekomunikacijsko vozlišče za priklop novega krmilnika v obstoječi CNS?


ODGOVOR
V: Prosimo za objavo načrta električnih instalacij in električne opreme za področje obdelave.
O: Veljavnih načrtov za to območje ni na voljo.

V: Prosimo za objavo tlorisov prostorov za področje obdelave.
O: Naročnik je poslal v objavo načrte prostora, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh.

v: Prosimo za objavo požarne študije objekta oz. načrta požarne varnosti.
O: Veljavne požarne študije za to območje ni na voljo. Prostor CT simulator 2 naj se predvidi kot svoja požarna cona, ter strojnica s klimatom svoja požarna cona. Požarna študija (PID) bo izdelana po zaključku požarne sanacije.

V: Iz katerega obstoječega električnega razdelilnika (naziv) se napaja obstoječi električni razdelilnik na področju obdelave in lokacija le-tega (etaža, naziv prostora in številka prostora)?
O: Lokacija električnega razdelilnika je ob AP6 v 1 kleti objekta DE. Naziv je N.N. prostor - 2359,01 tehnični prostor na tlorisu DE 1klet., polje 3.

V: Kakšen (material, tip, število žil in presek) je dovodni kabel do obstoječega električnega razdelilnika na področju obdelave?
O: 4x95mm2. Material in tipa kabla ni poznan.

V: Kolikšna je dolžina trase napajanega kabla do obstoječega električnega razdelilnika na področju obdelave?
O: Razdalja med NN razdelilcem ob AP6 in elektro omarico je razvidno iz objavljenih tlorisov.

V: Iz katerega obstoječega električnega razdelilnika (naziv) se napaja razsvetljava (varnostna in splošna) na področju obdelave?
O: Iz elektro omare v tehničnem prostoru CT Sim2.

V: Kje se nahaja (etaža, naziv prostora in številka prostora) obstoječi električni razdelilnik, ki napaja razsvetljavo (varnostna in splošna) na področju obdelave?
O: Iz elektro omare v tehničnem prostoru CT Sim2.

V: Iz katerega obstoječega električnega razdelilnika (naziv) se napajajo vtičnice (mreža/DA/UPS) na področju obdelave?
O: Iz elektro omare v tehničnem prostoru CT Sim2.

V: Kje se nahaja (etaža, naziv prostora in številka prostora) obstoječi električni razdelilnik, ki napaja vtičnice (mreža/DA/UPS) na področju obdelave?
O: Iz elektro omare v tehničnem prostoru CT Sim2.

V: Iz katerega obstoječega telekomunikacijskega/računalniškega razdelilnika (naziv) se napajajo vtičnice (TK/R) na področju obdelave?
O: Iz prostora TRT P021 oz. B.P.27.1

V: Kje se nahaja (etaža, naziv prostora in številka prostora) obstoječi telekomunikacijski/računalniški razdelilnik, ki napaja vtičnice (TK/R) na področju obdelave?
O: Iz prostora TRT P021 oz. B.P.27.1

V: Prosimo za navedbo vseh pogodbenih pooblaščenih izvajalcev oz. vzdrževalcev za vso elektro opremo (sistem AJP, sistem videonadzora, sistem vloma, sistem CNS, sistem R/TK mreže, sistem varnostne razsvetljave,)
O: Bildos d.o.o. (APZ)
Zarja Elektronika d.o.o. (APZ)
A-ROSSO, Sašo Cuder s.p, (CNS-vodovod)
ENERGOVAT d.o.o. (CNS)
3. s.s.s. Tomaž Tonja s.p. (varnostna razsvetljava).

V: Kaj se podrazume pod ''sky window''?
O: Osvetljen motiv na stropu po izboru naročnika. Kot npr.:
https://ledskyceilings.co.uk/ Oziraoma vgradni LED panel z motivom v armstrong stropu)

V: Ali naročnik razpolaga z ustrezno kapaciteto priključkov na mrežnih stikalih?
O: Ne, ustrezno kapaciteto bo izbran ponudnik uskladil z naročnikom.

V: Ali naročnik razpolaga z ustrezno kapaciteto priključkov na stikalnih (patch) panelih?
O: Ne, izbrani ponudnik naj predvidi ustrezno rešitev.

V: Prosimo za podatke o obstoječem sistemu aktivne požarne zaščite (ime proizvajalca AJP centrale, tip in model AJP centrale, naziv pogodbenega vzdrževalca AJP sistema).
O: Trenutno je v prostoru vgrajen šprinkler, predvidi se novo stabilno gasilno napravo.

V: Prosimo za podatke o obstoječem CNS-u (pogodbeni vzdrževalec, uporabljeni protokoli,).
O: Projektni pogoji skupaj s protokoli so jasno definirani v razpisni dokumentacij.

V: Prosimo za tehnične smernice in zahteve TVO OI LJ za CNS ter navedbo kontaktne osebe s strani OI.
O: Projektni pogoji skupaj s protokoli so jasno definirani v razpisni dokumentacij.

V: Kje se nahaja (etaža, naziv prostora in številka prostora) najbližje CNS oz. tehnološko telekomunikacijsko vozlišče za priklop novega krmilnika v obstoječi CNS?
O: Priklop na obstoječi CNS Sistem v tej fazi še ni predviden. Morajo pa naprave prek protokolov, navedenih v razpisni dokumentaciji to omogočati.
Datum objave: 26.10.2022   13:48
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo vseh načrtov v sklopu obdelave projekta, arh, EI, SI, ....
po objavi načrtov bi za dobro pripravo ponudbe nujno rabili opraviti še en ogled objekta.

ODGOVOR
Naročnik je poslal v objavo načrt arhitekture, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh. Elektro in strojnih načrtov ni na voljo.Datum objave: 26.10.2022   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.prosimo za objavo načrtov in podaljšanje roka za postavitev vprašanj ter ponovni ogled zaradi mnogo nejasnosti.
2. ali se lahko obstoječa elektro omara dogradi?

3. prosimo za objavo ZVD poročila.

