Dosje javnega naročila 006895/2022
Naročnik: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za celovito podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom in podporo javnemu naročanju
ZJN-3: Odprti postopek

JN006895/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.10.2022
JN006895/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2022
JN006895/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2022
JN006895/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2022
JN006895/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2022
JN006895/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2023
JN006895/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.05.2023

Revizijski zahtevki
01.03.2023 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
01.03.2023 Vložen je zahtevek za revizijo
13.03.2023 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
16.03.2023 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
19.04.2023 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-30-2023_sklep.pdf
02.03.2023 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
02.03.2023 Vložen je zahtevek za revizijo
14.03.2023 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
16.03.2023 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
19.04.2023 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-30-2023_sklep.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN006895/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 196-556671
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Breda Filipič
breda.filipic@dri.si
+386 13068252

Internetni naslovi
https://www.dri.si/sl

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459619/Dokumentacija-portal-293-22.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18789
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Inženirske in svetovalne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za celovito podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom in podporo javnemu naročanju
Referenčna številka dokumenta: 293/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za celovito podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom in podporo javnemu naročanju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za celovito podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom in podporo javnemu naročanju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.05.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2022   14:21
Naročnik je dne 26. 10. 2022 v objavo preko portala javnih naročil posredoval Dodatek 2, s katerim odgovarja na vprašanja ponudnikov in podaja spremembe dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila in prestavitvijo roka za oddajo ponudbe.
Novi datum za oddajo ponudbe je 24. 11. 2022 do 12. ure.
Novi datum za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 10. 11. 2022 do 12. ure.


Datum objave: 22.11.2022   10:35
Naročnik je dne 21. 11. 2022 v objavo preko portala javnih naročil posredoval Dodatek 4, s katerim odgovarja na vprašanje ponudnika in podaja spremembo roka za oddajo ponudbe.
Novi datum za oddajo ponudbe je 1. 12. 2022 do 12. ure.