Dosje javnega naročila 006819/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Nemedicinski potrošni material
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 13.282,19 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006819/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.10.2022
JN006819/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2022
JN006819/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2022
JN006819/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006819/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459711/RD-objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18833
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nemedicinski potrošni material
Referenčna številka dokumenta: 210-1/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39514500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sklenitev okvirnih sporazumov za dobavo razpisanega nemedicinskega potrošnega materiala-krp za potrebe bolnišnice po specifikacijah predmeta JN kot se nahaja v programu Gosoft pod šiframi razpisa 1483-1NP (https://sjn.bolnisnica-go.si/jr/).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39514500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sklenitev okvirnih sporazumov za dobavo razpisanega nemedicinskega potrošnega materiala-krp za potrebe bolnišnice po specifikacijah predmeta JN kot se nahaja v programu Gosoft pod šiframi razpisa 1483-1NP (https://sjn.bolnisnica-go.si/jr/).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.11.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.11.2022   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.10.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2022   10:11
VPRAŠANJE
kje v gosoft točno najdemo razpis?

ODGOVOR
Dostop do Gosoft je opredeljen v razpisni dokuemntaciji - Navodila za izdelavo ponudbe - točka 2, 2.7.1, 3.1,... V sami aplikaciji pa je potrebno vpisati šifro JR in vsa ostala polja pustiti prazna.
V primeru težav nas lahko telefonsko kontaktirate.