lp

ODGOVOR
1. Naročnik je poslal v objavo načrte prostora, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh.
Rok za vprašanje je bil podaljšan do 27. 10. 2022 do 23.59.
Naročnik je že organiziral dva ogleda, dodatnih ogledov ne bo.
2. Ne.
3. Izbrani ponudnik mora pridobiti mnenje glede radiološke zaščite pri pooblaščeni ustanovi ZVD.
Datum objave: 26.10.2022   13:53
VPRAŠANJE
vprašanja,
splošno,
1. Prosimo za objavo pzi ali pid načrtov strojnih instalacij in strojne opreme, vodovod, kanalizacija, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, medicinski plini, v tem delu objekta.
2. Prosimo za objavo Požarne študije za ta del objekta.
3. Prosimo za objavo tlorisa in prereza prostora, kjer se bo montirala CT naprava in ostalih pripadajočih prostorov.
4. Prosimo za objavo tlorisa in prereza prostora, kjer se bo montirala Prezračevalna naprava PN01 za potrebe prezračevanje in klimatizacije
CT prostora, in ostalih pripadajočih prostorov.
vodovod in kanalizacija,
5. so v obravnavanih prostorih instalacije vodovoda in kanalizacije?
6. lahko ostanejo instalacije vodovoda in kanalizacije v teh prostorih obstoječe?
7. je v teh prostorih montiran umivalnik, koliko in kje, ostanejo umivalniki obstoječi?
ogrevanje,
8. so v teh prostorih za potrebe ogrevanja instalirani radiatorji, v katerih prostorih, ostanejo radiatorji obstoječi?
klimatizacija,
9. se hlajenje, ogrevanje in prezračevanje (klimatizacija) prostora mora vršiti samo preko zraka in prezračevalne naprave ali se lahko dokončno hlajenje vrši dodatno tudi preko stropnih konvektorjev?
10. se lahko v CT prostoru, prostoru operaterja in tehničnem prostoru za potrebe hlajenja montirajo tudi stropni konvektorji?
11. je za obstoječe CT prostore že montirana posebej obstoječa prezračevalna naprava?
12. se z obstoječo prezračevalno napravo prostori samo prezračujejo ali tudi klimatizirajo (ogrevajo, hladijo, prezračujejo)?
13. se za vsak prostor posebej, CT prostor, operater, izvede ERP regulacija?
14. Kaj je mišljeno z tekstom v razpisni dokumentaciji »dodati štiri cevne konvektorje v povezavi z ERP-i«?
da se v prostorih montirajo tudi stropni konvektorji, temperatura pa se krmili skupaj z ERP-i in samimi konvektorji preko CNS-a?
15. mora biti nova prezračevalna naprava higienik izvedbe?
16. je potrebno v sklopu klimatizacije v sklopu prezračevalne naprave kontrolirati tudi vlago, je v tem objektu morda para za vlaženje v sklopu prezračevalne naprave?
17. v katerem prostoru se lahko montira prezračevana naprava?
18. po kateri trasi se spelje zajem zraka od zunaj do PN in izpuh zraka od PN iz objekta, je ta trasa že obstoječa?
19. se vsi kanali za prezračevanje in klimatizacijo CT prostorov izvedejo na novo?
20. je potrebno konvektorsko hlajenje vezati na novi hladilni agregat za hlajenje ali se lahko veže na hišno hlajenje?
21. je v bližini postavitve prezračevalne naprave razvod ogrevanja, na katerega lahko vežemo prezračevalno napravo za potreb dogrevanja zraka?
22. prezračevalna naprava mora imeti lasten hladilni agregat, kje se lahko hladilni agregat montira?
23. kje lahko poteka trasa med zunanjim hladilnim agregatom in notranjo prezračevalno napravo za klimatizacijo CT prostorov?
medicinski plini,
24. so v CT prostorih že obstoječi medicinski plini, ostanejo obstoječi ali se karkoli v zvezi z tem mora izvesti na novo?
ostalo,
25. ostane keramika v sklopu umivalnikov obstoječa?


ODGOVOR
1. Naročnik je poslal v objavo načrt arhitekture, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh. Elektro in strojnih načrtov ni na voljo.
2. Veljavne požarne študije za to območje ni na voljo. Prostor CT simulator 2 naj se predvidi kot svoja požarna cona, ter strojnica s klimatom svoja požarna cona. Požarna študija (PID) bo izdelana po zaključku požarne sanacije.
3. Naročnik je poslal v objavo načrte prostora, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh.
4. Naročnik je poslal v objavo načrte prostora, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh.
5. Da
6. Ne, inštalacije se menjajo do glavnega razvoda v strojnici.
7. Je montiran umivalnik, v prostoru CT Simualator2, ne ostane obstoječi, menja se skupaj z inštalacijo, in vso pripadajočo opremo. 2 nova umivalnika,1 je v obsevalnem prostoru in 1 v komandnem prostoru.
8. Obstoječi radiator v prostoru se odstrani. Namesto njega se predvidi ogrevanje s konvektorjem (4cevni).
9. Oboje, toplotne transmisije se lahko pokriva tudi s konvektroji.
10. Da.
11. Da, a je potrebno inštalirati novo.
12. Ogrevajo, hladijo in prezračujejo. Za hlajenje in ogrevanje se namenijo tudi konvektorji.
13. Da.
14. Ne. Stropni konvektroji se krmilijo s stenskimi termostati. ERPi so vezani na prezračevanje in se tudi krmilijo s krmilnikom lociranim nekje ob kontrolnem pultu. Toplotne transmisije se lahko pokriva s konvektroji. Ni pogoj vezava stenskih termostatov (od konvektorjev) in ERPov na CNS.
15. Da
16. Inštalirane pare v tem delu objekta ni. Za vlaženje zraka pri prezračevalni napravi se lahko nameni lokalni parni vlažilnik.
17. V stronici TRT v 2. kleti objekta.
18. Ob objektu - v atriju na rob strehe, oziroma stran od pisarn.
19. Da, obstoječi se demontirajo. Novi se izvedejo v celoti na novo. Prav tako vsa pripadajoča oprema (anemostati, rešetke erpi.)
20. Da, konvektorsko hlajenje se veže na novi hladilni agrtegat in NE na hišno hlajenje.
21. Da, razvod ogrevanja je v strojnici objekta TRT, kjer bo lociran tudi nov klimat za CT Simulator 2.
22. Da, hladilni agregat za Ct Simualtor 2 je svoj in se ga montira v atriju objekta TRT.
23. Nadzemno, na način, da bo možen servis HA in da bo prehod v atriju do drugih HA nemonten.
24. Ostanejo obstoječi plini( menjajo se sklopke in parapetni kanal) in dodati še ejektor s pogonom na komprimiran zrak, ker vakuma ni) z vsemi potrebnimi priključki.
25. Ne, nova keramika.
Datum objave: 26.10.2022   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je obveznost izvajalca tudi odstranitev obstoječega klimata v drugi kleti, ki se nahaja na mestu, kjer je predvidena postavitev novega klimata za potrebe CT simulatorja?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, ostrani izbrani ponudnik.Datum objave: 26.10.2022   13:55
VPRAŠANJE
1. Se lahko prezračevalna naprava za potrebe klimatizacije CT prostora montira zunaj objekta, v bližini CT prostora in v bližini obstoječih hladilnih agregatov?
2. Kje se lahko montira hladilni agregat za potrebe hlajenja prezračevalne naprave in CT naprave?
3. Mora biti za potrebe tehnološkega hlajenja CT naprave drugi hladilni agregat kot za potrebe prezračevalne naprave?
4. Se lahko hlajenje za potrebe prezračevalne naprave izvede z DX izmenjevalcem, DUF izvedbe? zunanja split enota in DX v PN?
5. Je obstoječa CT naprava vodno hlajene izvedbe ali zračno hlajene izvedbe?
6. Ima obstoječa prezračevalna naprava za potrebe CT prostorov, za potrebe hlajenja, hišno hlajenje ali lasten hladilni agregat?
7. Je obstoječa prezračevalna naprava za CT prostore DUF izvedbe, ima DX hladilec in zunanjo split enoto?
8. Se za potrebe hlajenja tehničnega prostora lahko montira nova split klima, stara se odstrani?
9. Se lahko za hlajenje CT preiskovalnega prostora in CT prostora operaterja montirajo konvektorji, z katerimi se uravnava temperatura prostora,
prezračevalna naprava pa se montira samo za potrebe prezračevanja?
10. Se mora vršiti klimatizacija CT preiskovalnega prostora in CT prostora operaterja samo z prezračevalno napravo, dovod ustrezno pripravljenega zraka in regulacijo temperature preko ERP-ov ali se lahko prostori dodatno hladijo tudi preko stropnih konvektorjev?
11. Se obstoječe pomivalno korito in sanitarna armatura zamenja z novim?
12. V kleti je za razvode kanalov pod stropom kleti od PN do vertikale v CT prostore premalo prostora, potekajo obstoječe instalacije, se lahko te obstoječe instalacije po potrebni premaknejo, prilagodijo, ...?
13. Kje in kako se lahko izvede zajem svežega in odvod odpadnega zraka od zunaj za potrebe nove prezračevalne naprave v kleti prostora?ODGOVOR
1. Da.
2. V atriju objekta TRT
3. odvisno od tehničnih zahtev/specifikacij ponujene opreme. Naročnik tega izrecno ne zahteva.
4. Ne.
5. Zračno.
6. Ima lastni klimat.
7. Je DUF izvedbe, ima DX hladilec in nima zunanje split enote, ker ima notranjo uparjalno enoto.
8. Ne.
9. Da.
10. Lahko tudi preko stropnega konvektorja.
11. Da.
12. Da.
13. Ob objektu - v atriju na rob strehe, oziroma stran od pisarn.
Datum objave: 26.10.2022   13:56
VPRAŠANJE
Prosimo za korektne in nedvoumne odgovore:
- Naročnik naj objavi vse PID načrte (gradbene, strojne, elektro,...) za področje obdelave.
- Naročnik naj objavi obstoječo požarno študijo objekta oz. načrt požarne varnosti z navedbo projektanta.
- Naročnik naj objavi nazive vseh pogodbenih pooblaščenih izvajalcev oz. vzdrževalcev za vso elektro in strojno opremo (sistem AJP, sistem videonadzora, sistem vloma, sistem CNS, sistem R/TK mreže, sistem varnostne razsvetljave, sistem prezračevanja, sistem klimatizacije, sistem gašenja,...)
- Kje se nahaja TRT serverska soba (etaža, naziv prostora in številka prostora)?
- Kje se nahaja CNS vozlišče (etaža, naziv prostora in številka prostora)?
- Ali naročnik razpolaga z ustrezno kapaciteto priključkov na mrežnih stikalih ali je potrebno predvideti novo mrežno stikalo?
- Ali naročnik razpolaga z ustrezno kapaciteto priključkov na stikalnih (patch) panelih ali je potrebno predvideti nov stikalni panel?
- Kaj pomeni ''sky window''?
- Naročnik naj objavi podatke o obstoječem sistemu APZ (ime proizvajalca AJP centrale, tip in model AJP centrale, naziv pogodbenega vzdrževalca AJP sistema,...).
- Prosimo za podatke o obstoječem CNS-u (pogodbeni vzdrževalec, uporabljeni protokoli,).
- Prosimo za objavo tehničnih smernic in zahtev TVO OI LJ za CNS ter navedbo skrbnika s strani naročnika.ODGOVOR
V: Naročnik naj objavi vse PID načrte (gradbene, strojne, elektro,...) za področje obdelave.
O: Naročnik je poslal v objavo načrt arhitekture, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh. Elektro in strojnih načrtov ni na voljo.

