Dosje javnega naročila 006977/2022
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Gradnje: Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.646.814,14 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006977/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.10.2022
JN006977/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2022
JN006977/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
JN006977/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.10.2022
JN006977/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2022
JN006977/2022-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2022
JN006977/2022-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2022
JN006977/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2022
JN006977/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 09.02.2023
JN006977/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2023
JN006977/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2023
JN006977/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2023

Revizijski zahtevki
18.11.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
18.11.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
23.11.2022 Državna revizijska komisija je zadržala nadaljnje aktivnosti v postopku javnega naročanja
24.11.2022 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_JN0.pdf
29.11.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
29.11.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
05.12.2022 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka 018-140_-_2022_-_Elektro_Gorenjska_d.d..pdf
Zahtevek za revizijo

    JN006977/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 199-566827
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Špela Sajovic
spela.sajovic@elektro-gorenjska.si
+386 42083000
+386 42083600

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459973/GD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18912
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
Referenčna številka dokumenta: JN22-005
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje gradbenih del na območju KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da bo realizacija tega okvirnega sporazuma tri mesece pred potekom veljavnosti, manjša od 80 %, ima naročnik pravico, da podaljša veljavnost tega sporazuma za največ šest mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje gradbenih del na območju KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da bo realizacija tega okvirnega sporazuma tri mesece pred potekom veljavnosti, manjša od 80 %, ima naročnik pravico, da podaljša veljavnost tega sporazuma za največ šest mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje gradbenih del na območju KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da bo realizacija tega okvirnega sporazuma tri mesece pred potekom veljavnosti, manjša od 80 %, ima naročnik pravico, da podaljša veljavnost tega sporazuma za največ šest mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2022   10:14
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ste določili pogoj, da mora ponudnik in vsak partner v primeru
skupne ponudbe izpolnjevati pogoj bonitetne ocene najmanj SB5. Prosimo vas za pojasnilo,
zakaj zahtevate takšno bonitetno oceno? Doslej je bilo v vseh razpisih za dela, ki so predmet
razpisa, podana zahteva za izpolnjevanje bonitetne ocene najmanj SB6. Ne vidimo razlogov,
zakaj bi morala biti bonitetna ocena še višja od že tako nadpovprečne. Pozivamo vas, da
skladno z načelom sorazmernosti zahtevo spremenite na SB6, tako kot je veljalo v vseh
razpisih doslej, saj gre za nadpovprečno bonitetno oceno.


ODGOVOR 1
Naročnik pogoj bonitetne ocene spreminja na SB6 (na Portalu JN in na svoji spletni strani bo objavil popravek v delu dokumentacije: III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE - POSEBNI DEL, 22. Obvezna vsebina ponudbe - pogoji in dokazila).


Datum objave: 25.10.2022   09:46
VPRAŠANJE
Do katere višine (m) morajo imeti delavci opravljen zdravniški pregled na višini?

ODGOVOR 2
Nad višino 1 m se smatra za delo na višini. Če bo delavec delal na višini višji kot 1 m, mora imeti opravljen zdravstveni pregled.
Datum objave: 25.10.2022   10:01
VPRAŠANJE
Ali morajo delavci že v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoj glede zahtev iz varstva pri delu in zdravniških pregledov?

ODGOVOR 3
Ne. Izbrani ponudnik bo moral ta pogoj imeti izpolnjen pred podpisom pogodbe.
Datum objave: 25.10.2022   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisu zahtevate, da morajo vsi delavci, vključno z vodjem del, imeti uspešno opravljen zdravniški pregled ter izpit iz varstva in zdravja pri delu, vključno z zdravniškim pregledom za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo in preizkusom iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo.

1 - Družba, katera nam opravlja zdravniške preglede nam je odgovorila, da izpolnjujemo pogoj, če imajo delavci opravljen zdravniški pregled za delo na višini.

2 - Nesmiselno, da to zahtevate za vse delavce, vključno z vodjem del. Ravno tako je ta zahteva nesorazmerna glede na potrebe naročnika.

3 - Glede izpita iz varstva pri delu nas zanima, katero predavanje naj bi delavci opravili, saj naš ponudnik storitev ni seznanjen s takimi zahtevami naročnikov.
Kateri program usposabljanja in preizkusa morajo ti delavci opraviti? Ali morajo res vsi delavci izpolnjevati ta pogoj?

Če se prijavimo na vse tri sklope, nam to že predstavlja zelo velik strošek.

