Dosje javnega naročila 006894/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje, nadzor in nadgradnja sistema UJPnet s pripadajočimi aplikacijami in podsistemi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.433.046,00 EUR

JN006894/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.10.2022
JN006894/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2022
JN006894/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2022
JN006894/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.01.2023
JN006894/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006894/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 196-556673
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ujp@ujp.gov.si
ujp@ujp.gov.si
+386 14751651
+386 14751703

Internetni naslovi
http://www.ujp.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459566/Razpisna-dokumentacija-in-obrazci.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18771
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje, nadzor in nadgradnja sistema UJPnet s pripadajočimi aplikacijami in podsistemi
Referenčna številka dokumenta: JN 1/2022-UJPnet-APO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72232000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik naroča storitve vzdrževanja, nadzora in nadgradnje sistema UJPnet, sestavljenega iz več komponent oziroma aplikacij in podsistemov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje, nadzor in nadgradnja sistema UJPnet, sestavljenega iz več komponent oziroma aplikacij »iRPU«, »DelniAdmin«, »BS klient« in »Časovni žig«, »ERačunStroški, »EIzvršbe«, »UJP JN Plačila«, »UJPeObrazci«, »UJP eRačun«, »TZIJZ« in »UJP ovd« ter sistema za mobilni aplikaciji mUJPnet in UJPnet Poslovna analitika. Aplikativna programska oprema je funkcionalno povezana s komponentami informacijskega sistema UJP in je namenjenimi zajemu ter obdelovanju plačilno prometnih transakcij (»DelniAdmin«, »BS klient«, »Časovni žig«) in dostopu ter izvajanju storitev, ki jih UJP zagotavlja za svoje uporabnike (»UJP eRačun«, »SDD«, »TZIJZ«, »UJP ovd«, »UJP JN Plačila«, »UJPeObrazci«).

Storitve iz prejšnjega odstavka se izvajajo po specifikaciji, zahtevah in pogojih, ki so podrobneje opredeljeni v II. poglavju razpisne dokumentacije (»II. Predmet javnega naročila in tehnične zahteve«).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2022   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN oziroma na spletnem naslovu Elektronsko javno naročanje e-JN (gov.si).


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Programska oprema se kontinuirano vzdržuje in nadgrajuje od ustanovitve UJP in vzpostavitve sistema UJPnet (od leta 2002 dalje). Zadnje naročilo predmetnih storitev je bilo oddano v letu 2017 za obdobje 60 mesecev (številka objave na portalu javnih naročil JN008175/2017-C01; številka objave v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije: 2017/S 243-507082).
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Podrobnejše informacije o postopku revizije so navedene v 19. točki I. poglavja razpisne dokumentacije.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
Dunajska cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2022   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je med pogoji na strani 15 naveden SQL programer, ki ga v obrazcu "Sklop F: Kadri", stran 99, ni navedenega. Ali je potrebno prijaviti SQL programerja?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik mora prijaviti tudi vsaj enega MS SQL programerja.

Zaradi odprave redakcijskih napak v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, se izvedejo naslednje spremembe in dopolnitve:

- v obrazcu 4 (»Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, ki niso navedeni v obrazcu ESPD«) se pri delovnem mestu »ORACLE programer« (stran 90) in delovnem mestu »MS SQL programer« (stran 91)« besedilo »ki ustrezajo zahtevam iz obrazca 6 in 7« nadomesti z besedilom »ki ustrezajo zahtevam iz obrazca »5 in 6«;

- v obrazcu 6 (»Referenčno potrdilo s področja vzdrževanja, nadzora in nadgradnje aplikacij«) se v »Sklopu F: KADRI« (stran 99) v razpredelnici za dosedanjo 4. točko doda nova vrstica oziroma 5. točka z naslednjim besedilom: »Pri projektu je sodeloval 1 MS SQL programer (izobrazba naravoslovne smeri; po Bolonjskih programih: magisterij stroke - II. bol. stopnja; po starih izobraževalnih programih: VII. stopnja izobrazbe - specializacija po visokošolskem strokovnem programu ali univerzitetni program), s 3 ali več let delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti na vsaj dveh referenčnih rešitvah«. V razpredelnici dosedanja 5. točka postane 6. točka.


Nova verzija obrazcev je dostopna na portalu javnih naročil v okviru obvestila o popravku (obrazec EU - 14).