Dosje javnega naročila 004355/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Dobava osebne varovalne opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 333.365,00 EUR

JN004355/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
JN004355/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2022
JN004355/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2022
JN004355/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.10.2022
JN004355/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004355/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 194-548159

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba za nabavo
javno.narocanje@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: 000118/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18113000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME
SKLOP 1 - Delovna oblačila
SKLOP 2 - Zaščita glave in dihal
SKLOP 3 - Specialna zaščita
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 273.250,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna oblačila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME
SKLOP 1 - Delovna oblačila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita glave in dihal
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18142000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME
SKLOP 2 - Zaščita glave in dihal
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Specialna zaščita
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME
SKLOP 3 - Specialna zaščita
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004355/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 120-338406
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.06.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000118/2022
Številka sklopa: 1
Naslov: Delovna oblačila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.09.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ASTEKO center osebne varovalne opreme d.o.o.
Vojkova cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 300.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 273.250,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: 000118/2022
Številka sklopa: 2
Naslov: Zaščita glave in dihal

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 3

Številka naročila: 000118/2022
Številka sklopa: 3
Naslov: Specialna zaščita

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2022