Naročnika prosimo, da omili zahteve in zahteva dokazila kot v preteklih razpisih.

ODGOVOR 4

K 1:
Iz zdravstvenega spričevala mora biti razvidno, da so delavci zmožni za opravljanje del v bližini naprav, ki so pod napetostjo. Družba, ki za ponudnika opravlja zdravstveni pregled, naj to zapiše v zdravstveno spričevalo.
K 2:
Naročnik ne bo sproti preverjal, kateri delavec je usposobljen in kateri ni, zato morajo to usposobljenost imeti vsi delavci. Tudi vodja del bo izpostavljen enakim nevarnostim kot delavci, saj se bo pojavljal na delovišču v bližini naprav, ki so pod napetostjo, in nadziral delavce.
K 3:
Delavci morajo opraviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, ki se nanaša na vsebino varnosti in zdravja pri delu z električnim tokom. Kot dokaz lahko predložijo potrdilo o usposobljenosti, kjer je to navedeno direktno na potrdilu. Če tega na potrdilu ni navedenega in je bilo tako usposabljanje izvedeno, lahko poleg potrdila predložijo še program usposabljanja v katerem pa mora biti vključena tematika varnega dela z električnim tokom. To velja za vse delavce, ki bodo delali na delovišču ali nadzirali delavce. Več si lahko preberete na: https://www.ivd.si/wp-content/uploads/2022/10/ELEKTRIKARJI-NOVEMBER-22.pdf.

Naročnik tega pogoja ne bo spreminjal.


Datum objave: 25.10.2022   10:20
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da kot ustrezno bonitetno oceno za ponudnika in partnerja upošteva bonitetno oceno po S.BON AJPES od SB1 do SB7.

ODGOVOR 5
Naročnik pogoj bonitetne ocene spreminja od SB1 do SB7 (na Portalu JN in na svoji spletni strani bo objavil popravek v delu dokumentacije: III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE - POSEBNI DEL, 22. Obvezna vsebina ponudbe - pogoji in dokazila).
Datum objave: 27.10.2022   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani, s strani izvajalca pregledov in usposabljanja za varnost in zdravje pri delu, smo bili obveščeni, da je za izdajo potrdil bistveno, kje se delavec nahaja v času izvajanja del. Za potrebe izdaje potrdila je zato pomembno na kakšni razdalji od naprav pod napetostjo se dela izvajajo in tudi, ali se te naprave nahajajo pod, nad ali ob delavcu (spredaj, od strani, za hrbtom). Naročnika zato pozivamo, da posreduje vse navedene podatke, tako da bodo izvajalci lahko izvedli relevantne preglede in ustrezno usposabljanje za izdajo zahtevanih potrdil.

ODGOVOR 6
Delavci morajo biti usposobljeni v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) in s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/92). Izvajali bodo dela, ki so v neposredni bližini naprav pod napetostjo. Varnostne razdalje do naprav pod napetostjo so določene v navedenem Pravilniku. Naprave se nahajajo nad, pod in ob delavcu (spredaj, od strani, za hrbtom). Dobro morajo poznati:
- varnostne razdalje za delo v bližini naprav pod napetostjo na vseh napetostnih nivojih,
- dokumente za varno delo.

Datum objave: 27.10.2022   12:35
VPRAŠANJE
V točki 12 razpisne dokumentacije navajate, da je ponudba s podizvajalcem ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje podizvajalcu. Kasneje med referenčnimi pogoji navajate med drugim kot primer »podizvajalec bo nudil le tehnično opremo«. Prosimo vas za pojasnilo, ali se gospodarski subjekt, ki bo ponudniku zagotovil stroje - tehnično opremo (oddal v najem bagre, transportna vozila, nabijače ipd.), ne bo pa dejansko sam izvajal del, podizvajalec ali se šteje za subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

ODGOVOR 7
Če bo ponudnik le uporabil tehnično opremo drugega subjekta (ta subjekt del ne bo dejansko izvajal), se šteje za subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik. Pri tem je treba upoštevati določbe 81. člena ZJN-3 in določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki določata pogoje, ki jih mora izpolnjevati tudi subjekt, katerega kapacitete uporablja ponudnik.
Datum objave: 27.10.2022   12:36
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji podajate zahtevo, da morajo vsi delavci, vključno z vodjem del, imeti uspešno opravljen zdravniški pregled ter izpit iz varstva in zdravja pri delu, vključno z zdravniškim pregledom za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo in preizkusom iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo.

