Dosje javnega naročila 006831/2022
Naročnik: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 64, 3326 Topolšica
Blago: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 441.177,40 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006831/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.10.2022
JN006831/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2022
JN006831/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2022
JN006831/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
JN006831/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2022
JN006831/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2022
JN006831/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN006831/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN006831/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN006831/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN006831/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN006831/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN006831/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN006831/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN006831/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN006831/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006831/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 194-547170
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
Topolšica 64
3326
SI
Topolšica
Slovenija
janez.sevcnikar@b-topolsica.si
+386 38987745

Internetni naslovi
https://www.boltop.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459229/2022.37._Sukcesivna_dobava_zdravil._BT.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18649
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
Referenčna številka dokumenta: 37/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil« po metodi okvirnega sporazuma
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nelastniška imena
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, OE Lekarna
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 836.430,79 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Lastniška imena
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, OE Lekarna
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štirih (4.) let »Nabava zdravil«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.041,83 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2022   14:00
Kraj: Portal E JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
Topolšica 64
3326
Topolšica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.10.2022   13:02
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo ESPD obrazca, ker ga z razpisno dokumentacijo niste objavili.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Hvala za opombo. Dopolnitev je v teku.

Lep pozdrav


Datum objave: 13.10.2022   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker se kot ponudniki na področju predmeta javnega naročila soočamo s čedalje več obvestili proizvajalcev oziroma dobaviteljev o nenadnih povečanjih cen zaradi okoliščin, povezanih z višjo silo - posledica epidemije, vojna v Ukrajini, sprememba cen surovin in energentov, prevoznih stroškov, pomanjkanjem surovin in izdelkov, dvig inflacije in ostala dogajanja na katera nimamo vpliva, vas pozivamo, da tudi skladno z usmeritvami MJU, v razpisni dokumentaciji oz. pogodbi, predvidite možnost spremembe cene, v skladu s 1. in 3. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, po kateri se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja:
- če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
- če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti (v tem primeru zvišanje ne sme preseči 30% vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila, pod pogojem, da takšne spremembe ne spremenijo splošne narave pogodbe o izvedbi javnega naročila.)
Prilagamo izsek iz mnenja MJU, ki le potrjuje ustreznost naših navedb:
»Pri vprašanju, ali je dopustno, da se cene po sklenjenih pogodbah spremenijo na način, da se cene blaga povišajo za odstotek zvišanja cen na trgu, je potrebno odgovoriti, da 3. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3 dovoljuje spremembo, ki je nastala zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti. Na drugi strani pa to pomeni, da mora iti za takšno situacijo, kjer se ponudnik lahko utemeljeno sklicuje na spremenjene okoliščine (že zgoraj pojasnjene), saj v primeru monetarnega nominalizma (če ni določeno kaj drugega oz. se stranki nista dogovorili drugače), OZ ne predvideva možnosti spremembe cen. Ker pa OZ, v primeru, da dobavitelj oz. izvajalec predlaga razvezo zaradi spremenjenih okoliščin, dopušča, da naročnik predlaga oz. privoli v to, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo (v tem primeru cena), je z vidika ZJN-3 to v tem segmentu mogoče, vendar le do tiste razlike v ceni, ki je kot razlika na trgu dokazljiva, le za tiste elemente, za katere se je dejansko povečala, le za čas od nastanka višjih cen in obvestila dobavitelja oz. izvajalca o tem (in ne od začetka veljavnosti pogodbe) in seveda le za primere, ki jih dobavitelj oz. izvajalec ni mogel predvideti v času oddaje ponudbe.«
Zato vas pozivamo, da v izogib naknadnim odstopom od pogodb in težavam z oskrbo, dopustite in v razpisni dokumentaciji in pogodbi previdite možnost spremembe cene v času veljavnosti pogodbe, v primeru spremembe cen posameznega predmeta pogodbe (posameznega blaga oziroma artikla) do 30%, in sicer na način da se cene povečajo sorazmerno povečanju spremembam cen (npr.: v primeru povečanja cen v višini 10% se lahko poveča cena tega blaga le za 10%, v primeru povečanja cen v višini 25% se lahko poveča cena tega blaga le za 25%...). Sprememba cen bi se dokazovala z izjavo proizvajalca oziroma partnerja proizvajalca o spremembi cen v določeni višini oziroma odstotku v času po sklenitvi okvirnega sporazuma oz. pogodbe, glede na čas od oddaje ponudbe.
Fiksne cene za celotno obdobje trajanja pogodbe, vam lahko v primeru neupoštevanja našega predloga, ponudniki zagotavljamo le tako, da sedaj podamo toliko višjo ceno, da bomo lahko zagotavljali dobavo za celotno obdobje brez izgube, kar pa bo pomenilo nepotrebno povišanje cen in preseganje zagotovljene vrednosti vašega javnega naročila, kar pa ni v skladu z gospodarnim ravnanjem porabe javnega denarja.
Predlagamo naslednji popravek:
Naročnik dopušča spremembe cen v obdobju veljavnosti pogodbe le v primeru, da nastanejo okoliščine, ki jih nobena od pogodbenih strank ni mogla predvideti in nanje tudi nima vpliva, kot npr.: sprememba valutnega tečaja, uvedba raznih dajatev (carine, takse, trošarine), naravne nesreče, vojna, sprememba cen surovin, kot je opredeljeno v 95. členu ZJN-3.
Spremembe cene v času veljavnosti pogodbe so mogoče le v primeru spremembe cen posameznega predmeta pogodbe (posameznega blaga oziroma artikla) do maksimalno 30%, in sicer na način da se cene povečajo sorazmerno povečanju spremembi cen (kot npr. :v primeru povečanja cen v višini 10% se lahko poveča cena tega blaga le za 10%, v primeru povečanja cen v višini 25% se lahko poveča cena tega blaga le za 25%...). Sprememba cen se dokazuje z izjavo proizvajalca oziroma partnerja proizvajalca o spremembi cen v določeni višini oziroma odstotku, v času po sklenitvi okvirnega sporazuma oz. pogodbe, glede na čas od oddaje ponudbe. Ponudnik mora pred uveljavljanjem spremembe cen, predložiti naročniku zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Vse razloge za spremembo je potrebno medsebojno uskladiti, pisno obrazložiti in dokumentirati.
V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cene artiklov iz ponudbenega predračuna, bosta stranki te pogodbe spremembo cene uredili s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Hvala za predlog in navedbe. Vendar, zakonska dikcija je nad pogodbeno, s čimer menimo, da je vnos le te v pogodbo samo , ki je osnovana po postopku in na temelju ZJN/OZ, nepotrebna, saj zakon določa možnost spremembe pogodbene cene, v primeru nastanka Preasumptio de facto (dejanske okoliščine), ki jo je potrebno seveda ustrezno vsakokrat podpreti z ustreznimi dokazili tako, da le ta ustreza zakonski dikciji 95. člena ZJN3 in s tem postane de iure.

