Dosje javnega naročila 006915/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava strojne opreme za vzpostavitev izvajalnih okolij za nov sistem Tožilski vpisniki DT RS in dograditev za potrebe drugih izvajalnih okolij vzpostavljenih na centraliziranem okolij
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.725,46 EUR

JN006915/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.10.2022
JN006915/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2022
JN006915/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2022
JN006915/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2022
JN006915/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006915/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460168/RD-4300-24-2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18906
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava strojne opreme za vzpostavitev izvajalnih okolij za nov sistem Tožilski vpisniki DT RS in dograditev za potrebe drugih izvajalnih okolij vzpostavljenih na centraliziranem okolij
Referenčna številka dokumenta: 4300-24/2022-2030
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava strojne opreme in izvedba spremljevalnih storitev ter vzdrževanje dobavljene opreme za vzpostavitev izvajalnih okolij za nov sistem Tožilski vpisniki Državnega tožilstva RS in dograditev za potrebe drugih izvajalnih okolij vzpostavljenih na centraliziranem okolju. Oprema bo nameščena na centralizirani IT infrastrukturi Državnega tožilstva RS na enotni lokaciji Ministrstva za javno upravo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava strojne opreme in izvedba spremljevalnih storitev ter vzdrževanje dobavljene opreme za vzpostavitev izvajalnih okolij za nov sistem Tožilski vpisniki Državnega tožilstva RS in dograditev za potrebe drugih izvajalnih okolij vzpostavljenih na centraliziranem okolju. Oprema bo nameščena na centralizirani IT infrastrukturi Državnega tožilstva RS na enotni lokaciji Ministrstva za javno upravo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 64
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016 s spremenjenima odločitvama o podpori št. 303-21/2016/33 z dne 5.7.2018 in št. 303-21/2016/42 z dne 10.12.2021. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz socialnega sklada in Republika Slovenije.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2022