Gre za specifično zahtevo razpisa za izpolnjevanje katere morajo vsi delavci opraviti dodatni pregled in preizkus za pridobitev takšnega potrdila, saj navedeno ni predmet izdaje zakonsko predpisanih pregledov in izpitov iz varstva in zdravja pri delu. Zato vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za najmanj 30 dni, tako da lahko delavci opravijo zahtevane preglede in preizkuse za izdajo potrdil, saj so izvajalci storitev zasedeni in ne morejo izvesti storitev za vse delavce v tako kratkem času. V nasprotnem primeru bomo šteli, da je navedena zahteva podana z izključnim namenom omejevanja konkurence med ponudniki in je kot takšna nesorazmerna glede na zakonsko predpisane zahteve varnosti in zdravja pri delu.


ODGOVOR 8
Naročnikova zahteva ni, da mora ponudnik ta pogoj izpolniti do oddaje ponudb. Ponudnik bo, če bo izbran, ta pogoj moral izpolniti do podpisa pogodbe.
Datum objave: 02.11.2022   12:49
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno: "Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči."

Prosimo, da v izogib nejasnostim navedete, kaj konkretno pomeni najmanj tri mesece. Ali je to 90 dni ali isti dan v mesecu čez tri mesece? Prosimo, da za primer roka za oddajo 15. 11. navedete, do katerega datuma najmanj mora veljati ponudba? Je to 13.2.2023 (90 dni) ali 15.2.2023 ali kak drug dan?

ODGOVOR 9
V primeru roka "tri mesece" se v datumu spremeni le mesec, in sicer: oddaja ponudb 15. 11. 2022, veljavnost ponudbe 15. 2. 2023. Datumi so navedeni le kot primer, ponudnik mora upoštevati dejanski datum za oddajo ponudb.
Datum objave: 02.11.2022   12:52
VPRAŠANJE
Ali moramo na zavarovanje za resnost ponudbe navajati sklope?

ODGOVOR 10
Ni nujno, pomembna je pravilna višina zavarovanja.
Datum objave: 02.11.2022   12:55
VPRAŠANJE
Ali boste kot ustrezno dokazilo za SLO ponudnika za dokazovanje bonitete in neblokiranih računov upoštevali dokument S.BON-1/P?

ODGOVOR 11
Da.
Datum objave: 03.11.2022   07:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na podane zahteve v razpisu, ki zahtevajo pridobitev ponudb za materiale, dokazila, ipd. ter ob upoštevanju dejstva, da so v vmesnem času tudi »krompirjeve počitnice«, pozivamo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb za 14 dni.

ODGOVOR 12
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 22. 11. 2022 (oddaja ponudb do 10., odpiranje ponudb ob 12.), rok za vprašanja pa do 10. 11. 2022.
Datum objave: 04.11.2022   14:02
Naročnik na Portalu javnih naročil in svoji spletni strani objavlja popravek v delu dokumentacije JN: PRILOGE OD F/1 DO F/3. Dodan je stavek na koncu vsakega obrazca.

Datum objave: 07.11.2022   13:51
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik smatra leasing pogodbe kot lastne kapacitete? Leasingodajalce se v praksi ne priglaša kot subjekte, kateri zmogljivosti uporablja ponudnik.

ODGOVOR 13
Da. V tem primeru ponudnik mehanizacijo navede pod lastno mehanizacijo ter poda dokazilo (npr. pogodbo) ali izjavo dajalca leasinga, banke ali druge finančne institucije, da lahko ponudnik z mehanizacijo razpolaga.
Datum objave: 07.11.2022   13:52
VPRAŠANJE
Kdaj je predviden podpis pogodbe?

