Dosje javnega naročila 006762/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Geodetska odmera dostopnih poti in jarkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 47.031,00 EUR

JN006762/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2022
JN006762/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2022
JN006762/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.12.2022
JN006762/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
JN006762/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006762/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.kavcic@gov.si, Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459451/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18729
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Geodetska odmera dostopnih poti in jarkov
Referenčna številka dokumenta: JN 430-165/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V Sloveniji je 285 hidromelioracijskih sistemov (v nadaljevanju: HMS), kjer poteka vzdrževanje. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju: Sklad) pripravi vsako leto programe vzdrževanja za posamezen HMS. Pri realizaciji programov vzdrževanja pa prihaja na posameznih HMS do težav, saj niso odmerjene dostopne poti do in ob hidromelioracijskih jarkov in hidromelioracijski jarki.

Potrebno je izpostaviti problem dostopa do hidromelioracijskih jarkov, saj vzdrževalni pasovi oz. poti do in ob hidromelioracijskih jarkih niso odmerjene in v naravi dejansko tudi ne obstajajo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: geodetska odmera dostopnih poti, izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo
Številka sklopa: sklop1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
V Sloveniji je 285 hidromelioracijskih sistemov (v nadaljevanju: HMS), kjer poteka vzdrževanje. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju: Sklad) pripravi vsako leto programe vzdrževanja za posamezen HMS. Pri realizaciji programov vzdrževanja pa prihaja na posameznih HMS do težav, saj niso odmerjene dostopne poti do in ob hidromelioracijskih jarkov in hidromelioracijski jarki.

Potrebno je izpostaviti problem dostopa do hidromelioracijskih jarkov, saj vzdrževalni pasovi oz. poti do in ob hidromelioracijskih jarkih niso odmerjene in v naravi dejansko tudi ne obstajajo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: geodetska odmera hidromelioracijskih jarkov, izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo.
Številka sklopa: sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
V Sloveniji je 285 hidromelioracijskih sistemov (v nadaljevanju: HMS), kjer poteka vzdrževanje. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju: Sklad) pripravi vsako leto programe vzdrževanja za posamezen HMS. Pri realizaciji programov vzdrževanja pa prihaja na posameznih HMS do težav, saj niso odmerjene dostopne poti do in ob hidromelioracijskih jarkov in hidromelioracijski jarki.

Potrebno je izpostaviti problem dostopa do hidromelioracijskih jarkov, saj vzdrževalni pasovi oz. poti do in ob hidromelioracijskih jarkih niso odmerjene in v naravi dejansko tudi ne obstajajo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2022   14:00
Kraj: Elektronsko v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.10.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2022