V: Naročnik naj objavi obstoječo požarno študijo objekta oz. načrt požarne varnosti z navedbo projektanta.
O: Veljavne požarne študije za to območje ni na voljo. Prostor CT simulator 2 naj se predvidi kot svoja požarna cona, ter strojnica s klimatom svoja požarna cona. Požarna študija (PID) bo izdelana po zaključku požarne sanacije.

V: Naročnik naj objavi nazive vseh pogodbenih pooblaščenih izvajalcev oz. vzdrževalcev za vso elektro in strojno opremo (sistem AJP, sistem videonadzora, sistem vloma, sistem CNS, sistem R/TK mreže, sistem varnostne razsvetljave, sistem prezračevanja, sistem klimatizacije, sistem gašenja,...)
O: Bildos d.o.o. (APZ)
Zarja Elektronika d.o.o. (APZ)
A-ROSSO, Sašo Cuder s.p, (CNS-vodovod)
ENERGOVAT d.o.o. (CNS)
3. s.s.s. Tomaž Tonja s.p. (varnostna razsvetljava).

V: Kje se nahaja TRT serverska soba (etaža, naziv prostora in številka prostora)?
O: TRT P021 oz. B.P.27.1

V: Kje se nahaja CNS vozlišče (etaža, naziv prostora in številka prostora)?
O: Prostor E1, 1110.005
V: Ali naročnik razpolaga z ustrezno kapaciteto priključkov na mrežnih stikalih ali je potrebno predvideti novo mrežno stikalo?
O: Ne, ustrezno kapaciteto bo izbran ponudnik uskladil z naročnikom.

V: Ali naročnik razpolaga z ustrezno kapaciteto priključkov na stikalnih (patch) panelih ali je potrebno predvideti nov stikalni panel?
O: Ne, izbrani ponudnik naj predvidi ustrezno rešitev.

V: Kaj pomeni ''sky window''?
O: Osvetljen motiv na stropu po izboru naročnika. Kot npr.:
https://ledskyceilings.co.uk/ Oziraoma vgradni LED panel z motivom v armstrong stropu)

V: Naročnik naj objavi podatke o obstoječem sistemu APZ (ime proizvajalca AJP centrale, tip in model AJP centrale, naziv pogodbenega vzdrževalca AJP sistema,...).
O: Trenutno je v prostoru vgrajen šprinkler, predvidi se novo stabilno gasilno napravo.

V: Prosimo za podatke o obstoječem CNS-u (pogodbeni vzdrževalec, uporabljeni protokoli,).
O: Projektni pogoji skupaj s protokoli so jasno definirani v razpisni dokumentacij.

V. Prosimo za objavo tehničnih smernic in zahtev TVO OI LJ za CNS ter navedbo skrbnika s strani naročnika.
O: Projektni pogoji skupaj s protokoli so jasno definirani v razpisni dokumentacij.
Datum objave: 27.10.2022   14:36
VPRAŠANJE
B.1.4. Vrhnja plošča mize CT skenerja (table top) mora biti ravna, izdelana iz karbonskih vlaken in indeksirana. Kompatibilna mora biti z vrhnjimi ploščami miz, ki so na linearnih pospeševalnikih nameščenih na OIL (linearni pospeševalniki proizvajalcev Elekta in Varian). Ponudnik mora navesti širino ponujene vrhnje plošče.

V izogib nejasnostim naročnika prosimo za javno objavo informacije o tipu/modelu/sistemu indeksacije/standardu oz. katerim zahtevam mora ustrezati vrhnja plošča da bo kompatibilna. Ta podatek potrebujemo pred oddajo, da pri proizvajalcu pridobimo ustrezno ponudbo.

ODGOVOR
Civco Exact, razdalja 14 cm.Datum objave: 27.10.2022   14:39
VPRAŠANJE
Naročnika želimo obvestiti, da je z negativnimi odgovori na tri vprašanja na portalu enarocanje.si omogočil, da lahko samo en proizvajalec ponudi tehnično ustrezno ponudbo.
Naročnika prosimo za pozitivne odgovore na spodnja tri vprašanja, s čemer bo omogočil oddajo ustrezne ponudbe več kot samo enemu ponudniku, naročnik pa bo v duhu dobrega gospodarja pridobil saj dve konkurenčni ponudbi:

Zahteva 2) B.4.4. Minimalna debelina rezine, ki jo mora sistem omogočati, mora biti 0,75 mm tako za aksialni, kakor tudi za spiralni način skeniranja. Pri spiralnem skeniranju mora biti omogočena kolimacija 32 x 0,75 mm ali boljša.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezen aparat, ki omogoča pri spiralnem skeniranju kolimacijo 16 x 0,75 mm pri zajemu, omogoča pa opcijo 32 rekonstruiranih 32 rezin podatkov skozi prekrivajočo »overlapped« rekonstrukcijo, ki omogoča odlično vizualizacijo v koronarnih in sagitalnih slikah.
S prejemanjem takšnega aparata bo naročnik omogočil več ko le enemu ponudniku oddati tehnično ustrezno ponudbo.