ODGOVOR 14
Podpis pogodbe bo po pridobitvi soglasja nadzornega sveta naročnika, predvidoma konec januarja 2023, oziroma najkasneje do konca februarja 2023.
Datum objave: 08.11.2022   13:43
VPRAŠANJE
Po pregledu priloženih popisov del smo prišli do zaključka, da dejansko zahtevate oddajo variantnih ponudb, saj zahtevate ceno za postavke izvedbe del, ki vključujejo dobavo cevi, ločeno pa isto postavko brez dobave cevi, kjer bo cevi zagotovil naročnik. Navedeno omogoča špekulacije, predvsem s strani odgovornih oseb naročnika, saj lahko prosto izbirajo, katere postavke bodo naročene. Na ta način lahko pride do prefereriranja določenih ponudnikov, ki bodo na podlagi predhodnega dogovora (potencialno korupcije) podali nižje cene za postavke, ki jih naročnik ne bo naročal, in višje cene za postavke, ki jih bo naročnik dejansko naročal. Na ta način se neupravičeno preferira določene ponudnike, saj se jim preko takšne špekulacije omogoča, da oddajo navidezno ugodnejše ponudbe. V izogib navedenim špekulacijam vas zato pozivamo, da popise del ustrezno korigirate, tako da se odločite za eno ali drugo varianto, torej ali samo za izvedbo storitve ali pa za izvedbo storitve z vključeno dobavo cevi. V primeru, da navedenih popisov ne boste popravili, bomo šteli, da zavestno želite omogočiti špekulativno ravnanje ponudnikov in odgovornih oseb naročnika ter s tem kršite temeljna načela javnega naročanja in potencialno omogočate kazniva dejanja z znaki korupcije.

ODGOVOR 15
Pri navedenih postavkah ne gre za variantne ponudbe, ker bo naročnik izbral ponudbo kot celoto, in ne le eno ali drugo postavko, katere izpostavlja ponudnik. Naročnik popisov ne bo spreminjal.
Datum objave: 08.11.2022   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri odgovoru št. 4, ste navedl:

K 1:
Iz zdravstvenega spričevala mora biti razvidno, da so delavci zmožni za opravljanje del v bližini naprav, ki so pod napetostjo. Družba, ki za ponudnika opravlja zdravstveni pregled, naj to zapiše v zdravstveno spričevalo.

Družba, ki opravlja zdravstvene preglede nam je odgovorila, da to ni v praksi.
Poleg tega je bil njihov odgovor, da obstoječih spričeval za nazaj ne popravljajo.

Naročnika prosimo za podajo rešitve v tem primeru.

ODGOVOR 16
Naročnik bi to zadevo rešil tako, da bi na zdravstvene preglede le za dodatne zahteve delavce še enkrat napotil. V Napotnici za usmerjene obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede mora biti v rubriki pod »Pomembni podatki iz ocene tveganja - izpostavljenost tveganjem«, navedeno ali nevarnost električnega udara ali dela v bližini naprav, ki so pod napetostjo, ali kakšna druga dikcija, ki pove, da delavci delajo nevarna dela, pri katerih lahko pride do električnega udara. Če je delavec zmožen za opravljanje zgoraj omenjenih del, to potrdi pooblaščeni zdravnik na drugi strani napotnice na način da obkroži rubriko 1 - Izpolnjuje zahteve za navedeno delovno mesto. Kako dejansko zadevo rešiti, je stvar dogovora med ponudnikom-delodajalcem in njegovim izvajalcem medicine dela.
Datum objave: 08.11.2022   13:44
VPRAŠANJE
Med tehničnimi in kadrovskimi pogoji v točki 9, alineja b) zahtevate, da ima ponudnik za vsak sklop na razpolago najmanj štiri (4) bagre, tri (3) tovorna vozila (od teh vsaj en kiper in eno vozilo z največjo dovoljeno maso nad 9 t), tri (3) vibracijske nabijače in eno (1) transportno vozilo za prevoz delavcev in opreme. Na podlagi preteklih izkušenj vemo, da je dejansko za izvedbo del v praksi potrebno manj opreme, zato vas pozivamo, da navedene zahteve ustrezno zmanjšate, tako da bodo sorazmerne glede na potrebe naročnika. Najemanje oziroma nakup dodatne (nepotrebne) opreme predstavlja za ponudnike samo dodatne nepotrebne stroške, ki pomenijo na koncu višjo ceno storitev za naročnika. Za izvedbo vseh del za posamezni sklop sta dovolj dva bagra, dve tovorni vozili in dva vibracijska nabijača, vse kar je več od navedenega pomeni nedovoljeno omejevanje konkurence.

ODGOVOR 17
Naročnik zahtev za opremo in stroje ne bo spreminjal. Zmanjšanje števila delovnih strojev oz. opreme bi pri morebitnih sočasnih izvajanjih gradbenih del enega izvajalca na dveh sklopih oziroma večjem številu delovišč, lahko pomenila neodzivnost izvajalca.
Datum objave: 08.11.2022   13:46
VPRAŠANJE
Izvajalec gradbenih del Ponudnik, ki bo dejansko izvajal gradbena dela, mora ponudbi priložiti pozitivna referenčna potrdila naročnikov, da je v zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudb dejansko opravil gradbena dela za izvedbo kabelske kanalizacije za elektroenergetske vode (električne kable) v višini najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV).

