Dosje javnega naročila 006830/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: SUKCESIVNE DOBAVE VITAMINSKO-MINERALNEGA NAPITKA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 352.000,00 EUR

JN006830/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.10.2022
JN006830/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2022
JN006830/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2022
JN006830/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2022
JN006830/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN006830/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006830/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 194-547167
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rok Cerar
rok.cerar@mors.si
+386 14711328

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459221/JN_VAB_346_ODP_2022_VITAMINSKO-MINERALNI_NAPITEK.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18650
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNE DOBAVE VITAMINSKO-MINERALNEGA NAPITKA
Referenčna številka dokumenta: MORS-346/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNE DOBAVE VITAMINSKO-MINERALNEGA NAPITKA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNE DOBAVE VITAMINSKO-MINERALNEGA NAPITKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2022   12:25
OPOZORILO: Naročnik objavlja popravek razpisne dokumentacije.

Datum prejema: 06.10.2022 19:42
Vprašanje 1:
Predlagamo utemeljeno spremembo razpisne dokumentacije. V delu kjer je navedeno:

Ponudnik mora priložiti potrjeno(-e) izjave o referencah (brez reference naročnika tega javnega naročila) z oceno najmanj dobro ter v skupni vrednosti:
Vitaminsko-mineralni napitek 35.000,00 z DDV
Ponudnik lahko namesto na obrazcu, »referenca« predloži le-to tudi na drugačnem obrazcu, vendar mora le-ta vsebovati najmanj vse podatke iz priloženega obrazca. Reference morajo biti potrjene znotraj obdobja let: 2020 - 2022. ,

ker menimo da je tak pogoj diskriminatoren do vseh tistih ponudnikov, ki so sodelovali pri ponudbah za dobavo izotoničnega napitka v letu 2022 za količino 2 ton (JN005047/2022-W01) , kjer tovrstnega pogoja ni bilo.
Poleg tega menimo, da naročnik z navedbo take referenco diskriminatorno v naprej avtomatsko favorizira zmagovalca ponudnika prejšnjega razpisa za dobavo izotoničnega napitka za leto 2022 (JN005047/2022-W01).
Posledično bi naročnik z takšno diskriminatorno referenco kršil 4., 5. in 7. člen ZJN-3, kar se po našem mnenju zdi nedopustno.

Zato predlagamo spremembo razpisne dokumentacije, da se zagotovi zakonska skladnost, vladavina prava in ne krši načelo pravne države.

Ker naročnik v prejšnjem razpisa za dobavo izotoničnega napitka za leto 2022 (JN005047/2022-W01) ni zahteval zgoraj navedenih referenc, sedaj pa jih, tako posredno diksriminira vse tiste ponudnike, ki v razpisu (JN005047/2022-W01) niso bili izbrani in posredno favorizira dobitnika razpisa (JN005047/2022-W01). Prosimo da se zagotovi zakonska skladnosti in odpravi direktno kršitev:

7. člen-a ZJN-3
(načelo enakopravne obravnave ponudnikov)

(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.
(2) Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo

Odgovor 1:
Naročnik višine zahtevane reference ne spreminja. Spreminja oz. razširja pa uveljavljanje referenc na leto 2019, torej naročnik bo upošteval reference od vključno leta 2019 do vključno leta 2022.

Naročnik poudarja in dodatno pojasnjuje, vezano na očitek, kjer navajate, da s tem razpisom favoriziramo izbranega ponudnika iz predhodno izvedenega postopka JN005047/2022-W01, da je v predmetni razpisni dokumentaciji jasno zapisana dikcija v točki III. 3.3 - REFERENCE navajamo: »brez reference naročnika tega javnega naročila«, kar pomeni, da referenc, ki se bodo nanašale na Ministrstvo za obrambo, ne bomo upoštevali.


Datum prejema: 07.10.2022 06:36
Vprašanje 2:
Ali lahko ponudnik referenco (35 000 eur) izpolnjuje:
-skupaj z podizvajalcem /
-v skupni ponudbi /
-kot pogodbeni zastopnik druge pravne osebe?
Odgovor 2:
Naročnik pojasnjuje da lahko, in sicer, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo z besedilom v zvezi s podizvajalci (besedilo označeno z rdečo barvo), ki bo objavljena kot popravek na Portalu javnih naročil.


Datum prejema: 07.10.2022 08:11
Vprašanje 3:
Pozdravljeni.
Se lahko točka 6. PREDVIDEN ČAS DOBAVE BLAGA, korigira iz obstoječih 30 dni od oddaje naročila na vsaj 45 dni oz. še bolje na 60 dni delovnih dni od datuma naročila. Le tako lahko zagotovimo nemoteno dobavo blaga. Beležimo povečana tveganja in nestabilnosti v dobavnih verigah na trgu.

Prevozne kapacitete se zakupujejo za v naprej, ker se cene ves čas višajo predvsem zaradi posledic draginje, pandemije in območij tveganj in nestabilnosti na vzhodu.

Odgovor 3:

Naročnik spreminja 6. točko razpisne dokumentacije, da se glasi:

Dobava mora biti izvedena v roku do 45 delovnih dni od datuma naročila oz. po predhodnem dogovoru tudi v drugem roku. Reklamacije se rešuje po dogovoru. Ponudnik se zavezuje k hitremu reševanju vložene reklamacije.


Datum objave: 18.10.2022   16:01
OPOZORILO: Naročnik objavlja popravek PREDRAČUNA ENOSTAVNI

Datum prejema: 06.10.2022 19:42

Vprašanje 1:
Predlagamo utemeljeno spremembo razpisne dokumentacije. V delu kjer je navedeno:
Spoštovani,
na obrazcu predračuna ni navedbe količine artikla. Ali ste mogoče kaj spregledali ali kako?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

Odgovor 1:
Naročnik bo objavil popravek predračuna enostavni. Ponudniki oddate ponudbo na objavljenem popravku predračuna.
Datum objave: 24.10.2022   12:12
VPRAŠANJE

ali lahko ponudnik ocenjevalno merilo pod b) Okoljski vidiki izpolnjuje skupaj s podizvajalcem?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da lahko, če predloži ponudbo skupaj s podizvajalcem, s katerim izpolnjuje ocenjevalno merilo, oziroma odda skupno ponudbo.