Zahteva 4) B.7.5. Rekonstruirana slika v področju povečanega vidnega polja (extended FOV) mora zagotavljati natančnost ±25 HU ter natančnost zunanje konture pacienta ±3 mm.
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo, saj preferira enega proizvajalca. S tem boste omogočili konkurenčne ponudbe.
ODGOVOR: Datum objave: 19.10.2022 13:59
4. Naročnik spreminja zahtevo za natančnost (extended FOV) na ±50 HU ter natančnost zunanje konture pacienta ±3 mm.

Vprašanje ponudnika: Naročnika prosimo, da sprejeme kot ustrezen aparat, ki omogoča resnično «true« vidno polje skeniranja FOV v velikosti 600 mm, znotraj katerega je natančnost HU v obsegu ±4HU pri 120kV. Izven resničnega vidnega polja, je povečano vidno (extended FOV) v območju do 70 cm. To povečano vidno polje po definiciji proizvajalca ni namenjeno diagnostiki. Navajanje natančnosti HU v povečanem vidnem polju sugerira k uporabi za namen planiranja, zato proizvajalec ne navaja tega podatka, saj povečano ekstrapolirano vidno polje ne sme biti uporabljeno za planiranje. Naročnika želimo opozoriti , da je ta aparat zelo natančen v velikem območju 60 cm FOV in da ima večina drugih proizvajalcev vidno polje skeniranja manjše in sicer 50 cm in je pri njih vse območje nad 50 cm rekonstruirano ekstrapolirano vidno polje, kjer dovoljujete natančnost na ±50 HU, naš aparat pa ima do 60 cm FOV natančnost ±4HU.

S prejemanjem takšnega aparata bo naročnik omogočil več ko le enemu ponudniku oddati tehnično ustrezno ponudbo.

Zahteva 3) B.5.1. Najdaljše trajanje neprekinjenega skeniranja mora biti 200 s.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezen aparat, ki omogoča najdaljše trajanje neprekinjenega skeniranja 120 s.

S prejemanjem takšnega aparata bo naročnik omogočil več ko le enemu ponudniku oddati tehnično ustrezno ponudbo.


ODGOVOR
Zahteva 2) B.4.4. Minimalna debelina rezine, ki jo mora sistem omogočati, mora biti 0,75 mm tako za aksialni, kakor tudi za spiralni način skeniranja. Pri spiralnem skeniranju mora biti omogočena kolimacija 32 x 0,75 mm ali boljša.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezen aparat, ki omogoča pri spiralnem skeniranju kolimacijo 16 x 0,75 mm pri zajemu, omogoča pa opcijo 32 rekonstruiranih 32 rezin podatkov skozi prekrivajočo »overlapped« rekonstrukcijo, ki omogoča odlično vizualizacijo v koronarnih in sagitalnih slikah.
S prejemanjem takšnega aparata bo naročnik omogočil več ko le enemu ponudniku oddati tehnično ustrezno ponudbo.
ODGOVOR:
Naročnik sprejme ponujeno kolimacijo in rekonstrukcijo.

Zahteva 4) B.7.5. Rekonstruirana slika v področju povečanega vidnega polja (extended FOV) mora zagotavljati natančnost ±25 HU ter natančnost zunanje konture pacienta ±3 mm.
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo, saj preferira enega proizvajalca. S tem boste omogočili konkurenčne ponudbe.
ODGOVOR: Datum objave: 19.10.2022 13:59
4. Naročnik spreminja zahtevo za natančnost (extended FOV) na ±50 HU ter natančnost zunanje konture pacienta ±3 mm.
Vprašanje ponudnika: Naročnika prosimo, da sprejeme kot ustrezen aparat, ki omogoča resnično «true« vidno polje skeniranja FOV v velikosti 600 mm, znotraj katerega je natančnost HU v obsegu ±4HU pri 120kV. Izven resničnega vidnega polja, je povečano vidno (extended FOV) v območju do 70 cm. To povečano vidno polje po definiciji proizvajalca ni namenjeno diagnostiki. Navajanje natančnosti HU v povečanem vidnem polju sugerira k uporabi za namen planiranja, zato proizvajalec ne navaja tega podatka, saj povečano ekstrapolirano vidno polje ne sme biti uporabljeno za planiranje. Naročnika želimo opozoriti , da je ta aparat zelo natančen v velikem območju 60 cm FOV in da ima večina drugih proizvajalcev vidno polje skeniranja manjše in sicer 50 cm in je pri njih vse območje nad 50 cm rekonstruirano ekstrapolirano vidno polje, kjer dovoljujete natančnost na ±50 HU, naš aparat pa ima do 60 cm FOV natančnost ±4HU.
S prejemanjem takšnega aparata bo naročnik omogočil več ko le enemu ponudniku oddati tehnično ustrezno ponudbo.
ODGOVOR:
Naročnik zahteva želeno natančnost ±50 HU ter natančnost zunanje konture pacienta ±3 mm.
Vsi CT, tudi tisti z extended FOV se bodo uporabljali za načrtovanje, kjer potrebujemo dovolj natančen izračun atenuacije obsevalnega žarka v tkivih, ki se bodo na sliki nahajala tudi v območju extended FOV.
Dodatno pojasnilo: natančnost ±50HU v extended FOV velja za materiale, ki so po elektronski gostoti ekvivalentni vodi.

Zahteva 3) B.5.1. Najdaljše trajanje neprekinjenega skeniranja mora biti 200 s.
Vprašanje ponudnika: prosimo da sprejmete kot ustrezen aparat, ki omogoča najdaljše trajanje neprekinjenega skeniranja 120 s.
S prejemanjem takšnega aparata bo naročnik omogočil več ko le enemu ponudniku oddati tehnično ustrezno ponudbo.
ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri zahtevi, ker potrebujemo podaljšan čas skeniranja za slikanje 4D pljuč pri pacientih z dolgo periodo med vdihi, kot na primer pri licenci Extended lung scan.
Datum objave: 28.10.2022   11:30
VPRAŠANJE
Prosimo, da se v pogodba doda, da odzivni čas teče med rednim delovnim časom t.j. med delovniki od 7.00 do 16.00 ure

ODGOVOR
Naročnik bo ustrezno popravil pogodbo. Odzivni čas teče med rednim delovnim časom, med delovniki od 7.00 do 14.00.Datum objave: 28.10.2022   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
formula za izračun penalov za nedelovanje sistema je določena nejasno, zato prosimo, da se v kolikor se zahteva ne bo izločila, določi sledeče:
- v čas nedelovnaja sistema se ne upošteva čas preventivnega vzdrževanja sistema
- v čas nedelovanja sistema se ne upoštevajo manjši posegi, ki ne vplivajo na delovanje sistema.

Čas nedelovanja sistema se meri le znotraj rednega delovnega časa - med 7.00 in 14.00 uro vsak delovni dan.

Hvala

ODGOVOR
Da.
Da.
Datum objave: 28.10.2022   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

1. V tehnični zahtevi B.2.2. je zahtevano, da mora gantry omogočati nagibe (tilt) do kota ± 30°. Vljudno vas prosimo za spremembo tehnične zahteve, in sicer tako, da je zahtevano, da mora sistem omogočati nagibe (tilt) do kota -30° do +25°, saj minimalno zmanjšanje pomika zgornjega dela gantry-ja v smeri proti mizi za preiskovanca ne vpliva bistveno na potek kliničnega dela.

