Dosje javnega naročila 006866/2022
Naročnik: KOBILARNA LIPICA d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana
Gradnje: Preureditev silosa in hleva pod silosom
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006866/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.10.2022
JN006866/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2022
JN006866/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2022
JN006866/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2022
JN006866/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006866/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOBILARNA LIPICA d.o.o.
Lipica 5
6210
SI
Sežana
Slovenija
Mara Bertok
mara.bertok@lipica.org
+386 57391793

Internetni naslovi
https://www.lipica.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459849/NAVODILA_PONUDNIKOM.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459849/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18876
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Konjeništvo in konjereja


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev silosa in hleva pod silosom
Referenčna številka dokumenta: JN-18876
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preureditev silosa in hleva pod silosom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lipica 5, 6210 Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Preureditev silosa in hleva pod silosom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.10.2022   10:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija je objavljena na naročnikovi spletni strani: https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2022   09:59
VPRAŠANJE
Popisa v xls obliki ni v objavljenem gradivu. Ga lahko naročnik objavi?

ODGOVOR
Naročnik je objavil popis silosa v xls obliki

VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi popise del.

lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik je objavil popis silosa v xls obliki


Datum objave: 12.10.2022   09:34
VPRAŠANJE
Naročnik naj objavi detajle notranje in zunanje ograje, držala, pohodnega lepljenega stekla ter pohodnih alu pokrovov.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik je objavil detajle.


Datum objave: 12.10.2022   13:51
Spoštovani,

Naročnik je dodal še dodatna pojasnila vezana na silos.