Ali bo naročnik smatral, da je ponudnik v zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudb dejansko opravil referenčna dela, če je datum zaključka v zadnjih petih letih od roka za oddajo ponudb?


ODGOVOR 18
Da, objekt je moral biti zaključen (v skladu z zahtevami naročnika, določenimi v dokumentaciji JN) v zadnjih petih letih od roka za oddajo ponudb (po 22.11.2017, če je rok oddaje ponudb 22.11.2022).
Datum objave: 08.11.2022   13:47
VPRAŠANJE
Ali je za izpolnjevanje referenčnega pogoja dovolj, da je objekt zaključen v zadnjih 5 letih?

ODGOVOR 19
Da, objekt je moral biti zaključen (v skladu z zahtevami naročnika, določenimi v dokumentaciji JN) v zadnjih petih letih od roka za oddajo ponudb (po 22.11.2017, če je rok oddaje ponudb 22.11.2022).
Datum objave: 08.11.2022   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ponovno vas prosimo za odgovor glede zdravniških potrdil. Družba, ki izdaja zdravniška potrdila nam je podala odgovor, da na zdravniška spričevala naknadno ne dopisujejo besedil.
Prosimo za odgovor, na kakšen način se rešuje nastala situacija, saj vaša zahteva tehnično ni izvedljiva.

ODGOVOR 20
Naročnik bi to zadevo rešil tako, da bi na zdravstvene preglede le za dodatne zahteve delavce še enkrat napotil. V Napotnici za usmerjene obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede mora biti v rubriki pod »Pomembni podatki iz ocene tveganja - izpostavljenost tveganjem«, navedeno ali nevarnost električnega udara ali dela v bližini naprav, ki so pod napetostjo, ali kakšna druga dikcija, ki pove, da delavci delajo nevarna dela, pri katerih lahko pride do električnega udara. Če je delavec zmožen za opravljanje zgoraj omenjenih del, to potrdi pooblaščeni zdravnik na drugi strani napotnice na način da obkroži rubriko 1 - Izpolnjuje zahteve za navedeno delovno mesto. Kako dejansko zadevo rešiti, je stvar dogovora med ponudnikom-delodajalcem in njegovim izvajalcem medicine dela.
Datum objave: 08.11.2022   13:50
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da črta razpisno zahtevo »vključno z zdravniškim pregledom za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo in preizkusom iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo.« V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo. Iz vaših podanih odgovorov na vprašanja ponudnikov je več kot očitno, da je ta zahteva podana povsem pavšalno, brez vsake zakonske podlage, pri čemer mešate oziroma ne ločujete med usposobljenostjo za delo z napravami pod napetostjo in zdravniškimi pregledi, ki izkazujejo zdravstveno stanje delavca. Vaši odgovori so splošni, nekonkretizirani.

V kadrovskih zahtevah podajate zahteve glede izobrazbe delavcev. Delavci z ustrezno izobrazbo elektro stroke in večletnimi delovnimi izkušnjami so usposobljeni za delo v bližini elektroenergetskih naprav in s tem izpolnjujeo vse zahteve glede usposobljenosti iz Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/92). Takšno usposabljanje kot ga pridobijo z izobrazbo in delom ne more nadomestiti nobeno »usposabljanje«, ki ga sedaj zahtevate z izključnim namenom, da dodatno omejite konkurenco. Medtem pa npr. operativni delavec - voznik tovornjaka ne rokuje z elektroenergetskimi napravami, zato je takšna zahteva zanj povsem neprimerna in je kot takšna v nasprotju s temeljnimi načeli ZJN-3.

Delavci redno opravljajo zdravniške pregled pri čemer se ti opravljajo skladno z zakonskimi zahtevami. Izvajalci pregledov so pri tem seznanjeni z naravo dela, ki ga delavci opravljajo. Seveda pa so nekateri izvajalci proti plačilu pripravljeni izvesti tudi »specifični« pregled, kjer bodo zapisali, da je delavec »zdravstveno sposoben opravljati dela v bližini elektroenergetskih naprav.«, ne glede na to, da to ni zakonska zahteva. Pri čemer vas sprašujemo, kaj naj bi s takšnim preverjanjem konkretno sploh preverjali oziroma katere so tiste konkretne zdravstvene kvalitete delavca, ki izkazujejo njegovo »sposobnost opravljati dela v bližini elektroenergetskih naprav«?