V primeru nastanka okoliščin, ki vplivajo na spremembo cen skladno s zakonsko dikcijo, se le te na temelju predloga obravnavajo in se v primeru utemeljenosti, upoštevajo.

Hvala in lep pozdrav
Datum objave: 18.10.2022   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali ste v popravku objavljenem dne 17.10.2022 objavili samo nov ESPD obrazec ali so še kakšne druge spremembe v razpisni dokumentaciji oz. v predračunu?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Zgolj ESPD obrazec je bil dodan. Ostala dokumentacija je nespremenjena.

Lep pozdrav


Datum objave: 21.10.2022   06:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za objavo javnega naročila na spletnem portalu e-JN (https://ejn.gov.si/), kjer moramo ponudniki oddati ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

Hvala za poziv. Sistem e JN je zanimivo, ustavil proces objave.

Naslov za oddajo ponudb:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18649

Lep pozdrav

Datum objave: 21.10.2022   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali smemo pod postavko 464 ponuditi vrečko namesto plastenke?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Ne.

Lep pozdrav


Datum objave: 21.10.2022   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali vam smemo pod postavko 842 ponuditi pakiranje po 75 namesto po 50?

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

Da, lahko.

Lep pozdrav

Datum objave: 21.10.2022   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zastavljamo vam vprašanje in sicer:
Ali smemo za postavke 843, 845, 848, 850 ponuditi prav tako polietilenski vsebnik z dvema vbodnima mestoma, eno vbodno mesto pokrito s plastičnim pokrovčkom, s tem da je vsak posamezen artikel v dodatnem pakiranju, ki omogoča aseptično rokovanje in zmanjša možnost kontaminacije?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Da, lahko.

Lep pozdrav

Datum objave: 21.10.2022   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali prav razumemo, da ne bo odpiranja konkurence in bo pogodba fiksna od 1.12.2022 do 30.11.2026?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je navedeno:

XX. Sklenitev pogodb
Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo - okvirni sporazum, po
določilih vzorca pogodbe (OBR-11) te dokumentacije. Najugodnejšemu
ponudniku postopka bo oddano naročilo za prvo obdobje leta dni predvidoma od
1.12.2022 do 30.11.2023. Na letni ravni se bo med sklenitelji okvirnega
sporazuma odpirala konkurenca.

Navedeno torej pomeni, da je veljavnost okvirnega sporazuma v trajanju štirih let, pri čemer se konkurenca odpira na letni ravni med vsemi sklenitelji okvirnega sporazuma. V prvem pogodbenem obdobju predvidoma od 1.12.2022 dalje, bo naročilo oddano najugodnejšemu po odpiranju ponudb tega postopka.

Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 21.10.2022   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji imate naveden plačilni rok 60 dni, za katerega vas pozivamo, da ga spremenite na 30 dni, saj je plačilni rok 60 dni, ki je veljal na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, prenehal veljati z 30.6.2022. S 1.7.2022 spet velja določba Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki določa 30 dnevni plačilni rok, če je dolžnik javni organ.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Poziv upoštevan. Sprememba dokumentacije bo objavljena preko portala javnih naročil. Objavljena bo celostna dokumentacija s spremenjenimi prijavnimi obrazci v teh segmentih.

Lep pozdrav


Datum objave: 26.10.2022   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da moramo priložiti:

-Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) - v razdelek: Izjava,

Razdelka izjava nimate objavljenega. Ali lahko izjavo dodamo v skupno ponudbo in naložimo v razdelek »Ostale priloge«.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Izjavo lahko dodate tudi v skupno ponudbo pod Ostale priloge.

Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 28.10.2022   06:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v izogib nejasnostim vas prosimo za potrditev, da pravilno razumemo besedilo razpisne dokumentacije - vzorec pogodbe mora biti parafiran, ni pa ga potrebno tudi izpolnjevati.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Vzorec pogodbe mora biti parafiran, ni pa ga potrebno izpolnjevati.

Lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2022   06:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da iz OBR-6 IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, brišete zahtevo po navedbi številki vložka, saj jo imajo le gospodarski subjekti ustanovljeni pred letom 2008. Gospodarski subjekti, ki so bili ustanovljeni po tem, pa imajo le številko vpisa v sodni register, katero obrazec že vsebuje.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,

V kolikor s predmetnim podatkom ne razpolagate, pustite tisto mesto prosto.

Hvala in lep pozdrav

Datum objave: 28.10.2022   06:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosim za potrditev, da OBR-12 izpolnjujejo zgolj tisti ponudniki/partnerji, ki nastopajo v skupni ponudbi. Ponudnikom, ki nastopajo samostojno, tega obrazca ni potrebno izpolnjevati.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Potrjujemo, da ponudnikom ki nastopajo samostojno, obrazca OBR-12 ni potrebno izpolnjevati.

Lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2022   06:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na Portalu JN je v razdelku IV.2.6 navedeno, da je minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe 4 mesece od datuma za prejem ponudb. Medtem ko je v razpisni dokumentaciji (OBR3, str. 9, XI. Veljavnost ponudbe) navedeno, da mora ponudba veljati najmanj 120 koledarskih dni, od dne določenega za predložitev/odpiranje ponudb.
Pri računanju mesečnih in dnevnih rokov lahko pride do odstopanj, zato vas v izogib nejasnostim prosimo za natančnejše pojasnilo, kakšna naj bo veljavnost ponudbe.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani

Prosimo da se upošteva kot je navedeno v razdelku IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
- 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Hvala in lep pozdrav

