Dosje javnega naročila 006888/2022
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: Nabava računalniške in strojne opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 256.259,38 EUR

JN006888/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2022
JN006888/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2022
JN006888/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.12.2022
JN006888/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2022
JN006888/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006888/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec, Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040000
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459960/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_283-26.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459960/espd/Narocnik_ESPD_(283-26).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18911
I.6 Glavna področja dejavnosti
Navigacijske službe zračnega prometa


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava računalniške in strojne opreme
Referenčna številka dokumenta: 283-26
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava računalniške in strojne opreme za potrebe operativnih služb, in sicer je naročilo razdeljeno na naslednja tri sklope:
- SKLOP 1: Nabava strežnikov za operativni sistem Safety Nets;
- SKLOP 2: Nabava strežnikov za pred produkcijsko okolje;
- SKLOP 3: Nabava monitorjev.
Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 283-26/4-2022 z dne 29. 9. 2022 (v nadaljevanju tudi: Tehnične specifikacije), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Vsak ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali vse sklope skupaj. Iz oddane ponudbe mora biti jasno razvidno, za kateri sklop-e se ponudba oddaja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava strežnikov za operativni sistem Safety Nets;
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet SKLOPA 1 je dobava dvajset (20) kosov strežnikov za specifičen sistem za vodenje in kontrolo zračnega prometa. Dobavitelj programske opreme predpisuje točno zahtevano strojno opremo in konfiguracijo strojne opreme, ki je validirana za dobavljeno programsko opremo. Zahtevan je strežnik Dell Power Edge R750 v navedenih konfiguracijah.

Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 283-26/4-2022 z dne 29. 9. 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava strežnikov za pred produkcijsko okolje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet SKLOPA 2 je dobava šestih (6) kosov strežnikov za naročnikov pred produkcijski hiperkonvergenčni sistem, za katerega dobavitelj programske opreme (Microsoft) predpisuje točno zahtevano in certificirano konfiguracijo strežnika kot npr. Lenovo ThinkAgile MX3331-F All-flash Certified node.

Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 283-26/4-2022 z dne 29. 9. 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava monitorjev
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet SKLOPA 3 je dobava dveh (2) namiznih računalniških monitorjev (v nadaljevanju: oprema) za operativne potrebe naročnika.

Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 283-26/4-2022 z dne 29. 9. 2022 , ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2022   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.04.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2022   12:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2022   12:22
VPRAŠANJE I.
1. Ali pridejo v poštev zgolj strežniki serije R750 ali se lahko ponudi R750XS?
Razlika je v številu RAM slot-ov in predvsem možnimi konfiguracijami ter dobavami.

2. Vprašanje glede procesorjev:

Postavka 2.2.1.1 Procesor - arhitektura x86 64bit, vsaj 3.2GHz 12-jeder

Tej minimalni zahtevi ni moč ustreči, saj ni na voljo takšnih procesorjev. S taktom 3.2G ali več so samo 8-jederni procesorji. Z 12-jederni ali več pa imajo vsi manjši takt.
Ali se bo določilo manjše število jeder ali nižji takt?

3. Je tu kakšna minimalna zahteva po številu jeder?

Postavka 2.2.2.1 Procesor - arhitektura x86 64bit, vsaj 1.9GHz

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR NAROČNIKA:

AD1) Da, ponudnik lahko ponudi strežnike tipa R750XS.

AD2) Ponudnik lahko ponudi procesor z nižjim taktom (oziroma najbližjo nižjo frekvenco), vendar mora tak procesor imeti zahtevano število jeder (tj. 12-jeder).
Navedeno velja tudi za postavki 2.2.3.1 in 2.2.4.1, in sicer se lahko ponudi nižji takt z zahtevanim številom jeder.

AD3) Naročnik ni predpisal zahteve po številu jeder za postavko 2.2.2.1.