2. V tehnični zahtevi B.2.3. je zahtevano, da mora biti gantry opremljen z vgrajenim laserskim sistemom za pozicioniranje z natančnost boljšo ali enako ± 0.5 mm v centru gantry-ja. Vljudno vas sprosimo za spremembo zahtevane natančnosti na boljšo ali enako ± 2 mm v centru gantry-ja, saj je vgrajeni laserski sistem za pozicioniranje kot del standardne CT opreme namenjen pozicioniranju pacienta, kjer potreba po natančnosti ni tako izrazita kakor pri laserskem sistemu za označevanje pacienta, ki je zahtevan in podrobneje definiran v poglavju C tehničnih zahtev naročnika (Sistem gibljivih laserjev).

3. V tehnični zahtevi B.10.1. je za osnovno delovno konzolo zahtevan »zmogljiv računalniški sistem, ki je v skladu s priporočili proizvajalca ali boljši, in omogoča hitro zajemanje, rekonstrukcijo ter shranjevanje (arhiviranje) slik. Velikost diagonale pripadajočega ploskega računalniškega zaslona mora biti 21 palcev ( 53 cm). Zasloni morajo biti primerni za pregled diagnostičnih slik. Računalnik mora imeti vgrajeno giga bitno mrežno kartico.« Vljudno vas prosimo za spremembo zadnjega stavka tehnične zahteve, in sicer tako, da se zahteva, da mora imeti računalnik vgrajeno mrežno kartico po specifikacijah proizvajalca.

4. V tehnični zahtevi B.11.1. je za neodvisno delovno postajo zahtevan »zmogljiv računalniški sistem (v skladu s priporočili proizvajalca ali boljši), ki omogoča hitro rekonstrukcijo, obdelavo in shranjevanje (arhiviranje) slik neodvisno od osnovne delovne postaje. Velikost ploskega računalniškega zaslona mora biti 23 palcev (58 cm). Zasloni morajo biti ustrezno certificirani za pregled diagnostičnih slik (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k) in kalibrirani po standardu DICOM 3.14). Zaradi potreb arhiviranja mora imeti sistem velikost trdega diska vsaj 2 TB. Računalnik mora imeti vgrajeno giga bitno mrežno kartico.«
Vljudno vas prosimo za spremembo zadnjih dveh stavkov tehnične zahteve, in sicer tako, da se zahteva, da mora imeti računalnik velikost trdega diska in vgrajeno mrežno po specifikacijah proizvajalca.

5. Vljudno vas prosimo za dodatna pojasnila k tehnični zahtevi B.11.1. o neodvisni delovni postaji, in sicer:
a. Katere rekonstrukcije se bodo opravljale na neodvisni rekonstrukcijski postaji?
b. Ali se bodo opravljale tudi rekonstrukcije slik iz surovih podatkov (raw data)? Če se bodo na tej delovni postaji izvajale tudi rekonstrukcije slik iz surovih podatkov, v tem primeru ne gre za »neodvisno« delovno postajo, pač pa delovno postajo, ki je povezana z zajemalno delovno postajo, s katero si deli bazo podatkov.

6. V tehnični zahtevi B.12.2. je zahtevano, da mora sistem »sistem vsebovati sistem za nadzor dihanja RGSC podjetja Varian, ki ga naročnik že ima na oddelku. Vsebovati mora popolno programsko in strojno opremo ter licence za retrospektivno 4D in prospektivno proženo slikanje (fazno, amplitudno in z zadržanim vdihom) ter izvažanje dihalnih krivulj v obstoječ sistem Aria.«
Vljudno vas prosimo za natančnejše pojasnilo: Ali mora ponudnik v ponudbo vključiti tudi sistem za nadzor dihanja RGSC podjetja Varian, ali ponudniku ni potrebno vključiti v ponudbo sistema za nadzor dihanja RGSC podjetja Varian, ker ga naročnik že ima na oddelku?

7. Vljudno vas prosimo, da umaknete diskriminatorno tehnično zahtevo B.12.3., v kateri je navedeno, da morajo tisti ponudniki, ki imajo razvite naprednejše sisteme, kamor sodi tudi sistem za 4D slikanje, pri katerem se zajemanje podatkov avtomatsko prilagaja pacientovi krivulji dihanja, takšne sisteme vključiti v ponudbo, medtem ko ponudnikom, ki takšnih sistemov nimajo razvitih, teh funkcionalnosti sploh ni treba ponuditi. Diskriminatorna obravnava ponudnikov namreč sili izbrane ponudnike v ponujanje dražjih sistemov in s tem v nekonkurenčnost.
V kolikor menite, da sistem za 4D slikanje, pri katerem se zajemanje podatkov avtomatsko prilagaja pacientovi dihalni krivulji, potrebujete za kvalitetno izvajanje svoje dejavnosti, vas prosimo, da takšno funkcionalnost od ponudnikov tudi jasno in nediskriminatorno zahtevate.

8. V tehnični zahtevi C.5. je zahtevano, da morajo biti laserji sistema gibljivih laserjev za označevanje pacienta zeleni z valovno dolžino v območju 532 nm.
Vljudno vas prosimo za spremembo tehnične zahteve, in sicer tako, da je zahtevano, da morajo biti laserji za označevanje pacienta zelene barve, brez navedbe valovne dolžine.

9. V tehnični zahtevi C.6. so zahtevni »tablični zaslon po specifikacijah proizvajalca laserskega sistema, tipkovnica, miška ter ploski računalniški zaslon z diagonalo najmanj 21 palcev, ki so priklopljeni na docking priklopno postajo«.
Vljudno vas prosimo za spremembo tehnične zahteve za velikost diagonale ploskega računalniškega zaslona na najmanj 19 palcev. To je namreč standardna velikost zaslona uveljavljenega ponudnika laserskih sistemov za označevanje pacienta, poleg tega pa za 2 palca manjša velikost ploskega zaslona ne vpliva bistveno na potek kliničnega dela.

10. V tehnični zahtevi D.1 je zahtevano, da mora biti »CT aparat dobavljen z dvema delovnima postajama, ki morata omogočati povezavo odjemalec-strežnik z obstoječima OIS sistemoma z obstoječimi licencami na radioterapiji (MOSAIQ podjetja Elekta in ARIA podjetja Varian). Ponudnik mora zagotoviti, da bo na prvi postaji nameščena programska oprema podjetja Varian. Programsko opremo podjetja Elekta bo na drugo postajo namestil naročnik. Dobavljeni delovni postaji morata ustrezati zahtevanim specifikacijam za namestitev vsakega od obeh OIS. Obe delovni postaji mora imeti vgrajeno gigabitno omrežno kartico. Ponudnik mora obstoječo mrežo nadgraditi oziroma posodobiti brez dodatnih stroškov za naročnika, če je to potrebno. Vsi potrebni vmesniki in povezave, ki so potrebne za nemoteno in pravilno delovanje, morajo biti vsebovane v ponudbi in ne smejo predstavljati dodatnih stroškov za naročnika.«
Vljudno vas prosimo za podrobnejša pojasnila:
a. Ali mora ponudnik ponuditi dve delovni postaji, medtem ko dobava in namestitev novega strežnika ni predmet javnega naročila?
b. V primeru, da se uporabi obstoječi strežnik, vas prosimo, da podate tehnične specifikacije obstoječega strežnika, ki so potrebne za povezljivost s ponujenima delovnima postajama.
c. V primeru, da mora ponudnik ponuditi tudi strežnik, vas prosimo za navedbo tehničnih zahtev, ki jim mora ponujeni strežnik ustrezati.
d. Konkretno katera programska oprema podjetja Varian bo nameščena na prvo delovno postajo?
e. Kake so zahteve za namestitev programske podjetja Varian na prvo delovno postajo (npr. operacijski sistem itd)?
f. Konkretno katera programska oprema podjetja Elekta bo nameščena na drugo delovno postajo?
g. Kake so zahteve za namestitev programske podjetja Elekta na drugo delovno postajo (npr. operacijski sistem itd)?
h. Ali s programsko opremo podjetja Varian naročnik že razpolaga in jo mora ponudnik le namestiti na prvo delovno postajo?
i. Prosimo vas za navedbo zahtevanih specifikacij za namestitev vsakega od obeh OIS, ki jim morata dobavljeni delovni postaji ustrezati.
j. Vljudno vas prosimo za spremembo tehnične zahteve glede vgrajenih omrežnih kartic, in sicer, da je zahtevano, da morata obe delovni postaji imeti vgrajeno omrežno kartico po specifikacijah proizvajalca.