Datum objave: 28.10.2022   07:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Iz razpisne dokumentacije glede veljavnosti ponudbe (str. 9, XI. Veljavnost ponudbe) izhaja, da naročnik lahko zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe.
Ponudba veže do izteka roka, za katerega je bila dana. V kolikor gre pri podaljšanju za zahtevo in ne prošnjo, to pomeni, da je rok veljavnosti ponudbe de facto nedoločen, kar je v nasprotju z načelom zagotavljanja pravne varnosti.
Prosimo za potrditev, da gre pri navedenem za prošnjo naročnika za podaljšanje časa veljavnosti ponudbe, ki jo bo naročnik poslal ponudniku - ponudnik se bo lahko odločil, ali jo bo sprejel ali ne.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Čas veljavnosti ponudbe, rok znotraj katerega se ponudniki zavežejo z veljavnostjo njihove ponudbe, je določen: IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe - 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Hvala in Lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2022   07:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na unovčitev finančnega zavarovanja (str. 15 RD, 15. člena OS) predlagamo, da se nekoliko omili možnost unovčitve finančnega zavarovanja.
Naročnik naj ima pravico, v primeru kršitev OS, unovčiti finančno zavarovanje, v kolikor pride do večkratnih kršitev in po predhodnem opominu s strani naročnika. Lahko se namreč zgodi kak lapsus, človeški faktor, in če je to zgolj enkratno, smo mnenja, da je v tem primeru unovčitev zavarovanja prehuda posledica.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,

V smislu dobrega pogodbenega sodelovanja je v pogodbi določba:

PRIPOMBE Z IZVRŠEVANJEM POGODBE - 7. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni elektronski obliki na naslov: ________________________. Dobavitelj je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti takoj, če to ni možno, pa najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema obvestila o napaki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne bo upošteval upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter odstopi od te pogodbe.

Menimo da je z navedenim, izmenjanim kontaktnim informacijam med naročnikom in ponudnikom ob sklenitvi pogodbe ter dejanski komunikaciji v fazah naročanja/dobave ter s tem možnostim odprave napak, zadoščeno.

Hvala in lep pozdrav.

Datum objave: 28.10.2022   07:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na unovčitev finančnega zavarovanja (str. 15 RD, 15. člena OS) predlagamo, da se nekoliko omili možnost unovčitve finančnega zavarovanja.
Naročnik naj ima pravico, v primeru kršitev OS, unovčiti finančno zavarovanje, v kolikor pride do večkratnih kršitev in po predhodnem opominu s strani naročnika. Lahko se namreč zgodi kak lapsus, človeški faktor, in če je to zgolj enkratno, smo mnenja, da je v tem primeru unovčitev zavarovanja prehuda.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

V smislu dobrega pogodbenega sodelovanja je v pogodbi določba:

PRIPOMBE Z IZVRŠEVANJEM POGODBE - 7. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni elektronski obliki na naslov: ________________________. Dobavitelj je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti takoj, če to ni možno, pa najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema obvestila o napaki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne bo upošteval upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter odstopi od te pogodbe.

Menimo da je z navedenim, izmenjanim kontaktnim informacijam med naročnikom in ponudnikom ob sklenitvi pogodbe ter dejanski komunikaciji v fazah naročanja/dobave ter s tem možnostim odprave napak, zadoščeno.

Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 28.10.2022   10:38
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Ali smemo pod postavko 842 ponuditi pakiranje po 60 namesto po 50?

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani,

Lahko.

Lep pozdrav

Datum objave: 28.10.2022   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v izogib morebitnim nejasnostim, prosimo naročnika za potrditev, da ponudniki naložijo obrazec OBR 3/1 Ponudbeni predračun/rekapitulacija - Excel, pod zavihek »Predračun« (tj. »Pod: Ponudbo«), ta dokument pa bo tudi viden na javnem odpiranju ponudb.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,

V razdelku razpisne dokumentacije je navedeno:

VII. Oblika in vsebina ponudbe
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:
 Obrazec ESPD - v razdelek: ESPD,
 Podatki za ponudbo (OBR-3) - (Pod: Druge priloge),
 Ponudbeni predračun/rekapitulacija - Excel (OBR - 3/1) (Pod:
Ponudba),

Rekapitulacija - obrazec Excel 3/1 je tisti obrazec ki se vloži pod zavihek Ponudba/predračun in je viden na javnem odpiranju.