V kolikor navedene zahteve ne boste črtali, vas pozivamo, da podatke konkretno in nedvoumno pojasnilo:
1. Kaj štejete za neposredno bližino elektroenergetskih naprav pod napetostjo? Konkretno, ali je to 1 meter, 2 metra, 15 metrov, 100 metrov?
2. Kateri konkretno so »dokumenti za varno delo«?
3. Kateri člen oziroma katere konkretna določba Zakona o varnosti in zdravju pri delu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov predpisuje, da morajo imeti delavci, ki opravljajo del v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo, opravljen »zdravniški pregled za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo«?
4. Kakšna konkretno naj bi bila na podlagi predpisov vsebina »zdravniškega pregleda za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo« oziroma kaj konkretno so razlike do rednega zdravstvenega pregleda, ki ga delavci sicer opravljajo?
5. Katere konkretne inštitucije oziroma gospodarski subjekti na podlagi zakona izvajajo takšne preglede? Koliko časa potrebujejo, da izvedejo preglede za toliko delavcev, kot jih zahtevate v razpisu za več sklopov?
6. Kateri člen oziroma katere konkretna določba Zakona o varnosti in zdravju pri delu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov predpisuje, da morajo delavci, ki opravljajo del v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo opraviti »preizkus iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo«?
7. Iz kakšnega razloga se zahteva nanaša splošno tudi na vse operativne delavce, čeprav je jasno, da ne bodo vsi delali v neposredni bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo?
8. Kakšna konkretno naj bi bila vsebina »preizkusa iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo«?
9. Katere konkretne inštitucije oziroma gospodarski subjekti na podlagi zakona izvajajo takšne preizkuse? Koliko časa potrebujejo, da izvedejo preizkuse za toliko delavcev, kot jih zahtevate v razpisu za več sklopov?

Dodatno pa vas ponovno pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za najmanj 30 dni, saj gre za specifično zahtevo, ki doslej ni bila nikoli podana v razpisih in ne izhaja neposredno iz nobene zakonske določbe, zato verjamemo, da noben od ponudnikov s takšnimi dokazili ne razpolaga (z izjemo ponudnika, ki ga zopet preferirate). Tudi v primeru, da uspete na kakršnikoli podlagi takšno zahtevo utemeljiti, pa je neresno in do izvajalcev nekorektno, da vztrajanje pri zahtevi brez da bi podaljšali rok, kar utemeljujete s tem, da bo moral biti ta pogoj izpolnjen šele do podpisa pogodbe. Pri tem seveda ni vnaprej znano, kdaj bo do podpisa pogodbe sploh prišlo (dva tedna po oddaji ponudb, dva meseca po oddaji ponudb,). Noben resen ponudnik ne bo oddal ponudbe s špekulacijo, da mu bo do podpisa pogodbe uspelo pridobiti takšna potrdila, za katere sploh ni jasno, kdo izvaja pregled in kdo izvaja usposabljanja. Poleg tega imajo izvajalci zasedene termine in je dejansko nemogoče, da bi za vse zahtevane delavce opravili preglede in usposabljanja prej kot v 60 dneh. V primeru, da do oddaje ponudbe te zahteve še ne bodo izpolnjene s strani ponudnikov pa vsi ponudniki tvegamo unovčenje garancije za resnost ponudbe, če tudi do podpisa pogodbe ne bodo opravljeni takšni pregledi in usposabljanja. Zato je rok za oddajo ponudb nesorazmeren glede na zahteve iz javnega naročila in posledično nezakonit.

