Dosje javnega naročila JN6451/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN6451/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2013
JN6580/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2013
    JN6451/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 103-175932
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 29. 5. 2013
Številka objave: JN6451/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: javni zavod.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA, Trg 9. maja 1, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalana in ekološka živila po sklopih za obdbobje dveh let za potrebe Osnovne šole dr. Vita Kraigherja
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 207884,70 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: 1. SKUPINA MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1. sklop kefir
2. sklop smetana,skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI
1. sklop Mlado goveje meso (junčje); svinjsko meso; telečje meso
2. sklop mesnine
3. sklop salame
4. sklop Perutninske mesnine in salame
5. sklop paštete
3. SKUPINA RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1. sklop Konzervirani ribji izdelki
4. SKUPINA JAJCA
1. sklop jajca
5. SKUPINA OLJA IN IZDELKI
1. sklop olja
6. SKUPINA SVEŽE SADJE; ZELENJAVA; SUHO SADJE
1. sklop solata
2. sklop Ostala zelenjava
3. sklop krompir
4. sklop Suhe stročnice
5. sklop Južno sadje
6. sklop jabolka
7. sklop jagodičevje
8. sklop Zgodnje spomladansko sadje
9. sklop hruške
11. sklop slive
10. sklop Ostalo sadje
11. sklop Suho sadje
7. SKUPINA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
2.sklop Konzervirana in vložena zelenjava
3. sklop sadni kompoti, marmelade in džemi
4. sklop Kislo zelje in repa
8 SKUPINA SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop Nektarji; sok 100%
2. sklop Vode in ostale pijače
3. sklop Ledeni čaj
4. sklop sirupi
5. sklop smutiji
9. SKUPINA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
2. sklop moke
3. sklop testenine
4. sklop Polnjene testenine
5. sklop testo
6. sklop Sveži njoki
10. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. sklop štruklji
3. sklop polpeti
4. sklop Polnjene testenine
5. sklop zamrznjeno testo
6. sklop palačinke
7. sklop Različni zamrznjeni izdelki

11. SKUPINA KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1. sklop pšenični kruh, ostali kruh
2. sklop žemlje, štručke, bombete
3. sklop ostalo pekovsko pecivo
4. sklop slaščice
5. sklop sendviči
6. sklop keksi
7. sklop Ostalo pekovsko pecivo

12. SKUPINA OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. sklop kakavovi in kavni izdelki
2. sklop čaji
3. sklop razni praški in začimbe
4. sklop kisi
5. sklop med
6. sklop ostala živila

13. SKUPINA EKOLOŠKA ŽIVILA
1. 1. sklop Bio mleko in mlečni izdelki
2. 2. sklop Bio jabolka in drugo eko sadje
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15511000 (Mleko)
15510000 (Mleko in smetana)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15235000 (Konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15982100 (Koncentrirani sadni sokovi)
15321000 (Sadni sokovi)
03211000 (Žita)
15811100 (Kruh)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 2. 9. 2013, Zakljucek 25. 6. 2015.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA KEFIR
1)KRATEK OPIS 1. sklop kefir
2. sklop smetana,skuta, maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15512000 (Smetana)
15542100 (Skuta)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 1. sklop Mlado goveje meso (junčje); svinjsko meso; telečje meso
2. sklop mesnine
3. sklop salame
4. sklop Perutninske mesnine in salame
5. sklop paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15110000 (Meso)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA JAJCA
1)KRATEK OPIS JAJCA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS OLJA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: SVEŽE SADJE, ZELENJAVA , SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS 1. sklop solata
2. sklop Ostala zelenjava
3. sklop krompir
4. sklop Suhe stročnice
5. sklop Južno sadje
6. sklop jabolka
7. sklop jagodičevje
8. sklop Zgodnje spomladansko sadje
9. sklop hruške
11. sklop slive
10. sklop Ostalo sadje
11. sklop Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03221310 (Solata)
03222321 (Jabolka)
03222334 (Slive)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7 SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS 1. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
2. sklop Konzervirana in vložena zelenjava
3. sklop sadni kompoti, marmelade in džemi
4. sklop Kislo zelje in repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332230 (Marmelada)
15331461 (Kislo zelje v pločevinkah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8 SKUPINA: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA SIRUPI
1)KRATEK OPIS 1. sklop Nektarji; sok 100%
2. sklop Vode in ostale pijače
3. sklop Ledeni čaj
4. sklop sirupi
5. sklop smutiji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 41110000 (Pitna voda)
15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 1. sklop Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
2. sklop moke
3. sklop testenine
4. sklop Polnjene testenine
5. sklop testo
6. sklop Sveži njoki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15612100 (Pšenična moka)
15612130 (Navadna moka)
03211300 (Riž)
15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10: SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS 1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. sklop štruklji
3. sklop polpeti
4. sklop Polnjene testenine
5. sklop zamrznjeno testo
6. sklop palačinke
7. sklop Različni zamrznjeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15851220 (Polnjene testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 1. sklop pšenični kruh, ostali kruh
2. sklop žemlje, štručke, bombete
3. sklop ostalo pekovsko pecivo
4. sklop slaščice
5. sklop sendviči
6. sklop keksi
7. sklop Ostalo pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15812000 (Pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS 1. sklop kakavovi in kavni izdelki
2. sklop čaji
3. sklop razni praški in začimbe
4. sklop kisi
5. sklop med
6. sklop ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15863000 (Čaj)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 13: SKUPINA: EKOLOŠKA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS 1. sklop Bio mleko in mlečni izdelki
2. sklop Bio jabolka in drugo eko sadje
3. sklop bio meso in mesnine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
03222321 (Jabolka)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-685/2013-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 9. 7. 2013
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 9. 7. 2013
Čas: 13:00
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/5/1946-152727894143328/RAZPISNA_DOKU
MENTACIJA_OS_DR._VITA_KRAIGHERJA_.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 27. 6. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6580/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 31. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2013   14:19
1. Pozdravljeni,
prosili bi vas za posredovanje obrazca: NAROČILNICA ZA SUKCESIVNO NAROČANJE ŽIVIL, ki se nahaja v razpisni dokumentaciji. Saj ga bi potrebovali nezaklenjenega.
Lahko nam ga tudi pošljete na naš email.
Hvala

ODGOVOR:
Vašo zahtevo nam posredujte na elektronski naslov kontaktne osebe navedene v obvestilu o javnem naročilu.


2. Pozdravljeni,
zanima nas, ali predračun oz. ponudbo pripravimo s starim ali na novo določenim DDV-jem?

ODGOVOR:
Ponudnik mora pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati veljavno zakonodajo.


Datum objave: 01.07.2013   08:18
1. Spoštovani,

Vezano na vaš odgovor z DDV nas zanima ali upoštevamo veljavno zakonodajo na dan oddaje ponudbe ali na dan, ki je določen kot zadnji rok za oddajo ponudbe? Prosim za konktretni odgovor v numerični obliki ali je to 8,5 ali 9,5 %?

Hvala vam

ODGOVOR:
V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo pred 1.7.2013, naj upošteva 8,5% davčno stopnjo, po tem datumu pa davčno stopnjo 9,5%.


2. Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji je v 12. skupini naveden pod sklopom št. 5 MED. V excelovi tabeli (predračuni) pa ga ni. Ker bi želeli dati ponudbo za med, nas zanima kako potem dokumentacijo izpolnimo.


ODGOVOR:
Glejte popravek razpisne dokumentacije pod številko objave JN6580/2013 z dne 31.5.2013