Lep pozdrav

Datum objave: 28.10.2022   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije ni jasno razvidno kateri podatki bodo šteli kot veljavni v primeru razhajanj med podatki v obrazcu Ponudbenem predračunu/rekapitulacija - Excel (OBR-3/1) in Ponudbenem predračunu/specifikacija - Excel (OBR-3/2). Zavedamo se, da je rekapitulacija izvleček iz specifikacije, vendar bi zaradi človeške napake vseeno lahko prišlo do odstopanj.
V skladu z načeli javnega naročanja je lahko veljaven samo dokument, ki bo tudi javno objavljen, tj. Ponudbenem predračunu/rekapitulacija - Excel (OBR-3/1).
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Celota, tako tudi vrednostni del dokumenta Rekapitulacije je sestavni del dokumenta Specifikacija. Vsakršna "razhajanja" se obravnavajo skladno s 89. členom ZJN 3.

Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2022   12:50
VPRAŠANJE
Predlagamo, da 10. člen ustrezno korigirate in sicer, da so popusti /cene primerljivi z danimi popusti/cenami drugim subjektom, glede na vse parametre posameznega subjekta. Gotovo ste seznanjeni, da na popuste za posamezna zdravila, ki vam jih ponudimo mi (dobimo jih večinoma od naših dobaviteljev in proizvajalcev) ne moremo vplivati in so odvisni od razpisane količine in predvidenih zalog in surovin, ki jih ima proizvajalec na voljo za določeno obdobje, pa tudi od različnih vrst višje sile, ki postaja stalnica današnjega časa.

ODGOVOR

Spoštovani,

Kot ste navedli, namreč, potrebno je upoštevati »tržno« vrednost posameznega produkta v danem trenutku in skozi pogodbeno obdobje sukcesivne dobave, še posebej takrat, ko obstajajo tržne možnosti cenejše dobave oziroma okoliščine, ko na tržišče prispe nov produkt, ki staro zamenja. Pogodbena določba je namreč skladna s tem, da upošteva t. i. »konkurenčno« prednost ponudnika v danem trenutku, v kolikor ta okoliščina obstaja.

Na tej osnovi menimo, da je ta določba pogodbe v skladu s razpisnimi zahtevami in pogodbenim smotrom.

Lep pozdravDatum objave: 28.10.2022   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na strani 7 RD je navedeno, da se nekateri obrazci ponudbene dokumentacije naložijo v razdelek: Izjava. Glede na to, da tega razdelka ni, vas prosimo za potrditev, da lahko vse te obrazce naložimo v razdelek »Druge priloge«.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Potrjujemo. Izjave so sestavni del "drugih prilog".

Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2022   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 2. odstavku 14. člena OS je določba o kritnem nakupu.
Ker se kritni nakup v škodo ponudnika lahko izvede zgolj ob ponudnikovi napaki predlagamo, da v predmetni odstavek vključite, da ponudnik krije razliko vrednosti, kadar zamuda ni na strani naročnika oz. ne gre za opravičeno zamudo ali višjo silo (analogno s 1. odstavkom 14. člena OS).
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Prvi in drugi odstavek 14. Člena Okvirnega sporazuma se seveda tolmačita skupaj. Menimo, da kot celota zaključujeta smoter kritnega kupa.

Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2022   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
drugi odstavek 15. člena pogodbe določa: »V primeru zamude roka dobave za več kot 11 koledarskih dni ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, lahko naročnik brez predhodnega opomina unovči znesek finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo dobavitelja pisno obvestil o tem, da ga je unovčil najkasneje tri delovne dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.«
Konkretna določba je zelo ohlapna in pušča preveliko polje interpretacije, predvsem pa je izrazito enostranska, napisana v korist naročnika, ki je sestavil besedilo razpisne dokumentacije. V skladu z navedenim pozivamo naročnika, da jo spremeni tako, da se finančno zavarovanje lahko unovči:
- samo kadar zamuda ni na strani naročnika oz. ne gre za opravičeno zamudo ali višjo silo,
- v primeru večkratnih zamud ali neizpolnjevanj pogodbenih obveznosti,
- zgolj v primeru predhodnega obvestila s strani naročnika, ki ga dobavitelj neutemeljeno ni upošteval.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je opredeljeno:

