Dosje javnega naročila 006813/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Zamenjava stavbnega pohištva v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 178.263,53 EUR

JN006813/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.10.2022
JN006813/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2022
JN006813/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.11.2022
JN006813/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2022
JN006813/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.11.2022
JN006813/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006813/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Babič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005670
+386 13005620

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459683/RD-_stavbno_pohistvo_(okna.vrata).zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459683/espd/Narocnik_ESPD_(66).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18811
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava stavbnega pohištva v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
Referenčna številka dokumenta: JN-18811
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216113
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava stavbnega pohištva (okna, vrata) v upravni stavbi Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPKZ Dob pri Mirni
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva (okna, vrata) v upravni stavbi Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so določena v razpisni dokumentaciji
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.10.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.10.2022   10:00
Kraj: Elektronsko odpiranje preko ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2022   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da gre za zamenjava stavbnega pohištva, nas zanima, kaj je z gradbenimi deli oz. obdelava špalet, stropa...itd), ker jih v popisu del ni, pogodba pa je na "ključ"!?

hvala za odgovor

ODGOVOR
Gradbena dela so opisana v popisu del v zavihku 3 (kot je navedeno npr. demontaža obstoječih ALU elementov in montaža okna, pri posamezni elementih, kjer je to posebej navedeno, je potrebna tudi odstranitev in ponovna montaža obstoječega modularnega stropa).Datum objave: 17.10.2022   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Manjka priloga 6 (obrazec referenc). Prosimo za objavo.
Hvala.

ODGOVOR

Reference v tem postopku niso zahtevane, zato vam tega obrazca ni potrebno priložiti.
V točki 2.2 je napaka, za kar se opravičujemo.