Dosje javnega naročila 006848/2022
Naročnik: OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče
Gradnje: Prometna in komunalna ureditev naselja Kamenče - ureditev JP990161
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 300.517,34 EUR

JN006848/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.10.2022
JN006848/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2022
JN006848/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.11.2022
JN006848/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2022
JN006848/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.04.2023
JN006848/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006848/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI
Braslovče
Slovenija
Maša Uranjek
masa.uranjek@braslovce.si
+386 37308410

Internetni naslovi
http://www.braslovce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459752/Kamence.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459752/espd/Kamence_espd.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18844
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prometna in komunalna ureditev naselja Kamenče - ureditev JP990161
Referenčna številka dokumenta: JN-18844
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prometna in komunalna ureditev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kamenče
II.2.4 Opis javnega naročila
Meteorna kanalizacija, obnova vodovoda ter obnova ceste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 31.10.2022
Konec: 28.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2022   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2022   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.10.2022   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2022