XXI. Finančno zavarovanje
Vsak izbrani ponudnik bo moral v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu pogodbe predložiti naročniku: garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj en (1) mesec dlje od pogodbenega obdobja. Pogodba postane veljavna
šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da pogodbena vrednost NE bo presegala 20.000,00 EUR z DDV, bo naročnik kot ustrezen instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti sprejel tudi bianco menico z menično izjavo. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v primeru:
- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih
bo izbrani ponudnik enostransko prenehal izvajati in
- prekinitve pogodbe po krivdi izbranega ponudnika.

Skladno s 6. in drugimi členi predloga okvirnega sporazuma, je predhodna pogodbena dinamika med pogodbenima strankama določena tako, da je unovčenje finančnega zavarovanja zadnji korak v pogodbenem sodelovanju naročnika in ponudnika.

Lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2022   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v 24. členu pogodbe je opredeljena "veljavnost od", pri čemer je opredeljena na tri različne načine: 1. datumsko, 2. od podpisa zadnje pogodbene stranke, 3. od predložitve instrumenta finančnega zavarovanja.
V izogib nejasnostim prosimo za korekcijo člena na način, da je jasno, od katerega dne dalje bo okvirni sporazum veljal (npr. "velja od podpisa zadnje pogodbene stranke, pod odložnim pogojem predložitve instrumenta finančnega zavarovanja v roku 8 koledarskih dni od veljavnosti pogodbe.").
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
I.
V Razpisni dokumentaciji - Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe pod VELJAVNOST POGODBE, je določeno

Točka II. Vrsta postopka
Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu z določili 40. člena ZJN-3 s sklenitvijo pogodbe o dobavi za obdobje 48 mesecev, predvidoma za čas od 1.12.2022 do 30.11.2026.

in vzporedno -
XX. Sklenitev pogodb
Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo - okvirni sporazum, po določilih vzorca pogodbe (OBR-11) te dokumentacije. Najugodnejšemu
ponudniku postopka bo oddano naročilo za prvo obdobje leta dni predvidoma od 1.12.2022 do 30.11.2023. Na letni ravni se bo med sklenitelji okvirnega
sporazuma odpirala konkurenca. Pogodbo bo moral vsak izbrani ponudnik podpisati najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po pozivu naročnika k podpisu pogodbe, v nasprotnem primeru bo naročnik smatral, da posla ne želi skleniti. V primeru, kadar zaradi objektivnih razlogov to nebi bilo mogoče, lahko naročnik na podlagi prošnje izbranega ponudnika privoli na daljši rok.

II.
S podpisom pogodbe s strani vseh pogodbenih strank (vedno je časovni zamik podpisa), se vse pogodbene stranke strinjajo o
datumskem trajanju pogodbe iz predhodne točke ter o veljavnosti celotnega sporazuma - datumsko trajanje pogodbe se
določi dejansko glede na pravnomočnost postopka in predhodne pogodbe. - Izjava volje o veljavnosti obligacijskega
sporazuma.

III.
Predložitev finančnega zavarovanja pa vleče za sabo pogodbeno finančne posledice, ki zavezujejo pogodbene stranke iz
predhodnih točk, čemur je tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti namenjeno.


Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2022   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da v besedilu pogodbe popravite očitne napake:
- 14. člen: brisanje »ter zahteva od dobavitelja poplačilo.«,
- 6. člen: popravek v delu »24 ur dni«.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Hvala za opozorilo:

Pravilna dikcija se glasi:

-14 člen: Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje možnosti unovčitve finančnega zavarovanja, ter zahtevati od dobavitelja poplačilo.
- 6. člen : 24 ur.

Naročnik bo te očitne napake pri pripravi OS odpravil.

Ponovno hvala in lep pozdrav


Datum objave: 03.11.2022   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali lahko v ESPD obrazcu pod rubriko " Navedite sklope za katere gosp. subjekt želi oddati ponudbo" namesto vpisovanja zaporednih številk artiklov, napišemo samo stavek "Za zaporedne številke artiklov za katere smo v predračunu podali ceno."?

