Dosje javnega naročila 006858/2022
Naročnik: RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo male vrednosti - nakup službenega vozila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006858/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.10.2022
JN006858/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2022
JN006858/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006858/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Slovenska cesta 50
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
kristina.lopert@rs-rs.si
+386 30603464

Internetni naslovi
https://www.rs-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459806/nakup_avtomobila-za_objavo-podpisano-7-10.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18861
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo male vrednosti - nakup službenega vozila
Referenčna številka dokumenta: JN-18861
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila male vrednosti je nakup novega ali rabljenega (do 12 mesecev in do 25.000
prevoženih kilometrov) službenega vozila z zahtevanimi specifikacijami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila male vrednosti je nakup novega ali rabljenega (do 12 mesecev in do 25.000
prevoženih kilometrov) službenega vozila z zahtevanimi specifikacijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.10.2022