ODGOVOR 21
Naročnik predmetnega javnega naročila je naročnik na infrastrukturnem področju distribucije električne energije, na katerem nastajajo določene večje nevarnosti, kot pri izvajanju splošnih gradbenih del. Na te nevarnosti je naročnik dolžan ponudnike opozoriti. Delo v bližini naprav pod napetostjo je nedvomno nevarno delo (saj lahko pride do električnega udara, kar ima lahko za posledico tudi smrtno nezgodo), kar predstavlja eno od nevarnosti, katerim bodo/so delavci pri svojem delu izpostavljeni, in ne gre za specifično zahtevo naročnika. Ponudniki, ki opravljajo dela, ki so predmet tega javnega naročila, morajo (že) imeti prepoznane nevarnosti, ki izhajajo iz teh del (tudi nevarnost električnega toka). Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 17. členu določa, da mora delodajalec (v tem primeru ponudnik) pisno oceniti tveganja, katerim so izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni njegovi delavci. Ocena tveganja (I. odstavek 17. člena ZVDZ-1) mora obsegati zlasti identifikacijo nevarnosti; ugotovitev, kdo od delavcev bi lahko bil izpostavljen identificiranim nevarnostim; oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu; odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo; odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja. Na podlagi ocene tveganja delodajalec izdela in sprejme izjavo o varnosti z oceno tveganja (III. odstavek istega člena). V IV. odstavku istega člena ZVZD-1 je določeno, da se v izjavi o varnosti določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. Naročnik nevarnost električnega toka ima identificirano in enako zahteva tudi od svojih pogodbenih partnerjev, tj. to nevarnost prepoznajo in ustrezno usposobijo svoje zaposlene tako, da s svojim delom ali zdravstvenim stanjem ne bodo ogrožali sebe, naročnikovih delavcev ali tretjih oseb. Tudi ob podpisu pogodbe bo izbrani izvajalec s strani naročnika v ta namen prejel še dodatno dokumentacijo, ki se nanaša na varno in zdravo opravljanje del.
K 1: Neposredna bližina delov naprav, ki so pod napetostjo, je določena z varnostno razdaljo, ki se ne sme prekoračiti. Varnostne razdalje, ki omogočajo varno delo v bližini naprav pod napetostjo, so določene v Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, poglavje 1.2.2. Pri izvajanju del bodo delavci delali v bližini teh varnostnih razdalj, ki so odvisne od vrste dela. Pri delih v bližini daljnovodov je to območje v oddaljenosti od 3,0 metrov do varnostne razdalje. Pri delih v TP, RTP in ostalih EE objektih pa je to razdalja 2,5 m do varnostne razdalje.
K 2: Dokumenti za varno delo so določeni v Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, poglavje 1.2.4.
K 3: Konkretno v zakonodaji to ni navedeno (prav tako to ni navedeno za kakšno drugo nevarnost, npr. delo na višini). Je pa navedeno posredno, in sicer v 17. členu ZVZD-1: delodajalec mora imeti po ZVZD-1 izdelano oceno tveganja, pri čemer strokovno oceno glede zdravstvenih tveganj poda izvajalec medicine dela. Glede na to, da se bo delo izvajalo na elektroenergetskih napravah oziroma v njihovi bližini, mora biti v oceni tveganja prepoznana nevarnost električne energije. To nevarnost mora prepoznati pooblaščeni zdravnik v zdravstveni oceni tveganja in v skladu s tem izvesti tudi zdravstveni pregled. Na podlagi ocene tveganja in zdravstvene ocene tveganja mora ponudnik v zdravstveni napotnici v rubriki: Izpostavljanje zdravstvenim tveganjem, navesti tudi nevarnosti električne energije. Na podlagi tega je iz Zdravniškega spričevala razvidno, da so delavci zmožni za opravljanje dela v bližini naprav pod napetostjo.
K 4: Vsebino določi pooblaščeni zdravnik medicine dela na podlagi ocene tveganja delodajalca in prepoznane nevarnosti električne energije.
K 5: Pooblaščeni zdravnik medicine prometa, dela in športa posameznega ponudnika, ki mora tudi razpolagati z informacijo, koliko časa rabi, da izvede preglede.
K 6: Noben zakon to ne določa neposredno (kot tudi ne za ostale nevarnosti). Nevarnosti mora določati ocena tveganja (kot je to že navedeno pri odgovoru K 3), iz katere mora biti prepoznana nevarnost električne energije. Na podlagi tega mora delodajalec v programu usposabljanja prepoznati tudi vejo usposabljanja, ki pokriva varno delo z električnim tokom. Lahko pa ponudnik, kot delodajalec, v dokaz, da so bili delavci usposobljeni za varno delo, predložijo tudi program usposabljanja, po katerem so bili usposobljeni in, če je v programu navedena rubrika »varno delo z električnim tokom« ali podobno, se to tudi upošteva za izveden pogoj.
K 7: Če kdo od delavcev ne bo delal na elektroenergetskih napravah pod napetostjo (npr. VD), je to potrebno ugotoviti. V tem primeru delavcu ni treba izpolnjevati pogoja zdravstvene usposobljenosti, vendar mora biti usposobljen za varno delo, ker morajo tudi delavci, ki npr. opravljajo nadzor, vedeti in poznati nevarnosti, ki izhajajo iz dela na elektroenergetskih postrojih.
K 8: Vsebina preizkusa mora biti določena v izvajalčevem programu za usposabljanje. V teoretičnem smislu so to vprašanja, ki se nanašajo na varno delo z električnim tokom, v praktičnem smislu pa npr. izvajanje gradbenih del v bližini naprav, ki so pod napetostjo, in upoštevanje varnostnih razdalj.
K 9: Usposabljanja izvajajo npr. Inštitut za varno in zdravo delo v Mariboru in Ljubljani (IVD), Zavod za varnost in zdravje pri delu Ljubljana (ZVD), usposabljanje traja ca. 2,5 ure.

