Dosje javnega naročila 003428/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo mobilnih naprav za zajem biometrije z licencami ter prilagoditev programske opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 426.634,00 EUR

JN003428/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2022
JN003428/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2022
JN003428/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2022
JN003428/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.10.2022
JN003428/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2022
JN003428/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2022
JN003428/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003428/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 195-552722

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Urad za javna naročila in nabavo, Služba za javna naročila
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo mobilnih naprav za zajem biometrije z licencami ter prilagoditev programske opreme
Referenčna številka dokumenta: JN-14009, 430-231/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in dobava mobilnih naprav za zajem biometrije z licencami ter prilagoditev programske rešitve. Javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 349.700,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mobilne naprave za zajem biometrije z licencami ter prilagoditev programske rešitve
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
30231100
30233310
30236200
48420000
48421000
48422000
48517000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave mobilnih naprav z licencami je Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana, kraj dobave programske rešitve je Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulic
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava mobilnih naprav za zajem biometrije z licencami ter prilagoditev programske rešitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetni sklop se bo financiral iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 100 %.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MDM Mobile Iron Premium licence s 3 letno podporo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48218000
48421000
48517000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave licenc je Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Dobava licenc se izvede v elektronski obliki po e-pošti na naslova, navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava MDM Mobile Iron Premium licenc s 3 letno podporo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetni sklop se bo financiral iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 100 %.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003428/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 100-276431
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.05.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 430-231/2022
Številka sklopa: 1
Naslov: Mobilne naprave za zajem biometrije z licencami ter prilagoditev programske rešitve

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.09.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZASLON TELECOM, informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana
Brnčičeva ulica 13
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 455.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 326.800,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: 430-231/2022
Številka sklopa: 2
Naslov: MDM Mobile Iron Premium licence s 3 letno podporo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.09.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o.
Baragova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 22.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 22.900,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2022