Dosje javnega naročila 006855/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Blago: Zdravstveni potrošni material za sterilizacijo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.490,16 EUR

JN006855/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.10.2022
JN006855/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2022
JN006855/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2022
JN006855/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2022
JN006855/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2023
JN006855/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2023
JN006855/2022-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2023
JN006855/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.04.2023
JN006855/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2023
JN006855/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2023
JN006855/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2023
JN006855/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2023
JN006855/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006855/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Sara Jelenko Tovšak
sara.jelenko@sb-sg.si
+386 28823522

Internetni naslovi
https://www.sb-sg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459784/JNMV43-22_RD_STERILIZACIJAokt22.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18853
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zdravstveni potrošni material za sterilizacijo
Referenčna številka dokumenta: JN-18853
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zdravstveni potrošni material za sterilizacijo
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje 2 (dveh) let.
Ponudnik mora ponuditi vse artikle v okviru razpisanega sklopa kot celoto, ponudbe po posameznih artiklih ne bodo upoštevane oziroma bodo izločene.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki za naslednji dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA STERILIZACIJO
INDIKATORJI IN KARTICE ZA PARNO STERILIZACIJO Način izbora: celotni sklop
ROKAVI ZA PARNO STERILIZACIJO Način izbora: celotni sklop
ROKAVI ZA PLASMA STERILIZACIJO Način izbora: celotni sklop
KARTICE ZA KONTEJNERJE Način izbora: celotni sklop
STERILIZACIJSKI STANDARDNI KREP PAPIR Način izbora: celotni sklop
STERILIZACIJSKI PAPIR SMS Način izbora: celotni sklop
STERILIZACIJSKI PAPIR FLIS - KOMBINIRAN PAPIR Način izbora: celotni sklop
INDIKATORJI ZA PLASMA STERILIZACIJO Način izbora: celotni sklop
KASETE IN BOOSTER NASTAVKI ZA PLASMA STERILIZACIJO Način izbora: po posameznem artiklu
Kasete STERRAD A100,100S,100NX
Booster nastavek z H2O2
Kasete STERRAD - sterilizator
Ščitnik za inštrumente
ROKAVI ZA STERILIZACIJO TEŽJIH INŠTRUMENOTOV (para in plasma) Način izbora: celotni sklop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki za naslednji dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2022   06:37
Da.

Datum objave: 11.10.2022   06:38
VPRAŠANJE

Podatki s količinami in z natančnimi specifikacijami potrošnega materiala se nahajajo v priloženem excelovem obrazcu »Lastni predračun« OBR-3a in so navedeni tudi v poglavju III. PREDMET JAVNEGA NAROČILA.

Excelovega obrazca, ki ga omenjate v razpisni dokumentaciji niste objavili, zato sprašujemo ali so artikli, ki so predmet razpisa tisti, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji na straneh 29-43 v poglavju V. SPECIFIKACIJA BLAGA Z OPISI?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 12.10.2022   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vljudno vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo, saj je od roka za postavitev vprašanj ter same oddaje zelo kratek rok.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik ne podaljšuje rokov.

Datum objave: 19.10.2022   07:21
VPRAŠANJE
V navodilih je zapisano: Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

ali to pomeni, da je veljaven le elektronski podpis ali pa lahko oddamo tudi podpisano/parafirano kot po navadi?

hvalaODGOVOR

Veljavno je oboje.


Datum objave: 20.10.2022   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za obrazložitev ali je potrebno v sklopu ARL3601 Indikatorji in kartice za parno sterilizacijo ponuditi celotni sklop ali lahko ponudimo samo določene artikle?
2. Ali vam lahko v sklopu ARL3607 pri zaporedni številki #NL005686 ponudimo ovojnino, ki ustreza vsem vašim strokovnim kriterijem le da je ta v modri barvi?
3. Ali dovolite, da ponudimo pri zaporedni številki #NL005689 v sklopu ARL3607 podlogo za mreže v dimenziji 30x50cm pakiranje A500?
4. Ali zahtevate, da moramo ponudniki predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti, kar pomeni, da boste zagotovo dobili kvaliteten material za uporabo v sterilizaciji dostavljen v ustreznem času?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

1. V sklopu ARL3601 lahko ponudite samo določene artikle - sklop odpiramo za izbor po posameznem artiklu.
2. V sklopu ARL3607, zaporedna številka #NL005686, lahko ponudite v modri in zeleni barvi. V modri in zeleni barvni naj bo tudi papir ponujen pod zaporedno številko #NL005687 in #NL005688.
3. ARL3607, zaporedna #NL005689 - Ponudnik lahko ponudi podlogo za mreže v dimenziji 30x50 cm, končno odločitev o izboru bo naročnik izvedel na osnovi testiranja vzorcev.
4. Naročnik ne spreminja svojih zahtev glede izpolnjevanja standardov.Datum objave: 20.10.2022   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V sklopu ARL360901, šifra:#NL005693 so trije različni produkti (kasete Sterrad A100, 100S in
100NX).
Prosimo, da sklop razdelite na tri šifre s pripadajočimi količinami, opombami, nazivi in
objavite popravek dokumenta »predračun/izpis«.