2. Naročnika prosimo za potrditev, da ponudnik na EJN portal pod zavihek ESPD - ponudnik naloži ESPD v xml obliki, pod zavihek Predračun naloži Ponudbeni predračun/rekapitulacija (OBR - 3/1) v excel obliki in pod zavihek Ostale priloge naloži vse ostale obrazce v pdf obliki in predračun v excel obliki.

3. Naročnika prosimo za potrditev, da nam OBR-12 Izjava partnerja v skupni ponudbi ni potrebno prilagati ponudbi, če ponudbo oddajamo samostojno.

4. Naročnika v OBR-2 pod točko XXI. Finančno zavarovanje navaja, da v kolikor pogodbena vrednost ne presega 20.000,00EUR z DDV bo kot ustrezen inštrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sprejel tudi bianco menico z menično izjavo. Naročnika prosimo za popravek pogodbe v 15. členu, saj navaja le predložitev bančne garancije kot finančnega zavarovanja ne pa tudi menice.

Lep dan


ODGOVOR

Spoštovani,

I. Prosimo da sledite navodilom obrazca ESPD in od njih ne odstopate.

II.
II. 1 ESPD obrazec v PDF obliki z razvidnim podpisom ponudnika. ESPD v xml obliki pod druge dokumente.
II.2 Pod ponudba: Dokument obrazec 3/1 Excel
II.3 Pod ostale priloge - vse ostale obrazce

III.
Če ponudnik ponudbo oddaja samostojno in to ustrezno označi na obrazcu OBR-3, potem dokumenta OBR-12 ni potrebno prilagati.

IV.
Razpisna dokumentacija in obrazci so priloga k pogodbi. FInančni dokument je obvezna priloga k pogodbi in se tolmači iz naslova pogodbene vrednosti ter razpisne dokumentacije. Na tej osnovi menimo da je pogodbena določba z vsemi prilogami ustrezna.

Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 03.11.2022   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP I:
1.) Pod postavko 618 je pri opisu sestavin verjetno prišlo do napake: količine učinkovin so napisane na 1 ml, naše zdravilo pa omenjene količine vsebuje na 1000 ml. Ali lahko ponudimo zdravilo?

2.) Pod postavko 621 je pri opisu sestavin verjetno prišlo do napake: omenjeno zdravilo vsebuje 11,4 g nasičenih srednjeverižnih trigliceridov in ne 1,4 g kot je opisano. Ali lahko ponudimo zdravilo?

3.) Pod postavko 802 omenjeno zdravilo tržimo v novem pakiranju po 10 kosov. Ali lahko ponudimo novo pakiranje?

4.) Pod postavko 998 omenjeno zdravilo tržimo v novem pakiranju po 10 kosov. Ali lahko ponudimo novo pakiranje?

5.) Pod postavko 999 omenjeno zdravilo tržimo v novem pakiranju po 10 kosov. Ali lahko ponudimo novo pakiranje?

6.) Pod postavko 1176 je pri opisu količine sestavin verjetno prišlo do napake. Opisane količine učinkovin se nahajajo v 500 ml in ne v 1 ml zdravila. Ali lahko ponudimo zdravilo?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,SKLOP I:

1.) Pod postavko 618 je pri opisu sestavin verjetno prišlo do napake: količine učinkovin so napisane na 1 ml, naše zdravilo pa omenjene količine vsebuje na 1000 ml. Ali lahko ponudimo zdravilo? Da.

2.) Pod postavko 621 je pri opisu sestavin verjetno prišlo do napake: omenjeno zdravilo vsebuje 11,4 g nasičenih srednjeverižnih trigliceridov in ne 1,4 g kot je opisano. Ali lahko ponudimo zdravilo? Da.

3.) Pod postavko 802 omenjeno zdravilo tržimo v novem pakiranju po 10 kosov. Ali lahko ponudimo novo pakiranje? Da, vendar je potrebno upoštevati, da se cena poda na enoto mere, steklenico.

4.) Pod postavko 998 omenjeno zdravilo tržimo v novem pakiranju po 10 kosov. Ali lahko ponudimo novo pakiranje? Da, vendar je potrebno upoštevati, da se cena poda na enoto mere, steklenico.

