Dosje javnega naročila 006809/2022
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA V IZOLI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006809/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.10.2022
JN006809/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2022
JN006809/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006809/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
nabava@komunala-izola.si
+386 56634950

Internetni naslovi
https://www.izola.si/
https://www.izola.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459652/2_RD_UREDITEV_ZBIRNEGA_CENTRA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18801
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA V IZOLI
Referenčna številka dokumenta: 6/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA V IZOLI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA V IZOLI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 17.10.2022
Konec: 27.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.10.2022   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.10.2022   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot referenčni pogoj zahtevate dve istovrstni deli v vrednosti 250000 + DDV. Iz zapisanega ni jasno razvidno ali zahtevate dve referenčni deli, ki sta vsako zase vredni 250.000 ali je znesek postavljen za obe referenčni deli skupaj?

Lepo prosimo tudi za pojasnilo kaj šteje kot istovrstno delo.... Ali lahko predložimo referenci za cesto s pripadajočo infrastrukturo (meteorna in kabeska kanalizacija ter elektromontaže vključene v projekt)? Ali lahko predložimo referenco za večjo zunanjo ureditev ki prav tako zajema kanalizacijo za odvodnjavanje, elektro kabelsko kanalizacijo, vodovod,...?

Mora referenca vsebovati tudi gradbena dela za nadstrešnico? Lahko pogoju zadostimo tudi s kakšno drugo AB konstrukcijo v primerljivem obsegu (plošče zidovi)?

V kolikor imamo ločene reference za posamezne sklope (AB dela za nadstrešnico, hidrantni vodi, meteorna kanalizacija, cesta, kabelska kanalizacija in elektromontaža) lahko le-te predložimo skupaj? Se znesek posameznih referenc v tem primeru sešteva?

Lepo prosimo za razširitev referenčnega pogoja na zadnjih 10 let. S tem boste omogočili prijavo večjemu številu potencialnih ponudnikov in posledično dobili konkurenčnejšo ponudbo za razpisana dela.

Lep pozdrav

ODGOVOR
1. Kot referenčni pogoj zahtevate dve istovrstni deli v vrednosti 250000 + DDV. Iz zapisanega ni jasno razvidno ali zahtevate dve referenčni deli, ki sta vsako zase vredni 250.000 ali je znesek postavljen za obe referenčni deli skupaj?
Odgovor:
Referenčni pogoj naročnika: vsaj dva istovrstna posla, vsakega v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, stran 9, točka 8.5. Referenčni pogoj.

2. Lepo prosimo tudi za pojasnilo kaj šteje kot istovrstno delo....
Odgovor:
Istovrstno delo: objekt z izvedbo cestnega telesa s kanalizacijo in rezervoarjem za vodo, prostornine min. 100m3

Ali lahko predložimo referenci za cesto s pripadajočo infrastrukturo (meteorna in kabeska kanalizacija ter elektromontaže vključene v projekt)?
Odgovor:
DA

Ali lahko predložimo referenco za večjo zunanjo ureditev ki prav tako zajema kanalizacijo za odvodnjavanje, elektro kabelsko kanalizacijo, vodovod,...?
Odgovor:
DA

3. Mora referenca vsebovati tudi gradbena dela za nadstrešnico?
Odgovor:
Da, referenca mora vsebovati gradbena dela za nadstrešnico, oziroma za rezervoar za vodo.

Lahko pogoju zadostimo tudi s kakšno drugo AB konstrukcijo v primerljivem obsegu (plošče zidovi)?
Odgovor:
DA

4. V kolikor imamo ločene reference za posamezne sklope (AB dela za nadstrešnico, hidrantni vodi, meteorna kanalizacija, cesta, kabelska kanalizacija in elektromontaža) lahko le-te predložimo skupaj? Se znesek posameznih referenc v tem primeru sešteva?
Odgovor:
NE

5. Lepo prosimo za razširitev referenčnega pogoja na zadnjih 10 let. S tem boste omogočili prijavo večjemu številu potencialnih ponudnikov in posledično dobili konkurenčnejšo ponudbo za razpisana dela.
Odgovor:
Naročnik ne bo spreminja referenčnega pogoja.