11. V tehnični zahtevi D.4. je zahtevan »Ponujen monitor mora biti tipa LED z diagonalo ekrana 23 palcev (58 cm).«
Vljudno vas prosimo za podrobnejša pojasnila:
a. Ali se zahteva monitor za administrativno ali diagnostično delo?
b. Glede na to, da je tehnična zahteva D.4. v poglavju tehničnih zahtev D (Onkološki informacijski sistem), v katerem se v tehnični zahtevi D.1. zahtevata dve delovni postaji, vas vljudno prosimo za pojasnilo, ali se v tehnični zahtevi D.4. zahteva en ali dva takšna monitorja.

12. V tehnični zahtevi D.5. je zahtevano, da mora »oprema vsebovati vse potrebne periferne enote (npr. tiskalniki)«.
Vljudno vas prosimo, da k tej tehnični zahtevi zaradi jasnosti navedete:
a. konkreten seznam opreme (perifernih enot), ki jo mora ponudnik vključiti v ponudbo;
b. da vsak kos opreme definirate s konkretnimi tehničnimi zahtevami.

13. V tehnični zahtevi D.7. je zahtevano, da mora oprema »vsebovati digitalni fotoaparat srednjega kakovostnega razreda in ustrezno programsko ter strojno opremo za vnos slik v verifikacijski sistem.«
Vljudno vas prosimo za podrobnejša pojasnila:
a. katerim konkretnim tehničnim zahtevam mora zadoščati ponujeni digitalni fotoaparat »srednjega razreda«;
b. katerim konkretnim tehničnim zahtevam mora ustrezati ponujena »programska in strojna oprema za vnos slik v verifikacijski sistem«;
c. navedete vse potrebne tehnične podatke, ki določajo obstoječi verifikacijski sistem in so potrebni za izbor ustrezne programske in strojne opreme za vnos slik.

14. Vljudno vas prosimo za spremembo tehnične zahteve E.13. o dodatnem izobraževanju, in sicer tako, da ponudniku ni treba posebej navesti stroškov izobraževanja v referenčnem centru (postavki 2.2. in 2.3. v tabeli Obrazca 2 - Ponudbeni predračun (razčlenjen)), saj je v tehnični zahtevi E.13. navedeno, da se takšno izobraževanje izvede v dogovoru z naročnikom, zaradi česar sta tako vsebina izobraževanja kot tudi višina stroškov izobraževanja odvisna od kasnejšega dogovora z naročnikom.

15. Vljudno vas prosimo, da ponudnikom omogočite dokazovanje tehničnih zahtev tudi z izjavo proizvajalca.


Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Da.
2. ± 2 mm naročnik sprejme
3. Računalnik mora imeti vgrajeno mrežno kartico po specifikacijah proizvajalca.
4. DA, naročnik spreminja zadnja dva stavka.
5. a) 2D,2D/3D, 3D, MIP,4D, OMAR/IMAR( paket rekonstrukcij za RT)
Naročnik dopolnjuje rekonstrukcijo v extended FOV in rekonstrukcije z iterativnim algoritmom
b) NE
6. DA, mora vključiti sistem za nadzor dihanja RGSC.
7. Naročnik zahteva, da ponudnik v ponudbo vključi tudi sistem za 4D slikanje z avtomatskim prilagajnajem pacientovi dihalni krivulji.
8. Laserji morajo biti zelene barve.
9. Da.
10. a) Ponudnik dobavi 2 delovni postaji, strežnik ni predmet javnega naročila.
b) Specifikacije pod točko e) in g) zagotavljajo povezljivost z obstoječima strežnikoma.
c) Ne.
d) Aria- Appointment scheduling, Summary, Treatment preparation- Varian,Naročanje, razvršanje bolnikov, vnos identifikacijskih slik, zapis fiksacijskih pripomočkov
Mosaiq - Patient worklist time scheduler -Elekta Naročanje, razvršanje bolnikov, vnos identifikacijskih slik, zapis fiksacijskih pripomočkov
e) Velikost: desktop
Processor: Intel Core i9
Pomnilnik: 16 GB ali več
Disk: SSD, 500 GB ali več (M.2 vmesnik)
Grafika: 1 GB grafičnega pomnilnika ali več, DirectX 9, izhod DisplayPort, VGA (ali HDMI)
Omrežna kartica: 1 Gb/s ali več
Slovenska tipkovnica, laserska miška
USB (v.3.1 ali novejše): 2 ali več vrat
64-bitni operacijski system Windows 10, Semi-Annual Channel
Monitor 24, ločljivost 1920×1080 ali boljša
f) Mosaiq
g) Velikost: Small form factor (< 20×20×5 cm) - primer:ThinkCentre Tiny
Procesor: Intel Core i9 (11.generacija ali novejši)
Pomnilnik : 32 GB ali več
Disk : SSD, 1 TB ali več (M.2 vmesnik)
Grafika: 1 GB grafičnega pomnilnika ali več, DirectX 9, izhod DisplayPort, VGA (ali HDMI)
Omrežna kartica: 1 Gb/s ali več
Slovenska tipkovnica, laserska miška
USB (v.3.1 ali novejše): 2 ali več vrat
Operacijski sistem: Windows Server 2019, 5 CAL
Brez monitorja
h) Ponudnik mora dobaviti in namestiti programsko opremo z licenco.
i) Naročnik je odgovore podal pod točko e) in g)
j) Da.
11. a) Administrativno delo.
b) En monitor.
12. USB tipkovnica, USB optična miška, tiskalnik, kot npr. Xerox C230V_DNI tiskalnik, barvni, laserski.
13. a) vsaj 13 mpx mora imeti slikovni senzor, odporen na padce vsaj z 1.5m višine, prenos slik na računalnik preko USB kabla in spominske kartice najmanj 32 GB, kot npr. Nikon Coolpix S33 ali Ricoh WG60
b) USB povezava
c) USB povezava
14. Naročnik ne bo spreminjal zahtev.
15. Naročnik dopušča način dokazovanja tehničnih zahtev z izjavo proizvajalca.
Datum objave: 28.10.2022   11:34
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovni, prosimo da se v razpisno dokumentacijo doda določba, da se bo v pogodbo za pogaancijsko vzdrževanja dodala klavzula, ki omogoča valorizacijo pogodbene dogovorjene cene skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

vprašanje2:
Naročnika prijazno opozarjamo, da je celotna EU ( ne samo Slovenija) v odboju največje inflacije zadnjih desetletij, hkrati je tukaj zelo visoko nepredvidljivo tveganje cen energentov in vojne situacije na meji z EU. Obstaja možnost da bo tako visoka inflacija ( 10-14% letno) vztrajala še leta ( Japonski primer stagflacije), obstaja pa tudi možnost da se vojno stanje umiri, cene energentov padejo in se stabilizira inflacijska spirala v EU. Nihče od nas nima vpogleda v prihodnost. Imamo pa možnost da se vedemo v duhu dobrega gospodarja.
Multinacionalke, ki nam dajejo cene vzdrževalnih pogodb za rezervne del se teh tveganj zavedajo. Zato v primeru 10 letnih pogodb predvidevajo za njih najslabši možni scenarij. ( 14 % letna inflacija v obdobju 10 let) in vam bodo zaračunale temu primerno visoko ceno, da ne bodo imele potencialne izgube. One nikoli ne gredo zavestno v potencialno izgubo. Pri vašem vztrajanju po nevarolizaviji cen prvič ravnate v duhu slabega gospodarja, saj boste najverjetneje preplačali vzdrževalno pogodbo, hkrati pa ravnate v nasprotju s predpisi ( ki uzakonja revalorizacijo- vir: »Na podlagi 32.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02, 63/03 in 121/03) izdaja minister za finance PRAVILNIK o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja«
Opozarjamo, da je to iztožljivo na sodišču.