5.) Pod postavko 999 omenjeno zdravilo tržimo v novem pakiranju po 10 kosov. Ali lahko ponudimo novo pakiranje? Da, vendar je potrebno upoštevati, da se cena poda na enoto mere, vialo.

6.) Pod postavko 1176 je pri opisu količine sestavin verjetno prišlo do napake. Opisane količine učinkovin se nahajajo v 500 ml in ne v 1 ml zdravila. Ali lahko ponudimo zdravilo? Da.


Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 03.11.2022   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali so navedena pakiranja v ponudbenem predračunu obvezujoča ali le zaželena? Ali lahko ponudimo zdravila v drugačnem pakiranju, kot je navedeno?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Navedena pakiranja v ponudbenem predračunu so obvezujoča.

Lep pozdrav

Datum objave: 03.11.2022   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop I: Postavka 257- Ali lahko ponudimo zdravilo modificirana tekoča želatina z naslednjo sestavo: količina, izražena kot brezvodna želatina :3,0000 g , natrijev klorid: 0,5382 g, magnezijev klorid heksahidrat: 0,0305 g, kalijev klorid: 0,0373 g, raztopina natrijevega (S)-laktata količina, izražena kot natrijev laktat: 0,3360 g; na 100 ml raztopine za infundiranje, vrečka 500ml?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik zahtev v razpisni dokumentaciji ne bo spreminjal.

Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 03.11.2022   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za popravek specifikacije pri sklopih od 812 do 819 (natrijev dalteparinat) - stolpec jakost.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Po ponovnem preverjanju razpisanih jakosti za natrijev dalteparinat, ugotavljamo, da so razpisane jakosti podane na mililiter in so enake jakostim v Centralni bazi zdravil.

Hvala in lep pozdrav

Datum objave: 03.11.2022   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji za JN »Sukcesivna dobava zdravil za obdobje štiri let« (JN006831_2022) zahtevate, da ponudniki vpišemo veljavno ceno posameznega zdravila na dan 30.09.2022. Vljudno vas prosimo, da prestavite veljavnost cen na dan 1.10.2022, saj vam bomo tako lahko ponudili nova zdravila z veljavnimi cenami in pripravili ustrezno konkurenčno ponudbo. S pozitivnim odzivom na našo prošnjo bi tako omogočili večji prihranek za zdravstveno blagajno. Prav tako bi bilo v ponudbo vključenih več zdravil, kar je v interesu vseh, tako ponudnikov kot naročnika.

V pričakovanju pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik zahtev v razpisni dokumentaciji ne bo spreminjal.

Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 03.11.2022   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop I
1.) Zaporedna št. 245: deksametazon 3,32 mg / 1 ml po 25, ampula 1 ml raztopina za injiciranje
Ali lahko ponudimo pakiranje po a50?

2) Zaporedna št. 493: holekalciferol (vitamin D3) 4000 i.e. / 1 ml steklenica, 10 ml peroralne kapljice, raztopina?
Ali lahko ponudimo zdravilo z isto ATC kodo in zdravilno učinkovino, formulirano na oljni osnovi, brez konzervansa, a z višjo vsebnostjo internacionalnih enot na mililiter (14.400 i.e./ml) in večjim vsebnikom (12,5 ml), z nacionalno šifro na CBZ 148481, pri čemer bi prosili, da se cena podaja na internacionalne enote, oziroma da se upošteva, da zdravilo vsebuje 3,6-krat več internacionalnih enot v 1 ml oziroma 4,5-krat več internacionalnih enot na vsebnik?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Ne.

2. Ne

Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 03.11.2022   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop I: Pod postavko 1176 omenjeno zdravilo tržimo v novem pakiranju po 10 kosov. Ali vam lahko ponudimo novo pakiranje?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Ne.

Lep pozdrav

Datum objave: 03.11.2022   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko pod zaporedno številko 950 ponudimo zdravilno učinkovino natrijev tetradecilsulfat, raztopino za injeciranje, 1%, ampula 2ml, , ki je novo registrirano zdravilo na trgu in ima enako indikacijo kot razpisana zdravilna učinkovina?

S spoštovanjem


ODGOVOR


Spoštovani,

Ne.

Hvala in lep pozdrav.