Prav tako prosimo, da »kasete Sterrad A100« spremenite v »kasete Sterrad NX«.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Odgovor:

Naročnik spreminja opise sklopov ARL360901 in ARL360903, ter dodaja sklop ARL360905.
Spreminjamo tudi opise, kot sledi:


ARL360901 Kasete Strerrad 100S #NL005693 Kasete STERRAD 100S (plasma steriliz.) vezane na sterilizator v uporabi, kot na primer 10113 Material za plasma sterilizacijo:za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2009 ter EN868-9:2009. 25 KOM
ARL360903 Kasete Sterrad NX #NL005695 Kasete STERRAD - sterilizator vezane na sterilizator v uporabi NX, kot na primer 10133. Material za plasma sterilizacijo:za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2009 ter EN868-9:2009. 40 KOM
ARL360905 Kasete Strerrad 100NX Kasete STERRAD 100NX (plasma steriliz.) vezane na sterilizator v uporabi, kot na primer 10144 Material za plasma sterilizacijo:za material je potrebno predložiti certifikat neodvisne institucije o skladnosti proizvajalca z EN ISO artikla in certifikat kompatibilnost za plasma sterilizacijo. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2009 in EN ISO 11607-2:2006 in EN868-5:2009 ter EN868-9:2009. 80 KOM


Za naštete sklope ARL360901, ARL360903 in ARL360905 ponudniki oddajo svojo ponudbo kot lasten predračun, ki naj bo priloga ponudbe. Za te tri sklope ponudniki naj ne oddajo ponudb v program Gosoft.

Naročnik tudi objavlja spremembo razpisne dokumentacije.


Datum objave: 21.10.2022   08:35
Naročnik podaljšuje rok za sprejem vprašanj do 28.10.2022 do 10.00 ure.
Naročnik prav tako podaljšuje rok za prejem ponudb do 08.11.2022 do 10.00 ure.

Datum objave: 21.10.2022   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vam lahko v sklopu ARL3603 ponudimo rokave, kateri folija ni 7 - 9 slojna, vendar so vseeno ustrezne kvalitete in ustrezajo vsem drugim specifikacijam?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik ne odstopa od zahtev, ki so v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 21.10.2022   10:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko v sklopu ARL3602 ponudimo tudi rokave, ki nimajo 7-9 slojne folije, vendar so vseeno ustrezne kakovosti, kar lahko tekom testiranja tudi preverite?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik ne odstopa od zahtev, ki so v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 21.10.2022   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali mora biti indikator na šifri NL005661 potujoči ali je lahko tak, ki nedvoumno spremeni barvo?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Ni potrebno, da je indikator potujoči, potrebna pa je nedvoumna sprememba barve.


Datum objave: 21.10.2022   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vam lahko na šifri NL005661 ponudimo tudi indikator tip 6?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Da.

Datum objave: 21.10.2022   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšno dimenzijo ščitnika za inštrumente potrebujete v sklopu ARL360904 - S ali M?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Velikost M.

Datum objave: 21.10.2022   10:22
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

Pri sklopu ARL3610 Rokavi za sterilizacijo težjih inštrumentov nas zanima, če vam lahko ponudimo naslednje dimenzije: 100mmx70m, 150mmx70m, 200mmX70m, 250mmx70m, 300mmx70m, 350mmX70m, 400mmX70m?

Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR


100 mm širino rokava lahko ponudite na opis #NL005697 120 mm x 70 m (popravljamo tudi opis dolžine, pravilno 70 m, ne 70 mm)

150 mm širino rokava lahko ponudite na opis #NL005698 160 mm x 70 m (popravljamo tudi opis dolžine, pravilno 70 m, ne 70 mm)

200 mm širino rokava lahko ponudite na opis #NL005699 220 mm x 70 m (popravljamo tudi opis dolžine, pravilno 70 m, ne 70 mm)

250 mm širino rokava lahko ponudite na opis #NL005700 250 mm x 70 m (popravljamo tudi opis dolžine, pravilno 70 m, ne 70 mm)

300 mm širino rokava lahko ponudite na opis #NL005701 285 mm x 70 m (popravljamo tudi opis dolžine, pravilno 70 m, ne 70 mm)

350 mm širino rokava lahko ponudite na opis #NL005702 320 mm x 70 m (popravljamo tudi opis dolžine, pravilno 70 m, ne 70 mm)

400 mm širino rokava lahko ponudite na opis #NL005703 420 mm x 70 m (popravljamo tudi opis dolžine, pravilno 70 m, ne 70 mm)


Datum objave: 21.10.2022   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgovor dne 20. 10. 2022 ob 11:02, vas za pravilno pripravo lastnega predračuna, vljudno prosimo še za šifro artikla (zaporedno številko) pri dodanem sklopu ARL360905 Kasete Strerrad 100NX.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

V programu ni mogoče dodeliti te šifre. Lasten predračun oddate brez te oznake.


Datum objave: 21.10.2022   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri izdelku pod zaporedno številko #NL005685 razpisujete SMS papir.
Glede na poznavanje vašega dela uporabljate papir, ki je pakiran izmenično, bela pola - modra pola.

Ali razumemo prav, da moramo na tej poziciji ponuditi zgolj papir SMS v belo modri kombinaciji?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Barva papirja je lahko modra, zelena ali modra, bela.


Datum objave: 27.10.2022   07:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo za potrditev, da v primeru da priložimo izpis iz kazenske evidence, ki ni
starejši od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb, nam ni potrebno prilagati pooblastil,
za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za pravne in fizične osebe.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Potrjujemo.


Datum objave: 28.10.2022   11:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ARL 3602 - Naša velikost kolutov je 200 m. Vam lahko ponudimo in preračunamo?
ARL 3602 Rokav za parno sterilizacijo 12,5 cm.
Tukaj vam lahko ponudimo dimenzijo 15 cm. Bi vam to ustrezalo? Glede na to, da je rokav malce večji, ne bi smelo predstavljati problema.

ARL 3603
Rokav-plasma steriliz.BPR350mm - Ali vam lahko ponudimo rokav dimenzije 400mm. Vsem drugim lastnostim seveda ustreza.

ARL 3605
Standardni krep papir 50x50 cm -> Ali vam lahko ponudimo dimenzijo 60 x 60 cm? Dugače pa seveda ustreza vsem ostalim zahtevanim specifikacijam.

ARL 3606
Steriliz. papir-SMS 120x120cm -> Ali vam lahko ponudimo ovojnino z gramaturo 40 g/m2

ARL 3608
Indikator biol.amp.
Napisali ste, da morajo biti kompatibilen s sterilizatorjem v uporabi (STERRAD 100S, 100NX, NX5).
Verjetno bo pravilneje, da morajo biti kompatibilni z inkubatorjem xy, ki ga imate?

Hvala v naprej na vaših odgovorih.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

ARL 3602
Dolžina koluta naj bo 180 m do 220 m, ponujena cena naj bo preračunana na dolžino 200 m.
Dimenzijo 12,5 cm potrebujemo in želimo, kot v razpisu.
ARL 3603
Večje dimenzije plazma rokava ne potrebujemo, ponudba naj bo za 350 mm.
ARL 3605
Dimenzijo 60x60 imamo v razpisu. Dimenzijo 50x50 tudi potrebujemo.
ARL 3606
SMS sterilizacijski papir mora ustrezati razpisnim pogojem, naročnik ne odstopa od zahteve za gramaturo.
ARL 3608
Željen in zahtevan material mora biti primeren za kontrolo plasma sterilizacije in kompatibilen z inkubatorjem Sterrad Velocity Reader, odčitavanje rezultata v 1 uri ali še v krajšem času.Datum objave: 28.10.2022   11:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali na šifri NL005689 v sklopu ARL3607 dovolite, da ponudimo podlogo za mreže v dimenziji 35x50cm?

Lep pozdrav

ODGOVOR


V sklopu ARL3607 - Šifra NL005689 - Ponudnik lahko ponudi podlogo za mreže v dimenziji 35x50 cm, končno odločitev o izboru bo naročnik izvedel na osnovi testiranja vzorcev.

Datum objave: 28.10.2022   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko v sklopu ARL3607 ponudimo tudi ovojnino, ki ima do 5% nižjo gramaturo, vendar odlične tenzijske lastnosti?
Kvaliteto izdelkov boste lahko preverili s testiranjem vzorcev.

Lep pozdrav


ODGOVOR
V sklopu ARL3607 mora gramatura sterilizacijskega papirja ustrezati, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.