Naročniku zatorej predlagamo dvoje:
- prvič da vključi revalorizacijo saj bo tako dobil realno neto sedanjo vrednost pogodbe ( v primeru inflacije, bo tako dobil višje prilive od ZZZS in ne bo na škodi)
- drugič, da se sklepa pogodba za krajši čas (npr. 5 letno obdobje). Za obdobje 5ih let obstaja večja predvidljivost makroekonomskega dogajanja na trgu, ko se lažje predvidevajo tveganja na trgu in boste ponovno dobili bolj realne vrednosti ponudb.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.Datum objave: 28.10.2022   11:35
VPRAŠANJE
Vezano na vztrajanje naročnika pri ne-valorizaciji cen vam v nadaljevanju posredujemo dodatna pojasnila.

Naročnika prijazno opozarjamo, da je celotna EU ( ne samo Slovenija) v odboju največje inflacije zadnjih desetletij, hkrati je tukaj zelo visoko nepredvidljivo tveganje cen energentov in vojne situacije na meji z EU. Obstaja možnost da bo tako visoka inflacija ( 10-14% letno) vztrajala še leta ( Japonski primer stagflacije), obstaja pa tudi možnost da se vojno stanje umiri, cene energentov padejo in se stabilizira inflacijska spirala v EU. Nihče od nas nima vpogleda v prihodnost. Imamo pa možnost da se vedemo v duhu dobrega gospodarja.
Multinacionalke, ki nam dajejo cene vzdrževalnih pogodb za rezervne del se teh tveganj zavedajo. Zato v primeru 10 letnih pogodb predvidevajo za njih najslabši možni scenarij. ( 14 % letna inflacija v obdobju 10 let) in vam bodo zaračunale temu primerno visoko ceno, da ne bodo imele potencialne izgube. One nikoli ne gredo zavestno v potencialno izgubo. Pri vašem vztrajanju po ne-valorizaciji cen prvič ravnate v duhu slabega gospodarja, saj boste najverjetneje preplačali vzdrževalno pogodbo, hkrati pa ravnate v nasprotju s pravilnikom, ki uzakonja revalorizacijo- vir:

»Na podlagi 32.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02, 63/03 in 121/03) izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja«
Opozarjamo naročnika, da je to na sodišču iztožljivo.

Naročniku zatorej predlagamo dvoje:
- prvič da vključi revalorizacijo saj bo tako dobil realno neto sedanjo vrednost pogodbe ( v primeru inflacije, bo tako dobil višje prilive od ZZZS in ne bo na škodi)
- drugič, da se sklepa pogodba za krajši čas (npr. 5 letno obdobje). Za obdobje 5ih let obstaja večja predvidljivost makroekonomskega dogajanja na trgu, ko se lažje predvidevajo tveganja na trgu in boste ponovno dobili bolj realne vernosti ponudb.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.Datum objave: 28.10.2022   11:35
VPRAŠANJE
Vezano na vztrajanje naročnika pri ne-valorizaciji cen vam v nadaljevanju posredujemo dodatna pojasnila.

Naročnika prijazno opozarjamo, da je celotna EU ( ne samo Slovenija) v odboju največje inflacije zadnjih desetletij, hkrati je tukaj zelo visoko nepredvidljivo tveganje cen energentov in vojne situacije na meji z EU. Obstaja možnost da bo tako visoka inflacija ( 10-14% letno) vztrajala še leta ( Japonski primer stagflacije), obstaja pa tudi možnost da se vojno stanje umiri, cene energentov padejo in se stabilizira inflacijska spirala v EU. Nihče od nas nima vpogleda v prihodnost. Imamo pa možnost da se vedemo v duhu dobrega gospodarja.
Multinacionalke, ki nam dajejo cene vzdrževalnih pogodb za rezervne del se teh tveganj zavedajo. Zato v primeru 10 letnih pogodb predvidevajo za njih najslabši možni scenarij. ( 14 % letna inflacija v obdobju 10 let) in vam bodo zaračunale temu primerno visoko ceno, da ne bodo imele potencialne izgube. One nikoli ne gredo zavestno v potencialno izgubo. Pri vašem vztrajanju po ne-valorizaciji cen prvič ravnate v duhu slabega gospodarja, saj boste najverjetneje preplačali vzdrževalno pogodbo, hkrati pa ravnate v nasprotju s pravilnikom, ki uzakonja revalorizacijo- vir:

»Na podlagi 32.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02, 63/03 in 121/03) izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja«

Opozarjamo naročnika, da je revalorizacija po pogodbah v javnem sektorju na sodišču iztožljiva, saj je zakon prvano nad pogodbo.

Naročniku zatorej predlagamo dvoje:
- prvič da vključi revalorizacijo saj bo tako dobil realno neto sedanjo vrednost pogodbe ( v primeru inflacije, bo tako dobil višje prilive od ZZZS in ne bo na škodi)
- drugič, da se sklepa pogodba za krajši čas (npr. 5 letno obdobje). Za obdobje 5ih let obstaja večja predvidljivost makroekonomskega dogajanja na trgu, ko se lažje predvidevajo tveganja na trgu in boste ponovno dobili bolj realne vernosti ponudb.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.Datum objave: 28.10.2022   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. V objavljeni razpisni dokumentaciji je desetletno pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje le zaveza ponudnika s ceno, ni pa predmet pogodbe. Pri večletnih vzdrževalnih pogodbah je glede na razmere nujno potrebno vključiti člen o revalorizaciji v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja. V kolikor tega ne bo, bo naročnik prejel ponudbe z višjimi zneski vzdrževanja, ker si moramo ponudniki to vračunati in trenutna situacija lahko predstavlja višje zneske, kot bodo mogoče v naslednjih letih.
Prosimo za ponovni razmislek in vključitev tega člena v pogodbo.

2. Zaradi nestabilnih razmer na trgu, ki smo jim trenutno priča, je zelo tvegano sklepanje pogodb za 10-letno obdobje, zato vas prosimo za spremembo razpisnega pogoja in sicer na 5-letno obdobje vzdrževanja.

3. Pogodba določa odpravo okvare v 24 urah, za vsak naslednji dan se podaljša garancijski rok oz. se obračunavajo dnevi nedelovanja. V zadnjih mesecih smo priča pomanjkanju in daljšim dobavnim rokom za rezervne dele, zaradi Covid situacije in vojne v Ukrajini. Ponudniki nimamo vpliva na dogodke te vrste, zato se čas nedelovanja aparata zaradi tega lahko podaljša. Glede na opisano vas prosimo za spremembo iz 24 ur na 72 ur in toleranco višjega procenta nedelovanja aparata.

