Dosje javnega naročila 006896/2022
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
Blago: NABAVA HIDRAVLIČNE BALIRNE STISKALNICE V ZRC NOVO MESTO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 379.984,86 EUR

JN006896/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.10.2022
JN006896/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2022
JN006896/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2022
JN006896/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.02.2023
JN006896/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006896/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 196-555485
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje
Podbevškova ulica 12
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
EVA FILEJ RUDMAN
eva.filejrudman@komunala-nm.si
+386 73932466
+386 73932500

Internetni naslovi
https://www.komunala-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459685/Nova_stisnjena_mapa.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18814
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA HIDRAVLIČNE BALIRNE STISKALNICE V ZRC NOVO MESTO
Referenčna številka dokumenta: JNV-02-B/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava, postavitev in zagon nove hidravlične balirne stiskalnice. Nova balirna stiskalnica bo stala na lokaciji: Zbirno reciklažni center Novo mesto, Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, in sicer na istem mestu kjer trenutno stoji stara stiskalnica.
Predmet javnega naročila je tudi dobava in montaža novega transportnega traku, na katerega se nariva material in potuje v vhod balirne stiskalnice.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 320.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava, postavitev in zagon nove hidravlične balirne stiskalnice. Nova balirna stiskalnica bo stala na lokaciji: Zbirno reciklažni center Novo mesto, Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, in sicer na istem mestu kjer trenutno stoji stara stiskalnica.
Predmet javnega naročila je tudi dobava in montaža novega transportnega traku, na katerega se nariva material in potuje v vhod balirne stiskalnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 320.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in je registriran za dejavnost, ki jo v ponudbi prevzema. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje
Podbevškova ulica 12
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2022   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na razpisno dokumentacijo in REFERENCE, prosim za sledeče pojasnilo:
1. Se lahko prijavi predloži samo potrjene reference izvajalca ali pa se upoštevajo tudi reference podizvajalca?

oz.

2. Ali se je na razpis možno prijaviti tudi zgolj z referencami podizvajalca?

Hvala za pojasnila.

ODGOVOR
1. Se lahko prijavi predloži samo potrjene reference izvajalca ali pa se upoštevajo tudi reference podizvajalca? Upoštevajo se lahko tudi reference podizvajalca, če bo le ta izvedel manjši del tega javnega naročila.

oz.

2. Ali se je na razpis možno prijaviti tudi zgolj z referencami podizvajalca? NEDatum objave: 26.10.2022   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za podaljšanje roka za dobavo balirne stiskalnice na rok, ki je razumen in skladen s trenutno situacijo pri proizvajalcih stiskalnic tega ranga. Trenutno je rok za izdelavo in dobavo tovrstnih stiskalnic 10 - 12 mesecev (preverjeno). V razpisni dokumentaciji naveden dobavni rok za dobavo balirne stiskalnice je povsem nerealen in neizvedljiv, edino če ni že vnaprej določen/izbran dobavitelj oz. proizvajalec, v kar pa ne verjamemo in je verjetni naveden rok napačen ali pa nepreverjen v času objave javnega naročila.

S spoštovanjem!

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je popravil dobavni rok v razpisni dokumentaciji in sicer na 4 mesece od dneva podpisa pogodbe.


Datum objave: 03.11.2022   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik navaja pod osnovne tehnične specifikacije stroja:
- Sistem predstiskanja s stranskimi loputami zaradi povečanja širina vsipnega jaška
Sistem predstiskanja s stranskimi loputami ponuja le en proizvajalec na trgu.
Tudi drugi sistemi predstiskanja izvajajo enako funkcijo predstiskanja kot predstiskanje s stranskimi loputami.
Z vidika gibljivih delov in vzdrževanja je ugodnejši sistem z eno loputo kot dvema stranskima loputama. Kapaciteta vsipnega jaška ne bo prizadeta saj ima sistem z eno loputo enak oziroma večji volumen za predstiskanje, kot sistem z dvema manjšima stranskima loputama. Tudi z vidika zatikanja materiala so boljši sistemi z enojnim pokrovom, ker je le ta višji in sprosti material že na presipnem mestu iz transportnega traku. Drugi sistemi predstiskanja imajo podaljšan vsipni jašek in ne razširjen, kar je enakovredbna rešitev z vidika volumna in možnega zatikanja materiala.

Predlagamo da naročnik dovoli kot tehnično ustrezne tudi ponudbe balirk z drugačnim sistemov predstiskanja. Naročnik bo lahko prejel več kvalitetnih ponudb različnih proizvajalcev balirk s predstiskanjem. Naročnik bo tako omogočil da se postopek javnega naročanja izvede zakonito, enakopravno, ekonomsko učinkovito, transparentno in sorazmerno, vse z namenom zagotavljanja poštene konkurence med ponudniki ne da bi dobil tehnično slabšo rešitev ali izvedbo stroja.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik kot tehnično ustrezne rešitve dovoljuje tudi izvedbo balirk z drugačnim sistemom predstiskanja pod pogojem, da te izvedbe ne znižujejo ostalih predpisanih parametrov, oziroma ne vplivajo na druge tehnične karakteristike balirke. Pri morebitnem višinskem spreminjanju osnovnih gabaritov, je potrebno biti pozoren na omejitev višine vsipnega jaška, kot je prikazano v tehničnem opisu.Datum objave: 03.11.2022   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik navaja pod osnovne tehnične specifikacije stroja:
- Sistem predstiskanja s stranskimi loputami zaradi povečanja širina vsipnega jaška

Sistem predstiskanja s stranskimi loputami ponuja le en proizvajalec na trgu.
Tudi drugi sistemi predstiskanja izvajajo enako funkcijo predstiskanja kot predstiskanje s stranskimi loputami.
Z vidika gibljivih delov in vzdrževanja je bolj ugoden sistem z eno loputo kot dvema stranskima loputama. Kapaciteta vsipnega jaška s tem ne bo prizadeta, saj ima sistem z eno loputo enak oziroma večji volumen za predstiskanje, kot sistem z dvema manjšima stranskima loputama. Tudi z vidika zatikanja materiala so boljši sistemi z enojnim pokrovom, ker je le ta višji in sprosti material že na presipnem mestu iz transportnega traku.

Predlagamo da naročnik dovoli tudi ponudbe balirk z drugačnim sistemov predstiskanja. Naročnik bo tako lahko prejel več kvalitetnih ponudb različnih proizvajalcev balirk s predstiskanjem.
Naročnik bo tako tudi omogočil da se postopek javnega naročanja izvede zakonito, enakopravno, ekonomsko učinkovito, transparentno in sorazmerno, vse z namenom zagotavljanja poštene konkurence med ponudniki ne da bi dobil tehnično slabšo rešitev ali izvedbo stroja.


ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik kot tehnično ustrezne rešitve dovoljuje tudi izvedbo balirk z drugačnim sistemom predstiskanja pod pogojem, da te izvedbe ne znižujejo ostalih predpisanih parametrov, oziroma ne vplivajo na druge tehnične karakteristike balirke. Pri morebitnem višinskem spreminjanju osnovnih gabaritov, je potrebno biti pozoren na omejitev višine vsipnega jaška, kot je prikazano v tehničnem opisu.

Datum objave: 08.11.2022   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za sledeče pojasnilo:
Kdo je podpisnik referenčnega potrdila za gospodarski subjekt (obrazec 6)? Ponudnik/prijavitelj ali kupec naveden v referenci?


ODGOVOR
Ponudnik