Datum objave: 08.11.2022   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v preglednici pod PRILOGA D/9 navajate cevi za zaščito kablov. Cevi pod točko 2.1 in 2.2 (preverjeno pri dobavitelju) ne obstajajo s takimi debelinami sten. Prosimo za korekcijo navedene preglednice.

ODGOVOR 22
Naročnik na Portalu JN in na svoji spletni strani objavlja popravek PRILOGE D/9. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati ta popravek.
Datum objave: 09.11.2022   10:33
VPRAŠANJE
Veza vaš odgovor - ODGOVOR 13
Da. V tem primeru ponudnik mehanizacijo navede pod lastno mehanizacijo ter poda dokazilo (npr. pogodbo) ali izjavo dajalca leasinga, banke ali druge finančne institucije, da lahko ponudnik z mehanizacijo razpolaga.

Ali moramo to priložiti že v ponudbi?

ODGOVOR 23
Izbrani ponudnik bo moral ta pogoj imeti izpolnjen pred podpisom pogodbe, vendar mora to navesti v ponudbi (lastna izjava, podtočka 9 točke 22 dokumentacije JN, PRILOGA D/8b).
Datum objave: 14.11.2022   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo glede postavk

šifra postavke 103638: Ali so iz prostostoječe omarice odstranjeni vsi kabli in oprema?
šifra postavke 103640: Ali so iz elektro kanalizacije odstranjeni vsi kabli (ali je kanalizacija prazna)?

ODGOVOR 24
Pri obeh postavkah - Da.
Datum objave: 21.11.2022   14:20
Naročnik vsem zainteresiranim gospodarskim subjektom dodatno pojasnjuje, da bo kot zadosten dokaz za izpolnjevanje kadrovskega pogoja iz alineje b), podtočke 9, 22. točke dokumentacije JN (Vsi delavci, vključno z vodjem del, morajo imeti uspešno opravljen zdravniški pregled ter izpit iz varstva in zdravja pri delu, vključno z zdravniškim pregledom za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo in preizkusom iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo) upošteval tudi naslednja predložena dokazila (kumulativno):
1. ocena tveganja, iz katere bo razvidno konkretno delovno mesto (npr. električar, energetik, voznik, vodja del, elektrikar energetik, itd.) in predmet oziroma mesto dela (transformatorske postaje, daljnovodi visoke napetosti, hišni priključki in nizkonapetostne omarice, itd.) in
2. predloženo zdravniško spričevalo, iz katerega bo razvidno delovno mesto delavca (npr. električar, energetik, voznik, vodja del, elektrikar energetik, itd.) in
3. predloženo potrdilo o opravljenem usposabljanju v bližini EE naprav, iz katerega bo razvidno delovno mesto delavca (npr. električar, energetik, voznik, vodja del, elektrikar energetik, itd.).
Izbrani ponudnik bo moral pogoj iz točke b) izpolniti pred podpisom pogodbe in naročniku predložiti ustrezna dokazila, za kar mu bo naročnik določil ustrezni rok za predložitev dokazil.
V ponudbi ponudnik kot dokazilo predloži izjavo ponudnika (skupaj z ustreznimi zagotovili drugih subjektov katerih zmogljivosti ponudnik morebiti uporablja), na kakšen način bo zagotovil izpolnjevanje pogoja pod točko b).


Datum objave: 24.11.2022   08:46
Ne glede na določeno v dokumentaciji JN in glede na podaljšanje roka za oddajo ponudb, naročnik dovoljuje, da se veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe šteje od 15. 11. 2022, torej finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati do najmanj 15. 2. 2023.