4. V ponudbi za 10 letno pogarancijsko vzdrževanje je vključena tudi dodatna oprema, ki je dobavljena v sklopu nakupa CT aparata. Med dodatno opremo spada tudi vzdrževanje laserjev. Prosimo, da se le ti izključijo, saj boste na ta način kot dober gospodar privarčevali. Onkološki inštitut Ljubljana je lastnik večjega števila laserjev in lahko iz tega razloga pridobi ugodnejšo ceno vzdrževanja direktno pri dobavitelju, kot posamezni ponudnik. Ta praksa že obstaja in menimo, da je glede na visoke cene tega vzdrževanja to boljša izbira.


ODGOVOR
1. Naročnik ne bo spreminjal zahtev.
2. Naročnik ne bo spreminjal zahtev.
3. Naročnik ne bo spreminjal zahtev.
4. Naročnik ne bo spreminjal zahtev.
Datum objave: 28.10.2022   11:36
VPRAŠANJE
zahteva:
D.5. Oprema mora vsebovati vse potrebne periferne enote (npr. tiskalniki).
D.6. Periferne enote morajo preko KVM stikala omogočati upravljanje katerekoli od obeh dobavljenih delovnih postaj
Vprašanje:
A) Prosimo za potrditev, da se ne pričakuje, da bodo periferne enote omogočale upravljanje dobavljenih delovnih postaj. ( naročnik navaja samo eno periferno enoto- tiskalnik., tiskalnik ne more upravljati delovne postaje )
B) Naročnika prosimo za bolj opisno pojasnilo, kakšno upravljanje je mišljeno. Zahteva se lahko tolmači na več načinov.
c) Ali naenkrat ena izmed dveh delovnih postaj upravlja eno izmed perifernih naprav?
d) Naročnika prosimo navedite katere funkcionalnosti naj KVM omogoča ( npr. koliko perifernih naprav minimalno mora podpirati).
KVM naprave so v rangu od 74 EUR do 1320 EUR v isti trgovin; obstajajo različni modeli z različnimi funkcionalnostmi, pa so vsi "KVM".


ODGOVOR
a) Ne pričakuje se.
b) Delo z delovno postajo in programom, ki je na njej nameščen.
c) Ne.
d) KVM mora podpirati 2 delovni postaji, en zaslon, eno tipkovnico, eno miško in en tiskalnik.
Datum objave: 28.10.2022   11:37
VPRAŠANJE
B.12.2. Sistem mora vsebovati sistem za nadzor dihanja RGSC podjetja Varian, ki ga naročnik že ima na oddelku. Vsebovati mora popolno programsko in strojno opremo ter licence za retrospektivno 4D in prospektivno proženo slikanje (fazno, amplitudno in z zadržanim vdihom) ter izvažanje dihalnih krivulj v obstoječ sistem Aria.
V izogib nejasnosti, prosimo za potrditev: da naročnik zahteva dobavo novega RGSC podjetja Varian ( dodatnega k temu, ki ga že ima na oddelku). RGSC podjetja Varian, ki ga naročnik že ima na oddelku ni predmet tega razpisa.


ODGOVOR
Zahtevamo nov sistem.Datum objave: 28.10.2022   11:38
VPRAŠANJE
B.3.1. Toplotna kapaciteta rentgenske cevi mora biti 6 MHU. Ponudnik mora podati toplotno kapaciteto rentgenske cevi glede na hitrost hlajenja cevi, če je cev konstruirana na kak poseben način.
- Vprašanje: Večina sodobnih zmogljivih CT rentgenskih cevi je hlajena s pomočjo hladilne tekočine. V tem primeru je toplotna kapaciteta cevi v praksi definicija toplotne kapacitete anode. Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen podatek, ko ima anoda toplotno kapaciteto 6 MHU.
B.3.2. Hitrost hlajenja rentgenske cevi mora biti 1.5 MHU/min. Ponudnik mora podati hitrost hlajenja rentgenske cevi z ozirom na toplotno kapaciteto rentgenske cevi, če je cev konstruirana na kak poseben način.
- Vprašanje: Večina sodobnih zmogljivih CT rentgenskih cevi je hlajena s pomočjo hladilne tekočine. V tem primeru je hitrost hlajenja rentgenske cevi v praksi definicija Hitrost hlajenja anode cevi. Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen podatek, ko ima anoda hitrost hlajenja 1.5 MHU/min


ODGOVOR
B.3.1. Da.
B.3.2. Da.
Datum objave: 28.10.2022   11:38
VPRAŠANJE
Ali naročnik potrebuje- zahteva nožna stikala za upravljanje z mizo ( npr. dvig- vnos, iznos-spust, sprostitev zavor za vodoravni pomik)?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 28.10.2022   11:39
VPRAŠANJE
D.7. Oprema mora vsebovati digitalni fotoaparat srednjega kakovostnega razreda in ustrezno programsko ter strojno opremo za vnos slik v verifikacijski sistem.
Naročnika prosimo, da navede vsaj cenovni razpon oziroma nek okviren model fotoaparata, ki naj velja za neko referenco, kaj pomeni "fotoaparat srednjega kakovostnega razreda".
Naročnikova sedanja definicija je preveč splošna in nejasna ( srednji kakovostni razred nekega proizvajalca je lahko višji kot nižji cenovni razred drugega proizvajalca)

ODGOVOR
Vsaj 13 mpx mora imeti slikovni senzor, odporen na padce vsaj z 1.5m višine, prenos slik na računalnik preko USB kabla in spominske kartice najmanj 32 GB, kot npr. Nikon Coolpix S33 ali Ricoh WG60Datum objave: 28.10.2022   11:39
VPRAŠANJE
B.8.2. Sistem mora omogočati rekonstruiranje z iterativno rekonstrukcijsko metodo.
Iterativna rekonstrukcijska metoda mora temeljiti na naprednejših metodah optimizacije in statističnem modeliranju - iterativne rekonstrukcijske metode, ki so naprednejše in učinkovitejše (za boljši prikaz podrobnosti z nižjo dozo) od prvih generacij ponujenih na trgu in uporabljenih v klinične namene.


Ali prav razumemo, da naročnik zahteva "Model-Based Iterative Reconstruction Techniques" in da ni ustrezna rekonstrukcija srednjega ranga »hybrid Reconstruction Techniques«.?


ODGOVOR
Naročnik zahteva »Model-Based Iterative Reconstruction Techniques«.Datum objave: 28.10.2022   13:05
VPRAŠANJE
1. Navezujoč se na točko 7.5.1 "Predvidi se nova pohištvena oprema v celiti. Načrt postavitve kakor tudi kakovost in količina pohištvene opreme potrdi naročnik po predložitvi skice postavitve s strani ponudnika pred oddajo ponudbe."
Predpostavljamo, da je tukaj pomota in je mišljeno, da se uskladi vse navedeno po predaji PZI dokumentacije? Prosimo za pojasnilo!
2. Kdaj je predvidena objava obstoječe PZI in PID dokumentacije objekta?
3. Prosimo za podatek o obstoječi Pb zaščiti sten in svinčenega okna.
4. Ali ostane svinčeno steklo obstoječe v kolikor Pb zaščita zadostuje novemu aparatu?
5. Kdo odstrani obstoječo napravo v kleti 2 strojnica? (naročnik ali ponudnik)

ODGOVOR
1. Ponudnik predloži skice postavitve tako aparata kot tudi vse ponujene pohištvene opreme ob oddaji ponudbe.
2. Naročnik je poslal v objavo načrte prostora, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh.
3. Izbrani ponudnik pridobi mnenje glede ustrezne radiološke zaščite pri pooblaščeni ustanovi ZVD. Na podlagi mnenja tudi izvede vse morebitne dodatne ukrepe glede zaščite sten in okna.
4. Lahko ostane.
5. Ponudnik.