Dosje javnega naročila 006794/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Izvedbo GOI del za ureditev prostorov patologije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.525.152,14 EUR

JN006794/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.10.2022
JN006794/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2022
JN006794/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2022
JN006794/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.01.2023
JN006794/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN006794/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN006794/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.05.2023
JN006794/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.05.2023
JN006794/2022-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.07.2023
JN006794/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2023
JN006794/2022-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.08.2023
JN006794/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006794/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459581/GOI_patologija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18782
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedbo GOI del za ureditev prostorov patologije
Referenčna številka dokumenta: NMV 091/RN-22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedbo GOI del za ureditev prostorov patologije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedbo GOI del za ureditev prostorov patologije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.10.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2022   10:48
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je na Portalu javnih naročil, objavil spremembo obrazcev Obrazci od OBR 5C do OBR 5J in sicer Obrazci od OBR 5C do OBR 5J - Sprememba z dne 6.10.2022.zip. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459684/Obrazci_od_OBR_5C_do_OBR_5J_-_Sprememba_z_dne_6.10.2022.zip

Datum objave: 07.10.2022   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi specifičnosti projekta se ponudbe v 14 dneh korektno ne da pripraviti. Prosim za podaljšanje roka za 10 dni.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR: Naročnik je zagotovil dovolj dolg rok za pripravo ponudbe. Roki ostajajo nespremenjeni.
Datum objave: 11.10.2022   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kako je z ogledi, datumi in ure, osebe?

Hvala

ODGOVOR: Pred oddajo ponudbe si morajo potencialni ponudniki predhodno ogledati obstoječe prostore. Za ogled se morajo potencialni ponudniki najaviti preko elektronske pošte: javna.narocila@sb-izola.si. Ogledi bodo možni dne 12.10.2022 in 13.10.2022.

Datum objave: 11.10.2022   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Smo izvajalec, ki smo izvedeli več projektov v bolnišnicah in inštitutih (onkologija). vse v predvidenih rokih in kvaliteti, vendar na višini 500.000,00 EUR.

Prosimo vas, da omilite višino reference na 450.000,00 EUR kar je še vedno skladno z višino predmetnega naročila.

S tem boste minimalno zmanjšali zahteve, dobili pa več konkurenčnih ponudb, kar je sigurno tudi v vašem interesu.

V pričakovanju pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR: Zahteve naročnika ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva bistveno nižjo vrednost referenčnih del v primerjavi z ocenjeno vrednostjo predmetnega javnega naročila.
Datum objave: 14.10.2022   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.
S strani dobavitelja predpisane opreme za klimatizacijo smo prejeli ta vprašanja, katera sedaj naslavljamo na portal:

1. V popisu za sobo 302 in 303 piše v opisu ventilatorja sledeče:

Odvodni ventilator iz PPs-EL elektroprevodne in kemijsko odporne plastike, sestavljen iz: ohišja ventilatorja, rotorja z direktno gnanim elektromotorjem, elektromotor normalne izvedbe, z možnostjo ferkvenčnega vodenja, zaščitna strehica elektromotorja, priključek na odvodni kanal z dušilcem vibracij, okvir ventilatorja iz varjene pocinkane jeklene konstrukcije.
Ventilator primeren za odvod zraka - II EX cona (II 3G). Izpuh izveden s cevnim podaljškom in deflektorsko kapo, v oddaljenosti 1,5 m od elektromotorja.
Ventilator se bo namestilo prosto v okolici.

Prav tako so potem v popisu predvideni cevovodi in fitingi iz PPs -el materiala.

Naše vprašanje je ali je res potreben PPS- el material za ventilator in cevovode, kateri je primeren in se uporablja v Ex conah I (oznaka I 2G).
Ker za cono II 3G zadostuje PPs material (ni elektroprevoden).

V ceni med enim in drugim materialom je kar precejšnja razlika.

ODGOVOR: V načrtu je v odvodni tehnološki ventilaciji (točka 302 in 303) predvidena II Ex cona. V primeru, da ponudnik zagotavlja, da njihovi izdelki iz materiala PPS izpolnjujejo zahteve za odvod zraka v tej coni, lahko ponudite tudi kanale in ventilatorje iz PPS materiala in to dopišite v ponujeni postavki.

2. Po popisu so predvideni enofazni motorji.
Pri takih ventilatorjih (v 99% primerih )se ponavadi uporablja tri fazne motorje.

ODGOVOR: V kolikor ni mogoče dobaviti ventilator z dvofaznim elektromotorjem, lahko ponudite ventilator s trifaznim motorjem in to dopišite v ponujeni postavki. Pazite na krmiljenje - zagotavljanje enakomernih tlačnih razmer, postavka 002 v posamezni točki popisa tehnoloških ventilatorjev.
Datum objave: 14.10.2022   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na prejeto opombo glede nedobavljivosti predvidenih ventilatorjev Hürner Luft- und Umwelttechnik v poglavjih 302-303-304 v enofazni izvedbi nas zanima kaj naj potem ponudimo:

Žal ventilatorja za EX cono z enofaznim motorjem ni moč dobiti.
Tak ventilator je dobavljiv samo s trifaznim motorjem.
Tak odgovor smo prejeli od proizvajalca.


ODGOVOR: V kolikor ni mogoče dobaviti ventilator z dvofaznim elektromotorjem, lahko ponudite ventilator s trifaznim motorjem in to dopišete v ponujeni postavki. Pazite na krmiljenje - zagotavljanje enakomernih tlačnih razmer, postavka 002 v posamezni točki popisa tehnoloških ventilatorjev.
Datum objave: 14.10.2022   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Smo izvajalec, ki smo izvedeli več projektov v bolnišnicah in inštitutih. vse v predvidenih rokih in kvaliteti, vendar na višini 500.000,00 EUR.

Prosimo vas, da omilite višino reference na 475.000,00 EUR kar je še vedno skladno z višino predmetnega naročila in predstavlja zgolj 5% zmanjšanje

S tem boste minimalno zmanjšali zahteve, dobili pa več konkurenčnih ponudb, kar je sigurno tudi v vašem interesu.

V pričakovanju pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR: Zahteve naročnika ostajajo nespremenjene. Zahtevana referenčna vrednost je na minimalni vrednosti v primerjavi z ocenjeno vrednostjo.